Nettbutikk - Dienststelle Feldpostnummer -
Til innhold nettbutikk

Dienststelle Feldpostnummer -

11904 
Dienststelle Feldpostnummer Fiolett "Dienststelle Feldpostnummer 13920" på "Portofreie Dienstsache" sendt til Oslo. Maskinstempel "Oslo Br. 24.VI.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på baksiden.  
150
27323 
Dienststelle Feldpostnummer Blå "Dienststelle Feldpostnummer 20289" på konvolutt sendt til Borre.  
150
13781 
Evjemoen Feltpost NK 354 og 375 - 25 øre Løve 1946 og 25 øre Løveprovisorie = 50 øre - stemplet "Evjemoen Feltpost 14.VI.49" på konvolutt sendt til Ullevål Hageby.  
200
13787 
Evjemoen Feltpost NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Evjemoen Feltpost 5.IX.53" på konvolutt sendt til Nesttun.  
65
13251 
Feldpost Viktoria-oblat stemplet "Feldpost 20.10.42" på konvolutt påstemplet "Portofrie Dienstsache" sendt til Gjøvik.  
1.000
474 
Feldpost 459 "Feldpost 459 17.7.44" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland. Rek-etikett påstemplet "459 m" og påskrevet "Feldpost" (Feldpostleitstelle 563 i Oslo".  
450
10944 
Feldpost b --- "Feldpost b --- 9.6.41" på brevkort påstemplet "Portofreie Dienstsache" sendt til Rørvik.  
150
12419 
Feldpost b --- "Feldpost b --- 17.6.41" på brevkort påstemplet "Portofreie Dienstsache" sendt til Rørvik.  
150
2460 
Feldpost c --- "Feldpost c --- 19.5.41" på konvolutt sendt til Oslo. Påstemplet "Vermaltung der Feldpostnummer 25081" og "Kan leveres ut. Oslo postkontor, Brevavdelingen".  
300
2557 
Feldpost d --- "Feldpost d --- 8.4.41" på konvolutt sendt til Oslo. Påstemplet "Dienststelle der Feldpost-nr. 11781" og "Kan leveres ut. Oslo Postkontor, Brevavdelingen".  
300
13057 
Feldpost e --- "Feldpost e --- 17.12.43" på konvolutt påstemplet "Briefstempel Feldpostnummer 05910" sendt til Bergen.  
200
31703 
Feltpost 34 NK 618(4) og 808 - 10 og 60 øre Posthorn ståltrykk = 100 øre - stemplet "Feltpost 34 20.10.78" på konvolutt sendt til Stavanger.  
60
16520 
Feltpost 38 TB 55s - 130 øre grålilla (TM 130) tjenestebrevkort stemplet "Feltpost 38 23.9.81" sendt til Stavanger.  
100
20251 
Feltpost 42 NK 811 - 90 øre Posthorn ståltrykk stemplet "Feltpost 42 15.8.78" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
13188 
Feltpost 52 NK 618 og 653 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 70 øre Frigjøring = 80 øre - stemplet "Feltpost 52 23.9.78" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
13792 
Feltpost 52 NK 903 - 1.75 kr Byggverk IV stemplet "Feltpost 52 26.3.82" på uadressert konvolutt.  
30
17755 
Feltpostkontor No 1 NK 77I - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Feltpostkontor No 1 25.VII.98" på konvolutt sendt til Tomter.  
80
5264 
Feltpostkontor No 1 NK 142(2) - 14 øre Løve II stemplet "Feltpostkontor No 1 19.VI.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
21842 
Feltpostkontor No 1 NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Feltpostkontor No 1 12.VII.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
21846 
Feltpostkontor No 1 NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Feltpostkontor No 1 10.VI.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
4581 
Feltpostkontor No 1 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Feltpostkontor No 1 20.1.49" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
11701 
Feltpostkontor No 1 NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Feltpostkontor No 1 15.XI.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
5752 
Feltpostkontor No 18 NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Feltpostkontor No 18 31.VII.08" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Omadressert.  
200
14110 
Feltpostkontor No 9 NK 333(2) - 10 øre London stemplet "Feltpostkontor No 9 1.VIII.45" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Påstemplet fiolett "K".  
2.000
19259 
Feltpostkontor Nr 1 NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Feltpostkontor Nr 1 24.3.53" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
200
4199 
Feltpostkontor Nr 1 NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Feltpostkontor Nr 1 23.2.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
11253 
Feltpostkontor Nr 51 TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Feltpostkontor Nr 51 16.10.57" på konvolutt sendt til Økern.  
100
13770 
Feltpostkontoret Gardermoen NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 11.IX.17" på konvolutt sendt til Bergen.  
70
13773 
Feltpostkontoret Gardermoen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 22.VII.17" på konvolutt sendt til Solheimsviken.  
75
13791 
Feltpostkontoret Gardermoen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 3.X.17" på konvolutt sendt til Solheimsviken.  
125
16174 
Feltpostkontoret Gardermoen NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 8.VIII.39" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
75
11302 
Feltpostkontoret Gardermoen NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 24.VIII.38" på konvolutt sendt til Dovre.  
100
13799 
Feltpostkontoret Gardermoen BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 20.VII.20" sendt til Kristiania.  
