Nettbutikk - Trondheim Bko-
Til innhold nettbutikk

Trondheim Bko-

25954 
Trondheim Bko TM 104 og 113(3) - 50 øre Off.sak. fosfor og 1.00 kr Off.sak. fosfor = 350 øre - stemplet "Trondheim Bko 7.9.73" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
70
25502 
Trondheim Bko TM 109 og 115 - 80 øre Off.sak. fosfor og 2.00 kr Off.sak. fosfor = 280 øre - stemplet "Trondheim Bko 14.11.72" på rekommandert konvolutt sendt til Nardosletta. Returnert.  
70
3326 
Trondheim Bko. NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim Bko. 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
18526 
Trondheim Bko. TM 87 og 94 - 50 og 90 øre Off.sak. vanlig p. = 140 øre - stemplet "Trondheim Bko. 27.11.53" på rekommandert konvolutt sendt til Trolla. Returnert.  
70
10527 
Trondheim P.P. NK 253 og 351 - 45 øre Luftpost og 1.50 kr Haakon 1946 = 195 øre - stemplet "Trondheim P.P. 19.7.46" på følgebrev sendt til Kautokeino.  
40
19275 
Trondheim V NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondheim V 26.10.37" på konvolutt sendt til Jønkøping, Sverige.  
60
19979 
Trondheim V NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondheim V 17.1.35" på trykksak sendt til Jessnes.  
70
986 
Trondheim V NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim V 29.1.32" på rekommandert konvolutt sendt til Braunschweig, Tyskland. Ankoms-stemplet.  
50
16880 
Trondheim V NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Trondheim V 9.12.31" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
60
11793 
Trondheim V NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Trondheim V 1.2.36" på rekommandert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
300
20072 
Trondheim V BK 88 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Trondheim V 27.4.36" sendt til Sverige.  
60
16201 
Trondheim-Ila NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Trondheim-Ila 6.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
700
17507 
Trondheim-Ila TM 43 - 20 øre Dyptrykk stemplet "Trondheim-Ila 9.1.46" på konvolutt sendt til Surnadal.  
40
31305 
Trondheim-Lademoen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Lademoen 18.12.50" på julekort sendt til Oslo. Påsatt NKS julemerke 1950.  
50
9278 
Trondheim-Rosenborg TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Trondheim-Rosenborg 20.9.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
10872 
Trondheim-Singsaker NK 229 og 250(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 40 øre Løve dyptrykk = 180 øre - stemplet "Trondheim-Singsaker 4.10.45" på konvolutt sendt til Usa.  
100
21131 
Trondhjem Helbrev datert "Trondhjem 27.2.1830" sendt til Bordeaux, Frankrike. Påstemplet "Suede", "T.T.R.4.". "KS&NPC Hamburg 2.MAR.30" og "Allemagne p. Givet" i rødt.  
750
28334 
Trondhjem Svart "Trondhjem 22.6.1850" (type II) på ubetalt helbrev transittstemplet Kjøbenhavn sendt til Svendborg, Danmark. Påtegnet portotall "38" med rødblyant.  
1.600
17878 
Trondhjem Svart "Trondhjem 23.7.1850" (type I) på brevomslag sendt til Christiania.  
300
24016 
Trondhjem Blå "Trondhjem 10.4.1858" på brevomslag transittstemplet Arendal og Christianssand sendt til Raabygdelagets Fogderie.  
100
10293 
Trondhjem NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Trondhjem 12.6.1861" på brevomslag sendt til Tromsø.  
250
9190 
Trondhjem NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Trondhjem 2.4.1869" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
731 
Trondhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Trondhjem 24.2.1872" på brevomslag sendt til Børsen.  
100
9127 
Trondhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Trondhjem 7.7.1874" på sørgekonvolutt sendt til Christiania.  
100
13341 
Trondhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Trondhjem 7.1.1873" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
14645 
Trondhjem NK 20 - 6 skilling Posthorn stemplet "Trondhjem 12.2.1876" på bankobrev sendt til Kristiania. Noen korte tagger i merkets nedre venstre hjørne.  
2.000
26437 
Trondhjem NK 22, og 48(2) - 1 øre skravert og 2 øre på 12 øre = 5 øre - som oppfrankering på 5 øre grønn brevkort - stemplet "Trondhjem 11.XII.89" sendt til England.  
600
8738 
Trondhjem NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 21.2.1883" på korsbånd sendt til Røros.  
600
8741 
Trondhjem NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 24.II.1883" på trykksak sendt til Røros.  
600
11712 
Trondhjem NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 12.10.1880" på korsbånd sendt til Snaasen.  
300
17567 
Trondhjem NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 31.5.1880" på trykksak sendt til Beitstaden.  
500
17121 
Trondhjem NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Trondhjem 29.5.1882" på konvolutt sendt til Snaasen.  
600
2208 
Trondhjem NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 25.2.1881" på helbrev sendt til Tromsø.  
70
14186 
Trondhjem NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 30.5.1881" på konvolutt sendt til Skien.  
75
14785 
Trondhjem NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 15.12.1881" på konvolutt sendt til Skien.  
70
26023 
Trondhjem NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 14.8.1879" på konvolutt sendt til Vigten.  
75
15208 
Trondhjem NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Trondhjem 15.7.1882" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
1164 
Trondhjem NK 30 og 50(2) - 50 øre skravert og 2 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Trondhjem 21.X.92" på bankobrev sendt til Kristiania. Reparert rift nede i konvolutten.  
