Nettbutikk - Nord-Statland-
Til innhold nettbutikk

Nord-Statland-

5447 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 14.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12431 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 25.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
16855 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 4.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25183 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 16.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25187 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 13.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
26022 
Nord-Statland NK 395 - 30 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 8.10.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
17218 
Nordli NK 245(2) og 393 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 55 øre - stemplet "Nordli 15.8.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
70
17636 
Nordli NK 245(2), 350 og 393 - 15 øre Løve dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 155 øre - stemplet "Nordli 18.7.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
17768 
Nordli NK 350, 355 og 393 - 1.00 kr Haakon 1946, 30 øre Løve 1946 og 25 øre Haakon = 155 øre - stemplet "Nordli 24.4.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
25182 
Nordli NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Nordli 29.3.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
18409 
Nordli NK 388(3) og 393 - 10 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 55 øre - stemplet "Nordli 21.5.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim. Alle merker er fra hefter.  
200
4838 
Nordli NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nordli 27.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
9459 
Nordli NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nordli 26.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12802 
Nordli NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nordli 28.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
23829 
Nærø i Namdal NK 14(2) - loddrett par 4 skilling 1867 stemplet "Nærø i Namdal 23.6.1871" på brevomslag sendt til Overhalvden.  
400
26051 
Ottersøy NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Ottersøy 25.II.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
1438 
Ottersøy NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ottersøy 6.VI.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
23041 
Ottersøy NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Ottersøy 23.VII.55" på konvolutt sendt til Ofstadsjøen.  
50
3464 
Overhalla NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Overhalla 18.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13891 
Overhalla NK 643 - 2.00 kr Olav ståltykk stemplet "Overhalla 18.1.83" på konvolutt sendt til Stavern.  
30
2831 
Ronglan NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet "Ronglan 30.XII.13" på postkort sendt til Trondhjem.  
60
25604 
Rygg NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Rygg 11.7.55" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
28651 
Røra NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Røra 24.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13203 
Røra NK 1019 - 2.70 kr Maihaugen stemplet "Røra 19.10.87" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
19103 
Rørvik NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Rørvik 25.IV.25" på litt medtatt rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Reykjavik, Island.  
1.200
3217 
Rørvik TM 12 - 10 øre Offset stemplet "Rørvik 2.XII.35" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
27522 
Rørvik BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Rørvik 19.VI.28" sendt til Aakvik.  
30
5754 
Rørvik i Namdalen PM 2 og 7 - 4 øre Central at betale og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Rørvik i Namdalen 9.XI.01" på baksiden av konvolutt sendt via Christiania fra Lambert, Minnesota, U.S.A.  
900
25179 
Sakshaug NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sakshaug 15.III.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22283 
Sakshaug NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Sakshaug 29.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10742 
Sandvollan NK 518 - 30 øre Fisk og aks stemplet "Sandvollan 9.12.65" på postkort sendt til Stavern.  
100
3685 
Skogmo NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Skogmo 7.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
14825 
Skogmo NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Skogmo 22.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
9183 
Snåsa NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Snåsa 24.3.51" på trykksak sendt til Trondheim.  
50
5503 
Snåsa NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Snåsa 20.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
4445 
Sparbuen NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Sparbuen 10.I.10" på postkort sendt til Fjøsanger.  
50
8018 
Speiderleiren Trones-Verdal NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Speiderleiren Trones-Verdal 31.7.52" på postkort sendt til Brumunddal.  
400
25328 
Speiderleiren Trones-Verdal NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Speiderleiren Trones-Verdal 2.8.52" på postkort sendt til Brumunddal.  
400
12007 
Speiderleiren Trones-Verdal NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år stemplet "Speiderleiren Trones-Verdal 6.8.52" på uadressert postkort med motiv fra leiren.  
200
5509 
Spillum i Namdalen NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Spillum i Namdalen 29.4.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
23959 
Spillum i Namdalen PM 10(2) - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Spillum i Namdalen 1.X.15" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra Bergen.  
