Nettbutikk - Tromsdalen-
Til innhold nettbutikk

Tromsdalen-

13805 
Tromsdalen TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Tromsdalen 31.1.70" på konvolutt påstemplet "21. TKB-Skvadron" sendt til Oslo.  
40
28531 
Tromsdalen TM 106 - 65 øre Off.sak. fosfor stemplet "Tromsdalen 30.1.70" på konvolutt påstemplet "KNM Valkyrien" sendt til Oslo.  
50
17432 
Tromsø Blå "Tromsø 2.7.1852" på brevomslag sendt til Bergen.  
500
17463 
Tromsø Blå "Tromsø 16.7.1852" på brevomslag sendt til Bergen.  
500
17536 
Tromsø Blå "Tromsø 27.8.1852" på brevomslag sendt til Bergen.  
300
18205 
Tromsø Svart "Tromsø 28.8.1862" på helbrev sendt til Vadsø.  
50
22898 
Tromsø "Tromsø 23.3.1868" på helbrev sendt til Vadsø.  
75
18238 
Tromsø Svart "Tromsø 16.9.1859" på portofritt helbrev sendt til Vadsø.  
75
18239 
Tromsø Svart "Tromsø 23.4.1861" på portofritt helbrev sendt til Vadsø.  
75
1029 
Tromsø NK 17, 96, 97, 98 og 176 - 2 skilling Posthorn - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Sverige. 1.sydtur på baksiden.  
400
24612 
Tromsø NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tromsø 23.12.1872" på brevomslag sendt til Kristiania.  
200
9519 
Tromsø NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Tromsø 18.7.1879" på brevomslag sendt til Bergen.  
150
14833 
Tromsø NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Tromsø 28.6.1880" på brevomslag sendt til Bergen.  
150
14481 
Tromsø NK 32, 34, 73(2) og 84 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 1 og 60 øre Knudsen fintagget = 362 øre - stemplet "Tromsø 2.VI.04" på litt medtatt bankobrev (20 x 13 cm) sendt til Narvik.  
3.500
5063 
Tromsø NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tromsø 13.IV.86" på bankobrev sendt til Kristiania.  
200
23636 
Tromsø NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Tromsø 21.XI.87" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75
23640 
Tromsø NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Tromsø 22.XII.85" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
12351 
Tromsø NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Tromsø 23.VII.02" på postkort påstemplet fiolett "Nordkap Kong Harald" sendt til Trondhjem.  
400
14943 
Tromsø NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget - to heftepar Bv-Bh = 20 øre - stemplet "Tromsø 17.IV.09" på konvolutt sendt til Helsingfors og omadressert til Stockholm, Sverige. Begge de venstre merkene med perforeringshull oppe.  
3.000
15003 
Tromsø NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget - heftepar Dvn-Dhn stemplet "Tromsø 22.IV.09" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Venstre merke med perforeringshull oppe.  
2.000
15138 
Tromsø NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Tromsø 1.II.05" på brevkort sendt til Helsingfors, Finland.  
100
15810 
Tromsø NK 80, 99 og 100 - 25 øre Knudsen fintagget samt 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Tromsø 19.IV.11" på rekommandert konvolutt sendt til Lille, Frankrike. Ankomst-stemplet på baksiden.  
300
2920 
Tromsø NK 96, 164 og 217 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Hammerfest.  
300
3791 
Tromsø NK 96(2), 142 og 164 - 1 øre Posthorn 1909, 14 øre Løve II og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt sendt til Tromsø Kirkenes 1.nordtur .  
300
27943 
Tromsø NK 98(3) og 110 - 3 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 109 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
1034 
Tromsø NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Tromsø 28.VIII.12" på postkort sendt til Wien, Østerrike. Påstemplet "Nordkap 26. JUL 1912".  
400
55 
Tromsø NK 110 og 184(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Radium = 140 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
300
13154 
Tromsø NK 110IIb og 184 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Radium = 120 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
13336 
Tromsø NK 111 og 143(5) - 1.50 kr Haakon 1910 og 15 øre Løve II = 225 øre - stemplet "Tromsø 88.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
4472 
Tromsø NK 114 og 116(8) - 5 og 20 øre Eidsvold = 165 øre - stemplet "Tromsø 13.VI.14" på følgebrev sendt til Arendal.  
800
864 
Tromsø NK 118, 119 og 141 - 5 og 7 øre Posthorn 1920 samt 10 øre Løve II = 22 øre - stemplet "Tromsø 11.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Hammerfest.  
200
9667 
Tromsø NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Tromsø 24.IX.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på brevkort sendt til Oslo.  
75
13438 
Tromsø NK 123 - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Tromsø 10.VII.23" på postkort sendt til Usa.  
