Nettbutikk - 277 (D/S Herdla) -
Til innhold nettbutikk

277 (D/S Herdla) -

13112 
277 (D/S Herdla) NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet nummer "277" (D/S Herdla) på postkort sendt til Ekerhovd.  
350
18147 
563 (Hjælsetruten) NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "563" (Hjælsetruten) på konvolutt sendt til Drammen. Ankomst-stemplet "Drammen 23.VI.09" på baksiden.  
200
8342 
563 (Hjælsetruten) NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet nummer "563" (Hjælsetruten) på konvolutt sendt til Kristiania.  
300
8751 
Altafjord NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Altafjord 17.VIII.31" på konvolutt sendt til Rørvik.  
750
27640 
Bandaks Posteksp. B NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bandaks Posteksp. B 12.5.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
4579 
Bandaks Postexp. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bandaks Postexp. 3.I.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
13081 
Bergen-Fitjar A NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Fitjar A 2.1.2" på uadressert konvolutt.  
30
926 
Bergen-Manger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bergen-Manger 29.VIII.26" på konvolutt sendt til Haugsdal.  
75
23063 
Bergen-Manger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen-Manger 14.III.42" på vinduskonvolutt.  
50
1536 
Bergen-Måløy A NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Bergen-Måløy A 13.8.79" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
13128 
Bergen-Måløy C NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III stemplet "Bergen-Måløy C 1.2.80" på uadressert konvolutt.  
100
10196 
Bergen-Måløy D TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Bergen-Måløy D 13.4.64" på konvolutt sendt til Ålesund.  
150
13110 
Bergen-Måløy E NK 802 - 1.80 kr Malerkunst III stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13111 
Bergen-Måløy E NK 802 - 1.80 kr Malerkunst III stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13122 
Bergen-Måløy E NK 802, 803, 844, 855 og 857 - 1.80 kr Malerkunst III, 80 øre Aslak Bolts bibel, 1.25 kr Norsk natur III 1.00 kr Blomster 1979 og 1.00 kr KFUK KFUM = 585 øre - stemplet "Bergen-Måløy E 29.2.80" på uadressert rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Polarlys".  
300
13137 
Bergen-Måløy E NK 802, 803, 844, 855 og 857 - 1.80 kr Malerkunst III, 80 øre Aslak Bolts bibel, 1.25 kr Norsk natur III 1.00 kr Blomster 1979 og 1.00 kr KFUK KFUM = 585 øre - stemplet "Bergen-Måløy E 29.2.80" på uadressert rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Polarlys".  
300
13119 
Bergen-Måløy E NK 803, 838 og 854(5) - 80 øre Aslak Bolts bibel, 1.00 kr Holmenkollrennene og 80 øre Blomster 1979 = 580 øre - stemplet "Bergen-Måløy E 29.2.80" på uadressert rekommandert konvolutt påstemplet "M/S Polarlys".  
300
13116 
Bergen-Måløy E NK 829 - 1.25 kr Norwex 80 I stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13107 
Bergen-Måløy E NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert konvolutt påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13120 
Bergen-Måløy E NK 855 - 1.00 kr Blomster 1979 stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert postkort påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
13123 
Bergen-Måløy E NK 855 - 1.00 kr Blomster 1979 stemplet "Bergen-Måløy E 31.1.80" på uadressert postkort påstemplet "M/S Kong Olav".  
100
11332 
Bergen-Newcastle Posteksp. A NK 192 - 30 øre Holberg stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. A 15.XII.34" på del av konvolutt sendt til England.  
100
11331 
Bergen-Newcastle Posteksp. D NK 124 - 30 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. D 15.X.30" på konvolutt sendt til England. Merket med stor skade.  
250
10125 
Bergen-Newcastle Posteksp. D NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. D 11.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
15691 
Bergen-Newcastle Posteksp. G "Bergen-Newcastle Posteksp. G 6.II.15" på baksiden av rekommandert konvolutt sendt fra South Fort George, Canada til Ålesund.  
1.500
17713 
Bergen-Nordhordland A NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Bergen-Nordhordland A 12.9.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
13082 
Bergen-Nordhordland A NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Nordhordland A 1.6.68" på uadressert konvolutt.  
