Nettbutikk - Hopland-
Til innhold nettbutikk

Hopland-

10803 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 10.11.63" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
9722 
Hopland NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 27.9.67" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
10793 
Hopland NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 14.9.67" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
9720 
Hopland NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Hopland 29.7.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9725 
Hopland NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Hopland 19.7.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
10788 
Hopland NK 536 - 50 øre Nord-Norge stemplet "Hopland 13.10.63" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
8546 
Hopland NK 538 - 50 øre Aasen stemplet "Hopland 10.5.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
9696 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 5.5.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9697 
Hopland NK 605 og 617 - 65 øre Båtmannsknop og 5 øre Posthorn ståltrykk = 70 øre - stemplet "Hopland 16.6.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
25
9698 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 24.3.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9700 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 21.4.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9701 
Hopland NK 605 og 617 - 65 øre Båtmannsknop og 5 øre Posthorn ståltrykk = 70 øre - stemplet "Hopland 6.4.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9702 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 31.3.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9703 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 18.8.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9704 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 25.7.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
10800 
Hopland NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 4.3.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
10799 
Hopland NK 614 - 65 øre Sykepleier stemplet "Hopland 11.11.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
9757 
Hopland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 29.12.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9759 
Hopland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 7.10.71" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9760 
Hopland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 3.6.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
10550 
Hopland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 1.12.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
10797 
Hopland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 8.1.71" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
13878 
Hornindal NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Hornindal 13.7.46" på konvolutt sendt til Bergen. Konvolutten er uforsiktig åpnet.  
40
28640 
Hyllestad TM 109 - 80 øre Off.sak. fosfor stemplet "Hyllestad 17.2.73" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
10473 
Høyanger NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 - heftemerke Dhn stemplet "Høyanger 3.VIII.25" på konvolutt sendt til Bergen.  
1.000
22941 
Høyanger NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Høyanger 10.VI.35" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1ste Tur sendt til Oslo.  
150
13604 
Høyanger NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Høyanger 21.6.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8304 
Høyanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Høyanger 11.4.50" på konvolutt sendt til Nordvik i Fana.  
30
15494 
Høyanger NK 396(2) - 30 øre Haakon stemplet "Høyanger 2.4.52" som betaling for ufrankert konvolutt sendt fra Førde.  
75
4458 
Indrøy (KPH) NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Indrøy" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Bergen.  
300
10211 
Indrøy (KPH) NK 461 - 50 øre Olav stemplet KPH "Indrøy" på konvolutt sendt via "Sogn Og Fjordane L. 7.8.62" til Ålesund.  
300
21659 
Indrøy (KPH) NK 649 - 40 øre Naturvernår stemplet KPH "Indrøy" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
150
9068 
Indrøy (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Indrøy" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
150
651 
Innvik NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Innvik 30.XII.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13200 
Instedalen (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Instedalen" (5 pkt). på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
300
9678 
Karistova på Utvikfjell (KPH) NK 735 - 65 øre Geologer stemplet KPH "Karistova på Utvikfjell" (5 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Utvik 23.9.74" sendt til Vågsbygd.  
300
12247 
Kaupanger NK 857 og 884 - 1.00 kr KFUK KFUM og 1.50 kr Europa 1981 = 250 øre - stemplet "Kaupanger 15.3.83" på konvolutt sendt til Larvik.  
40
5127 
Kretsleiren på Bru Strandebram NK 688 - 60 øre Norges samling stemplet "Kretsleiren på Bru Strandebram 11.8.1972" på uadressert konmvolutt.  
50
13571 
Kvam I Hafslo (KPH) NK 735 - 65 øre Geologer stemplet KPH "Kvam I Hafslo" (5 pkt.) på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
300
3501 
Lavik NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Lavik 13.2.62" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
28880 
Lavik NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Lavik 6.11.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
15682 
Leganger NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Leganger 2.8.1862" (4 R) på brevomslag sendt til Aurland. Merker er fra arkposisjon D 8.  
1.200
17728 
Leganger NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Leganger 6.12.1860" (4 R) på helbrev sendt til Bergen.  
1.500
3329 
Leikanger NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Leikanger 25.IX.13" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
9625 
Leikanger NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Leikanger 19.VIII.31" på konvolutt sendt til Balestrand.  
40
12021 
Leikanger NK 240 og 390 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Posthorn 1950 = 20 øre - stemplet "Leikanger 23.12.52" på postkort sendt til Hermansverk.  
40
8874 
Leikanger NK 249(2) - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Leikanger 4.5.49" på verdibrev sendt til Askvoll.  
