Nettbutikk - Volda-
Til innhold nettbutikk

Volda-

13279 
Volda TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Volda 4.8.52" på konvolutt sendt til Nerlandsøy.  
20
9616 
Volden NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Volden 25.5.1880" på konvolutt sendt til Nordfjordeidet.  
150
18063 
Volden NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Volden 20.5.1880" på konvolutt sendt til Nordfjordeid.  
250
11770 
Volden NK 99, 100(2) og 108 - 5, 10 og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Volden 2.VII.18" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
75
19720 
Volden NK 99 og 104 - 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Volden 27.IX.16" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
40
20968 
Vågland TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Vågland 4.VIII.66" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22336 
Vågstranda NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vågstranda 26.VII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
9687 
Yksnøy (KPH) NK 296 - 20 øre Snorre stemplet KPH "Yksnøy" (3 pkt.) på uadressert konvolutt.  
150
5626 
Yksnøy (KPH) NK 597II og 719 - 60 øre Båtmannsknop og 65 øre Blomster 1973 = 125 øre - stemplet KPH "Yksnøy" (3 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Volda 9.2.78" sendt til Vågsbygd.  
150
11403 
Åfarnes NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Åfarnes 3.XII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22439 
Åfarnes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Åfarnes 27.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
13422 
Ålesund NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Ålesund 10.VI.18" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
12214 
Ålesund NK 127 og 129(2) - 20 og 45 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Ålesund 17.XI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
100
10636 
Ålesund NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Ålesund 9.VII.28" på verdibrev sendt til Oslo.  
50
23979 
Ålesund NK 182 - 20 øre Nordkapp I stemplet "Ålesund 9.2.38" på konvolutt sendt til Danmark.  
400
13668 
Ålesund NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Ålesund 11.5.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5944 
Ålesund NK 242, 354 og 356(2) - 10 øre Løve dyptrykk samt 25 og 40 øre Løve 1946 = 115 øre - stemplet "Ålesund 8.9.50" på luftpostkonvolutt sendt til Rio De Janeiro, Brasil.  
100
25656 
Ålesund NK 251 og 382 - 50 øre Løve dyptrykk og 40 øre U.P.U. = 90 øre - stemplet "Ålesund 8.12.49" på luftpostkonvolutt sendt til Rio De Janeiro, Brasil.  
125
6027 
Ålesund NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Ålesund 27.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
3051 
Ålesund NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Ålesund 28.2.45" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
1741 
Ålesund NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Ålesund 25.5.48" tekst "Ålesund Har Sølv I Bunn Sentrum For Su.." på reklamekonvolutt fra jubileet sendt til Kristiansand S.  
150
18717 
Ålesund NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Ålesund 27.5.50" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." på konvolutt sendt til Rjukan.  
90
20991 
Ålesund NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Ålesund 19.12.50" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
24738 
Ålesund NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Ålesund 20.1.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
16126 
Ålesund NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - maskinstemplet "Ålesund 9.5.47" tekst "Det Norske Postverket 300 År 1647-1947" på konvolutt sendt til Stranda.  
100
361 
Ålesund NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Ålesund 15.12.54" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Oslo.  
50
9392 
Ålesund NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Ålesund 19.12.54" på julekort sendt til Orkanger. Påsatt Røde Kors julemerke 1954.  
50
16555 
Ålesund NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Ålesund 22.12.52" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Portobelagt med 10 øre ved ankomst.  
100
13446 
Ålesund NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Ålesund 15.8.51" tekst "Spar Papir ! * Husk * Papirinnsamlingen" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22610 
Ålesund NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Ålesund 13.12.51" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
24881 
Ålesund NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år maskinstemplet "Ålesund 3.6.54" tekst "Norsk Fiskerimesse 1954 Ålesund 13.-27." på konvolutt sendt til England.  
400
20417 
Ålesund NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Ålesund 31.5.57" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
4562 
Ålesund NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Ålesund 21.9.1963" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken" på brevkort sendt til Oslo.  
100
12668 
Ålesund NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Ålesund 15.12.1962" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Oslo.  
150
1931 
Ålesund NK 459 - 40 øre Olav stemplet "Ålesund 21.5.1965" på postkort sendt til Bergen.  
70
12468 
Ålesund NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Ålesund 3.5.60" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" på konvolutt sendt til Oslo.  
65
3295 
Ålesund NK 519A - 30 øre Fisk og aks maskinstemplet "Ålesund 24.12.65" tekst "God Jul" på postkort sendt til Skodje.  
30
18167 
Ålesund NK 521 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Ålesund 21.3.1965" tekst "Norges Røde Kors 1865-1965" på brevkort sendt til Oslo.  
75
3457 
Ålesund NK 605 - 65 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Ålesund 18.5.73" tekst "125 År Ålesund - En Plattform Mot Havet" på konvolutt sendt til Ålesund.  
