Nettbutikk - Opdal-
Til innhold nettbutikk

Opdal-

12657 
Opdal NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Opdal 4.II.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14208 
Opdal NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Opdal 19.VIII.33" på konvolutt sendt til Herdla.  
50
5887 
Opdal NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Opdal 19.X.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
60
1660 
Oppdal NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oppdal 7.II.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
13353 
Opphaug TM 75 og 89 - 5 og 60 øre Off.sak. vanlig p. = 65 øre - stemplet "Opphaug 21.10.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10133 
Orkanger NK 101 og 164(2) - 12 øre Posthorn 1909 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Orkanger 7.V.34" på konvolutt sendt til Stavanger.  
175
2991 
Orkanger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Orkanger 20.IX.26" på konvolutt sendt til Stabekk.  
40
9856 
Orkanger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Orkanger 6.X.26" på konvolutt sendt til Stabekk.  
40
10210 
Orkanger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Orkanger 19.XII.27" på konvolutt sendt til Stabekk.  
40
10581 
Orkanger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Orkanger 1.IX.26" på konvolutt sendt til Stabekk.  
40
11006 
Orkanger NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Orkanger 13.X.26" på helbrev sendt til Stabekk.  
40
8010 
Orkanger NK 144(3) - 20 øre Løve II stemplet "Orkanger 23.XII.26" på rekommandert bankobrev sendt til Stabekk.  
75
10558 
Orkanger NK 144 - 20 øre Løve II stemplet "Orkanger 2.XII.27" på konvolutt sendt til Stabekk.  
40
11029 
Orkanger NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Orkanger 19.VI.28" på konvolutt sendt til Stabekk.  
30
31309 
Orkanger NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Orkanger 18.12.45" på julekort sendt til Høyanger. Påsatt NKS julemerke 1945.  
50
30448 
Orkanger NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Orkanger 20.12.47" på julekort sendt til Høyanger. Påsatt NKS julemerke 1947.  
50
1361 
Orkanger NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Orkanger 3.IX.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22511 
Orkanger NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Orkanger 5.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt fra Gjølme til Oslo.  
100
31387 
Orkanger NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Orkanger 23.12.60" på julekort sendt til Høyanger. Påsatt NKS julemerke 1960.  
50
10262 
Orkanger NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Orkanger 20.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
18259 
Orkanger BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Orkanger 2.V.28" sendt til Oslo.  
20
16397 
Orkedalen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Orkedalen 4.5.1860" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
800
5301 
Orkedalen NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Orkedalen 5.4.1867" (d) på brevomslag sendt til Throndhjem.  
400
31462 
Orkedalen NK 75, 77II og 82 - 3, 10 og 35 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Orkedalen 19.VII.04" på bankobrev transittstemplet "Nordbanernes Postexp." og "Kongsvingerb. Posteksp A" sendt til Stockholm, Sverige.  
500
895 
Reitan NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Reitan 3.III.27" på verdibrev sendt til Oslo.  
60
25823 
Reitan NK 144 - 20 øre Løve II stemplet "Reitan 21.III.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1310 
Reitan NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Reitan 7.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22389 
Rennebu NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Rennebu 19.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22246 
Rissa NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Rissa 26.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
12273 
Rissa NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Rissa 15.5.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
28759 
Rissa TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Rissa 30.10.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
20088 
Rognes NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Rognes 12.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
26056 
Råkvåg NK 240 og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 30 øre - stemplet "Råkvåg 8.10.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22249 
Råkvåg NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Råkvåg 24.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
4796 
Råkvåg NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Råkvåg 13.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
4868 
Råkvåg NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Råkvåg 4.4.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
16324 
Råkvåg NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Råkvåg 3.9.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
70
20082 
Råkvåg NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Råkvåg 31.7.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
20087 
Råkvåg NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Råkvåg 6.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
18458 
Røraas Blå "Røraas 17.4.1853" på helbrev sendt til Eidet.  
