Nettbutikk - Throndhjem-
Til innhold nettbutikk

Throndhjem-

3038 
Throndhjem NK 4(2) - vannrett par 4 skilling Oscar stemplet "Throndhjem 9.7.1859" på brevomslag sendt til Tromsø.  
500
5300 
Throndhjem NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Throndhjem 31.3.1864" på helbrev sendt til Børsen.  
250
8673 
Throndhjem NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 3.5.1866" på brevomslag sendt til Røraas.  
200
11907 
Throndhjem NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 14.3.1866" på brevomslag sendt til Snaasen.  
150
19153 
Throndhjem NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 26.9.1865" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
20078 
Throndhjem NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 9.6.1869" på helbrev sendt til Tromsø.  
150
18644 
Throndhjem NK 8IIa(4) og 11 - fireblokk 4 skilling 1863 samt enkel 1 skilling 1867 = 17 skilling - stemplet "Throndhjem 22.5.1869" på brevomslag sendt via Sandøsund til London, England. Attest: F.C.M.  
55.000
17829 
Throndhjem NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Throndhjem 19.8.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med små kvalitetsamnerkninger.  
1.600
18697 
Throndhjem NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 13.11.1872" på konvolutt sendt til Røraas.  
1.500
2497 
Throndhjem NK 14 og 18(2) - 4 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Throndhjem 7.8.1872" på brevomslag sendt til Christiania.  
4.500
9315 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 20.1.1871" på brevomslag sendt til Gøtheborg, Sverige.  
350
11172 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 1.1.1866" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
12086 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 5.9.1871" på helbrev sendt til Bergen.  
100
12723 
Throndhjem NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike.  
4.000
14290 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 1.10.1869" på brevomslag sendt til Christiania.  
350
19013 
Throndhjem NK 14(3) - 4 skilling 1867 - vannrett trestripe stemplet "Throndhjem 2.3.1871" på konvolutt sendt til Røraas.  
2.500
21129 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 12.11.1870" på brevomslag sendt til Børsen.  
100
24603 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 5.12.1871" på brevomslag sendt til Kristiania.  
150
30290 
Throndhjem NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 17.6.1870" på rekommandert helbrev sendt til Christiania.  
300
30309 
Throndhjem NK 14(4) - to vannrette par 4 skilling 1876 = 16 skilling - stemplet "Throndhjem 27.5.1870" på helbrev sendt via Sandøsund til Red Wing, Minnesota, U.S.A.  
6.500
8682 
Throndhjem NK 16Ib - 1 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 7.1.1874" på trykksak sendt til Røraas.  
1.200
4443 
Throndhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 1.5.1872" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
12115 
Throndhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 21.?.1874" på konvolutt sendt til Børsen.  
100
14251 
Throndhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 27.6.1873" på brevomslag sidestemplet "Christiania Bypost" sendt til Christiania.  
125
16450 
Throndhjem NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 19.2.1873" på brevomslag sendt til Kristiania.  
125
1096 
Throndhjem NK 19 - 4 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 13.11.1873" på brevomslag transittstemplet "Christiania Omk." sendt til Gøteborg, Sverige. Ankomst-stemplet. Arkivbrett gjennom merket.  
250
10576 
Throndhjem NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Throndhjem 9.2.1878" på trykksak sendt til Aalesund.  
200
11779 
Throndhjem NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Throndhjem 27.2.1882" på konvolutt sendt til Snaasen.  
400
9511 
Titran NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Titran 23.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12901 
Trondheim NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondheim 1.V.03" på konvolutt sendt til Finland.  
40
12600 
Trondheim NK 96, 97(2) og 190 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Trondheim 9.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Torvikbukt.  
350
11734 
Trondheim NK 101 og 103(3) - 12 og 20 øre Posthorn 1909 = 72 øre - stemplet "Trondheim 4.V.21" på følgebrev sendt til Asker.  
150
8882 
Trondheim NK 118(2), 145(2), 186(3) og 190 - 5 øre Posthorn 1920, 20 øre Løve II, 15 øre Bjørnson og 15 øre Holberg = 110 øre - stemplet "Trondheim 23.3.36" på konvolutt sendt postoppkrav til Sverige.  
400
17028 
Trondheim NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 16.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
17074 
Trondheim NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 23.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
29493 
Trondheim NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 28.10.32" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
80
30580 
Trondheim NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 23.10.32" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
80
12244 
Trondheim NK 119(2) - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 5.1.35" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på postkort sendt til Oslo.  
60
20806 
Trondheim NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Trondheim 13.2.33" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på trykksak sendt til Eidsøra.  