150
12337 
Tromsø NK 141 og 193 - 10 øre Løve II og 10 øre Nansen I = 20 øre - stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Hammerfest.  
300
12393 
Tromsø NK 141(4) og 150(3) - 10 og 35 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
14794 
Tromsø NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Tromsø 1.II.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
90
458 
Tromsø NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Tromsø 8.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
18394 
Tromsø NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Tromsø 30.XII.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
12607 
Tromsø NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Tromsø 1.7.38" på rekommandert konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur og Tromsø Kirkenes 1.sydtur. Sendt til Bergen.  
400
11553 
Tromsø NK 159, 163(2) og 164(2) - 10 øre Ibsen samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 8.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Trondhjem.  
300
10193 
Tromsø NK 184 - 20 øre Radium stemplet "Tromsø 8.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Trondhjem.  
300
13202 
Tromsø NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Hammerfest.  
300
15582 
Tromsø NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Hammerfest.  
300
609 
Tromsø NK 192 - 30 øre Holberg stemplet "Tromsø 8.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
200
15448 
Tromsø NK 192 - 30 øre Holberg stemplet "Tromsø 8.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
16320 
Tromsø NK 192 - 30 øre Holberg stemplet "Tromsø 8.VII.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
4197 
Tromsø NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Hammerfest.  
300
12148 
Tromsø NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Honningsvåg.  
300
13937 
Tromsø NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Tromsø 19.6.39" på konvolutt sendt til Skien.  
250
2597 
Tromsø NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
5233 
Tromsø NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16024 
Tromsø NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16026 
Tromsø NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
29055 
Tromsø NK 202(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur og Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Tromsø.  
200
3077 
Tromsø NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Hammerfest.  
300
4433 
Tromsø NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Tromsø 25.VI.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
75
18421 
Tromsø NK 205(2), 209 og 215(9) - 20 og 40 øre Løve dyptrykk samt 2.00 kr Haakon 1937 = 1880 øre - stemplet "Tromsø 26.VI.40" på verdibrev sendt til Bergen. 20-øren på baksiden er betaling for forseglingen. (Postkontorerts segl).  
2.000
24295 
Tromsø NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur og Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Stockholm, Sverige.  
250
24586 
Tromsø NK 217, 198 og 199 - 15 øre Turistmerke samt 2 og 3 øre Posthorn dyp. m/vm = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
250
8032 
Tromsø NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
18980 
Tromsø NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Tromsø 2.8.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
300
13603 
Tromsø NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Tromsø 25.IX.43" på postoppkrav følgebrev sendt til Vardø. Postanvisninger henger på.  
125
5101 
Tromsø NK 240 og 449 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 35 øre Geofysisk år = 40 øre - stemplet "Tromsø 2.8.58" på konvolutt påstemplet "Hopen met. stasjon" sendt til Oslo.  
80
10887 
Tromsø NK 240 og 242 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - maskinstemplet "Tromsø 27.IV.44" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på brevkort sendt til Oslo.  
150
14845 
Tromsø NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Tromsø 12.XI.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
750
8515 
Tromsø NK 331 og 349 - 5 øre London og 15 øre Wings for Norway = 20 øre - stemplet "Tromsø 19.7.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
75
9332 
Tromsø NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Tromsø 14.12.1953" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
9126 
Tromsø NK 439 - 30 øre Regjeringsjubileum maskinstemplet "Tromsø 7.12.1955" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
22002 
Tromsø NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Tromsø 5.9.66" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
23890 
Tromsø NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Tromsø 22.11.66" tekst "Bruk Julemerket" på konvolutt sendt til Mesnali.  
30
31386 
Tromsø NK 605 - 65 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Tromsø 25.4.69" tekst "Husk Postnummer" på konvolutt sendt til Malm.  
40
359 
Tromsø NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Tromsø 21.12.70" tekst "God Jul" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13920 
Tromsø NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Tromsø 25.11.71" tekst "Bruk Julemerket" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13190 
Tromsø NK 865/868 - miniark Norwex 80 III = 1005 øre - stemplet "Tromsø 13.6.80" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige. (Første dag).  
70
8328 
Tromsø TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Tromsø 19.3.1955" på konvolutt påstemplet "KNM Andenes" sendt til Oslo.  
50
15457 
Tromsø TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Tromsø 30.3.1955" på konvolutt påstemplet "KNM Andenes" sendt til Oslo.  
40
19012 
Tromsø TM 88 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Tromsø 5.4.65" på konvolutt påstemplet "KNM Haakon VII" sendt til Oslo.  
60
27178 
Tromsø BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Tromsø 1.VIII.06" sendt til Nederland.  
75
4920 
Tromsø BK 59 f - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Tromsø 1.VII.05" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
3558 
Tromsø KK 2 Ab1 - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Tromsø 9.III.86" sendt til Laurvig.  
100