100
13083 
Bergen-Nordhordland A NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Nordhordland A 1.6.68" på uadressert konvolutt.  
100
13084 
Bergen-Nordhordland C NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Bergen-Nordhordland C 6.5.67" på uadressert konvolutt.  
100
18444 
Bergen-Seim NK 237, 238(2), 240 og 242 - 1, 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet grønt "Bergen-Seim 12.VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
11555 
Bergen-Stavanger Indre Led NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen-Stavanger Indre Led 9.VIII.10" på postkort sendt til Bergen.  
150
17714 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 2.I.15" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
12380 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 11.IX.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12381 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 12.VIII.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12382 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 1.III.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12384 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 14.IX.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13149 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 17.VI.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13148 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 121 - 15 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 4.XI.21" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12385 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 12.XI.35" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
12386 
Bergen-Stavanger Natruten A NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten A 2.X.28" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
12178 
Bergen-Stavanger Natruten B NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten B 15.I.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
11317 
Bergen-Stavanger Natruten B NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten B 20.IV.21" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
12175 
Bergen-Stavanger Natruten B NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten B 5.XII.32" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
13140 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 99 og 100 - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 15 øre - stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 15.XI.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13151 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 13.VI.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12177 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 16.III.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13147 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 18.XII.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13153 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 1.X.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12176 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 102a - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 28.X.19" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13141 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 2.XI.35" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
13145 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 22.VIII.33" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13127 
Bergen-Stavanger Natruten C NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 2?.XII.50" på postkort sendt til Rosendal.  
40
27535 
Bergen-Stavanger Natruten C BK 78 I - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Bergen-Stavanger Natruten C 22.I.31" sendt til Oslo.  
50
13144 
Bergen-Stavanger Nattruten D NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 28.V.20" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12164 
Bergen-Stavanger Nattruten D NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 20.XI.34" på konvolutt sendt til Lilleaker.  
40
13142 
Bergen-Stavanger Nattruten D NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 28.IV.33" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
13143 
Bergen-Stavanger Nattruten D NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 8.VIII.37" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
13150 
Bergen-Stavanger Nattruten D NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D 12.III.33" på konvolutt sendt til Stavanger.  
30
17554 
Bergen-Stavanger Nattruten D. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergen-Stavanger Nattruten D. 16.VII.31" på konvolutt sendt til Lysaker.  
75
14533 
Bergen-Trondhjem A NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen-Trondhjem A 26.III.08" på konvolutt sendt til Rørvik i Namdalen.  
100
11552 
Bergen-Trondhjem B NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen-Trondhjem B 2.VII.07" på postkort sendt til Florø.  
75
15255 
Brevik-Kr.sand.S A NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget - heftepar - stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 24.XI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
1.500
12330 
Brevik-Kr.sand.S A NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 30.VI.05" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12331 
Brevik-Kr.sand.S A NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 17.VI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12339 
Brevik-Kr.sand.S A NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 16.IX.06" på konvolutt sendt til Svelvik.  
20
12326 
Brevik-Kr.sand.S A NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 24.II.16" på sørgekonvolutt sendt til Jelsa.  
20
12334 
Brevik-Kr.sand.S A NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 17.II.14" på konvolutt sendt til Lysaker.  
100
11548 
Brevik-Kr.sand.S A NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 16.XI.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
15203 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 3.XI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
1.500
12329 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 10.V.11" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12332 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 13.X.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12335 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 14.XI.08" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12338 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 26.XI.08" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
12341 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 30.IV.10" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25
13131 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 17.XII.26" på postkort omadressert flere ganger og til slutt sendt til Portugal.  
200
14245 
Brevik-Kr.sand.S C. NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 9.V.33" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
100
11766 
Brevik-Kristiansand S. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand S. 26.IV.08" på konvolutt sendt til Svelvig.  
25
17469 
Brevik-Kristiansand S. NK 130, 131 og 134 - 2, 3 og 15 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Brevik-Kristiansand S. 10.VII.34" på konvolutt sendt til Kragerø.  
300
14759 
Brevik-Kristiansand.S D. NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 20.XII.07" på postkort sendt til England. Portobelagt med 1 d ved ankomst.  
200
12336 
Brevik-Kristiansand.S D. NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 13.VIII.09" på konvolutt sendt til Svelvik.  
25