Nettbutikk - Ramsund-
Til innhold nettbutikk

Ramsund-

14105 
Ramsund NK 400 - 55 øre Haakon stemplet "Ramsund 3.V.52" på konvolutt sendt til England.  
75
25040 
Ramsund NK 796 - 1.25 kr Norsk kystskipsfart stemplet "Ramsund 24.8.77" på konvolutt sendt til Nesttun.  
30
28524 
Ramsund TM 72 - 35 øre O.S. stemplet "Ramsund 11.V.56" på konvolutt påstemplet "KNM Vale" sendt til Oslo.  
40
28672 
Ramsund TM 72 - 35 øre O.S. stemplet "Ramsund 7.IV.56" på konvolutt påstemplet "KNM Otra" sendt til Oslo.  
50
20313 
Ramsund TM 75 og 89 - 5 og 60 øre Off.sak. vanlig p. = 65 øre - stemplet "Ramsund 8.3.68" på konvolutt påstemplet "O/s Senja" sendt til Oslo.  
50
2729 
Ramsund TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Ramsund 13.1.68" på konvolutt påstemplet "23. TKB-Skvadron" sendt til Oslo.  
40
27687 
Ramsund TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Ramsund 29.4.65" på konvolutt påstemplet "KNM Horten" sendt til Oslo.  
40
29634 
Ramsund TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Ramsund 11.6.65" på konvolutt påstemplet "KNM Lyr" sendt til Oslo.  
50
29638 
Ramsund TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Ramsund 17.7.65" på konvolutt påstemplet "KNM Knurr" sendt til Oslo.  
60
29754 
Ramsund TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Ramsund 12.7.65" på konvolutt påstemplet "KNM Tyr" sendt til Oslo.  
50
492 
Ramsund TM 129b - 1.25 kr Off.sak. offset stemplet "Ramsund 23.6.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
26548 
Reine NK 778 - 1.25 kr Olav Duun stemplet "Reine 11.7.77" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
24982 
Reine NK 787 - 1.25 kr Byggverk I stemplet "Reine 24.8.77" på konvolutt sendt til Nesttun.  
30
5963 
Revelsøy NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Revelsøy 16.I.18" på konvolutt sendt til Aarnes.  
75
10290 
Risøyhamn NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Risøyhamn 25.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
70
22259 
Risøyhamn NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Risøyhamn 24.8.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
477 
Risøyhamn NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Risøyhamn 28.4.54" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
21962 
Rødøy NK 102a(2) - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Rødøy 26.V.17" på bankobrev transittstemplet "Nordre Helgelands P.eksp. 27.V.17" sendt til Grønøy.  
200
4172 
Røkland TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Røkland 3.2.66" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22240 
Røstlandet NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Røstlandet 2.6.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
1716 
Sandkollen NK 249(3) - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandkollen 15.8.44" på verdibrev sendt postoppkrav til Sørkjosen. Ett merke er skadet.  
70
9874 
Sandnessjøen NK 99(3) - loddrett trestripe 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Sandnessjøen ?.?.19" på konvolutt sendt til Tuddal.  
75
6140 
Sandnessjøen NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Sandnessjøen 18.III.19" på bankobrev sendt til Bodø.  
75
8473 
Sandnessjøen NK 106, 117 og 122(5) - 35 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 20 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Sandnessjøen 18.I.23" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits. Noen merker med feil.  
150
22863 
Sandnessjøen NK 109 og 120 - 60 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 70 øre - stemplet "Sandnessjøen 8.XII.22" på følgebrev sendt til Lurøy.  
100
20045 
Sandnessjøen NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Sandnessjøen 19.II.22" på følgebrev for gods sendt med dampskip fra Trondhjem.  
150
25616 
Sandnessjøen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandnessjøen 20.2.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9824 
Sandnessjøen NK 350 og 396 - 1.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Haakon = 130 øre - stemplet "Sandnessjøen 9.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
22143 
Sandnessjøen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sandnessjøen 30.9.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
15534 
Sandnessjøen NK 393 og 395 - 25 og 30 øre Haakon = 55 øre - stemplet "Sandnessjøen 15.9.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
70
21870 
Sandnessjøen NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Sandnessjøen 14.3.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8609 
Sandnessjøen PM 9 og 12 samt NK 96 - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 1 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Sandnessjøen 4.I.23" på portokart sendt til Tåvær.  