250
25235 
Steinkjer NK 120(2) - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Steinkjer 1.IV.30" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
64 
Steinkjer NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Steinkjer 21.III.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
1428 
Steinkjer NK 352 og 368(2) - 2.00 kr Haakon 1946 og 60 øre Postjubileum = 320 øre - stemplet "Steinkjer 5.11.47" på følgebrev sendt fra Malm via Turku til Pargas, Finland. Tollbehandling er betalt med 15 mk.  
500
17247 
Steinkjer NK 400 - 55 øre Haakon stemplet "Steinkjer 8.8.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
70
17145 
Steinkjer NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Steinkjer 7.3.58" på inkassasjons postanvisning sendt til Trondheim.  
150
682 
Steinkjer NK 518 - 30 øre Fisk og aks stemplet "Steinkjer 23.12.1964" på postkort sendt til Stavanger.  
75
10729 
Steinkjer NK 518 - 30 øre Fisk og aks stemplet "Steinkjer 22.12.1964" på postkort sendt til Stavern.  
100
3583 
Steinkjer TM 11 - 7 øre Offset stemplet "Steinkjer 23.6.37" på trykksak sendt til Rørvik.  
150
2885 
Steinkjer TM 47 og 61(2) - 100 og 25 øre Dyptrykk = 150 øre - stemplet "Steinkjer 7.11.53" på verdibrev sendt til Skage i Namdalen.  
80
25971 
Steinkjer TM 97 og 108 - 5.00 kr Off.sak. vanlig p. og 75 øre Off.sak. fosfor = 575 øre - stemplet "Steinkjer 22.8.75" på rekommandert konvolutt sendt til Strand i Namdalen.  
150
25919 
Steinkjer TM 101, 103 og 127(2) - 20 og 40 øre Off.sak. fosfor samt 1.00 kr Off.sak. offset = 260 øre - stemplet "Steinkjer 13.4.83" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11574 
Steinkjer BK 125B - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Steinkjer 5.4.1961" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" sendt til Halden.  
50
16441 
Stenkjær NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Stenkjær 23.1.1869" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
350
1331 
Stenkjær NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Stenkjær 17.I.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
2178 
Stenkjær KB 5 - 10 øre karmin (NK 100) kortbrev stemplet "Stenkjær 28.VI.11" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Fulle rivekanter.  
150
9804 
Stjørdal NK 643(2), 703(2) og 724 - 2.00 kr Olav ståltykk, 75 øre Fisk og aks og 25 øre Posthorn = 575 øre - stemplet "Stjørdal 11.8.70" på rekommandert konvolutt sendt til Østerås.  
50
28127 
Stjørdal NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Stjørdal 4.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18214 
Sørflatanger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Sørflatanger 13.X.25" på konvolutt sendt til Namsos.  
50
5390 
Trones i Verdal (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Trones i Verdal" på konvolutt sidestemplet "Verdal 21.10.74" sendt til Vågsbygd.  
50
25609 
Utøy NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Utøy 14.V.55" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
15782 
Vanvikan NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Vanvikan 22.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
29510 
Verdal NK 302(2) - 10 øre Nordraak stemplet "Verdal 24.X.42" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
120
12441 
Verdal NK 395 - 30 øre Haakon stemplet "Verdal 18.11.51" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
9403 
Verdal NK 521 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Verdal 22.7.1967" tekst "Olsokspelet Stiklestad 28-29-30 Juli" på julekort sendt til Oslo.  
400
16253 
Verdal NK 522 - 50 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Verdal 12.6.1963" tekst "Olsokspelet Stiklestad 27-28-29 Juli" på konvolutt sendt til Oslo.  
300
13180 
Værdalen NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Værdalen 23.XII.01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
5881 
Øysvoll (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Øysvoll" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
50
4038 
Øysvoll (KPH) NK 926 - 2.00 kr Hunderaser stemplet KPH "Øysvoll" på konvolutt sidestemplet "Skage i Namdalen 7.4.83" sendt til Indre Arna.  
75