Nettbutikk - Kvitnes i Vesterålen-
Til innhold nettbutikk

Kvitnes i Vesterålen-

10926 
Kvitnes i Vesterålen NK 350 og 432(2) - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Kvitnes i Vesterålen 23.VI.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden betalt med NK 434.  
250
30450 
Langenes BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Langenes 5.X.15" sendt til Tromsø.  
150
22091 
Laukvik i Lofoten NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Laukvik i Lofoten 11.VI.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9884 
Leknes NK 644 og 703 - 5.00 kr Olav ståltykk og 75 øre Fisk og aks = 575 øre - stemplet "Leknes 23.8.78" på rekommandert konvolutt sendt til Østerås.  
50
28624 
Liland NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Liland 12.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
17694 
Lødingen NK 470 - 1.50 kr Olav stemplet "Lødingen 21.6.65" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
29746 
Lødingen TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Lødingen 13.VIII.66" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
25883 
Lødingen TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor stemplet "Lødingen 18.8.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
24081 
Lødingen TM 129a - 1.25 kr Off.sak. offset stemplet "Lødingen 25.10.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
17604 
Majavatn NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Majavatn 3.1.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
9282 
Melbo NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Melbo 6.X.94" på konvolutt sendt til Hammerø. Konvolutten er littbeskåret i høyre side  
75
13778 
Melbo NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Melbo 19.III.04" på konvolutt sendt til Jennestad.  
40
17266 
Melbo NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Melbo 23.IV.02" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
5104 
Melbo NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Melbo 6.V.20" på innenriksk postanvisning sendt til Øystese.  
125
9738 
Melbo NK 118(2), 125(3) og 127 - 5 og 40 øre Posthorn 1920 samt 20 øre Løve I = 150 øre - stemplet "Melbo 18.X.24" på følgebrev sendt til Bergen.  
60
11213 
Melbo NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Melbo 23.X.31" på konvolutt sendt til Bø i Vesterålen.  
20
11220 
Melbo NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Melbo 2.III.31" på konvolutt sendt til Bø i Vesterålen.  
20
11284 
Melbo NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Melbo 18.IX.31" på konvolutt sendt til Bø i Vesterålen.  
20
27932 
Melbo NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Melbo 17.X.29" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
28943 
Melbu NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Melbu 4.III.09" på følgebrev sendt til Garstad.  
200
22163 
Melbu NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Melbu 10.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
27321 
Melbu BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Melbu 8.II.09" sendt til Jennestad.  
30
25519 
Melø NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Melø 27.6.1869" (8 pkt.) på helbrev transittstemplet "Hmrfst A. Hmbrg 28.6.1869". Addressatens navn og adresse er klippet bort.  
1.500
1185 
Melø NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Melø 29.5.1881" (6 pkt.) på helbrev sendt til Bergen.  
500
11741 
Mindland NK 126 og 128(4) - 10 og 25 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Mindland 30.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
200
23035 
Mindland NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Mindland 17.VIII.30" på konvolutt sendt til Rørvik.  
70
22452 
Mindland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Mindland 19.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
1599 
Mo NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Mo 8.III.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
17274 
Mo NK 240 og 393(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 55 øre - stemplet "Mo 19.5.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
70
15414 
Mo NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Mo 19.4.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
80
18224 
Mo NK 388 og 393(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 60 øre - stemplet "Mo 8.10.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
70
26024 
Mosjøen NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Mosjøen 4.V.91" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
17516 
Mosjøen NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Mosjøen 8.II.13" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
1030 
Mosjøen NK 106 - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Mosjøen 12.VI.20" på innenriksk postanvisning sendt til Bergen.  
100
17543 
Mosjøen NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Mosjøen 28.X.40" på sensurert konvolutt sendt til U.S.A.  
300
6090 
Mosjøen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Mosjøen 9.XI.41" på konvolutt sendt til Harstad.  
40
22175 
Myre i Vesterålen NK 354 og 363 - 25 øre Løve 1946 og 30 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Myre i Vesterålen 29.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
100
22174 
Myre i Vesterålen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Myre i Vesterålen 8.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
125
22176 
Myre i Vesterålen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Myre i Vesterålen 7.5.48" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad. Stum rek-etikett.  
150
2758 
Myre i Vesterålen NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Myre i Vesterålen 30.6.51" på konvolutt sendt til Jennestad.  
40
22220 
Mølnarodden NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Mølnarodden 25.1.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
24825 
Napp NK 790 - 1.25 kr Europa 1977 stemplet "Napp 24.8.77" på konvolutt sendt til Nesttun.  
30
20174 
Narvik NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Narvik 4.VIII.18" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
175
26982 
Narvik NK 113(3) og 154 - 5.00 kr Haakon 1910 og 60 øre Løve II = 1560 øre - stemplet "Narvik 29.IV.31" på pakkelapp fra verdisending sendt fra Narvik Handelsbank til Bergen Privatbank. Verdien var 35.000.-.  
1.100
22026 
Narvik NK 120 - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Narvik 13.X.22" på trykksak sendt til Kabelvaag.  
