Nettbutikk - Hellesylt-
Til innhold nettbutikk

Hellesylt-

12632 
Hellesylt NK 282(5) - 20 øre V-merke stemplet "Hellesylt 18.10.41" på verdibrev sendt til Stranda.  
150
14701 
Hellesylt NK 359 og 362(3) - 5 og 25 øre Postjubileum = 80 øre - stemplet "Hellesylt 30.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda. Stum rek-etikett.  
100
536 
Hellesylt NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hellesylt 16.12.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda. Stum rek-etikett.  
125
16834 
Hildre NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Hildre 19.I.42" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
70
243 
Hjørundfjord NK 338 - 60 øre London stemplet "Hjørundfjord 14.11.45" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
150
21894 
Hjørungavåg NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hjørungavåg 10.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
15595 
Hovdenakken NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Hovdenakken 15.I.44" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
2925 
Isfjorden NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Isfjorden 8.2.52" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
50
11579 
Kjerstad NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Kjerstad 26.VI.41" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
70
22057 
Kleive NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Kleive 30.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
1513 
Kristiansund NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftemerke Dvn - stemplet "Kristiansund 1.2.15" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
20205 
Kristiansund NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Kristiansund 12.11.1946" på konvolutt sendt til Canada.  
100
13304 
Kristiansund TM 75 og 89 - 5 og 60 øre Off.sak. vanlig p. = 65 øre - stemplet "Kristiansund 3.12.68" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
35
18849 
Kristiansund BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Kristiansund 9.10.20" sendt til Eidsøren.  
25
18833 
Kristiansund BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Kristiansund 9.6.21" sendt til Eidsøren.  
25
4305 
Kristiansund N Pakkepost NK 100 og 108(2) - 10 og 50 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Kristiansund N Pakkepost 17 III 21" på følgebrev sendt til Halsanaustan.  
600
18025 
Kristiansund N-Nordlandet NK 96(8) og 98(4) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Kristiansund N-Nordlandet 18.IV.25" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
4025 
Kristiansund N. NK 96, 97, 99 og 103(2) - 1, 2, 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiansund N. 7.VI.13" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
16336 
Kristiansund N. NK 96, 98, 102a og 107 - 1, 3, 15 og 40 øre Posthorn 1909 = 59 øre - stemplet "Kristiansund N. 14.X.18" på bankobrev sendt til Molde.  
300
18569 
Kristiansund N. NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Kristiansund N. 13.2.12" på konvolutt sendt til Bergen. Merkene er fra første produksjon hvor taggete ark ble skåret opp til hefter.  
700
12768 
Kristiansund N. NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiansund N. 28.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
10093 
Kristiansund N. NK 107(2), 108 og 120 - 40 og 50 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Kristiansund N. 5.V.22" på følgebrev sendt til Opdal.  
50
9391 
Kristiansund N. NK 108(2) og 141 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Kristiansund N. 1.VII.27" på følgebrev sendt til Bergen.  
50
5864 
Kristiansund N. NK 118(2) og 127(3) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 70 øre - stemplet "PAKKEPOST Kristiansund N. 15 IX 23" på følgebrev sendt til Molde.  
900
6101 
Kristiansund N. NK 118 og 217 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Kristiansund N. 5.V.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
25644 
Kristiansund N. NK 118(2) og 144 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Kristiansund N. 16.VI.27" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
60
12725 
Kristiansund N. NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Kristiansund N. 27.X.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
19281 
Kristiansund N. NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Kristiansund N. 6.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
20196 
Kristiansund N. NK 168a - 40 øre Portoprovisorie stemplet "Kristiansund N. 13.II.29" på konvolutt sendt til Kjøl.  
350
2037 
Kristiansund N. NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Kristiansund N. 12.10.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
60
2028 
Kristiansund N. NK 205, 211 og 213 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm samt 1.00 kr Haakon 1937 = 180 øre - stemplet "Kristiansund N. 8.4.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux og Sverige til Slagelse, Danmark. Tollpapirer for pakken medfølger.  
300
15983 
Kristiansund N. NK 235 - 20 øre Nansen II maskinstemplet "Kristiansund N. 20.X.1941" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
100
5673 
Kristiansund N. NK 240 og 254 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Kristiansund N. 22.1.1942" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
125
3331 
Kristiansund N. NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Kristiansund N. 11.X.1950" tekst "Nordmørsutstillinga 28.sept-7.okt. Krist" på brevkort sendt til Nesbyen.  
300
11293 
Kristiansund N. NK 252(2) - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Kristiansund N. 25.1.41" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Slagelse, Danmark.  
200
25988 
Kristiansund N. NK 331 og 334 - 5 og 15 øre London = 20 øre - stemplet "Kristiansund N. 22.10.45" på konvolutt sendt til Trondheim.  
120
843 
Kristiansund N. NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kristiansund N. 23.7.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
17570 
Kristiansund N. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Kristiansund N. 24.11.1951" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Jennestad.  
75
18631 
Kristiansund N. NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Kristiansund N. 26.X.1950" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
15792 
Kristiansund N. NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Kristiansund N. 17.12.1952" på julekort sendt til Bryn. Med NKS julemerke 1952.  
