Nettbutikk - Sørlandsbanen A-
Til innhold nettbutikk

Sørlandsbanen A-

9413 
Sørlandsbanen A NK 184 - 20 øre Radium stemplet "Sørlandsbanen A 21.VI.31" på konvolutt sendt til Rørvik.  
200
27629 
Sørlandsbanen A NK 185(2) - 10 øre Bjørnson stemplet "Sørlandsbanen A 26.III.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
27226 
Sørlandsbanen A NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sørlandsbanen A 6.X.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
3355 
Sørlandsbanen A. NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Sørlandsbanen A. 18.XI.24" på konvolutt sendt til England. Portobelagt med 3 d.  
300
9581 
Sørlandsbanen A. NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Sørlandsbanen A. 22.V.30" på konvolutt sendt til Rørvik.  
75
4086 
Sørlandsbanen A. NK 187 - 20 øre Bjørnson stemplet "Sørlandsbanen A. 10.II.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
28300 
Sørlandsbanen A. TM 14 - 20 øre Offset stemplet "Sørlandsbanen A. 3.VII.34" på konvolutt sendt til Grue Finnskog.  
50
13753 
Sørlandsbanen B NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen B 31.X.35" på konvolutt sendt til Randaberg.  
25
3003 
Sørlandsbanen B Vi NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Sørlandsbanen B Vi 2.5.52" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
150
27607 
Sørlandsbanen B Vi NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Sørlandsbanen B Vi 5.5.55" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
27609 
Sørlandsbanen B. II NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Sørlandsbanen B. II 21.12.41" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
60
2737 
Sørlandsbanen B. II NK 389(2) - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Sørlandsbanen B. II 13.5.52" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
100
9608 
Sørlandsbanen B. III NK 202 og 221 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - stemplet "Sørlandsbanen B. III 31.1.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
17532 
Sørlandsbanen B. III NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen B. III 7.9.43" på konvolutt sendt til Moelv.  
150
27610 
Sørlandsbanen B. III NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen B. III 26.7.41" på konvolutt sendt til Drangedal.  
70
27606 
Sørlandsbanen B. V NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen B. V 22.12.46" på lite julekort sendt til Oslo.  
100
1272 
Sørlandsbanen C. NK 96(2), 163(2) og 164(4) - 1 øre Posthorn 1909 samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Sørlandsbanen C. 28.X.33" på konvolutt sendt til Danmark.  
175
13754 
Sørlandsbanen C. NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen C. 11.III.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13757 
Sørlandsbanen C. NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen C. 11.VII.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13745 
Sørlandsbanen C. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen C. 9.III.34" på konvolutt sendt til Lilleaker.  
40
13752 
Sørlandsbanen C. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen C. 2.VI.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
45
13758 
Sørlandsbanen C. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen C. 15.X.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
27633 
Sørlandsbanen C. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sørlandsbanen C. 27.VIII.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13747 
Sørlandsbanen C. NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Sørlandsbanen C. 19.II.29" på konvolutt sendt til England.  
150
27611 
Sørlandsbanen C. NK 187 - 20 øre Bjørnson stemplet "Sørlandsbanen C. 1.II.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
27612 
Sørlandsbanen C. NK 187 - 20 øre Bjørnson stemplet "Sørlandsbanen C. 4.IV.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
17484 
Sørlandsbanen D NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen D 17.7.45" på konvolutt sendt til Moelv.  
75
17485 
Sørlandsbanen D NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen D 26.11.44" på konvolutt sendt til Moelv.  
60
27604 
Sørlandsbanen D NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Sørlandsbanen D 23.12.51" på postkort sendt til Svenseid.  
50
15603 
Trondheim-Mo A NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Trondheim-Mo A 30.7.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
15604 
Trondheim-Mo B NK 787 - 1.25 kr Byggverk I stemplet "Trondheim-Mo B 31.7.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
15636 
Trondheim-Mo B NK 787 - 1.25 kr Byggverk I stemplet "Trondheim-Mo B 31.7.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
27576 
Valdresbanen A NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Valdresbanen A 20.5.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
17494 
Valdresbanen A NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Valdresbanen A 29.1.45" på konvolutt sendt til Moelv.  
200
27577 
Valdresbanen A NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Valdresbanen A 24.7.48" på konvolutt sendt til Sverige. Tiemer : 4 pkt.  
75
8798 
Valdresbanens P.eksp. NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Valdresbanens P.eksp. 6.III.24" på konvolutt sendt til Nordtorpa.  
75
27567 
Valdresbanens P.eksp. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Valdresbanens P.eksp. 15.IV.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27568 
Valdresbanens P.eksp. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Valdresbanens P.eksp. 12.II.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27570 
Valdresbanens P.eksp. NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Valdresbanens P.eksp. 8.VIII.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
9083 
Valdresbanens P.eksp. NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Valdresbanens P.eksp. 6.XII.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27569 
Valdresbanens P.eksp. NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Valdresbanens P.eksp. 6.V.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
10271 
Valdresbanens P.eksp. NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Valdresbanens P.eksp. 21.X.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27572 
Valdresbanens Posteksp B NK 118 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Løve II = 20 øre - stemplet "Valdresbanens Posteksp B 18.X.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
17495 
Valdresbanens Posteksp B NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Valdresbanens Posteksp B 12.V.34" på konvolutt sendt til Moelv.  