100
10214 
Narvik NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Narvik 12.III.26" på konvolutt sendt til Lysaker.  
40
9353 
Narvik NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 9.XI.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på vinduskonvolutt.  
100
18987 
Narvik NK 141(3) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 13.VII.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
19746 
Narvik NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 13.IV.37" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
5494 
Narvik NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Narvik 27.V.39" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Mosjøen.  
80
5871 
Narvik NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Narvik 26.X.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
9688 
Narvik NK 350, 392 og 434 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Narvik 20.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
9177 
Narvik NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Narvik 7.7.51" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
5738 
Narvik NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Narvik 3.8.60" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
50
23236 
Narvik NK 519A - 30 øre Fisk og aks maskinstemplet "Narvik 18.12.1967" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Hamar.  
50
17306 
Narvik NK 520 og 549 - 35 øre Båtmannsknop og 25 øre Arbeidersamfund = 60 øre - stemplet "Narvik 5.6.65" på konvolutt sendt til Nesttun.  
60
15292 
Narvik TM 4 - 20 øre Tjenestemerke maskinstemplet "Narvik 2.IX.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Ankenesstrand.  
75
14599 
Narvik TM 70 og 76(2) - 15 øre O.S. og 10 øre Off.sak. vanlig p. = 35 øre - stemplet "Narvik 22.10.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
5531 
Narvik BK 109I - 10 øre grønn (NK 202) brevkort oppfrankert med NK 240 = 15 øre - stemplet "Narvik 12.7.45" sendt til Stockholm, Sverige. Påstemplet ovalt "Kontrollet Nr 30" i rødt.  
1.500
22016 
Nesna NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Nesna 12.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
13682 
Nesna NK 388 og 403(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 80 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Nesna 13.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 388 og 433.  
250
22608 
Nevervik (KPH) NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Nevervik" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
80
22186 
Nevervik (KPH) NK 620 og 809(3) - 20 og 70 øre Posthorn ståltrykk = 230 øre - stemplet KPH "Nevervik" på postkort sendt til Gjøvik.  
50
22227 
Nevervik (KPH) NK 620 og 809(3) - 20 og 70 øre Posthorn ståltrykk = 230 øre - stemplet KPH "Nevervik" på postkort sendt til Gjøvik.  
50
22309 
Nevervik (KPH) NK 620(2) og 809(3) - 20 og 70 øre Posthorn ståltrykk = 250 øre - stemplet KPH "Nevervik" på postkort sendt til Florø.  
50
19790 
Nevervik (KPH) NK 649 - 40 øre Naturvernår stemplet KPH "Nevervik" på postkort sendt til Gjøvik.  
60
22396 
Nevervik (KPH) NK 806 og 809(3) - 40 og 70 øre Posthorn ståltrykk = 250 øre - stemplet KPH "Nevervik" på postkort sendt til Florø.  
50
22404 
Nevervik (KPH) NK 806 og 809(3) - 40 og 70 øre Posthorn ståltrykk = 250 øre - stemplet KPH "Nevervik" på postkort sendt til Florø.  
50
1395 
Nevervik (KPH) NK 982 - 2.50 kr Deichmann stemplet KPH "Nevervik" på uadressert konvolutt.  
50
11744 
Nevervik (kphI KPH "Nevervik" (1 pkt.) på brevkort datert "17.3.72" sendt til Oslo.  
50
28350 
New York Paquebot G.p.o. NK 229 - 1.00 kr Kronemerke Løve stemplet "New York Paquebot G.p.o. APR 27 1950" på konvolutt sendt til New York, U.S.A.  
100
11841 
Nord-Herøy NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Nord-Herøy 2.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
28069 
Nordarnøy NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Nordarnøy 14.III.18" på bankobrev transittstemplet Nordre Helgelands P.eksp. til Grønøy.  
100
27145 
Nordarnøy BK 95a - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Nordarnøy 16.XI.40" sendt til Støtt.  
75
21993 
Nordmjele NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Nordmjele 26.VI.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
2996 
Nordvestkapp 8827 (KPH) NK 618 og 649 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 40 øre Naturvernår = 50 øre - stemplet KPH "Nordvestkapp 8827" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
100
21803 
Nordvestkapp 8827 (KPH) NK 618 og 649 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 40 øre Naturvernår = 50 øre - stemplet KPH "Nordvestkapp 8827" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
100
3742 
Nyksund NK 100 og 116 - 10 øre Posthorn 1909 og 20 øre Eidsvold = 30 øre - stemplet "Nyksund 28.VIII.14" på bankobrev sendt via Lofotens og Vesteraalens Pxp. A til Jennestad.  
300
8343 
Polarsirkelen Arctic Circle Norway NK 240 og 392 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Posthorn 1950 = 25 øre - stemplet "Polarsirkelen Arctic Circle Norway 10.8.59" på postkort med motiv fra Polarsirkelen sendt til Bergen.  
75
27448 
Ramberg BK 112 F - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Ramberg 1.XII.50" sendt til Svolvær.  
50