75
8497 
Feltpostkontoret Otta NK 102b - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Otta ?.II.20" på konvolutt sendt til Dovre.  
250
13423 
Feltpostkontoret Ulven Postkort stemplet "Lisboa Central 30.6.10" sendt til Ulven. Her er fimerket tatt av og kortet er påsatt NK 99 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 7.VII.10" og sendt videre til Telegrafkontoret i Bergen.  
200
13772 
Feltpostkontoret Ulven NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 5.V.14" på postkort sendt til Bergen. Svak loddrett brekk.  
40
13775 
Feltpostkontoret Ulven NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 24.V.10" på postkort sendt til Bergen.  
50
13789 
Feltpostkontoret Ulven NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 25.V.10" på postkort sendt til Bergen.  
125
13788 
Feltpostkontoret Ulven NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 22.III.17" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
13790 
Feltpostkontoret Ulven NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Feltpostkontoret Ulven 18.III.17" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
2117 
Feltpostkontoret Værnes NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Feltpostkontoret Værnes 20.VI.33" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
348 
Fn-Bataljonen NK 631 og 991(2) - 20 kr Olav ståltykk og 4.00 kr Ornamenter I = 2800 øre - stemplet "Fn-Bataljonen 28.11.88" på følgebrev sendt til Stavanger.  
50
29480 
Fn-Bataljonen NK 631, 645 og 904 - 20 og 10 kr Olav ståltykk samt 2.00 kr Byggverk IV = 3200 øre - stemplet "Fn-Bataljonen 28.5.88" på følgebrev transittstemplet "Bureau D'Echange De Stavanger Cp" sendt til Dirdal.  
75
465 
Fn-Bataljonen NK 814 - 1.00 kr Byggverk II stemplet "Fn-Bataljonen 3.4.89" på følgebrev sendt til Røyneberg.  
50
25517 
Fn-Bataljonen NK 883 - 1.50 kr Melkeprodusenter stemplet "Fn-Bataljonen 24.3.81" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
5959 
Gardermoen Feltpost TM 95 - 1.00 kr Off.sak. vanlig p. stemplet "Gardermoen Feltpost 7.8.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
26016 
Heistadmoen Feltpoståpneri TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Heistadmoen Feltpoståpneri 22.3.53" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
26036 
Helgelandsmoen Feltpoståpneri NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Helgelandsmoen Feltpoståpneri 22.1.54" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
5100 
Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo NK 370 - 25 øre Petter Dass maskinstemplet "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 20.10.47" tekst "Norsk Feltpostkontor" på konvolutt sendt til Horten.  
150
11979 
Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo NK 370 - 25 øre Petter Dass stemplet "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 4.8.47" på konvolutt sendt til Vollebekk.  
75
26146 
Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 29.11.48" på stor (25 cm bred) konvolutt sendt til Oslo.  
150
15132 
Norwegian Army Field Post Office Londonserien (10 til 60 øre) stemplet svart "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
400
2727 
Norwegian Army Field Post Office NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
5339 
Norwegian Army Field Post Office NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
19257 
Norwegian Army Field Post Office Londonserien (10 til 60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
24087 
Norwegian Army Field Post Office NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt.  
200
25353 
Norwegian Army Field Post Office NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
26558 
Norwegian Army Field Post Office NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
125
29127 
Norwegian Army Field Post Office NK 333/338 - Londonserien (10-60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
200
630 
Postkontoret N.L. Stockholm NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Oslo.  
300
15383 
Postkontoret N.L. Stockholm NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt påstemplet blått "Feltpost Nr 634" sendt til Sverige.  
500
2704 
Soma Feltpost NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 17.11.55" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
29072 
Soma Feltpost NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 13.3.54" på konvolutt sendt til Godvik.  
150
29122 
Soma Feltpost NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 20.5.54" på konvolutt sendt til Godvik.  
100
29128 
Soma Feltpost NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Soma Feltpost 8.3.54" på konvolutt sendt til Godvik.  
150
8551 
Tyskland-Oslo NK 240, 245(2) og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Tyskland-Oslo 15.10.51" tekst "Norsk Feltpostkontor" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
14952 
Tyskland-Oslo NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Tyskland-Oslo 4.12.48" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
2935 
Tyskland-Oslo NK 381 - 25 øre U.P.U. maskinstemplet "Tyskland-Oslo 9.12.49" tekst "Norsk Feltpostkontor" på konvolutt sendt til Oslo.  
80
1349 
Tyskland-Oslo NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Tyskland-Oslo 24.7.51" tekst "Norsk Feltpostkontor" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
75
5848 
United Nations Interim Force In Lebanon Blå "United Nations Interim Force In Lebanon 22 DEC 1978" på postkort sendt til Bergen.  
30
5593 
United Nations Interim Force In Lebanon Blå "United Nations Interim Force In Lebanon 10 MAR 1979" på luftpostkonvolutt sendt til Bergen.  
30
5823 
United Nations Interim Force In Lebanon Blå "United Nations Interim Force In Lebanon 7 AUG 1979" på luftpostkonvolutt sendt til Bergen.  
40
4218 
United Nations Interim Force In Lebanon Fiolett "United Nations Interim Force In Lebanon 14 APR 1988" på konvolutt sendt til Bergen.  
50