Nettbutikk - 4 -
Til innhold nettbutikk

4 -

26489 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Stordøen 26.5.1861" på brevomslag påtegnet "Stordø 26/5-61" sendt til Engesund.  
750
27340 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 4.7.1863" (e) på helbrev sendt til Hvideseid.  
500
27813 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 7.4.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
300
28413 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "48" (Drammen) på brevomslag sidestemplet "Drammen 26.1.1857" sendt til Christiania.  
300
29086 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 6.8.1861" på helbrev sendt til Hvideseid.  
250
29091 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 8.7.1863" (e) på helbrev sendt til Hvideseid.  
500
29253 
4 NK 4 - blekk-krysset 4 skilling Oscar på helbrev påtegent "Jernbanen 10/8" sendt til Kristiania. Brevet er datert Risebrobakke 10/8-1858.  
700
29885 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 6.11.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
200
29954 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Svelvig 29.7.1864" på brevomslag sendt til Skien.  
350
30294 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Lillehammer 1.10.1862" på brevomslag sendt til Birid.  
250
23094 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "127" (Horten) på helbrev sidestemplet blå "Horten 2.7.1857" sendt til Christiania.  
250
14317 
4 NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling Oscar = 12 skilling - stemplet nummer "306" (Throndhjem) på brevomslag sidestemplet "Trondhjem 16.9.1858" sendt til Nordre Trondhjems amt.  
3.500
14920 
4 NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling Oscar = 12 skilling - stemplet "Bergen 12.5.1863" på brevomslag sendt via Altona til Fehmern, Danmark - nå Tyskland. Attest : Finn Aune.  
4.000
3038 
4 NK 4(2) - vannrett par 4 skilling Oscar stemplet "Throndhjem 9.7.1859" på brevomslag sendt til Tromsø.  
500
1206 
4 NK 4(3) - vannrett par og enkel 4 skilling Oscar stemplet "Vardal 13.2.1861" på brevomslag sendt til Lillehammer. Alle merkene er klippet i minst en side.  
600
9135 
4 c NK 4 c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse - stemplet "Bergen 13.3.1863" på brevomslag sendt til Christiania.  
800
28144 
4 b NK 4b - 4 skilling Oscar stemplet "Hønefos 4.10.1861" på lite brevomslag sendt til Christiania.  
300
13663 
4 b vt1 NK 4b vt1 - 4 skilling Oscar - variant "UTAGGET" - stemplet "Christianssand 18.1.1863" på brevomslag sendt til Molde. Merket har vært klippet av og brevomslaget er senere profesjonelt restaurerert. Dette er lite fremtredene og har ikke stor betydning på et så sjeldent brev. Attest : RPS, Snarvold og F.C.M.  
90.000
2240 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse - stemplet "Christianssand 21.1.1862" på konvolutt sendt til Christiania.  
600
15240 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse stemplet "Lillehammer 7.2.1862" på helbrev sendt til Vardal.  
600
15248 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar - melkeblå - stemplet "Grimstad 22.12.18??" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
17393 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar melkeblå stemplet "Christiania 31.5.1862" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
1.000
18534 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse stemplet "Christianssand 24.12.1861" på brevomslag sendt til Christiania. Merket er sterkt feilperforert. Rift oppe i omslaget.  
800
23105 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar - melkeblå - stemplet "Christiania 12.5.1863" på helbrev sendt til Soon.  
800
30288 
4 c NK 4c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse - stemplet "Christiania 4.5.1862" på helbrev sendt til Throndhjem.  
1.200
11789 
5 NK 3, 4 og 5 - 3, 4 og 8 skilling Oscar = 15 skilling - stemplet nummer "197" (Mandal) på brevomslag sidestemplet "Mandal 1.8.1858" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
4.500
17000 
5 NK 3(2) og 5 - 3 og 8 skilling Oscar = 14 skilling - stemplet "Bergen 20.2.1863" på trykksak sendt via Hamburg til Helsingfors, Finland. Kun den ene 3 skillingen hører opprinnelig til trykksaken. De to andre merkene er kun satt på med hengsel for å vise den korrekte portoen på et sjeldent objekt.  
