Nettbutikk - Sogn F-
Til innhold nettbutikk

Sogn F-

13104 
Sogn F NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sogn F 23.11.47" på konvolutt sendt til Nordvik i Fana.  
50
5010 
Sogn H NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Sogn H 22.12.48" på postkort sendt til Hermansverk.  
50
12361 
Sogn I. NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Sogn I. 3.VIII.51" på konvolutt sendt til Nordvik i Fana.  
50
4374 
Sogn II (KPH) NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Sogn II" på konvolutt sendt til Paradis. Omadressert til Os.  
250
19850 
Sogn og Fjordane L NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Sogn og Fjordane L 15.7.64" på konvolutt sendt til Leikanger.  
150
11504 
Sogn og Fjordane N NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sogn og Fjordane N 13.7.51" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
12193 
Sogn og Fjordane N NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Sogn og Fjordane N 28.7.67" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4452 
Sogns Postexp. E NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sogns Postexp. E 14.IV.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5261 
Sogns Postexp. F NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sogns Postexp. F 9.I.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12186 
Sogns Postexp. F NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sogns Postexp. F 29.VII.28" på konvolutt sendt til Randaberg.  
30
11359 
Stavanger-Bergen Dagruten A NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Stavanger-Bergen Dagruten A 5.VIII.18" på postkort sendt til Bergen.  
600
17361 
Stavanger-Bergen Dagruten A NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Stavanger-Bergen Dagruten A 1.I.19" på postkort sendt til Bergen.  
400
13635 
Stavanger-Bergen Dagruten A BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Stavanger-Bergen Dagruten A 4.XII.18" sendt til Stavanger.  
400
11554 
Stavanger-Bergen Dagruten B NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Stavanger-Bergen Dagruten B ?.V.17" på postkort sendt til Bergen.  
1.500
4516 
Stord-Rosendal BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Stord-Rosendal 15.XI.27" sendt til Bergen.  
3.200
8976 
Sunnmør C NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sunnmør C 23.V.34" på konvolutt sendt til Sjøholt.  
75
9058 
Sunnmør D NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sunnmør D 24.VII.33" på konvolutt sendt til Lauvstad.  
300
1645 
Sunnmøre A NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Sunnmøre A 1.4.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
2852 
Sunnmøre B NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sunnmøre B 1.6.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
2826 
Sunnmøre B NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Sunnmøre B 17.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
75
27283 
Sunnmøre B NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Sunnmøre B 9.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
2862 
Sunnmøre E NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sunnmøre E 2.1.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
27288 
Sunnmøre F NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sunnmøre F 14.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13106 
Sunnmøre F NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Sunnmøre F 14.5.53" på konvolutt sendt til Nerlandsøy.  
30
18196 
Søndhordlands Postexp. NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Søndhordlands Postexp. 27.III.88" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
1955 
Søndmørs Posteksp. G. NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Søndmørs Posteksp. G. 1.IX.17" på konvolutt sendt til Ulven.  
1.800
5700 
Søpostkontor No.3 KK 2B - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Søpostkontor No.3 8.IX.97" sendt til Christiania.  
500
13534 
Tromsø Amts Dpsks. Postexp. NK 53VII(2) - vannrett par (type 2 - type 1) 10 øre 20 mm stemplet "Tromsø Amts Dpsks. Postexp. 9.I.94" på konvolutt sendt via Nordlands Postexp. A til Namsos. Konvolutten har rift og skader i toppen.  
1.000
11761 
Trondheim-Bergen A NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim-Bergen A 13.7.37" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
1186 
Trondheim-Bergen E NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Trondheim-Bergen E 20.4.32" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
12376 
Trondheim-Bergen F NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim-Bergen F 17.8.32" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
14129 
Trondheim-Kirkenes NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Trondheim-Kirkenes 27.?.64" på postkort sendt til Edinburgh, Skottland.  
100
26711 
Trondheim-Kirkenes KB 14 - 20 øre rød (NK 205) kortbrev oppfrankert med NK 240 = 25 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes 4.1.48" sendt til Rørvik.  
25
10411 
Trondheim-Kirkenes A NK 903 - 1.75 kr Byggverk IV stemplet "Trondheim-Kirkenes A 4.7.82" på postkort sendt til Gøteborg, Sverige.  
200
27088 
Trondheim-Kirkenes B NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Kirkenes B 19.2.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
20302 
Trondheim-Kirkenes C NK 152 og 205 - 40 øre Løve II og 20 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes C 31.3.38" på bankobrev med verdiseddel "Trondheim-Kirkenes C" sendt via Sortland til Jennestad i Vesterålen.  
750
5743 
Trondheim-Kirkenes C NK 389 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Trondheim-Kirkenes C 20.12.51" på konvolutt sendt til Leknes i Lofoten.  