800
12359 
Sandvåg NK 240(2), 350 og 402 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946 og 60 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Sandvåg 5.VI.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
200
11835 
Sandvåg NK 350 og 432(2) - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Sandvåg 16.VI.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
12325 
Sandvåg NK 350 og 432(2) - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Sandvåg 20.VI.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
1118 
Sausvatn NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sausvatn 20.IX.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
513 
Segelstein NK 240 og 249 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 35 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Segelstein 6.II.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
16484 
Selfors NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Selfors 7.5.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22539 
Sennesvik (KPH) NK 462 - 50 øre Olav stemplet KPH "Sennesvik" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
10525 
Sigerfjord NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Sigerfjord 24.X.11" på konvolutt sendt til Kristiania.  
30
11004 
Sigerfjord NK 144 - 20 øre Løve II stemplet "Sigerfjord 27.VIII.27" på konvolutt sendt til Farsund.  
40
10995 
Sigerfjord NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Sigerfjord 23.1.42" på vinduskonvolutt.  
40
22138 
Sigerfjord NK 359 og 362(2) - 5 og 25 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Sigerfjord 25.10.47" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
150
24827 
Sigerfjord NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Sigerfjord 5.10.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18540 
Sigerfjord BK 91 - 10 øre grønn (NK 141) brevkort stemplet "Sigerfjord 24.IV.13" sendt til Jennestad.  
50
12114 
Sigerfjord A NK 1131 - 3.20 kr Julebukker stemplet "Sigerfjord A 10.8.95" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
22134 
Skaga I Helgeland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Skaga I Helgeland 24.V.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8547 
Skjærstad NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Skjærstad 1.9.1885" på konvolutt sendt til Tromsø.  
200
26222 
Skutvik NK 462 - 50 øre Olav stemplet "Skutvik 10.4.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
15229 
Sleneset NK 240 og 350 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 105 øre - stemplet "Sleneset 4.VIII.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
80
17417 
Solfjellsjøen NK 787 - 1.25 kr Byggverk I stemplet "Solfjellsjøen 5.6.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13755 
Sortland NK 220 og 240 - 15 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Sortland 28.IV.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9022 
Sortland NK 350 og 432(2) - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Sortland 19.6.53" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med 2 stk. NK 431.  
300
11364 
Sortland NK 350 og 432(2) - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Sortland 21.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med 2 stk. NK 431.  
250
10988 
Sortland NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sortland 15.12.48" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
25
10989 
Sortland NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sortland 9.8.48" på konvolutt sendt til Otta.  
25
10990 
Sortland NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sortland 12.11.48" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
25
11003 
Sortland NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sortland 3.4.48" på konvolutt sendt til Alta.  
30
22302 
Sortland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sortland 13.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22341 
Sortland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sortland 17.2.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22342 
Sortland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sortland 4.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
125
8480 
Sortland NK 481 - 45 øre Videnskapsselskap stemplet "Sortland 26.2.60" på konvolutt sendt til Tromsø.  
50
561 
Sortland NK 493 - 25 øre Idrett stemplet "Sortland 24.7.61" på postkort sendt til Valen i Sunnhordland.  
50
1417 
Sortland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Sortland 6.5.71" tekst "Besøk Sortland-Messen i Juni" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
25357 
Sortland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Sortland 22.6.71" tekst "Besøk Sortland-Messen i Juni" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
1430 
Stamsund NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Stamsund 9.7.1877" (R) på brevomslag sendt til Bergen.  
400
9883 
Stamsund NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Stamsund 25.11.1879" (6 pkt.) på brevomslag sendt til Bergen.  
300
22288 
Stamsund NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stamsund 11.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22294 
Steilo NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Steilo 5.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22293 
Steinlandsfjord NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Steinlandsfjord 21.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
2908 
Stokmarknes NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Stokmarknes 26.4.39" på konvolutt sendt til Harstad.  
40
8113 
Stokmarknes NK 235 - 20 øre Nansen II stemplet "Stokmarknes 25.11.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
28288 
Stokmarknes NK 240(2) og 394 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 35 øre - stemplet "Stokmarknes 14.4.56" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
30346 
Stokmarknes NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stokmarknes 9.4.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
22201 
Stokmarknes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stokmarknes 27.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
5378 
Stokmarknes KK 2B - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Stokmarknes 4.III.98" sendt til Kristiania.  
350
10245 
Storfjordbotn (KPH) NK 393 - 25 øre Haakon stemplet KPH "Storfjordbotn" (1 pkt.) på uadressert konvolutt.  
50
1145 
Storfjordbotn (KPH) NK 958 - 2.50 kr Holberg stemplet KPH "Storfjordbotn" på uadressert konvolutt.  
50
28065 
Storvik NK 100 og 104 - 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 35 øre - stemplet "Storvik 10.X.19" på bankobrev sendt til Grønøy.  
75
15732 
Strengelvåg NK 454 - 25 øre Olav stemplet "Strengelvåg 2.1.63" på postkort sendt til Rinøyvåg.  
60