5.000
14317 
5 NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling Oscar = 12 skilling - stemplet nummer "306" (Throndhjem) på brevomslag sidestemplet "Trondhjem 16.9.1858" sendt til Nordre Trondhjems amt.  
3.500
14920 
5 NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling Oscar = 12 skilling - stemplet "Bergen 12.5.1863" på brevomslag sendt via Altona til Fehmern, Danmark - nå Tyskland. Attest : Finn Aune.  
4.000
14408 
5 NK 5 - 8 skilling Oscar stemplet "Bergen 23.1.1860" på brevomslag sendt til Salten Skifterett.  
2.500
14506 
5 NK 5 - 8 skilling Oscar stemplet "Stavanger 9.6.1859" på dobbeltvektig brevomslag sendt til Christiania. To loddrette arkivbretter berører ikke merket.  
1.000
2777 
5 NK 5(2) - 8 skilling Oscar - vannrett par = 16 skilling stemplet "Christianssand 29.6.1860" på delvis betalt helbrev sendt til St.Brieux, Frankrike. Transittstemplet "K.D.O.P.A. Hamburg 1.7" og "Hamburg TH.&T. 1.7.1860" samt ankomst-stempel på baksiden.  
27.500
11278 
5 NK 5(2) - 8 skilling Oscar - vannrett par stemplet "Tønsberg 6.1.1862" på brevomslag sendt til Hammer. Tre loddrette bretter i brevomslaget - en gjennom sidestempelet.  
1.200
30449 
5 NK 2 og 5(3) - enkel 2 skilling og vannrett trestripe 8 skilling Oscar = 26 skilling - stemplet "Christiania 21.2.1869" på konvolutt transittstemplet "Svinesund" sendt via Danmark og Hamburd til Herzberg, Hannover. Ankomst-stemplet 27 februar.  
8.000
16970 
5 NK 3 og 5(4) - 3 og 8 skilling Oscar = 35 skilling - stemplet "Fredrikshald 23.9.1861" på brevomslag sendt via Hamburg til Skottland. På forsiden rødt "Hamburg Paid 27/9" og rødt "London Paid 30/9". Merkene har vært løftet av brevomslaget og satt tilbake, og har svak vannrett brekk. Attest: F.C.M.  
6.000
8628 
5 NK 5(4) - vannrett firestripe 8 skilling Oscar = 32 skilling - stemplet "Drammen 22.3.1860" på brevomslag sendt via Hamburg til Purmerende, Nederland. Sommerfuglstempel "Hamburg 30 MAR 1860" på forsiden samt "KDOPA Hamburg" og rødt ankomst-stempel på baksiden. Attest : Finn Aune (1998).  
7.500
26942 
5 NK 5(4) - vannrett trestripe og enkel 8 skilling Oscar = 32 skilling - stemplet "Drammen 30.12.1862" på meget pent helbrev sendt via Hamburg til Purmerende, Nederland.  
5.500
2140 
6 NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet nummer "364" (Christiania Bypost) på helbrev sidestemplet rød "Christiania Bypost 1.2.1866" sendt til Hjula.  
3.500
8789 
6 NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Bergen 14.4.1865" på meget pen komplett trykksak sendt til Marstrand, Sverige.  
8.000
21832 
6 NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Christiania 2.7.1865" på trykksak sendt til Arvika, Sverige. Rift i omslagets nedre høyre hjørne.  
7.000
9475 
6 NK 6 og 9(2) - 2 og loddrett par 8 skilling 1863 = 18 skilling - stemplet "Christiania 15.4.1867" på brevomslag sendt via Svinesund til England.  
11.000
9472 
6 NK 6 og 12 - 2 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Frederikshald 10.11.1867" på brevomslag sendt til Sarpsborg. Meget uvanlig kombinasjon av de to utgavene 2-skilling.  