50
9582 
Trondheim-Kirkenes C NK 877, 878, 933 og 937 - 1.50 og 1.50 kr Fugler II samt 2.50 kr Europa 1983 og 5.00 kr Olav V 80 år = 1050 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes C 19.8.83" på rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Narvik" sendt til Tromsø.  
100
25007 
Trondheim-Kirkenes D NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Kirkenes D 7.12.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
700
15063 
Trondheim-Kirkenes D NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Trondheim-Kirkenes D 14.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
16027 
Trondheim-Kirkenes F NK 431 - 25 øre Haakon stemplet "Trondheim-Kirkenes F 23.4.58" på brevkort sendt til Bergen.  
50
27420 
Trondheim-Kirkenes F BK 95 a - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Trondheim-Kirkenes F 12.2.48" sendt til Rørvik.  
20
25632 
Trondheim-Kirkenes K NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Kirkenes K 7.10.44" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
700
4530 
Trondheim-Kirkenes L NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Trondheim-Kirkenes L 21.5.60" på reklamekonvolutt sendt til Harstad.  
50
1456 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 392 og 446 - 20 øre Posthorn 1950 og 35 øre Nordkapp V = 55 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 28.9.62" på postkort sendt til England.  
100
30629 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 445 og 446 - 25 og 35 øre Nordkapp V = 60 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 14.6.65" på postkort sendt til Nederland.  
150
2874 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 29.6.60" på postkort sendt til Wien, Østerrike.  
150
2372 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 730 - 1.40 kr Malerkunst I stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 30.5.74" på konvolutt sidestemplet "Trondheim-Kirkenes U. 30.5.74" sendt til Nederland. Påstemplet "M/S Nordlys".  
75
5837 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 834 og 907 - 7.50 kr Bukkehorn og 3.00 kr Byggverk IV = 1050 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 31.12.63" på rekommandert konvolutt sendt til Tromsø.  
100
8630 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 834 og 907 - 7.50 kr Bukkehorn og 3.00 kr Byggverk IV = 1050 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 31.12.83" på rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Narvik" sendt til Tromsø.  
100
4270 
Trondheim-Kirkenes Nordkapp NK 937(2) og 939 - 5.00 kr Olav V 80 år og 2.00 kr Nord-norske båter = 1200 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 31.12.83" på verdibrev sendt til Tromsø. Verdi-etikett "Trondheim-Kirkenes T".  
100
12857 
Trondheim-Kirkenes V NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Kirkenes V 1.6.43" på konvolutt sendt til Hjellestad.  
300
15378 
Trondheim-Namsos A NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Trondheim-Namsos A 15.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
15310 
Trondheim-Namsos A NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Trondheim-Namsos A 24.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
15404 
Trondheim-Namsos B NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Trondheim-Namsos B 8.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
15287 
Trondheim-Namsos B NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Trondheim-Namsos B 1.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
15417 
Trondheim-Namsos C NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Trondheim-Namsos C 12.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
24449 
Trondheim-Namsos D NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Trondheim-Namsos D 12.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
13783 
Ut-Trøndelag A NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag A 17.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
13976 
Ut-Trøndelag A NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag A 22.9.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
13993 
Ut-Trøndelag B NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Ut-Trøndelag B 18.3.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
27634 
Ut-Trøndelag B NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag B 7.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
27638 
Ut-Trøndelag B NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag B 29.3.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
27247 
Ut-Trøndelag C NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Ut-Trøndelag C 7.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
80
13750 
Ut-Trøndelag C NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag C 16.9.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
13793 
Ut-Trøndelag C NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag C 20.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
14355 
Ut-Trøndelag C NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag C 3.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
2872 
Ut-Trøndelag D NK 240, 241 og 242 - 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 22 øre - stemplet "Ut-Trøndelag D 7.3.44" på konvolutt sendt til Trondheim.  
150
13833 
Ut-Trøndelag D NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag D 17.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
14162 
Ut-Trøndelag D NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag D 1.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
14335 
Ut-Trøndelag D NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag D 21.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
27248 
Ut-Trøndelag F NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Ut-Trøndelag F 23.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
80
8135 
Ut-Trøndelag F NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag F 5.9.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
400
8162 
Ut-Trøndelag F NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag F 24.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
300
8184 
Ut-Trøndelag F NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag F 9.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
300
8384 
Ut-Trøndelag F NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ut-Trøndelag F 24.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
300
11559 
Vestenfjeldske Reservep. Xp. NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Vestenfjeldske Reservep. Xp. 21.XII.49" på postkort sendt til Masfjorden.  
200
11351 
Vestfinmarkens Posteksp. B NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Vestfinmarkens Posteksp. B 8.XII.15" på konvolutt sendt til Namsos.  
400
1179 
Åndalsnesruten NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Åndalsnesruten 22.XII.20" på postkort sendt til Molde.  
50
10912 
Åndalsnesruten NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Åndalsnesruten 7.II.36" på postkort sendt til Elverum.  
75