Nettbutikk - Strønstad i Vesterålen-
Til innhold nettbutikk

Strønstad i Vesterålen-

13054 
Strønstad i Vesterålen NK 350 og 432(2) - 1.00 kr Haakon 1946 (defekt) og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Strønstad i Vesterålen 9.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø.  
175
2979 
Strønstad i Vesterålen NK 397 - 35 øre Haakon stemplet "Strønstad i Vesterålen 15.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
22224 
Stø NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stø 10.11.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
18563 
Stø TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Stø 20.8.65" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
20747 
Stø TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Stø 21.6.65" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11171 
Sulitjelma NK 100 og 103 - 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Sulitjelma 20.XII.13" på følgebrev sendt til Valnesfjord.  
40
15557 
Sulitjelma NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Sulitjelma 10.IX.18" på følgebrev sendt til Tvervik.  
40
27772 
Sund i Lofoten "Sund i Lofoten 31.VII.27" på postsak sendt til Svolvær.  
40
22219 
Sund i Lofoten NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sund i Lofoten 7.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22139 
Sund i Salten NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Sund i Salten 23.XII.23" på portokart sendt fra Kristiania.  
550
3350 
Svartisdal (KPH) NK 649 - 40 øre Naturvernår stemplet KPH "Svartisdal" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
60
19444 
Svolvær "Svolvær 12.8.1867" på brevomslag transittstemplet "Hmrfst C. Hmbrg 15.8.1869" sendt til Bergen.  
400
2679 
Svolvær NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Svolvær 12.III.85" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
12225 
Svolvær NK 126 og 127(3) - 10 og 20 øre Løve I = 70 øre - stemplet "Svolvær 12.XII.25" på følgebrev sendt til Asker.  
50
1666 
Svolvær NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Svolvær 10.II.23" på konvolutt sendt til Jennestad.  
40
1403 
Svolvær NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Svolvær 6.VIII.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
1653 
Svolvær NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Svolvær 23.II.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Tind.  
75
9235 
Svolvær NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Svolvær 16.IV.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på vinduskonvolutt.  
75
11259 
Svolvær NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Svolvær 28.X.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
15699 
Svolvær NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Svolvær 16.II.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Jennestad.  
100
15982 
Svolvær NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Svolvær 13.X.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
21647 
Svolvær NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Svolvær 22.II.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Halden.  
100
141 
Svolvær NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Svolvær 20.IX.43" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
75
3632 
Svolvær NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Svolvær 12.IV.44" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
19841 
Svolvær NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Svolvær 28.7.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Karlstad, Sverige.  
80
23494 
Svolvær TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Svolvær 18.4.64" på konvolutt påstemplet "KNM Stegg" sendt til Oslo.  
40
5445 
Svolvær TM 129a - 1.25 kr Off.sak. offset stemplet "Svolvær 8.9.77" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
27257 
Svolvær BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Svolvær 17.III.13" sendt til Tromsø.  
40
1265 
Svolvær BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Svolvær 27.1.1962" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" sendt til Oslo. Ikke registrert i Aune.  
300
11538 
Sørkvaløy NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Sørkvaløy 27.12.61" på julekort sendt til Oslo. Påsatt NKS julemerke 1961.  
50
5256 
Sørkvaløy NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Sørkvaløy 16.12.67" på julekort sendt til Oslo. Påsatt Norsk Folkehjelps julemerke 1967.  
50
13886 
Sørnesøy NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sørnesøy 3.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
200
2894 
Sørværy i Lofoten TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Sørværy i Lofoten 10.9.66" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
28856 
Tjongsfjorden NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Tjongsfjorden 3.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
19447 
Vaagen Svart "Vaagen 17.2.1869" på brevomslag transittstemplet "Hmrfst D. Hmbrg 20.2.1869" sendt til Bergen.  
400
8396 
Valnes I Bodin "Valnes I Bodin 23.9.44" på postoppkrav følgebrev sendt fra Bodø.  
50
25189 
Vandve NK 240 og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 30 øre - stemplet "Vandve 6.10.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22461 
Vandve NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vandve 12.6.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
3226 
Vandve NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Vandve 3.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12268 
Vandve NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Vandve 16.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
11687 
Vestresand NK 861 og 862 - 1.25 og 1.25 kr Fugler I = 250 øre - stemplet "Vestresand 23.1.84" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
14156 
Vevelstad NK 52IV, 53VII(2), og 54(2) - 5, vannrett par 10 øre (type 1/2) samt to stk. 20 øre 20 mm = 65 øre - stemplet "Vevelstad 3.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Den ene 20-øren har store skader.  
700
11634 
Vik I Helgeland NK 610 - 40 øre Helleristning stemplet "Vik I Helgeland 18.12.71" på julekort sendt til Oslo. Påsatt NKS julemerke 1971.  
50
17058 
Vikholmen NK 426 - 30 øre Frimerkejubileum stemplet "Vikholmen 5.III.55" på konvolutt sendt til Stranda.  
50
27777 
Vottesnes "Vottesnes 20.VI.30" på postsak sendt til Svolvær.  
40
9752 
Vågsodden (KPH) NK 393 - 25 øre Haakon stemplet KPH "Vågsodden" (2 pkt.) på uadressert konvolutt.  
100
22607 
Vågsodden (KPH) NK 451 og 513 - 35 øre Haakon VII 85 år og 5 øre Posthorn = 40 øre - stemplet KPH "Vågsodden" på konvolutt sidestemplet "Brønnøysund 7.7.70" sendt til Gjøvik.  
80
5936 
Å i Lofoten NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Å i Lofoten 16.10.46" på 15-øres helsak-kort sendt til Oslo.  
50
22379 
Åknes i Vesterålen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Åknes i Vesterålen 5.II.48" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
150
22528 
Årsteinøy (KPH) NK 502 og 513 - 45 øre Sydpoljubileum og 5 øre Posthorn = 50 øre - stemplet KPH "Årsteinøy" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
100
1061 
Øksnes NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
4941 
Øksnes NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Øksnes 31.III.17" på konvolutt sendt til Jennestad.  
60
4813 
Øksnes NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Øksnes 8.IX.14" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
1235 
Øksnes NK 130(2), 131(2), 133, 134 og 136 - 2, 3, 10, 15 og 25 øre Polmerke = 60 øre - stemplet "Øksnes 1.X.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Omadressert til Sklien.  
800
5415 
Øksnæs Svart "Øksnæs 17.10.1866" på brevomslag transittstemplet "Hmrfst E. Hmbrg 29.10.1866" sendt til Bergen.  
400
8768 
Øksnæs NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Øksnæs 21.8.1892" på konvolutt sendt til Spillum.  
500
20171 
Ørnes NK 99(2) og 105 - 5 og 30 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Ørnes 14.III.21" på bankobrev sendt til Grønøy.  
175
20168 
Ørnes NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Ørnes 9.I.19" på bankobrev sendt til Grønøy.  
100