Nettbutikk - Trondhjem-
Til innhold nettbutikk

Trondhjem-

15332 
Trondhjem NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - hrftrmerke Bh - stemplet "Trondhjem 15.VII.18" på konvolutt sendt til Lesjaverk.  
150
22896 
Trondhjem NK 100(3) og 108 - 10 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Trondhjem 9.II.20" på følgebrev sendt til Lurøy.  
80
18319 
Trondhjem NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Trondhjem 26.X.23" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
150
714 
Trondhjem NK 105 og 110IIb - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 130 øre - stemplet "Trondhjem 29.IX.23" på bankobrev sendt til Tyskland. Ankomst-stemplet.  
350
13749 
Trondhjem NK 108, 112 og 120 - 50 øre Posthorn 1909, 2.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Posthorn 1920 = 260 øre - stemplet "Trondhjem 14.II.24" på bankobrev sendt til Rørvik.  
175
16297 
Trondhjem NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Trondhjem 14.11.14" på sensurert konvolutt sendt til England. Vannskader.  
250
21058 
Trondhjem Svart "Trondhjem 13.III.20" på følgebrev sendt til Stabæk. Returnert og portobelsgt med 80 øre (Bl. nr. 85).  
300
10478 
Trondhjem NK 118, 121 og 122 - 5, 15 og 20 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Trondhjem 19.IX.22" på konvolutt sendt til Peking, Kina. Ankomst-stemplet på baksiden.  
300
17139 
Trondhjem NK 120 - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondhjem 14.XI.23" på trykksak sendt til Usa.  
100
29049 
Trondhjem NK 120 og 128(2) - 10 øre Posthorn 1920 og 25 øre Løve I = 60 øre - stemplet "Trondhjem 9.V.24" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
13479 
Trondhjem NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondhjem 26.VII.22" på konvolutt sendt til Wasa, Finland.  
75
18464 
Trondhjem NK 125(2), 126 og 127 - 40 øre Posthorn 1920 samt 10 og 20 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Trondhjem 13.IX.24" på følgebrev sendt til Bergen. Den ene 40-øren er for utbringelse av pakken.  
150
21724 
Trondhjem NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Trondhjem 12.III.24" på portokart sendt fra Kristiania.  
400
11109 
Trondhjem NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Trondhjem 16.7.26" på postkort sendt til Usa.  
75
10702 
Trondhjem NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Trondhjem 23.XII.27" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på brevkort sendt til Geneve, Sveits.  
40
14303 
Trondhjem NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Trondhjem 9.XI.28" på konvolutt sendt til Valencia, Spania.  
100
12581 
Trondhjem PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 30.7.1915" på postkort frankert med 1 cent Franklin sendt fra Astoria, U.S.A.  
150
4148 
Trondhjem PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 20.5.09" på postkort sendt fra Stettin, Tyskland.  
100
9253 
Trondhjem PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 18.9.1911" på ufrankert postkort sendt fra Tvedestrand.  
100
2510 
Trondhjem BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort vakkert fullstemplet stemplet "Trondhjem 2.7.1883" sendt via Paris til Bordeaux, Frankrike.  
250
26777 
Trondhjem BK 20a - 5+5 øre blå (NK 42) brevkort stemplet "Trondhjem 10.VII.01" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Svarkortet er ubrukt.  
100
27162 
Trondhjem BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 17.III.83" sendt til Usa.  
150
30529 
Trondhjem BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 11.IV.88" sendt til New York, Usa.  
100
3304 
Trondhjem BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 13.VIII.86" sendt til Pernau, Estland.  
400
4010 
Trondhjem BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 24.VII.94" sendt til Bruxelles, Belgia.  
125
27193 
Trondhjem BK 35 d - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 48II = 5 øre - stemplet "Trondhjem 10.II.93" sendt til Røros.  
150
2463 
Trondhjem BK 37 II - 10 øre rød (NK 53 V) brevkort stemplet "Trondhjem 22.VII.92" sendt til Tyskland.  
200
10018 
Trondhjem BK 37II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 28.VII.91" sendt til Tyskland.  
200
18748 
Trondhjem BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Trondhjem 25.VII.95" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
23065 
Trondhjem BK 55II - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Trondhjem 23.4.09" sendt til Ørebro, Sverige.  
40
18736 
Trondhjem BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Trondhjem 25.XI.09" sendt til Tyskland.  
50
30464 
Trondhjem BK 65 - 3 øre oransjegul (NK 98) brevkort stemplet "Trondhjem 25.XI.13" sendt til Hommelvik.  