900
10287 
Trondhjem NK 30(2) og 54IV - vannrett par 50 øre skravert og 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Trondhjem 24.11.1892" på konvolutt sendt til Tyskland. Ankomst-stemple på baksiden.  
3.800
11551 
Trondhjem NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Trondhjem 6.XI.94" på rekommandert konvolutt transitt-stemplet "Bureau Reexp. De Christiania" sendt til Dresden, Tyskland. Ankomst-stemplet på baksiden.  
4.000
9523 
Trondhjem NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 26.2.1883" på konvolutt sendt til Snaasen.  
900
18254 
Trondhjem NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 20.6.1882" på konvolutt sendt til Røros. Rift i konvoluttens nedre del.  
700
8374 
Trondhjem NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Trondhjem 11.III.87" på korsbånd sendt til Bergen.  
400
17701 
Trondhjem NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 17.X.92" på trykksak sendt til Opeide. Rift i toppen av konvolutten.  
150
26018 
Trondhjem NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 13.XI.86" på konvolutt sendt til Vigten.  
75
17700 
Trondhjem NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 18.VIII.88" på konvolutt sendt til Darbo.  
70
8765 
Trondhjem NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 16.XI.91" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
8003 
Trondhjem NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 5.III.93" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
8761 
Trondhjem NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 21.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
8787 
Trondhjem NK 53VII (type 2) - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 30.XI.93" på konvolutt sendt til Spillum.  
500
3859 
Trondhjem NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
1.400
15750 
Trondhjem NK 55 og 58A - 25 øre 20 mm og 20 øre Central fintagget = 45 øre - stemplet "Trondhjem 13.II.94" på følgebrev sendt til Vold pr. Molde.  
600
11522 
Trondhjem NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Trondhjem 2.XI.94" på trykksak sendt til Hammerø.  
150
355 
Trondhjem NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 17.XII.95" på trykksak sendt til Tyskland. Merket med kvalitetsanmerkninger.  
300
12924 
Trondhjem NK 62(2) - 10 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 21.IX.95" på konvolutt sendt til Trysil.  
60
25998 
Trondhjem NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Trondhjem 19.11.97" på konvolutt sendt til Vikten.  
100
8878 
Trondhjem NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Trondhjem 24.IX.04" på trykksak sendt til Italia.  
400
5149 
Trondhjem NK 73 og 74 - 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 3 øre - stemplet "Trondhjem 9.VII.00" på postkort sendt til Tyskland. Påsatt 5 øre Spidsbergen-merke stemplet "S.S. Auguste Victoria Spitzbergen 16 Juli 1900". Kortet er også stemplet "Nordcap".  
400
28386 
Trondhjem NK 75, 92a og 90 - 3 øre Knudsen fintagget, 15 øre på 4 skilling og 1.50 kr Haakon 1907 = 168 øre - stemplet "Trondhjem 6.II.09" på bankobrev sendt via Merakerbanens Postexp. til Sverige.  
3.500
11919 
Trondhjem NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 7.VII.99" på trykksak sendt til Sveits.  
150
11965 
Trondhjem NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 27.VII.03" på postkort påstemplet "Nordkap Kong Harald" sendt til Kristiania.  
600
30682 
Trondhjem NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 23.XII.07" på postkort sendt til Christiania. Med NKS julemerke 1906 II.  
400
3174 
Trondhjem NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 28.VII.04" på konvolutt sendt til Wasa, Finland. Portobelagt med 25 penni.  
250
8977 
Trondhjem NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 29.X.00" på konvolutt sendt til Danmark. Portobelagt ved ankomst.  
200
12902 
Trondhjem NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 13.XI.09" på konvolutt sendt til Finland.  
50
12926 
Trondhjem NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 31.X.08" på konvolutt sendt til Roma, Italia.  
150
12942 
Trondhjem NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 9.IV.02" på trykksak sendt til Italia.  
200
12990 
Trondhjem NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 14.XI.06" på konvolutt sendt til Finland.  
40
16510 
Trondhjem NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.09" på følgebrev sendt til Romsdalen.  
50
16769 
Trondhjem NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 20.VI.07" på postkort påstemplet ovalt "S/s Sorrento" sendt til Portugal.  
100
13009 
Trondhjem NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 19.VIII.07" på konvolutt sendt til Finland.  
50
11753 
Trondhjem NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 20.VII.09" på følgebrev sendt til Garstad.  
300
14242 
Trondhjem NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Trondhjem 21.XII.06" på følgebrev sendt til Mjøndalen.  
300
16398 
Trondhjem NK 92 og 99 - 15 øre på 4 skilling og 5 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.I.14" på konvolutt sendt til Birmingham, England.  
300
16088 
Trondhjem NK 96(3), 97, 99 og 120 - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
200
30443 
Trondhjem NK 96(4), 98(2), 99(4) og 100 - 1, 3, 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Trondhjem 13.IX.13" på rekommandert konvolutt sendt til Breslau, Polen.  
300
30577 
Trondhjem NK 96, 97(5) og 98(3) - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - maskinstemplet "Trondhjem 5.X.27" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
16083 
Trondhjem NK 97(2), 98(2) og 120 - 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
150
2352 
Trondhjem NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet "Trondhjem 24.XII.14" på postkort sendt lokalt. Med NKS julemerke 1914.  
75
3173 
Trondhjem NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Trondhjem 23.XII.10" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Omadressert og portobelagt med 25 penni.  
300