2.000
12282 
Sandviksberget NK 354 og 358 - 25 og 80 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet hjelpestempel "Sandviksberget 20.3.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
500
12029 
Sandviksberget NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Sandviksberget 21.X.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
18103 
Selbekken NK 610(2) - 40 øre Helleristning stemplet "Selbekken 9.6.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9648 
Selbekken NK 648(2) og 787(3) - 100 øre Helleristning og 1.25 kr Byggverk I = 575 øre - stemplet "Selbekken 14.10.78" på rekommandert konvolutt sendt til Østerås.  
50
27120 
Singsås NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Singsås 11.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11745 
Singsås NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Singsås 22.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
9819 
Skaun NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Skaun 10.1.36" på konvolutt sendt til Randaberg.  
300
9855 
Skaun NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Skaun 3.10.35" på rekommandert bankobrev sendt til Randaberg.  
300
28999 
Skaun NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Skaun 11.6.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9814 
Soknedal NK 644 og 703 - 5.00 kr Olav ståltykk og 75 øre Fisk og aks = 575 øre - stemplet "Soknedal 8.5.78" på rekommandert konvolutt sendt til Østerås.  
50
26048 
Soknedal TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Soknedal 2.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
24683 
Soknedalen Hullstempel "Soknedalen 17.V.97" (3 pkt.) på portofri trykksak sendt til Stranden.  
100
22300 
Spongdal NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Spongdal 29.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9469 
Spongdal NK 388 og 401 - 10 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon = 65 øre - stemplet "Spongdal 20.3.56" på konvolutt sendt til U.S.A. Adressert til Debbie Reynolds.  
80
22274 
Spongdal NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Spongdal 18.12.57" på postkort sendt til Høyanger.  
40
22298 
Stadsbygd NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stadsbygd 26.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
2791 
Stavnan NK 100 og 109 - 10 og 60 øre Posthorn 1909 = 70 øre - stemplet "Stavnan 27.IV.22" på følgebrev sendt til Opdal.  
60
25209 
Storhallaren NK 240 og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 30 øre - stemplet "Storhallaren 3.X.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25201 
Storhallaren NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Storhallaren 28.II.42" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22191 
Storhallaren NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Storhallaren 10.IX.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
460 
Storhallaren NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Storhallaren 2.VI.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
5367 
Storhallaren NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Storhallaren 14.VII.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
12368 
Storhallaren NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Storhallaren 2.V.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22340 
Storhallaren NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Storhallaren 17.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22264 
Storås NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Storås 30.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
17663 
Storås NK 423 - 30 øre Telegrafjubileum stemplet "Storås 21.12.54" på konvolutt sendt til Surnadal.  
50
29440 
Strindheim TM 89(2) - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Strindheim 8.2.67" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1612 
Støren NK 108(3) og 121 - 50 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 165 øre - stemplet "Støren 5.V.22" på postoppkrav følgebrev sendt til Opdal.  
60
11750 
Svellingen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Svellingen 28.II.42" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22101 
Svellingen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Svellingen 28.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22456 
Svorkland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Svorkland 3.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
21886 
Svorkmo NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Svorkmo 2.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
5421 
Sørburøy NK 251 og 357 - 50 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet "Sørburøy 28.3.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
15005 
Sørburøy NK 251 og 357 - 50 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet "Sørburøy 10.4.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
120
15134 
Sørburøy NK 358 og 393 - 80 øre Løve 1946 og 25 øre Haakon = 105 øre - stemplet "Sørburøy 7.8.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
100
14760 
Sørburøy NK 404 og 406 - 25 og 80 øre Garborg = 105 øre - stemplet "Sørburøy 13.2.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
150
10320 
Thamshamn NK 245(2) og 246(2) - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Thamshamn 25.1.46" på konvolutt sendt luftpost til Helsingør, Danmark.  
100
15903 
Throndhjem Blå "Throndhjem 18.9.1852" på helbrev transittstemplet "Nordland 20.9.1852" (type III) sendt til Angvig. Påskrevet "Med Dampskib".  
800
12813 
Throndhjem Blå "Throndhjem 27.5.1853" på litt medtatt brevomslag sendt til Christiania.  
200
19509 
Throndhjem Svart "Throndhjem 14.2.1866" på helbrev sendt via Christiania, Lübeck og London til Edinburgh, Skottland. Portopåtegning "8 d".  
400