150
27574 
Valdresbanens Posteksp B NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Valdresbanens Posteksp B 28.XII.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27571 
Valdresbanens Posteksp B NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Valdresbanens Posteksp B 4.VI.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
27573 
Valdresbanens Posteksp B NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Valdresbanens Posteksp B 16.IV.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27575 
Valdresbanens Posteksp B NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Valdresbanens Posteksp B 6.II.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
14286 
Vestbanernes P.eksp. A. III "Vestbanernes P.eksp. A. III 20.I.98" på militært tjenestebrevkort sendt til Stokke.  
50
12935 
Vestbanernes P.eksp. A. III NK 77II(4) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 16.VII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
400
13705 
Vestbanernes P.eksp. A. III NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 21.III.01" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
11435 
Vestbanernes P.eksp. A. III NK 96 og 98(3) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 11.1.16" på konvolutt sendt til Egersund.  
70
17003 
Vestbanernes P.eksp. A. III NK 114(2) - 5 øre Eidsvold stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 25.VIII.14" på konvolutt sendt til Egersund.  
70
2441 
Vestbanernes P.eksp. A. III BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 2.V.98" sendt til England.  
75
440 
Vestbanernes P.eksp.a.3. BK 51II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Vestbanernes P.eksp.a.3. 30.I.02" sendt til Tyskland.  
150
27364 
Vestbanernes P.eksp.a.3. BK 52 - 3 øre oransjegul (NK 75) brevkort stemplet "Vestbanernes P.eksp.a.3. 9.X.02" sendt til Lübeck, Tyskland.  
100
24716 
Vestbanernes Pexp. A II NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes Pexp. A II 26.I.05" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
100
26972 
Vestbanernes Pexp. A II NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Vestbanernes Pexp. A II 30.IX.14" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
19858 
Vestbanernes Pexp. A II NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Vestbanernes Pexp. A II 25.VIII.14" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
9666 
Vestbanernes Posteksp. A I NK 73(10) og 74(5) - 10-blokk 1 øre samt fireblokk og enkel 2 øre Knudsen fintagget = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 16.XI.06" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike. Ett merke i 10-blokken er deefekt.  
500
12013 
Vestbanernes Posteksp. A I NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - heftemerke BV med perforeringshull nede til venstre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 11.II.16" på konvolutt sendt til Borre.  
1.300
13704 
Vestbanernes Posteksp. A I NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 9.VI.19" på konvolutt sendt til Volden.  
20
15532 
Vestbanernes Posteksp. A I NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 2.VII.21" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
28284 
Vestbanernes Posteksp. A I NK 118 og 121 - 5 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 20.IX.25" på reklamekonvolutt sendt til Oslo. 5-øren med skade.  
60
11361 
Vestbanernes Posteksp. A I NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 18.VI.22" på konvolutt sendt til Hønefoss.  
50
12910 
Vestbanernes Posteksp. C NK 130(2) og 131(2) - 2 og 3 øre Polmerke = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 15.1.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
3981 
Vestbanernes Posteksp. C NK 132(4) - fireblokk 5 øre Polmerke stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 11.1.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
600
4360 
Vestbanernes Posteksp. C NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 12.VII.32" på konvolutt sendt til Oslo. Tiemer : 4 pkt.  
100
14379 
Vestbanernes Postexp. NK 24(2) - loddrett par 5 øre skravert stemplet "Vestbanernes Postexp. 23.I.83" på konvolutt sendt til Horten.  
400
11862 
Vestbanernes Postexp. NK 25III - 10 øre skravert stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. 3.1.82" på konvolutt sendt til Torpen.  
150
11873 
Vestbanernes Postexp. NK 37II - 10 øre uskravert stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. ?.III.82" på konvolutt sendt til Torpen.  
200
14928 
Vestbanernes Postexp. NK 37II(2) - vannrett par 10 øre uskravert = 20 øre - stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. 1.VI.82" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
14457 
Vestbanernes Postexp. NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Vestbanernes Postexp. 25.IX.83" på sørgekonvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
886 
Vestbanernes Postexp. NK 52I(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Vestbanernes Postexp." (dato uleselig) på konvolutt sendt til Christiania.  
150
8051 
Vestbanernes Postexp. NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Vestbanernes Postexp. 2.VIII.90" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
23608 
Vestbanernes Postexp. NK 96 og 97(2) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 5 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 7.III.18" på postkort sendt til Reykjavik, Island. Her er det omadressert til Kjøbenhavn og portobelagt med 10 øre.  
900
26849 
Vestbanernes Postexp. BK 5 IIba - 6 øre grønn brevkort stemplet "Vestbanernes Postexp. 4.VI.87" sendt til Hamar.  
50
26848 
Vestbanernes Postexp. BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. 23.VIII.82" sendt til Kristiania.  
100
30587 
Vestbanernes Postexp. BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 9.XII.83" sendt til Gøteborg, Sverige.  
600
27335 
Vestbanernes Postexp. BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Vestbanernes Postexp. 17.VI.86" sendt til Christiania.  
50