40
14298 
Trondheim NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Trondheim 17.6.32" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
100
19466 
Trondheim NK 141 - 10 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 1.6.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25146 
Trondheim NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Trondheim 27.12.32" på postkort sendt til Gøteborg, Sverige. Portobelgt med 10 øre ved ankomst.  
75
3774 
Trondheim NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 5.4.35" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Moelv.  
60
4393 
Trondheim NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 13.7.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til Jennestad.  
60
29784 
Trondheim NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Trondheim 19.3.34" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8698 
Trondheim NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Trondheim 7.7.35" på konvolutt påstemplet "ergen Trondheim Tromsø 1.nordtur" og "Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur".  
300
14302 
Trondheim NK 172 og 173 - 10 og 15 øre Abel = 25 øre - stemplet "Trondheim 29.VI.23" på konvolutt sendt til Valencia, Spania.  
100
14297 
Trondheim NK 177(3) - 10 øre Hellig Olav stemplet "Trondheim 25.11.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
100
14299 
Trondheim NK 177 og 179 - 10 og 20 øre Hellig Olav = 30 øre - stemplet "Trondheim 23.7.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
100
14300 
Trondheim NK 177(3) - 10 øre Hellig Olav stemplet "Trondheim 4.4.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
150
2259 
Trondheim NK 185(2) - 10 øre Bjørnson maskinstemplet "Trondheim 21.3.33" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Vinderen.  
40
16787 
Trondheim NK 185(2) - 10 øre Bjørnson maskinstemplet "Trondheim 16.3.33" tekst "Penger Er Uvirksomme i Verdibrev. Ben..." på konvolutt sendt til Lilleaker.  
30
31700 
Trondheim NK 189(4) - fireblokk 10 øre Holberg stemplet "Trondheim 9.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Bergen.  
200
13933 
Trondheim NK 193(2) - 10 øre Nansen I stemplet "Trondheim 26.2.40" på konvolutt sendt til Skien.  
100
10609 
Trondheim NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Trondheim 7.5.36" på konvolutt sendt til Lysaker.  
150
15632 
Trondheim NK 217 - 15 øre Turistmerke maskinstemplet "Trondheim 30.7.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på postkort sendt til Ørebro, Sverige.  
60
5967 
Trondheim NK 220 og 221 - 15 og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Trondheim 7.2.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark. Sensurstempler "AK" og "AT" i ring.  
700
8215 
Trondheim NK 220, 237(5), 238(5), 239(5) og 240 - blandingsfrankatur = 50 øre - stemplet "Trondheim 25.3.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
17067 
Trondheim NK 220, 222, 322, 323 og 324 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 20 øre Krigsforlis = 90 øre - stemplet "Trondheim 20.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
17737 
Trondheim NK 220, 222, 246, 319, 320 og 321 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress til Bergen.  
450
18185 
Trondheim NK 220, 240 og 246 - 15 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Trondheim 16.3.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Odense, Danmark.  
150
14161 
Trondheim NK 222, 246, 306 og 307 - 30 øre Turistmerke, 20 øre Løve dyptrykk, 20 øre Rikstinget og 15 øre Wessel = 85 øre - stemplet "Trondheim 28.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
26393 
Trondheim NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3759 
Trondheim NK 240 og 310 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Postforening = 35 øre - stemplet "Trondheim 8.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
25139 
Trondheim NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 31.3.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt lokalt.  
75
25147 
Trondheim NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 29.3.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt lokalt.  
75
25484 
Trondheim NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 27.4.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt lokalt.  
40
25498 
Trondheim NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 29.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt lokalt.  
30
18691 
Trondheim NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 11.1.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på brevkort sendt til Ytterøy.  
50
30678 
Trondheim NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 21.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sundsvall, Sverige. Med Røde Kors julemerke 1945.  
50
2760 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 24.12.42" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Oslo.  
50
3201 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 5.12.50" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt lokalt.  
50
6032 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 16.7.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på trykksak sendt til Trondheim.  
50
8023 
Trondheim NK 242 og 389 - 10 øre Løve dyptrykk og 15 øre Posthorn 1950 = 25 øre - maskinstemplet "Trondheim 2.7.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
8079 
Trondheim NK 242, 250(2) og 350 - 10 og 40 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Trondheim 6.10.48" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
125
8967 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 12.5.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på konvolutt sendt lokalt.  
75
9817 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 28.5.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på konvolutt sendt lokalt.  
50
10952 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 26.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
15108 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 30.5.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på konvolutt sendt til Trondheim.  
60
15805 
Trondheim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 17.12.46" på julekort sendt til Søndre Helgeland. Med NKS julemerke 1946.  
50