Nettbutikk - 4 -
Til innhold nettbutikk

4 -

11601 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Heggen 28.12.1862" (R) på brevomslag sendt til Christiania.  
400
11661 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Brevig 20.6.1862" på brevomslag sendt til Laurvig.  
250
12073 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 7.7.1860" på helbrev sendt til Holmestrand.  
300
12075 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 24.2.1860" på helbrev sendt til Holmestrand.  
300
12076 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar litt uklart stemplet "Christiania 30.10.1859" på helbrev sendt til Arendal.  
200
12077 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 19.12.1859" på helbrev sendt til Holmestrand.  
350
12078 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 6.2.1861" på helbrev sendt til Holmestrand. Ankomst-stempel på baksiden.  
250
12222 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tønsberg 4.3.1861" på brevomslag sendt til Laurvig.  
200
12260 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Gjesvær 1.10.1863" (3 R) på brevomslag sendt til Hammerfest. Arkivbrett berører såvidt merkets høyre side.  
1.700
12437 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar fullstemplet "Vallø 9.6.1859" på luksus brevomslag sendt til Christianssand.  
1.000
12742 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 25.4.1860" på helbrev sendt til Grimstad.  
200
12823 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christianssand 3.3.1860" på konvolutt sendt til Grimstad.  
250
13953 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Frederikshald 25.9.1859" på konvolutt sendt til Brevig.  
200
13966 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 12.2.1860" på brevomslag sendt til Stavanger.  
300
13984 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "189" (Lyngdal) på helbrev sidestemplet "Lyngdal 14.9.1859" transittstemplet "Christianssand 15.9.1859" sendt til Christiania.  
500
14280 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 16.I.1864" på helbrev sendt via Skien til Christianssand.  
800
14383 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar fullstemplet "Gjesvær 23.8.1864" på brevomslag sendt til Hammerfest. Arkivbretter gjennom merket.  
2.000
14403 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Gjesvær 24.9.1863" (3 R) på brevomslag sendt til Hammerfest.  
2.000
14471 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Øier 1.11.1863" (4 R) på konvolutt sendt til Kristiania.  
3.000
14998 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 23.5.1860" på konvolutt sendt til Soon.  
350
15212 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Hamar 26.10.1859" på brevomslag sendt til Christiania.  
300
15391 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tvedestrand 17.6.1861" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
15410 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 18.3.1861" på helbrev sendt til Holmestrand.  
250
15682 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Leganger 2.8.1862" (4 R) på brevomslag sendt til Aurland. Merker er fra arkposisjon D 8.  
1.200
15742 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "43" (Christianssand) på brevomslag sidestemplet blå Christianssand 12.12.1857 sendt til Christiania.  
300
16353 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Levanger 19.1.1862" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
300
16372 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Sande i Jarlsb. 12.11.1861" (d) på helbrev sendt til Bergen.  
450
16397 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Orkedalen 4.5.1860" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
800
16441 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Stenkjær 23.1.1869" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
350
16496 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Holmestrand 12.4.1861" på helbrev sendt til Drammen.  
250
16790 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 27.6.1860" på helbrev sendt til Holmestrand.  
200
16902 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 7.2.1862" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
200
16904 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "127" (Horten) på brevomslag sidestmeplt blå "Horten 12.7.1857" sendt til Christianssund.  
250
16935 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Kongsberg 10.11.1860" på brevomslag sendt til Stenkjær.  
300
16967 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 6.10.1863" på helbrev sendt til Christianssand.  
200
16991 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christianssund 17.9.1860" på helbrev sendt til Christiania.  
200
17039 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "180" (Levanger) på brevomslag sendt til Trondhjem.  
300
17120 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christianssund 30.11.1859" på helbrev sendt til Christiania.  
250
17128 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Hamar 16.4.1860" på helbrev sendt til Christiania.  
300
17167 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 24.7.1860" på helbrev sendt til Christiania.  
200
17175 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Thingvold 28.1.1863" på brevomslag sendt til Molde.  
