Nettbutikk - 180 (Levanger) -
Til innhold nettbutikk

180 (Levanger) -

30248 
180 (Levanger) NK 1 - 4 skilling 1855 stemplet nummer "180" (Levanger) på meget pent brevomslag sidestemplet "Levanger 27.1.1857" sendt til Namdals Fogderi.  
5.000
17039 
180 (Levanger) NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "180" (Levanger) på brevomslag sendt til Trondhjem.  
300
17593 
Bangsund NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Bangsund 2.12.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
28983 
Bangsund NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Bangsund 7.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
25181 
Bartnes NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Bartnes 4.V.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
5537 
Bartnes NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Bartnes 7.VI.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
533 
Beitstad NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Beitstad 29.I.41" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
350
19932 
Beitstad NK 144 - 20 øre Løve II stemplet "Beitstad 16.X.26" på konvolutt sendt til Viktna.  
70
14824 
Beitstad NK 226 - 15 øre Dronning Maud stemplet "Beitstad 11.I.40" på konvolutt sendt til Beitstad.  
250
12609 
Beitstad NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Beitstad 9.II.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
3221 
Beitstad NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Beitstad 20.IX.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
29643 
Bergsmo NK 238, 239 og 345 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Nasjonalhjelpen = 15 øre - stemplet "Bergsmo 21.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
40
4623 
Binde NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Binde 30.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
27181 
Brekkvasselv NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Brekkvasselv 1.XII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
4700 
Foldafoss NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Foldafoss 2.XII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11583 
Formofoss NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Formofoss 16.X.46" på brevkort sendt til Oslo.  
50
5024 
Formofoss NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Formofoss 14.VIII.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
9765 
Formofoss NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Formofoss 2.V.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
16863 
Formofoss NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Formofoss 4.VIII.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25196 
Formofoss NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Formofoss 20.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25200 
Formofoss NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Formofoss 5.X.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
23037 
Fosslandsosen NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Fosslandsosen 11.5.53" på konvolutt sendt til Ofstadsjøen.  
50
23066 
Fosslandsosen NK 830 - 1.25 kr Norwex 80 I stemplet "Fosslandsosen 27.11.78" på konvolutt sendt til Horten.  
60
23014 
Frosta NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Frosta 13.V.28" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
17666 
Frosta NK 144 - 20 øre Løve II stemplet "Frosta 2.IX.27" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
3176 
Frosta NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Frosta 7.8.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
24101 
Frosta NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Frosta 18.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
85 
Harran NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Harran 2.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
3149 
Harran NK 912(2) og 1208 - 15 kr Munnharpe og 4.00 kr Norsk forskning = 3400 øre - stemplet "Harran 15.8.94" på følgebrev sendt til Stavanger.  
50
12780 
Hell NK 159 og 182 - 10 øre Ibsen og 20 øre Nordkapp I = 30 øre - stemplet "Hell 25.X.32" på konvolutt sendt til London, England. Merkene er brune i kantene.  
300
18164 
Jule NK 461 - 50 øre Olav stemplet "Jule 28.8.62" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
28867 
Jørstad NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Jørstad 21.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
11670 
Kjerknesvågen NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Kjerknesvågen 13.9.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
11653 
Kopperå NK 1033 - 2.70 kr Juleforberedelser stemplet "Kopperå 23.12.87" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
12044 
Kvamman på Frosta (KPH) NK 691 - 80 øre Haaakon VII 100 år stemplet blått KPH "Kvamman på Frosta" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
150
22416 
Kvamsgrend (KPH) NK 392 og 486 - 20 øre Posthorn 1950 og 25 øre Skip = 45 øre - stemplet KPH "Kvamsgrend" (nr 2) på konvolutt sidestemplet "Steinkjer 7.3.62" sendt til Oslo.  
100
15341 
Lauvsnes BK 153 - 75 øre grønn (NK 703) brevkort stemplet "Lauvsnes 20.6.74" sendt til Nesbru.  
40
27583 
Leksvik NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Leksvik 17.II.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11803 
Leksvik NK 521(2) - 40 øre Helleristning stemplet "Leksvik 16.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16353 
Levanger NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Levanger 19.1.1862" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
300
16283 
Levanger NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 3.10.1869" på helbrev sendt til Throndhjem.  
150
23078 
Levanger NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 7.12.1866" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
750
30217 
Levanger NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 29.1.1866" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Ytterøen.  
