Nettbutikk - 62 (Holmedal) -
Til innhold nettbutikk

62 (Holmedal) -

12779 
62 (Holmedal) NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "62" (Holmedal) på postkort sendt til Dale i Søndfjord. Kortet er datert 23/12-05 på forsiden.  
400
16809 
677 (Salbu) NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet firerings nummer "677" (Salbu) på postkort sendt til Vik i Sogn i 1919. Kortet mangler er hjørne.  
250
12821 
677 (Salbu) Ufrankert brevkort stemplet nummer "677" (Salbu) og "Fjordane E 13.X.29" sendt Bergen. Portobelagt med 15 øre (NK 143) ved ankomst.  
1.800
1707 
Angelshaug (KPH) NK 735 - 65 øre Geologer stemplet KPH "Angelshaug" (3 pkt) på konvolutt sidestemplet "Bryggja 20.9.74" sendt til Vågsbygd.  
150
8899 
Askvoll NK 237(2) og 239 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - stemplet "Askvoll 23.9.48" på konvolutt sendt til Askvoll.  
50
8886 
Askvoll NK 242 og 383 - 10 øre Løve dyptrykk og 15 øre Oslo 900 år = 25 øre - stemplet "Askvoll 22.7.50" på konvolutt sendt til Askvoll.  
50
8860 
Askvoll NK 245b - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Askvoll 17.3.47" på konvolutt sendt til Askvoll.  
30
8848 
Askvoll NK 361 - 15 øre Postjubileum stemplet "Askvoll 30.8.47" på konvolutt sendt til Askvoll.  
40
8849 
Askvoll NK 361 - 15 øre Postjubileum stemplet "Askvoll 22.9.48" på konvolutt sendt til Askvoll.  
40
9782 
Askvoll TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Askvoll 14.1.59" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Bergen.  
30
15249 
Aurland NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Aurland 17.VI.39" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
50
21780 
Aurland NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Aurland 5.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
19805 
Aurland NK 421(2) - 55 øre Jernbanejubileum stemplet "Aurland 19.8.55" på rekommandert konvolutt fra Wangen Hotell sendt til London, England.  
175
26759 
Aurland NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Aurland 14.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
4378 
Ausevik (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Ausevik" (3 pkt) på konvolutt sidestemplet "Florø 29.8.74" sendt til Vågsbygd.  
150
13461 
Balestrand NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Balestrand 12.VIII.11" på postkort sendt til Usa.  
100
28326 
Balestrand NK 123 - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Balestrand 14.VII.22" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
150
19245 
Balestrand NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Balestrand 4.VIII.21" på postkort sendt til Geneve, Sveits. Omadresset flere ganger.  
150
22043 
Balestrand NK 129 - 45 øre Løve I stemplet "Balestrand 25.V.25" på konvolutt sendt til Italia. Portobelagt med 30 c ved ankomst  
600
19894 
Balestrand NK 240, 352 og 394 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 2.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 230 øre - stemplet "Balestrand 1.9.55" på rekommandert konvolutt Fra Kringsjå Hotell sendt til London, England.  
175
22449 
Balestrand NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Balestrand 1.9.63" på postkort sendt til England.  
75
22551 
Balestrand NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Balestrand 30.8.63" på postkort sendt til England.  
75
22552 
Balestrand NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Balestrand 2.9.63" på postkort sendt til England.  
75
28984 
Balestrand NK 626 - 65 øre Europa 1969 stemplet "Balestrand 20.5.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18906 
Balestrand BK 177 - 100 øre Skogstjern brevkort stemplet "Balestrand 27.1.78" sendt til Skei i Jølster.  
20
25384 
Breim NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Breim 16.12.46" på postkort sendt til Hermansverk. Påsatt NKS julemerke 1946.  
50
30683 
Breim NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Breim 29.6.44" på konvolutt sendt til Minde.  
40
9668 
Bremanger NK 617, 620, 644 og 807 - 5 og 20 øre Posthorn ståltrykk samt 5.00 kr Olav ståltykk og 50 øre Posthorn ståltrykk = 575 øre - stemplet "Bremanger 2.6.78" på rekommandert konvolutt sendt til Østerås.  
50
17077 
Brigsdalsbræ NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Brigsdalsbræ 4.VII.12" på postkort med motiv "Paa vei til Olden" sendt til Bergen.  
300
26948 
Bygstad NK 149 og 178(7) - 35 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 140 øre - stemplet "Bygstad 5.V.31" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
27795 
Dale i Sunnfjord 2 NK 1452 - 5.00 kr Nordlys stemplet "Dale i Sunnfjord 2 4.6.02" på spesialkonvolutt for sistedags-stempling.  
50
26430 
Dale i Sunnfjord 2 NK 1467 - 5.50 kr Eventyrfigurer stemplet "Dale i Sunnfjord 2 4.6.02" på spesialkonvolutt for sistedags-avstempling.  
50
12286 
Dale i Søndfjord NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Dale i Søndfjord 10.IX.07" på postkort sendt lokalt.  
70
21059 
Dale i Søndfjord NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - heftepar Dvn-Dhn - stemplet "Dale i Søndfjord 28.IX.15" på konvolutt sendt til Bergen.  
