Nettbutikk - Molde-
Til innhold nettbutikk

Molde-

21072 
Molde NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Molde 21.VII.05" på postkort sendt til Irland.  
400
14185 
Molde NK 99 og 121 - 5 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Molde 30.VIII.21" på postkort sendt til Belgia. Portobelagt med 30 c ved ankomst.  
600
15566 
Molde NK 99, 104 og 108 - 5, 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Molde 3.II.19" på følgebrev sendt til Voss.  
60
19452 
Molde NK 104 og 108 - 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Molde 10.I.19" på følgebrev.  
50
9299 
Molde NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Molde 25.VII.30" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
30560 
Molde NK 413 - 20 øre Posthorn prov. maskinstemplet "Molde 27.7.1953" tekst "Romsdalsutstillinga Molde 19.-27. Sept.." på postkort sendt til Skåtøy. Omadressert til Stavseng.  
300
27852 
Molde NK 611 - 50 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Molde 18.8.71" tekst "Molde Jazzens og Rosenes By" på postkort sendt til Jeløy.  
75
557 
Molde NK 671 - 70 øre Flyktning 1971 maskinstemplet "Molde 19.8.71" tekst "Molde Jazzens og Rosenes By" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
5043 
Molde TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. maskinstemplet "Molde 18.3.1962" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på militært tjenestebrevkort sendt til Oslo.  
60
29639 
Molde TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Molde 2.9.65" på konvolutt påstemplet "KNM Sira" sendt til Oslo.  
70
26826 
Molde BK 30 IIv1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Molde 18.VII.88" sendt til Christiania.  
30
27313 
Molde BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Molde 3.VIII.04" sendt til Hannover, Tyskland.  
50
4087 
Moldemessen Molde NK 571 - 40 øre VM på ski stemplet "Moldemessen Molde 14.6.1966" på konvolutt sendt til Horten.  
30
19404 
Måndalen i Romsdal NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Måndalen i Romsdal 20.12.43" på postkort sendt til Bergen.  
50
22161 
Måndalen i Romsdal NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Måndalen i Romsdal 7.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
200
10836 
Nesjestranda NK 661 - 50 øre Vitenskapsmenn stemplet "Nesjestranda 23.11.70" på postkort sendt til Oslo.  
40
1523 
Norddal NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Norddal 2.5.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
29642 
Norddal NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Norddal 22.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
40
1243 
Norddal NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Norddal 8.7.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
13105 
Rensvik NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte stemplet "Rensvik 23.7.79" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
5707 
Rindal Svart "Rindal 13.6.1869" på brevomslag sendt til Surendalen.  
125
26095 
Rindal NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Rindal 31.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
5038 
Rindal B TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset stemplet "Rindal B 15.11.82" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10142 
Sjøholt NK 110IIb og 126 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Sjøholt 23.X.25" på følgebrev sendt til Bergen. Påskrevet "Ombr(ingelse) Bet(alt)".  
300
9301 
Sjøholt NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Sjøholt 17.II.28" på konvolutt sendt til Stranden.  
40
3989 
Sjøholt NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Sjøholt 29.9.41" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
70
4905 
Sjøholt NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sjøholt 28.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
26356 
Sjøholt NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sjøholt 10.6.47" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
22137 
Sjøholt NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sjøholt 12.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
18523 
Skodje NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Skodje 25.IV.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1307 
Skodje NK 369 - 80 øre Postjubileum stemplet "Skodje 13.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
150
22611 
Steinsvik på Sunnmøre (KPH) NK 308 og 513(2) - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet KPH "Steinsvik på Sunnmøre" på konvolutt sidestemplet "Volda 29.5.65" sendt til Gjøvik.  
100
21698 
Steinsvik på Sunnmøre (KPH) NK 649 - 40 øre Naturvernår stemplet KPH "Steinsvik på Sunnmøre" på postkort sidestemplet "Volda 19.6.71" sendt til Gjøvik.  
50
9303 
Stordal NK 118 og 138 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Stordal 6.IV.26" på konvolutt sendt til Stranda.  
90
18548 
Storekalvøy (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Storekalvøy" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
50
567 
Stranda NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Stranda 22.12.37" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
1425 
Stranda NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Stranda 9.10.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4586 
Stranda NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Stranda 22.3.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5510 
Stranda NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Stranda 22.1.49" på konvolutt sendt lokalt.  
40
22206 
Stranda NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stranda 25.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
304 
Stranda TM 23 - 10 øre Boktrykk stemplet "Stranda 9.10.37" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
20941 
Stranda TM 42 og 59 - 10 og 15 øre Dyptrykk = 25 øre - stemplet "Stranda 6.9.49" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
27904 
Sunndalsøra NK 248(4) - 30 øre Løve dyptrykk - fireblokk stemplet "Sunndalsøra 2.10.42" på sensurert konvolutt sendt til Sveits.  
300
8774 
Sunndalsøra NK 303 og 305 - 15 og 30 øre Nordraak = 45 øre - stemplet "Sunndalsøra 6.8.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Hemberg, Sveits.  
