Nettbutikk - Advent Bay -
Til innhold nettbutikk

Advent Bay -

21136 
Advent Bay 20 øre Spitsbergen-merkat stemplet "Advent Bay 1896" på konvolutt fra "Vesteraalens DampskpsSelskabet" sendt til Stokmarknæs.  
4.000
9223 
Dronning Maud Land NK 240 og 369 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Postjubileum = 85 øre - stemplet "Dronning Maud Land 10.2.51" på rekommandert konvolutt sendt til New York, Usa. Påstemplet "Norsk Britisk Svensk Vitenskapelig Ekspedisjon".  
125
15207 
Dronning Maud Land NK 240 og 369 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Postjubileum = 85 øre - stemplet "Dronning Maud Land 10.2.51" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Påstemplet "Norsk Britisk Svensk Vitenskapelig ekspedisjon".  
100
15253 
Dronning Maud Land NK 240 og 369 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Postjubileum = 85 øre - stemplet "Dronning Maud Land 10.2.51" på rekommandert konvolutt sendt til Bekkelagshøgda. Påstemplet "Norsk Britisk Svensk Vitenskapelig ekspedisjon".  
100
16837 
Dronning Maud Land NK 240 og 369 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Postjubileum = 85 øre - stemplet "Dronning Maud Land 10.2.51" på rekommandert konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
150
16842 
Dronning Maud Land NK 240 og 369 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Postjubileum = 85 øre - stemplet "Dronning Maud Land 10.2.51" på rekommandert konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
150
4559 
Green Harbour NK 102a - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Green Harbour 19.VII.19" på konvolutt sendt til Bergen.  
700
14329 
Isfjord Radio NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet "Isfjord Radio 1.6.65" på spesialkonvolutt sendt til Oslo.  
30
1957 
Isfjord Radio NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Isfjord Radio 1.8.67" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
4369 
Kings Bay NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Kings Bay 10.VI.21" på konvolutt sendt via Tromsø til Trondhjem.  
700
4226 
Kings Bay NK 102b - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Kings Bay 25.VII.20" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
500
3147 
Kings Bay NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kings Bay 29.??.21" på konvolutt sendt via Tromsø til Trondheim.  
500
16851 
Kings Bay NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kings Bay 3.IV.22" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
600
17557 
Kings Bay NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kings Bay 12.VII.23" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
700
1013 
Longyearbyen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Longyearbyen 16.VIII.31" på postkort sendt til Kiel, Tyskland. Påstemplet "Spitzbergen 13 AUG 31." og "Nordkap 16. AUG. 1931".  
400
5169 
Longyearbyen NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 6.VIII.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
1005 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 17.VIII.31" på postkort sendt til Hamburg, Tyskland. Påstemplet "Hamburg Süd M.S. Monte Rosa" og "Spitzbergen 13 AUG 31.".  
400
4912 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 31.7.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Tyskland.  
400
5230 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 2.X.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
5253 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 3.VII.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
5723 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 14.8.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Praha, Tsjekkoslovakia. Påstemplet "Spitzbergen 14.8.36".  
450
16032 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 13.8.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til München, Tyskland.  
400
18269 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 15.8.33" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet fiolett "Stpitzbergen 9 AUG 33".  
600
18495 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 25.VII.36" på konvolutt sendt til Lyngør.  
300
28118 
Longyearbyen NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 14.8.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Østerrike. Påstemplet "Nordkap 12.8.36" og "Spitzbergen 14.8.36".  
450
9986 
Longyearbyen NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Longyearbyen 9.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
12635 
Longyearbyen NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Longyearbyen 3.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
5173 
Longyearbyen NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Longyearbyen 11.9.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
16850 
Longyearbyen NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Longyearbyen 28.7.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
8417 
Longyearbyen NK 749 - 1.25 kr Arkitekturvern stemplet "Longyearbyen 6.5.75" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8368 
Longyearbyen NK 760 - 1.25 kr Kringkasting stemplet "Longyearbyen 31.3.76" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8783 
Longyearbyen NK 760 - 1.25 kr Kringkasting stemplet "Longyearbyen 31.3.76" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8451 
Longyearbyen NK 769 - 1.25 kr Norsk folkedans stemplet "Longyearbyen 25.5.76" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8428 
Longyearbyen NK 770 - 1.25 kr Kunstindustrimuseet stemplet "Longyearbyen 8.9.76" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8339 
Longyearbyen NK 775 - 1.25 kr Norsk natur I stemplet "Longyearbyen 8.9.76" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8763 
Longyearbyen NK 775 - 1.25 kr Norsk natur I stemplet "Longyearbyen 8.9.76" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
8431 
Longyearbyen NK 785 - 1.25 kr Nordisk Råd stemplet "Longyearbyen 2.5.77" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
30434 
Longyearbyen BK 176 - 100 øre Lørdagskveld brevkort oppfrankert med NK 759(2) = 380 øre - stemplet "Longyearbyen 5.5.78" sendt til Skei i Jølster. Påstemplet "Norsk Polarinstitutts Isbjørnekspedisjon Nordaustandet 1978" i blått og signert Birge Amundsen.  
75
15952 
Magdalenabay Spitzbergen NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 på postkort med seks blå stempler fra rundtur i 1912 sendt til Paris, Frankrike. Blant annet "Magdalenabay Spitzbergen 1 Aug 1912" og "Cross-Bay Spitzbergen 2. Aug 1912". Ett frimerke er fjernet.  
500
18449 
Ny-Ålesund NK 96, 101 og 119 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Ny-Ålesund 15.8.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet blått "Spitzbergen 15.8.34".  
800
18336 
Ny-Ålesund NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Ny-Ålesund 27.7.35" på postkort sendt til Sveits.  
600
22911 
Ny-Ålesund NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Ny-Ålesund 11.8.35" på postkort sendt til Zürich, Sveits. Påstemplet "Spitzbergen 11.8.35".  
700
5654 
Ny-Ålesund Maskinstempel "Ny-Ålesund 27.7.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Paris, Frankrike. Frimerket er falt av. (Aune: 1.500.-).  
500
8381 
Ny-Ålesund NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Ny-Ålesund 22.10.59" på brevkort sendt til Bruxelles, Belgia.  
300