Nettbutikk - Trondheim-
Til innhold nettbutikk

Trondheim-

17558 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 27.1.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
18994 
Trondheim NK 242(2) og 393 - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 45 øre - maskinstemplet "Trondheim 12.7.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på konvolutt sendt til Hannover, Tyskland.  
60
25512 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 18.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt lokalt.  
30
25551 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 14.9.49" tekst "Din Hjelp Gjennom Røde Kors" på konvolutt sendt lokalt.  
60
25698 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 10.7.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på trykksak sendt lokalt.  
50
25699 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 8.8.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på konvolutt sendt lokalt.  
50
11849 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 2.7.48" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
14174 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 6.1.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Poliomyelitt" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
24000 
Trondheim NK 245(2) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 10.2.42" på sensurert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
25513 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 16.11.46" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt lokalt.  
30
25515 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 26.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt lokalt.  
40
25530 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 29.11.48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt lokalt.  
40
25533 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 21.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt lokalt.  
40
25540 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 8.6.48" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt lokalt.  
30
25546 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 3.2.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Poliomyelitt" på konvolutt sendt lokalt.  
40
31314 
Trondheim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 20.12.43" på postkort sendt til Sauda. Påsatt NKS julemerke 1943.  
50
1393 
Trondheim NK 246, 336, 381 og 384 - 20 øre Løve dyptrykk, 30 øre London, 25 øre U.P.U. og 25 øre Oslo 900 år = 100 øre - stemplet "Trondheim 11.1.50" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
100
4611 
Trondheim NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 2.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
10568 
Trondheim NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 14.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
100
22018 
Trondheim NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 22.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
22506 
Trondheim NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 17.4.41" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
24469 
Trondheim NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 20.4.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
11708 
Trondheim NK 253(2) og 350 - 45 øre Luftpost og 1.00 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Trondheim 16.12.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa. Omadresert.  
100
11068 
Trondheim NK 254, 255(4), 257 og 258(2) - 15 øre Hålogaland samt 10, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
2290 
Trondheim NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 18.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
3820 
Trondheim NK 277(4) - fireblokk 5 øre V-merke stemplet "Trondheim 16.9.41" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
11194 
Trondheim NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
2813 
Trondheim NK 279(2) og 281 - 10 og 15 øre V-merke = 35 øre - stemplet "Trondheim 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9245 
Trondheim NK 281 og 282 - 15 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 5.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
2850 
Trondheim NK 306 - 20 øre Rikstinget maskinstemplet "Trondheim 15.12.42" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på liten sensurert konvolutt sendt til Danmark. Påsatt NKS julemerke 1942.  
200
2784 
Trondheim NK 307, 309 og 310(2) - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 95 øre - stemplet "Trondheim 26.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost via Oslo til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
4266 
Trondheim NK 307 og 310 - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 45 øre - maskinstemplet "Trondheim 9.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
200
11049 
Trondheim NK 307 og 310 - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 45 øre - stemplet "Trondheim 19.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
14344 
Trondheim NK 307(3) - 15 øre Wessel stemplet "Trondheim 24.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
175
1115 
Trondheim NK 310(3) - 30 øre Postforening stemplet "Trondheim 3.11.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
2864 
Trondheim NK 325(2) - 40 øre Gran stemplet "Trondheim 6.8.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
22464 
Trondheim NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Trondheim 25.7.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
3128 
Trondheim NK 333(2) - 10 øre London stemplet "Trondheim 15.12.45" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Påsatt NKS julemerke 1945.  
40
2790 
Trondheim NK 341 - 20 øre Wergeland maskinstemplet "Trondheim 20.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Malm.  
50
2533 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 22.9.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
2747 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 22.12.48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Malm.  
60
5757 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 20.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
5869 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 19.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
15709 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 14.10.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
16030 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 16.3.48" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
17806 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 24.10.49" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
18520 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 30.11.49" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Foldafoss.  
50
18884 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 11.9.50" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken 1950" på konvolutt sendt til Trondheim.  
90
19065 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 25.9.50" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
20340 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 12.1.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Jennestad.  
60
25543 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 29.9.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Poliomyelitt" på konvolutt sendt lokalt.  
50
25558 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 15.10.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt lokalt.  
50
25653 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 3.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt lokalt.  
50
28550 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 9.9.50" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken 1950" på konvolutt sendt til Trondheim.  
90
29492 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 20.10.50" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til Trondheim.  
100
30520 
Trondheim NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 27.11.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10315 
Trondheim NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Trondheim 24.5.1947" på trykksak sendt til Helsingør, Danmark.  
70
12615 
Trondheim NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Trondheim 24.5.1947" på trykksak sendt til Helsingør, Danmark.  
70
12620 
Trondheim NK 360 - 10 øre Postjubileum maskinstemplet "Trondheim 19.6.1947" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
70
17319 
Trondheim NK 361 - 15 øre Postjubileum maskinstemplet "Trondheim 11.3.48" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på brevkort sendt til Halden.  
50
9179 
Trondheim NK 362 - 25 øre Postjubileum maskinstemplet "Trondheim 12.10.1947" tekst "Støtt Europahjelpen - Postgirokonto 66" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
22474 
Trondheim NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Trondheim 20.8.47" på rekommandert konvolutt sendt fra Hasselvika til Oslo.  
75
17083 
Trondheim NK 370 - 25 øre Petter Dass maskinstemplet "Trondheim 16.7.1947" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
8642 
Trondheim NK 380, 384 og 386 - 10 øre U.P.U., 25 øre Oslo 900 år og 25 øre Poliomyelitt = 60 øre - stemplet "Trondheim 26.10.51" på konvolutt sendt til England.  
100
2181 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 3.10.51" tekst "Støtt Nordisk Samarbeid - Foreningen..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
5873 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 31.8.51" tekst "Spar Papir ! * Husk * Papirinnsamlingen" på trykksak sendt til Trondheim.  
50
13377 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 15.9.51" tekst "Røde Kors Kjenner Ingen Grenser" på trykksak sendt til Trondheim.  
50
13691 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 9.8.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på trykksak sendt til Trondheim.  
50
14893 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 19.9.51" tekst "Røde Kors Kjenner Ingen Grenser" på trykksak sendt lokalt.  
50
21062 
Trondheim NK 388 og 432 - 10 øre Posthorn 1950 og 35 øre Haakon = 45 øre - stemplet "Trondheim 1.2.60" på konvolutt påstemplet "Draco" sendt lokalt.  
300
24900 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 13.12.51" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på trykksak sendt lokalt.  
50
28063 
Trondheim NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 7.12.51" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Trondheim.  
60
9276 
Trondheim NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 11.8.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
25739 
Trondheim NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 21.10.54" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på trykksak sendt lokalt.  
50
25773 
Trondheim NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 16.5.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på trykksak sendt lokalt.  
50
25774 
Trondheim NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 23.5.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på konvolutt sendt lokalt.  
50
25843 
Trondheim NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 13.6.57" tekst "Stor-Martnan Trondheim 25-27 Juni" på konvolutt sendt lokalt.  
50
25872 
Trondheim NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 26.10.59" tekst "For Fredsarbeid - Norsk Fn-Samband" på konvolutt sendt lokalt.  
50
2192 
Trondheim NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Trondheim 26.9.51" tekst "Støtt Nordisk Samarbeid - Foreningen..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
5750 
Trondheim NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Trondheim 30.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50