450
4200 
Sunndalsøra NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sunndalsøra 14.VII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1678 
Sunndalsøra TM 2(2) - 10 øre Tjenestemerke stemplet "Sunndalsøra 26.IX.29" på konvolutt sendt til Gjøra.  
50
2498 
Surendal Svart "Surendal 26.8.1864" på brevomslag sendt til Surendal.  
75
14837 
Surendal Svart "Surendal 8.8.1872" på brevomslag sendt til Thingvold.  
75
15019 
Sykkylven NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Sykkylven 15.5.39" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
75
8253 
Syltegrend (KPH) NK 145 - 20 øre Løve II stemplet KPH "Syltegrend" (5 pkt.) på konvolutt sendt til Moelven.  
700
18404 
Sætran (KPH) NK 396 - 30 øre Haakon stemplet KPH "Sætran" på konvolutt sendt til Oslo. (3 pkt).  
150
22080 
Thingvold Svart "Thingvold 9.1.1871" på brevomslag sendt til Surendal.  
80
17175 
Thingvold NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Thingvold 28.1.1863" på brevomslag sendt til Molde.  
400
20006 
Thingvold NK 4 - 4 skilling Oscar rettvendt fullstemplet "Thingvold 11.11.1863" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
1.400
20037 
Thingvold NK 4 - 4 skilling Oscar fullstemplet nær rettvendt "Thingvold 21.3.1860" på meget vakkert brevomslag sendt til Molde.  
1.000
4149 
Tingvoll NK 118(4) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Tingvoll 16.V.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22887 
Tjørvåg NK 250(2) - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Tjørvåg 1.V.41" på verdibrev sendt til Stranda.  
70
13047 
Todalen NK 1066 - 3.00 kr Norden 1989 stemplet "Todalen 12.9.89" på konvolutt sendt til Nanset.  
30
22419 
Torjulvågen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Torjulvågen 13.IX.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9106 
Tornes i Romsdal NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Tornes i Romsdal 23.XI.46" på inkassasjons postanvisning sendt til Aalesund.  
100
4300 
Tornes i Romsdal A NK 1180 og 1183(2) - 10 kr Harald og 12 kr Arbeidervern = 3400 øre - stemplet "Tornes i Romsdal A 20.6.94" på følgebrev sendt til Stavanger.  
50
2069 
Trollstigheimen (KPH) NK 229, 331, 332, 342 og 570 - 1.00 kr Kronemerke Løve, 5 og 7 øre London samt 20 øre Røde Kors og 1.50 kr Rondane = 282 øre - stemplet KPH "Trollstigheimen" på rekommandert konvolutt sidestemplet "Åndalsnes 12.2.73" sendt til Oslo. (3 pkt.).  
200
9508 
Trollstigheimen (KPH) NK 451 - 35 øre Haakon VII 85 år stemplet KPH "Trollstigheimen" (3 pkt.) på uadressert konvolutt.  
150
1699 
Trollstigheimen (KPH) NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte stemplet KPH "Trollstigheimen" på postkort sidestemplet "Åndalsnes 4.8.80" sendt til Gjøvik. 3 pkt.  
100
11294 
Ulsteinvik NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Ulsteinvik 19.12.49" på konvolutt sendt til Balestrand.  
30
10259 
Valderøy NK 348 - 30 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Valderøy 30.X.45" på brevkort sendt til Oslo.  
100
4678 
Valebukt (KPH) NK 296 - 20 øre Snorre stemplet KPH "Valebukt" (2 pkt.) på uadressert konvolutt.  
100
1157 
Valldal NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Valldal 31.V.50" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
17242 
Valldal TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Valldal 27.V.54" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
11401 
Vestnes NK 987 - 2.50 kr Julemotiver stemplet "Vestnes 19.4.86" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
13273 
Vestnes TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Vestnes 8.3.54" på konvolutt sendt til Nerlandsøy.  
20
17239 
Vestsmøla TM 31(2) - 10 øre Dyptrykk m/vm stemplet "Vestsmøla 27.VII.40" på konvolutt sendt via Leira på Nordmøre til Gullstein.  
50
9300 
Vikebugt i Romsdalen BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Vikebugt i Romsdalen 14.X.01" sendt til Stranden.  
60
22347 
Vikebukt i Romsdal NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vikebukt i Romsdal 1.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
11681 
Volda NK 99 og 108(3) - 5 og 50 øre Posthorn 1909 = 155 øre - stemplet "Volda 2.X.22" på postoppkrav følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
11682 
Volda NK 108(2) og 121 - 50 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Volda 10.III.25" på postoppkrav følgebrev sendt til Gurskøy.  
60
9955 
Volda NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Volda 30.IX.26" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
25223 
Volda NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Volda 1.VII.31" på konvolutt sendt til Rørvik.  
40
5034 
Volda NK 161 - 20 øre Ibsen stemplet "Volda 7.VII.28" på konvolutt sendt til Langevåg.  
40
8971 
Volda NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Volda 15.I.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
30