100
555 
Ålesund NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Ålesund 10.7.71" tekst "Landskonkurransen Sjøvett 71" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1643 
Ålesund NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Ålesund 3.11.71" tekst "For Fredsarbeid - Norsk Fn-Samband" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
15630 
Ålesund NK 651 - 70 øre Naturvernår maskinstemplet "Ålesund 11.12.70" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
27401 
Ålesund BK 78 II - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Ålesund 8.IV.27" sendt til Rørvik.  
50
10750 
Ålesund BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 143, NK 144 og NK 151 = 90 øre - stemplet "Ålesund 15.X.27" sendt postoppkrav til Eidsøra.  
600
27429 
Ålesund BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Ålesund 17.IX.27" sendt til Rørvik.  
30
27514 
Ålesund BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Ålesund 20.II.30" sendt til Rørvik.  
30
30379 
Ålesund BK 160 - 85 øre gulbrun (NK 725) brevkort oppfrankert med NK 619 = 100 øre - stemplet "Ålesund 15.12.75" sendt til Oslo.  
40
30381 
Ålesund BK 163 - 85 øre gulbrun med tiltrykk 15 øre brevkort stemplet "Ålesund 7.12.76" sendt til Oslo.  
40
16157 
Ålesund Br. NK 52 - 5 øre 20 mm maskinstemplet "Ålesund Br. 8.6.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
14620 
Ålesund Br. NK 282(2) - 20 øre V-merke stemplet "Ålesund Br. 26.9.41" på konvolutt sendt til Stranda.  
70
26332 
Ålesund P.P. NK 99 og 100(6) - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Ålesund P.P. 14.VII.20" på verdifølgebrev sendt til Geiranger.  
50
4845 
Ålesund P.p. NK 126(2) og 129(2) - 10 og 45 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Ålesund P.p. 22.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
100
4701 
Ålesund Verdi NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Ålesund Verdi 18.IX.29" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
60
26098 
Ålesund Verdi NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Ålesund Verdi 4.IX.31" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
26136 
Ålesund Verdi NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Ålesund Verdi 7.IX.29" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
23407 
Ålesund Verdi NK 148 og 190(2) - 30 øre Løve II og 15 øre Holberg = 60 øre - stemplet "Ålesund Verdi 14.V.36" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
80
4680 
Ålesund Verdi NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Ålesund Verdi 3.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
60
22975 
Ålesund Verdi NK 219(3) - 30 øre Turistmerke stemplet "Ålesund Verdi 6.12.38" på verdibrev sendt til Stranda.  
125
19063 
Ålesund Verdi NK 229(2) og 248 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 30 øre Løve dyptrykk = 230 øre - stemplet "Ålesund Verdi 20.3.42" på verdibrev sendt til Stranda.  
80
16281 
Ålesund Verdi NK 282(2) - 20 øre V-merke stemplet "Ålesund Verdi 3.10.44" på verdibrev sendt til Stranda.  
40
26800 
Ålesund Verdi NK 337 - 40 øre London stemplet "Ålesund Verdi 30.1.45" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
130
1418 
Ålesund Verdi NK 350 og 354 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 125 øre - stemplet "Ålesund Verdi 28.4.47" på verdibrev sendt til Stranda.  
50
1317 
Ålesund Verdi NK 369 - 80 øre Postjubileum stemplet "Ålesund Verdi 14.5.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
150
25976 
Ålesund-Nørve NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Ålesund-Nørve 2.1.58" på konvolutt sendt til Røa.  
50
13326 
Ålvundfjord NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Ålvundfjord 27.V.38" på konvolutt sendt til Sandnes.  
70
5208 
Åndalsnes NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Åndalsnes 3.XI.30" på konvolutt sendt til Molde.  
50
12456 
Åndalsnes NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Åndalsnes 7.IX.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27139 
Åndalsnes NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Åndalsnes 17.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22432 
Åndalsnes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Åndalsnes 26.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
16314 
Åndalsnes NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Åndalsnes 6.7.60" på postkort sendt til Sverige.  
60
27403 
Åndalsnes BK 78 II - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Åndalsnes 5.VII.28" sendt til Oslo.  
50
4789 
Øre NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Øre 5.I.05" på konvolutt sendt via Kristiansund til U.S.A.  
300
9008 
Ørskog NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Ørskog 25.IV.11" på postkort sendt til Eidsøren.  
50
13941 
Ørskoug Svart "Ørskoug 4.3.1871" på brevomslag sendt til Nordalen.  
75
26915 
Ørsta NK 519A(4) - fireblokk 30 øre Fisk og aks stemplet "Ørsta 19.12.66" på konvolutt sendt til Stranda.  
60
18468 
Ørstavik NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørstavik 11.VI.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18492 
Ørstavik NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Ørstavik 12.8.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
2884 
Ørstavik NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørstavik 18.3.41" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
70