450
23081 
Levanger NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Levanger 10.12.1868" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
175
29963 
Levanger NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Levanger 10.9.1872" på brevomslag sendt til Aurland.  
200
10207 
Levanger NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Levanger 19.IX.97" på konvolutt sendt til Snaasen.  
50
5733 
Levanger NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Levanger 14.VI.20" på innenriksk postanvisning sendt til Bergen.  
100
10950 
Levanger NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Levanger 14.12.1938" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
9075 
Levanger NK 242(4) - fireblokk 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Levanger 19.3.47" på konvolutt sendt til Ivigtut, Grønland.  
150
25776 
Levanger TM 40, 44 og 47 - 5, 35 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 22.6.42" på verdibrev sendt til Sparbu.  
200
5385 
Levanger TM 43(2) og 47 - 20 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 8.6.42" på verdibrev sendt til Sparbu. Forseglet med postoblater.  
200
25765 
Levanger TM 43(2) og 47 - 20 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 20.6.42" på verdibrev sendt til Sparbu.  
200
25770 
Levanger TM 43(2) og 47 - 20 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 8.6.42" på verdibrev sendt til Sparbu.  
200
4103 
Levanger TM 45 og 47 - 40 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 21.5.42" på bankobrev sendt til Sparbu.  
200
4531 
Levanger TM 45 og 47 - 40 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 10.11.42" på bankobrev sendt til Sparbu.  
200
20199 
Levanger TM 45 og 47 - 40 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 10.11.42" på bankobrev sendt til Sparbu.  
200
20224 
Levanger TM 45 og 47 - 40 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 10.11.42" på bankobrev sendt til Sparbu.  
200
20240 
Levanger TM 45 og 47 - 40 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 10.11.42" på bankobrev sendt til Sparbu.  
200
20243 
Levanger TM 45 og 47 - 40 og 100 øre Dyptrykk = 140 øre - stemplet "Levanger 10.11.42" på bankobrev sendt til Sparbu.  
200
5696 
Levanger TM 47 - 100 øre Dyptrykk stemplet "Levanger 15.6.42" på verdibrev sendt til Sakshaug. Forseglet med postoblater.  
200
25780 
Levanger TM 47 - 100 øre Dyptrykk stemplet "Levanger 20.6.42" på verdibrev sendt til Sparbu.  
200
1959 
Levanger TM 780(7) - 20 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Levanger 30.10.83" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Stum rek-etikett. Ett merke mangler et hjørne.  
75
11589 
Levanger TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor stemplet "Levanger 18.7.73" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22148 
Malm NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Malm 25.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
11298 
Malm NK 487 - 45 øre Skip stemplet "Malm 27.VIII.60" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
30219 
Merager NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Merager 12.9.1865" (5 pkt.) på helbrev sendt til Trondhjem.  
800
27273 
Mosviken BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Mosviken 1.VII.02" sendt til Rørvik i Namdalen. Spikerhull.  
20
11648 
Namdalseid NK 1033 - 2.70 kr Juleforberedelser stemplet "Namdalseid 16.1.88" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
40
22864 
Namsos NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Namsos 23.7.1864" på helbrev sendt til Throndhjem.  
200
26020 
Namsos NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Namsos 16.8.1880" på brevomslag sendt til Værø.  
100
17747 
Namsos NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Namsos 18.IV.87" på konvolutt sendt til Hamar.  
125
22399 
Namsos NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Namsos 4.VIII.94" på litt stor konvolutt sendt til Langesund.  
300
22882 
Namsos NK 102 og 108(2) - 15 og 50 øre Posthorn 1909 = 115 øre - stemplet "Namsos 13.VIII.18" på følgebrev sendt til Lurøy.  
100
20190 
Namsos NK 133(2) - 10 øre Polmerke stemplet "Namsos 17.VI.25" på konvolutt sendt til Surnadal.  
450
17688 
Namsos NK 144 - 20 øre Løve II stemplet "Namsos 23.III.27" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
996 
Namsos NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Namsos 14.8.1961" tekst "Fylkesutstillinga i Nord-Trøndelag 22/7-" på konvolutt sendt til Bergen.  
400
5783 
Namsos BK 36II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 62 = 15 øre - stemplet "Namsos 25.IX.95" sendt til Tyskland.  
250
16650 
Nord-Statland NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Nord-Statland 27.9.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
80
3170 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 18.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
3599 
Nord-Statland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Nord-Statland 6.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50