Nettbutikk - 291 (Stranden) -
Til innhold nettbutikk

291 (Stranden) -

26901 
291 (Stranden) NK 1 - 4 skilling 1855 stemplet nummer "291" (Stranden) på helbrev datert "Sylte 7. februar 1857" transittstemplet "Molde 16.2.1857" sendt til Svelvig.  
12.000
3490 
Aalesund NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Aalesund 21.7.1859" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
8685 
Aalesund NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Aalesund 2.5.1871" på konvolutt sendt til Bergen. Småskader i konvolutten.  
100
8694 
Aalesund NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Aalesund 6.7.1872" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
19167 
Aalesund NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Aalesund 16.8.1881" på konvolutt sendt til Volden.  
300
19075 
Aalesund NK 32, 34(8), 77II og 79 - enkel 1.00 kr og fire vannrette par 2.00 kr Oscar samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 1730 øre - stemplet "Aalesund 14.XI.01" på følgebrev for verdipakke sendt til Bergen. Loddrett brekk midt på følgebrevet skjemmer lite.  
6.000
17839 
Aalesund NK 53I - 10 øre 20 mm som oppfrankering på 3 skilling helsak-konvolutt - stemplet "Aalesund 13.V.86" sendt til Tønsberg. Rifter i toppen av konvolutten.  
6.000
16567 
Aalesund NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Aalesund 11.V.94" på liten konvolutt sendt til Volden.  
90
447 
Aalesund NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Aalesund 23.12.07" på postkort sendt til Laksevaag. Med NKS julemerke 1906.  
300
14597 
Aalesund NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Aalesund 18.VI.10" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
200
15101 
Aalesund NK 96(3), 99 og 100(5) - 1, 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Aalesund 6.VIII.21" på bankobrev sendt til Linkjøping, Sverige.  
250
19906 
Aalesund NK 99, 100(7) og 104 - 5, 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 100 øre - stemplet "Aalesund 28.XII.18" på postoppkrav følgebrev sendt til Gurskøy.  
200
13550 
Aalesund NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Aalesund 4.XI.14" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
60
4016 
Aalesund PM 9 - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Aalesund 20.VII.18" på underfrankert postkort sendt fra Danmark.  
175
27391 
Aalesund BK 78 I - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Aalesund 24.X.23" sendt til Rørvik.  
10
13624 
Aalesund BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 143 og NK 154 = 90 øre - stemplet "Aalesund 30.IX.27" sendt rekommander oppkrav til Eidsøren. Stifthull.  
600
21790 
Angvik NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Angvik 10.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
10036 
Arnøysund (KPH) TM 40 - 5 øre Dyptrykk stemplet KPH "Arnøysund" (2 pkt.) på uadressert konvolutt.  
100
21796 
Aukra NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Aukra 20.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
13832 
Aure NK 40IIa - 20 øre uskravert stemplet "Aure 3.5.1885" på bankobrev sendt til Surendalsøren.  
750
17238 
Aure TM 59 - 15 øre Dyptrykk stemplet "Aure 11.12.47" på konvolutt sendt til Aure.  
40
28376 
Batnfjordsøra NK 100 og 102(2) - 10 og 15 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Batnfjordsøra 3.IV.31" på rekommandert konvolutt sendt til Norrköping, Sverige.  
300
21717 
Batnfjordsøra NK 359 og 362(2) - 5 og 25 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Batnfjordsøra 23.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
200
17142 
Betna NK 639 - 65 øre Dronning Maud stemplet "Betna 25.6.74" på uadressert konvolutt.  
30
21757 
Brattvåg NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Brattvåg 1.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
26928 
Brattvåg NK 536 - 50 øre Nord-Norge stemplet "Brattvåg 9.11.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
2173 
Bremsnes på Nordmøre NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Bremsnes på Nordmøre 25.9.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
12067 
Bruhagen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bruhagen 2.5.41" på konvolutt sendt til Sandnes.  
60
9533 
Bruhagen TM 75 og 85 - 5 og 45 øre Off.sak. vanlig p. = 50 øre - stemplet "Bruhagen 11.2.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
16991 
Christianssund NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christianssund 17.9.1860" på helbrev sendt til Christiania.  
200
17120 
Christianssund NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Christianssund 30.11.1859" på helbrev sendt til Christiania.  
250
23075 
Christianssund NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssund 26.9.1864" på konvolutt sendt til Throndhjem.  
350
23076 
Christianssund NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssund ?.9.1866" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
200
16907 
Christianssund NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christianssund ?.?.1877" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
150
20022 
Christianssund NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Christianssund 8.7.1875" på konvolutt sendt til Upsala, Sverige. NK 16 med noen korte tagger øvre høyre side.  
700
11196 
Christianssund NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christianssund 5.10.1878" på trykksak sendt til Hjørrenfjord.  