50
18454 
Kristiansund N. NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Kristiansund N. 19.10.1955" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
24349 
Kristiansund N. NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Kristiansund N. 18.11.53" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Oslo.  
45
1917 
Kristiansund N. NK 462 - 50 øre Olav maskinstemplet "Kristiansund N. 22.9.1962" tekst "Nordmørsutstillinga 28.sept-7.okt. Krist" på konvolutt sendt til Sellebekk.  
150
1341 
Kristiansund N. NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Kristiansund N. 12.12.1966" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Moss.  
50
4967 
Kristiansund N. NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Kristiansund N. 9.9.65" tekst "Norges Røde Kors 1865-1965" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
12121 
Kristiansund N. NK 924(2) og 1081 - 2.50 kr Byggverk V og 25 kr Personjubileer = 3000 øre - stemplet "Kristiansund N. 18.12.89" på følgebrev sendt til Stavanger.  
50
6190 
Kristiansund N. TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. maskinstemplet "Kristiansund N. 25.3.1957" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Horten.  
50
27440 
Kristiansund N. TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. maskinstemplet "Kristiansund N. 5.5.1956" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
28874 
Kristiansund N. TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Kristiansund N. 29.1.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27427 
Kristiansund N. BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Kristiansund N. 12.IX.27" sendt til Aakvik.  
30
2335 
Kristiansund N. BK 117 - 20 øre grønn (NK 392) brevkort maskinstemplet "Kristiansund N. 15.II.54" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" sendt til Oslo.  
50
11483 
Kristiansund N. BK 142 - 50 øre grå (NK 611) brevkort maskinstemplet "Kristiansund N. 5.12.70" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Oslo.  
40
3083 
Kristiansund N. P.a. NK 202(4) - 10 øre Løve dyptrykk m/vm stemplet "Kristiansund N. P.a. 1.XI.38" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
28299 
Kristiansund N. P.a. TM 16 og 23 - 30 øre Offset og 10 øre Boktrykk = 40 øre - stemplet "Kristiansund N. P.a. 10.VI.36" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
2343 
Kvanne NK 453 - 25 øre Olav stemplet "Kvanne 8.12.62" på postkort sendt til Kristiansund. Påsatt NKS julemerke 1962.  
40
10719 
Landsleiren Romsdalen 1928 NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Landsleiren Romsdalen 1928 10.VII.28" på postkort sendt til Oslo.  
1.500
10490 
Langevåg NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Langevåg 21.VI.33" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
30
5565 
Langevåg NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Langevåg 10.1.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
26129 
Langevåg NK 433 - 40 øre Haakon stemplet "Langevåg 22.8.58" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
26143 
Langevåg NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Langevåg 3.2.59" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
5727 
Langevåg NK 470 - 1.50 kr Olav stemplet "Langevåg 2.8.65" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
26355 
Langevåg NK 626 - 65 øre Europa 1969 stemplet "Langevåg 15.6.69" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
9851 
Langevåg TM 79 - 25 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Langevåg 14.4.62" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Bergen.  
30
11482 
Larsnes NK 141(6) - 10 øre Løve II stemplet "Larsnes 12.I.38" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
100
16286 
Larsnes NK 242, 246 og 362(2) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Postjubileum = 80 øre - stemplet "Larsnes 23.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
100
5389 
Lauvstad NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Lauvstad 1.IX.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8826 
Leinøen i Søndmør NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Leinøen i Søndmør 18.XI.18" på postkort sendt til Nordfjord.  
60
4554 
Leinøy NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Leinøy 5.6.41" på verdibrev sendt til Stranda.  
70
12828 
Leinøy NK 745 - 125 øre Helleristning stemplet "Leinøy 28.9.77" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
17823 
Lereim NK 14 - 4 skilling 1867 håndskrevet "Lereim 14.8" på helbrev sendt til Trondhjem. Transittstemplet "Molde 20.8.1868" på baksiden. Arkivbrett gjennom nerket.  
1.200
22150 
Meisingset NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Meisingset 28.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
18309 
Midsund NK 534 - 50 øre Sult stemplet "Midsund 29.8.63" på konvolutt sendt til Stranda.  
50
20030 
Midsund NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Midsund 30.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
25948 
Midøy NK 519A(2) - 30 øre Fisk og aks stemplet "Midøy 20.9.67" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
26438 
Molde NK 2(2) - 2 skilling Oscar - to enkeltmerker stemplet "Molde 19.1.1859" på brevomslag sendt til Laurvig. To loddrette brekker i omslaget.  
4.000
17428 
Molde NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Molde 31.5.1861" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
350
16255 
Molde NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Molde 22.10.1869" på helbrev sendt til Bergen.  
250
19467 
Molde NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Molde ?.?.1882" på dobbeltvektig trykksak sendt til Smaalenene.  
1.400
18485 
Molde NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Molde 18.3.1883" på konvolutt sendt til gjermundnær.  
800
13453 
Molde NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Molde 4.VIII.90" på følgebrev sendt til Vold.  
500