600
21949 
Davik NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Davik 29.VI.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
4508 
Eid i NordfjZ NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Eid i Nordfj: 15.6.1889" på konvolutt sendt til Volden.  
400
21869 
Eikefjord NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Eikefjord 7.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
9691 
Eivindvik NK 611, 644 og 724 - 50 øre Båtmannsknop, 5.00 kr Olav ståltykk og 25 øre Posthorn = 575 øre - stemplet "Eivindvik 25.1.78" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
10145 
Eivindvik TM 76 og 87 - 10 og 50 øre Off.sak. vanlig p. = 60 øre - stemplet "Eivindvik 5.11.65" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18266 
Eivindvik TM 76 og 87 - 10 og 50 øre Off.sak. vanlig p. = 60 øre - stemplet "Eivindvik 26.11.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
11211 
Flekke i Sunnfjord NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Flekke i Sunnfjord 29.V.30" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
18638 
Flekke i Søndfjord NK 99(2) - heftepar Bv-Bh 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Flekke i Søndfjord 19.IX.25" på konvolutt sendt til Bergen.  
700
9534 
Florø NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Florø 23.II.38" på konvolutt sendt til Randaberg.  
35
16337 
Florø NK 353 og 431(3) - 5.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 575 øre - stemplet "Florø 18.XI.57" på følgebrev sendt til Reykjavik, Island. Tollstempler fra begge land.  
750
17574 
Florø NK 481 - 45 øre Videnskapsselskap maskinstemplet "Florø 18.5.1960" tekst "Jubileumsmessen i Florø 25/6-17/7-1960" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
8833 
Florø TM 59, 61 og 64 - 15, 25 og 40 øre Dyptrykk = 80 øre - stemplet "Florø 2.III.50" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
120
13301 
Florø TM 59 og 64 - 15 og 40 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Florø 31.I.47" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
100
9769 
Florø TM 83 - 40 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Florø 3.6.66" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Mathopen.  
40
5255 
Flåm NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bv og Bh - stemplet "Flåm 5.VI.28" på verdibrev sendt til Bergen.  
1.500
19073 
Førde NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Førde 25.8.76" på trykksak sendt til Skei. Bretter.  
30
12056 
Gaupne NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Gaupne 4.4.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
2174 
Gjølanger NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Gjølanger 31.1.09" på postkort sendt til Florø.  
50
18583 
Gjølanger Mylna (KPH) NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Gjølanger Mylna" på konvolutt sendt til Flekke. Konvolutten er påskrevet "Mottatt 21/8-44".  
250
12578 
Gloppen PM 9 og 10(2) - 4 og 10 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Gloppen 18.VII.05" på postkort frankert med 2 stk. 1/2 penny Edward VII.  
175
20873 
Gloppen BK 53 s - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Gloppen 3.IV.99" sendt til Danmark.  
50
2876 
Grytøre NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Grytøre 14.III.11" på postkort sendt til Bergen.  
50
2621 
Grytøyra TB 14 - 15 øre oliven (TM 32) tjenestebrevkort stemplet "Grytøyra 29.VI.43" sendt til Askvoll.  
50
17065 
Guddal NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Guddal 4.VIII.92" på konvolutt sendt via Guddal til Bergen.  
100
17070 
Guddal NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Guddal 12.V.92" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
21898 
Hermansverk NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hermansverk 21.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
12684 
Hermansverk TM 41 - 7 øre Dyptrykk stemplet "Hermansverk 27.9.46" på trykksak sendt til Askvoll.  
50
12685 
Hermansverk TM 41 - 7 øre Dyptrykk stemplet "Hermansverk 4.7.46" på trykksak sendt til Askvoll.  
50
12687 
Hermansverk TM 41 - 7 øre Dyptrykk stemplet "Hermansverk 24.6.46" på trykksak sendt til Askvoll.  
50
12696 
Hermansverk TM 42 - 10 øre Dyptrykk stemplet "Hermansverk 22.10.46" på trykksak sendt til Askvoll.  
30
13228 
Hermansverk TM 59 og 64 - 15 og 40 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Hermansverk 14.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
100
13260 
Hermansverk TM 61 og 63 - 25 og 30 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Hermansverk 27.1.50" på rekommandert konvolutt sendt til Dale i Sunnfjord. Liten rift oppe og i høyre side.  
60
5012 
Holmedal NK 522 - 50 øre Båtmannsknop luksus-stemplet "Holmedal 19.12.68" på julekort sendt til Stavanger. Men Advent julemerke 1968.  
40
9537 
Hopland NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Hopland 12.6.42" på konvolutt sendt til Langevåg.  
30
9719 
Hopland NK 519 og 520 - 30 øre Fisk og aks og 35 øre Båtmannsknop = 65 øre - stemplet "Hopland 7.10.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9706 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 8.12.63" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
9707 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 1.12.63" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
9708 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 27.5.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9709 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 14.2.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9710 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 1.9.63" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
9711 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 4.9.63" på konvolutt sendt til Bergen.  
20
9713 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 16.1.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9714 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 26.1.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9716 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 19.1.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9717 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 6.5.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
20
9718 
Hopland NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Hopland 9.8.63" på konvolutt sendt til Røn.  
20