17.000
12137 
6 NK 6 og 14 - 2 skilling 1863 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Bergen 29.8.1867" på konvolutt sendt til Sverige. Uvanlig kombinasjon.  
5.000
1617 
6 NK 6(2) - 2 skilling 1863 stemplet "Christiania 2.10.1865" på helbrev adressert til Charlottenberg pr. Kongsvinger. Brevet er feilfrankert (skulle vært 6 skilling til Sverige) og dette skyldes antagelig påtegningen "pr. Kongsvinger".  
4.000
550 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssand 28.12.1865" på brevomslag sendt til Kristiania.  
150
884 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Porsgrund 4.7.1854" på bankobrev sendt til Horten.  
5.000
1326 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 16.4.1864" på konvolutt sidestemplet rødt "Christiania Bypost" sendt til Grimstad.  
150
1328 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 9.4.1864" på konvolutt sidestemplet rødt "Christiania Bypost" sendt til Grimstad.  
150
1587 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Søndre Land 3.4.1865" (R) på ufullstendig brevomslag sendt via Christiania til Kongsberg.  
450
3236 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 7.4.1869" på helbrev sendt til Grimstad.  
150
3749 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Horten 27.7.1863" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
4167 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 5.4.1865" på litt ufullstendig brevomslag sendt rekommandert til Kongsberg.  
150
5032 
8 NK 8 - blekk-krysset 4 skilling 1863 på helbrev med hådskrevet påtegning "Bygland 15/5-69" sendt til Bjelland pr. Mandal. Transittstemplet "Evje", "Christianssand" og "Mandal" på baksiden.  
1.000
5301 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Orkedalen 5.4.1867" (d) på brevomslag sendt til Throndhjem.  
400
5303 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 14.11.1867" på konvolutt sendt til Hamar.  
200
5597 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Ringsager 20.4.1864" på helbrev sendt via Fron til Ringebo.  
200
5941 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skjærvø 21.10.1867" (2 R) på litt skittent brevomslag sendt til Tromsø.  
400
8341 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Riisøer 28.6.1867" på brevomslag sendt til Christiania. Svak loddrett brekk gjennom merket.  
200
8673 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 3.5.1866" på brevomslag sendt til Røraas.  
200
8674 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Søndre Land 11.5.1869" (R) på litt medtatt brevomslag sendt til Birid.  
450
8678 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vardal 207.1867" (R) på helbrev sendt til Biri. Arkivbrett og vannskade.  
500
8820 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vardal 9.6.1869" (R) på helbrev sendt til Birid. Arkivbrett og vannskade.  
300
9105 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skien 11.5.1866" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
9190 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Trondhjem 2.4.1869" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
9237 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 5.9.1865" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
10649 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Sarpsborg 20.8.1868" på helbrev sendt til Frederikshald.  
250
10885 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Moss 11.11.1864" på konvolutt sendt til Porsgrund.  
200
11573 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vaage 4.7.1864" (e) på brevomslag sendt til Christiania.  
400
11866 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vaage 3.1.1865" (e) på brevomslag sendt til Christiania.  
600
11907 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 14.3.1866" på brevomslag sendt til Snaasen.  
150
12048 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 29.4.1865" på helbrev sendt til Arendal.  
200
12519 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Holmestrand 30.11.1867" på rekommandert konvolutt sendt til Tønsberg.  
300
13299 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skien 29.12.1865" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
13328 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 7.6.1866" på brevomslag sendt til Laurvig.  
200
13459 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 2.5.1865" på konvolutt sendt til Christiania.  
250
13842 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Vaage 4.1.1865" (e) på brevomslag sendt til Christiania.  
450
13861 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Hole 25.12.1866" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Søndre Aurdal.  
750
13969 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet nummer "35" (Brevig) på konvolutt sidestemplet "Brevig 8.1.1867" sendt til Tinn.  
200
14111 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Heggen 12.?.18??" (d) på brevomslag sendt til Ringerige.  
500
14135 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 10.10.1864" på brevomslag sendt til Kristiania.  
200