Nettbutikk - Alta -
Til innhold nettbutikk

Alta -

21703 
Alta NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Alta 27.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9975 
Austertana NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Austertana 11.5.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13035 
Bergsfjord NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Bergsfjord 20.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
27951 
Berlevåg NK 240 og 396 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Haakon = 35 øre - stemplet "Berlevåg 2.5.56" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
1946 
Berlevåg NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Berlevåg 25.10.46" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
2002 
Berlevåg NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Berlevåg 24.6.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
24733 
Bjørnevatn NK 745 - 125 øre Helleristning stemplet "Bjørnevatn 25.8.77" på konvolutt sendt til Nesttun.  
30
4824 
Breivikbotn NK 370 - 25 øre Petter Dass stemplet "Breivikbotn 14.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
26684 
Breivikbotn NK 614 - 65 øre Sykepleier stemplet "Breivikbotn 9.4.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
1979 
Elvebakken NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget - heftepar stemplet "Elvebakken 19.VIII.13" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
1.200
13385 
Elvebakken NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Elvebakken 10.I.12" på bankobrev transitt-stemplet Altenfjord, Nordlands Posteksp. U og Namdalens Posteksp. C. sendt til Spillum i Namdalen.  
500
21877 
Elvebakken NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Elvebakken 30.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
28109 
Elvebakken TM 87(2) - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Elvebakken 19.6.63" på konvolutt påstemplet "KNM Gribb" sendt til Oslo.  
50
12260 
Gjesvær NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Gjesvær 1.10.1863" (3 R) på brevomslag sendt til Hammerfest. Arkivbrett berører såvidt merkets høyre side.  
1.700
14383 
Gjesvær NK 4 - 4 skilling Oscar fullstemplet "Gjesvær 23.8.1864" på brevomslag sendt til Hammerfest. Arkivbretter gjennom merket.  
2.000
14403 
Gjesvær NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Gjesvær 24.9.1863" (3 R) på brevomslag sendt til Hammerfest.  
2.000
9547 
Gornitak NK 344 - 20 øre Folkemuseum stemplet "Gornitak 15.2.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
9712 
Gulgofjorden NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Gulgofjorden 22.8.74" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
50
12754 
Hammerfest Blå "Hammerfest 25.2.1852" på brevomslag sendt til Christiania.  
400
8791 
Hammerfest NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Hammerfest 22.1.1877" på brevomslag sendt til Bergen.  
200
24548 
Hammerfest NK 50(2), 59 og 66(2) - 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 11 øre - stemplet "Hammerfest 7.VI.98" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
800
16029 
Hammerfest NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hammerfest 19.VII.09" på postkort påsatt 10 øre Spitsbergen-merke stemplet "Bell-Sund 17. Juli 1909" sent til München, Tyskland.  
700
4792 
Hammerfest NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Hammerfest 20.VIII.13" på litt medtatt postkort sendt til Hamburg, Tyskland. Påsatt 5 øre Spidsbergen-merke som er stemplet "Magdalena Bay 16 Aug 1913".  
400
22913 
Hammerfest NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Hammerfest 18.VII.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet "Nordcap 18.8.34".  
300
22915 
Hammerfest NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Hammerfest 18.VIII.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet "Nordcap 18.8.34".  
300
1130 
Hammerfest NK 127(2) og 128(4) - 20 og 25 øre Løve I = 140 øre - stemplet "Hammerfest 25.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
200
1399 
Hammerfest NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hammerfest 12.VIII.36" på postkort påstemplet "Spitzbergen 14.8.36" og "Nordkap 12.8.36" sendt til Wien, Østerrike.  
400
5320 
Hammerfest NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hammerfest 30.VIII.28" på postkort sendt til Tyskland. Påstemplet "Nordkap".  
75
5516 
Hammerfest NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Hammerfest 6.VIII.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til U.S.A.  
125
9242 
Hammerfest NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Hammerfest 6.VIII.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Wien, Østerrike.  
200
17741 
Hammerfest NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hammerfest 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.syd sendt til Harstad.  
200
635 
Hammerfest NK 172 - 10 øre Abel stemplet "Hammerfest 31.VII.29" på postkort sendt til Tyskland.Påstemplet "Spitzbergen 27 JUL. 29" og "Nordkap 25. JUL. 1929".  
350
120 
Hammerfest NK 181, 223 og 224 - 15 øre Nordkapp I samt 20 og 30 øre Nordkapp II = 65 øre - stemplet "Hammerfest 26.5.41" på konvolutt sendt til Wiesbaden, Tyskland.  
400
24467 
Hammerfest NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Hammerfest 12.VII.36" på brevkort påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Honningsvåg.  
250
5458 
Hammerfest NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hammerfest 6.III.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Horten.  
125
9560 
Hammerfest NK 219 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Hammerfest 13.VII.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Usa. Påstemplet "Kings Bay Spitsbergen".  
350
19767 
Hammerfest NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Hammerfest 20.VII.38" på konvolutt påstemplet "Kings Bay Spitbergen" sendt til London, England.  
350
16252 
Hammerfest NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hammerfest 5.IV.44" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Randaberg.  