70
5776 
Leikanger NK 251 og 253 - 50 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 95 øre - stemplet "Leikanger 15.2.47" på verdibrev sendt til Askvoll.  
150
8026 
Leikanger NK 354 og 358 - 25 og 80 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet "Leikanger 7.10.49" på verdibrev sendt til Askvoll.  
100
22098 
Leikanger NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Leikanger 11.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
12708 
Leikanger TM 65 - 50 øre Dyptrykk stemplet "Leikanger 14.6.49" på konvolutt sendt til Askvoll.  
50
15934 
Leikanger TM 89 og 94 - 60 og 90 øre Off.sak. vanlig p. = 150 øre - stemplet "Leikanger 21.9.65" på rekommandert konvolutt sendt til Luster.  
75
2239 
Lifjorden NK 240 og 460 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Olav = 50 øre - stemplet "Lifjorden 5.7.62" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
8399 
Lifjorden NK 461 - 50 øre Olav stemplet "Lifjorden 19.7.62" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
22344 
Loen i Nordfjord NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Loen i Nordfjord 2.VIII.35" på postkort påstemplet "Vacantie Reis S.S. costa Rica op Zee" sendt til Zürich, Sveits.  
450
11671 
Lote NK 782 - 80 øre Baldisholteppet stemplet "Lote 15.7.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
6026 
Myklemyr NK 571 - 40 øre VM på ski stemplet "Myklemyr 6.8.66" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
175
5521 
Myrdalen NK 76 og 80(3) - 5 og 25 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Myrdalen 10.XI.05" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
250
26956 
Måløy NK 113, 152(2) og 170 - 5.00 kr Haakon 1910, 40 øre Løve II og 100 øre Portoprovisorie = 680 øre - stemplet "Måløy 27.XI.30" på verdibrev sendt til Bergen.  
700
9796 
Måløy TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Måløy 14.11.58" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Bergen.  
30
16764 
Måløy TB 24s - 15+15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort - svarkortet oppfrankert med TM 68 = 20 øre - stemplet "Måløy 20.2.54" sendt til Bergen.  
50
14151 
Måløy AE 14II - 90 øre ultramarin aerogram oppfrankert med NK 585 og NK 629 = 240 øre - stemplet "Måløy 23.10.69" sendt til Seattle, Usa. Returnert da det var uavhentet etter 2 varsler. Ankommet Oslo 29.12.69.  
600
16476 
Naustdal KB 44 - 125 øre Julepost III kortbrev stemplet "Naustdal 5.1.80" sendt til Bergen.  
20
16823 
Naustdal i Sunnfjord TB 24s - 15+15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort - svarkortet oppfrankert med TM 68 = 20 øre - stemplet "Naustdal i Sunnfjord 16.3.53" sendt til Bergen.  
50
143 
Olden NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Olden 17.1.49" på konvolutt sendt luftpost til Sveits.  
100
15129 
Olden NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Olden 3.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1209 
Olden i Nordfjord NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bv stemplet "Olden i Nordfjord 2.IX.26" på konvolutt sendt til Hopland.  
250
5925 
Sandane NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sandane 3.1.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
11863 
Sande i Sunnfjord NK 121 og 128 - 15 øre Posthorn 1920 og 25 øre Løve I = 40 øre - stemplet "Sande i Sunnfjord 31.1.25" på verdibrev sendt til Bergen.  
150
1613 
Sandviktun (KPH) NK 454 - 25 øre Olav stemplet KPH "Sandviktun" (4 pkt.) på uadressert konvolutt.  
200
27798 
Selje TM 79 - 25 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Selje 16.11.60" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Bergen.  
50
22273 
Sogndal i Sogn NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sogndal i Sogn 24.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
15363 
Sogndal i Sogn NK 603 - 90 øre Håndverk stemplet "Sogndal i Sogn 25.6.68" på postkort sendt til Usa.  
75
18828 
Stavang I Kinn BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Stavang I Kinn 11.VI.21" sendt til Nedstrand.  
25
22199 
Stongfjorden NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stongfjorden 15.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22225 
Stryn NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stryn 11.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
125
10163 
Styvi (KPH) NK 296 - 20 øre Snorre stemplet KPH "Styvi" (2 pkt.) på uadressert konvolutt.  
100
15399 
Styvi (KPH) NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet KPH "Styvi" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
50
22223 
Stårheim NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stårheim 5.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9785 
Svelgen TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Svelgen 19.XI.58" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Bergen.  
30