400
17316 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Næsset 25.5.1860" (3 R) på helbrev sendt til Molde. Arkivbrett gjennom merket.  
600
17423 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Hamar 25.7.1864" på helbrev sendt til Christiania.  
250
17426 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 14.6.1862" på helbrev sendt via Egersund til Rægefjord pr. Soggendal.  
200
17428 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Molde 31.5.1861" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
350
17728 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Leganger 6.12.1860" (4 R) på helbrev sendt til Bergen.  
1.500
18163 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 17.9.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
200
18293 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tvedestrand 20.7.1860" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
350
18512 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "56" (Eidsvold) på konvolutt sidestemplet "Eidsvold 29.?.1863" sendt til Lillehammer.  
350
18530 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 27.5.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
700
18565 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "210" (Moss) på brevomslag sidestemplet "Moss 29.9.1858" sendt til Trondhjem.  
250
18765 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 8.10.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
200
18838 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 11.9.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
500
18989 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 16.7.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
300
19188 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 16.10.1860" på brevomslag sendt til Stavanger.  
250
19839 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "42" (Christiania) på brevomslag sidestemplet blå "Christiania 20.5.1858" og rød "Christiania Bypost 20.5.1858" sendt til Stenkjær.  
250
20006 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar rettvendt fullstemplet "Thingvold 11.11.1863" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
1.400
20037 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar fullstemplet nær rettvendt "Thingvold 21.3.1860" på meget vakkert brevomslag sendt til Molde.  
1.000
20057 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar rettvendt fullstemplet "Dampskibet Bergen" med håndskrevet dato 16/9 på helbrev datert Christianssund 16.9.1861 og sendt til Trondhjem. Pent utglattet arkivbrett gjennom merket er lite synlig. Et meget vakkert og sjelden frembudt utstillingsobjekt.  
40.000
20094 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Lillehammer 29.1.1863" på helbrev sendt via Christiania til Asker. Håndskrevet påtegning "Lilleh. 29".  
600
20120 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Sande i Jarlsb: 9.6.1861" på helbrev sendt til Holmestrand.  
350
22381 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Fron 13.4.1859" på brevomslag sendt til Guddal.  
650
23069 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 23.11.1860" på brevomslag sendt til Holmestrand.  
250
23091 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Moss 5.7.1859" på brevomslag sendt til Frederikshald. Omslaget viser begge typer stempel.  
400
23096 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "25" (Bergen) på brevomslag sidestemplet blå "Bergen 11.?.1858" sendt til Christiania.  
300
23100 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Sande i Jarlsb. 18.1.1861" (d) på brevomslag sendt til Christiania.  
500
23106 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 18.1.1860" på brevomslag sendt til Fauske.  
200
23107 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Bergen 2.5.1859" på brevomslag sendt til Tromsø.  
300
23108 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 18.1.1861" på brevomslag sendt til Holmestrand. Det samme omslaget er brukt igjen til svaret. (Se foto).  
250
23112 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "14" (Arendal) på helbrev sidestemplet "Arendal 20.12.1857" sendt Christiania.  
200
23716 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Grimstad 17.1.1864" på konvolutt sendt til Christiania.  
350
23721 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Grimstad 4.2.1864" på konvolutt sendt til Christiania.  
350
23728 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Grimstad 26.1.1864" på konvolutt sendt til Christiania.  
300
23736 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Grimstad 5.1.186?" på konvolutt sendt til Christiania.  
300
23738 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Grimstad 17.1.186?" på konvolutt sendt til Christiania.  
300
23753 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 13.2.1864" på konvolutt sendt til Grimstad.  
200
23756 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 1.2.1864" på konvolutt sendt til Grimstad.  
200
23832 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 29.1.1864" på konvolutt sendt til Grimstad.  
200
23989 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Drammen 27.11.1861" på helbrev sendt til Sande.  
200
26387 
4 NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christiania 9.10.1861" på helbrev sidestemplet rødt "Christiania Bypost 8.10.1861" sendt til Egersund.  
150