125
29631 
Hammerfest Ufrankert konvolutt maskinstemplet "Hammerfest 2.II.42" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." sendt til Oslo. Brevet er satt i porto med 40 øre som er betalt med NK 250 på basksiden.  
200
21906 
Hammerfest NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hammerfest 13.7.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
14442 
Hammerfest NK 462 - 50 øre Olav stemplet "Hammerfest 12.2.63" på konvolutt påstemplet "KNM Gribb" sendt til Oslo.  
50
22282 
Hammerfest NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Hammerfest 29.8.64" på postkort sendt til Jønkøping, Sverige.  
75
30256 
Hammerfest NK 463 - 55 øre Olav stemplet særstemplet "Hammerfest 18.8.67" på postkort sendt til Tyskland.  
100
8933 
Hammerfest NK 493 - 25 øre Idrett maskinstemplet "Hammerfest 7.4.62" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
21049 
Hammerfest "Hammerfest 29.1.81" på ufrankert konvolutt sendt til Bergen. Portobelagt med 250 øre (Bl. 90 500 000. 3-77. Sem).  
15
4469 
Hammerfest TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor stemplet "Hammerfest 28.9.70" på konvolutt påstemplet "22. TKB-Skvadron" sendt til Oslo.  
40
1382 
Hammerfest 9600 NK 929 - 2.50 kr Norden 1983 stemplet "Hammerfest 9600 31.5.85" på konvolutt sidestemplet "Vesteraaelens Dampskibsselskab M/S Kong Olav 27 MAI 1985" sendt til Düsseldorf, Tyskland. Påstemplet "Nordkapp M/S Kong Olsv".  
60
2341 
Hammerfest-Fuglenes NK 691 - 80 øre Haaakon VII 100 år stemplet "Hammerfest-Fuglenes 8.7.75" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
14391 
Hamningberg NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Hamningberg 27.9.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12154 
Hamningberg NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hamningberg 17.8.74" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
100
27952 
Havøysund NK 240 og 396 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Haakon = 35 øre - stemplet "Havøysund 11.4.56" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
29004 
Hesseng NK 530 - 50 øre Collett stemplet "Hesseng 26.1.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
17230 
Hesseng NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hesseng 2.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8045 
Honningsvåg NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Honningsvåg 13.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.syd sendt til Moss.  
300
16308 
Honningsvåg NK 240 og 390 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Posthorn 1950 = 20 øre - stemplet "Honningsvåg 19.4.55" på konvolutt sendt til Göteborg, Sverige.  
100
8951 
Honningsvåg NK 350(2) og 360 - 1.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Postjubileum = 210 øre - stemplet "Honningsvåg 22.4.47" på konvolutt sendt luftpost til Durban, Syd-Afrika.  
350
21908 
Honningsvåg NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Honningsvåg 17.11.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
3680 
Honningsvåg NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Honningsvåg 4.9.57" tekst "Kjør Verdens Nordligste Bilveg Honnin..." på konvolutt sendt til Sverige.  
175
18670 
Indre Billefjord NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Indre Billefjord 10.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
17864 
Kamøyvær NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Kamøyvær 27.3.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
22059 
Kamøyvær NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Kamøyvær 27.5.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8819 
Kamøyvær NK 620 og 808 - 20 og 60 øre Posthorn ståltrykk = 80 øre - stemplet "Kamøyvær 25.7.79" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
24959 
Kamøyvær NK 776 - 1.25 kr Statistisk stemplet "Kamøyvær 22.8.77" på konvolutt sendt til Nesttun.  
40
22047 
Kautokeino NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Kautokeino 9.VI.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
11230 
Kautokeino NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Kautokeino 10.XI.51" på konvolutt sendt til Tørvikbygd.  
40
24960 
Kiberg NK 617, 618(2) og 648 - 5 og 10 øre Posthorn ståltrykk samt 100 øre Helleristning = 125 øre - stemplet "Kiberg 23.8.77" på konvolutt sendt til Nesttun.  
40
16085 
Kirkenes NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Kirkenes 6.VII.23" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
400
9863 
Kirkenes NK 118(4) - fireblokk 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Kirkenes 10.I.32" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
9830 
Kirkenes NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Kirkenes 13.II.32" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
16076 
Kirkenes NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Kirkenes 9.V.30" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
200
2912 
Kirkenes NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Kirkenes 2.VII.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Tromsø.  
300
8231 
Kirkenes NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Kirkenes 2.VII.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Tromsø.  
300
8237 
Kirkenes NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Kirkenes 2.VII.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Tromsø.  
300
17263 
Kirkenes NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Kirkenes 2.VIII.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Bergen.  
200
22061 
Kistrand NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Kistrand 2.3.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9826 
Kjøllefjord NK 397 - 35 øre Haakon stemplet "Kjøllefjord 23.4.53" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
30769 
Kvalsund NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet "Kvalsund 29.7.57" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10272 
Kviby I Alta NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kviby I Alta 19.3.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14177 
Kviby I Alta NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Kviby I Alta 12.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
175
2509 
Lebesby NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III stemplet "Lebesby 6.11.79" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40