40
2977 
Trondhjem BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Trondhjem 4.1.13" sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
30465 
Trondhjem BK 68 - 3 øre oransjegul (NK 98) brevkort stemplet "Trondhjem 2.V.14" sendt til Hommelvik.  
30
30418 
Trondhjem BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Trondhjem 8.5.14" sendt til Stockholm, Sverige.  
50
18826 
Trondhjem BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Trondhjem 1.VI.21" sendt til Kristiania.  
25
4358 
Trondhjem BK 70 x - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Trondhjem 3.V.20" sendt til Rørvik.  
25
27402 
Trondhjem BK 78 II - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Trondhjem 29.VII.26" sendt til Rørvik.  
50
3533 
Trondhjem KK 2 Ab2 - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Trondhjem 2.IV.95" sendt til Trondhjem.  
50
27500 
Trondhjem KK 2 Ab2 - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Trondhjem 16.XI.00" sendt til Røros.  
75
9887 
Trondhjem S. NK 160 og 163(5) - 15 øre Ibsen og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Trondhjem S. 19.II.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
5877 
Trondhjem V. NK 96 og 101(2) - 1 og 12 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Trondhjem V. 26.X.18" på rekommandert konvolutt sendt til Aas.  
100
5152 
Trondhjem V. NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Trondhjem V. 16.XI.16" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
300
5875 
Trondhjem V. NK 100 og 101(3) - 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 46 øre - stemplet "Trondhjem V. 20.XII.18" på postoppkrav følgebrev sendt rekommandert til Sverige.  
450
28286 
Trondhjem V. NK 118(4) - vannrett firestripe 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondhjem V. 4.V.27" på konvolutt sendt til Jønkøping, Sverige.  
100
17080 
Trondhjem Ø. NK 80(3) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem Ø. 2.V.12" på følgebrev sendt til Hurum.  
250
15198 
Trondhjem. V. NK 116(2) - 20 øre Eidsvold stemplet "Trondhjem. V. 19.XII.14" på rekommandert konvolutt sendt til U.S.A.  
450
17678 
Trøndelagsutstillingen Nidaros NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Trøndelagsutstillingen Nidaros 31.8.30" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
300
14213 
Trøndelagsutstillingen Nidaros NK 178 - 15 øre Hellig Olav stemplet "Trøndelagsutstillingen Nidaros 20.8.30" på postkort sendt til Grorud.  
150
21976 
Tuvnes NK 443 - 35 øre Nordens dag stemplet "Tuvnes 8.11.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11037 
Ulsberg NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Ulsberg 11.XI.41" på telegramkonvolutt sendt til Innset.  
100
22323 
Ulsberg NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Ulsberg 12.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22462 
Uthaug NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Uthaug 12.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
3234 
Uthaug NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Uthaug 7.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
3763 
Uthaug NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Uthaug 12.3.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
26059 
Uthaug NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Uthaug 8.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
26060 
Uthaug NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Uthaug 8.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
5557 
Vadsøysund NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Vadsøysund 9.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25204 
Vallersund NK 240 og 391 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Posthorn 1950 = 25 øre - stemplet "Vallersund 25.IX.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
22329 
Vallersund NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vallersund 26.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
10153 
Vallersund TM 25 - 20 øre Boktrykk stemplet "Vallersund 3.VII.38" på konvolutt sendt til Austafjord.  
70
22348 
Vognill NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vognill 26.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
14964 
Ytre Kvenvær NK 240(2) og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Ytre Kvenvær 5.V.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
5526 
Ytre Kvenvær NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ytre Kvenvær 4.VII.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12455 
Ytre Kvenvær NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ytre Kvenvær 30.VI.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12610 
Ytre Kvenvær NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ytre Kvenvær 27.VI.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25177 
Ytre Kvenvær NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ytre Kvenvær 15.VIII.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25282 
Ytre Kvenvær NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Ytre Kvenvær 2.VI.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22378 
Å i Åfjord NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Å i Åfjord 20.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22751 
Åstfjorden TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Åstfjorden 21.1.61" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
812 
Ørlandsleiren NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørlandsleiren 4.5.43" på konvolutt sendt til Oslo.  
1.000
4122 
Ørlandsleiren NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørlandsleiren 5.5.43" på konvolutt sendt til Oslo.  
1.000
9161 
Ørlandsleiren NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørlandsleiren 13.5.43" på konvolutt sendt til Oslo.  
1.000