250
8697 
Christianssund NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 28.4.1880" på helbrev sendt til Bergen.  
75
15311 
Christianssund NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 14.7.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
3334 
Christianssund "Christianssund 6.3.1879" på ufrankert helbrev sendt til Tønsberg. Påtegnet portotall "20".  
500
16394 
Christianssund NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 21.XI.82" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
8835 
Christianssund NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 6.II.89" på konvolutt sendt til Eidsøren.  
75
15411 
Christianssund NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 28.VII.89" på bankobrev sendt til Kristiania.  
250
13513 
Christianssund NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 5.IX.92" på konvolutt sendt til Spillum. Spikerhull.  
60
13011 
Christianssund NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christianssund 25.XI.94" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
16301 
Christianssund NK 68(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christianssund 11.1X.97" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med uren tagging.  
150
18680 
Christianssund BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Christianssund 3.X.90" sendt til Kristiansund.  
20
27149 
Christianssund BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Christianssund 19.VII.19" sendt til Eidsøren.  
30
5129 
Christianssund N NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christianssund N 17.XI.85" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
10615 
Christianssund N NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund N 24.IV.86" på konvolutt sendt via Molde til Vestnæs.  
150
11245 
Eggesbønes NK 242 og 246(7) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 150 øre - stemplet "Eggesbønes 30.10.46" på verdibrev sendt til Hokksund. Postoblater på baksiden.  
150
612 
Eidsvåg i Romsdal NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Eidsvåg i Romsdal 10.12.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
23957 
Eidsøren PM 1(2), og 3(3) - 1 og 10 øre Central at betale = 32 øre - stemplet "Eidsøren 22.IX.92" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra U.S.A. En 10-øre er defekt.  
400
21879 
Ellingsøy NK 359 og 362(2) - 5 og 25 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Ellingsøy 29.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
27124 
Elnesvågen NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Elnesvågen 12.XI.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
28653 
Farstad TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Farstad 3.5.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22440 
Flemma NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Flemma 16.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9331 
Flusund (KPH) NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet KPH "Flusund" (4 pkt.) på julekort sendt til Sørbrandal i 1942.  
250
18310 
Flusund (KPH) NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet KPH "Flusund" (5 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Ålesund Br. 30.12.46" sendt til Stranda.  
600
17372 
Fosnavaag NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Fosnavaag 8.II.92" på konvolutt sendt til Volden.  
150
5613 
Fosnavaag NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Fosnavaag 27.II.94" på konvolutt sendt til Volden.  
150
19953 
Fosnavåg NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Fosnavåg 1.4.54" på konvolutt sendt til Sverige.  
40
13287 
Fosnavåg TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Fosnavåg 20.6.67" på konvolutt sendt til Nerlandsøy.  
20
21989 
Geiranger NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Geiranger 13.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
21939 
Gjemnes NK 361 og 364 - 15 og 40 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Gjemnes 25.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
200
10862 
Gjerdsvika NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Gjerdsvika 3.I.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
17219 
Gullstein TM 83 - 40 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Gullstein 24.VI.58" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
70
14132 
Gyl NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Gyl 8.XI.04" på konvolutt sendt til Stranden.  
60
17233 
Gåseid NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Gåseid 4.6.48" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
30
21932 
Gåseid NK 462 - 50 øre Olav stemplet "Gåseid 27.9.63" på konvolutt sendt til Kløfta.  
60
29644 
Halsanaustan NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Halsanaustan 26.X.46" på brevkort sendt til Oslo.  
70
20994 
Halsanaustan NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet "Halsanaustan 9.7.74" på konvolutt sendt til Aure.  
30
21905 
Hareid NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hareid 24.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
744 
Hasløy (KPH) NK 735 - 65 øre Geologer stemplet KPH "Hasløy" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
150
17051 
Haugsbygda NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Haugsbygda 11.XII.46" på inkassasjons postanvisning sendt til Ålesund.  
100
17053 
Haugsbygda NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Haugsbygda 11.XII.46" på inkassasjons postanvisning sendt til Ålesund.  
100
17054 
Haugsbygda NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Haugsbygda 11.XII.46" på inkassasjons postanvisning sendt til Ålesund.  
100
17059 
Haugsbygda NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Haugsbygda 11.XII.46" på inkassasjons postanvisning sendt til Ålesund.  
100
17062 
Haugsbygda NK 245 og 253 - 15 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 60 øre - stemplet "Haugsbygda 11.XII.46" på inkassasjons postanvisning sendt til Ålesund.  
100
1101 
Hellesylt NK 219(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Hellesylt 17.5.38" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
125
2987 
Hellesylt NK 241, 350 og 369 - 7 øre Posthorn dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946 og 80 øre Postjubileum = 187 øre - stemplet "Hellesylt 2.8.47" på verdibrev sendt til Stranda.  
150