Nettbutikk - Stavanger-
Til innhold nettbutikk

Stavanger-

13311 
Stavanger NK 240 og 388(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Posthorn 1950 = 35 øre - maskinstemplet "Stavanger 27.8.57" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
13402 
Stavanger NK 240 og 335 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre London = 25 øre - stemplet "Stavanger 1.VIII.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
22828 
Stavanger NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Stavanger 6.7.42" på konvolutt sendt luftpost til München, Tyskland.  
150
194 
Stavanger NK 241(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Stavanger 3.II.45" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
10040 
Stavanger NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Stavanger 17.IX.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
15910 
Stavanger NK 241(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 8.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
15913 
Stavanger NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 20.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på trykksak sendt til Nedstrand.  
40
15950 
Stavanger NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 5.VII.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
40
18281 
Stavanger NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Stavanger 2.I.42" på trykksak sendt til Ulvik I Hardanger.  
50
29796 
Stavanger NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 14.I.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
80
8316 
Stavanger NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 16.IV.47" tekst "Det Norske Postverket 300 År 1647-1947" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
9989 
Stavanger NK 242 og 333 - 10 øre Løve dyptrykk og 10 øre London = 20 øre - stemplet "Stavanger 8.VIII.45" på konvolutt sendt til Nedstrand.  
70
10624 
Stavanger NK 242(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 27.VIII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
60
12449 
Stavanger NK 242 og 330 - 10 øre Løve dyptrykk og 1.50 kr Hertugkrone = 160 øre - stemplet "Stavanger 29.VI.45" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Usa.  
350
17076 
Stavanger NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 14.XII.46" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
60
12409 
Stavanger NK 244 og 332 - 14 øre Løve dyptrykk og 7 øre London = 21 øre - stemplet "Stavanger 13,VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
17489 
Stavanger NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 16.VIII.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på brevkort sendt til Halden.  
60
17726 
Stavanger NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 8.III.49" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på brevkort sendt til Halden.  
60
9047 
Stavanger NK 245b(2) og 354 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Stavanger 5.XII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
60
535 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 18.XII.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Sarpsborg.  
70
1547 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 26.VI.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
4951 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 14.V.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Raudeberg.  
75
11248 
Stavanger NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 21.IV.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
15914 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 20.XII.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
15915 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 18.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
15916 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 4.XII.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
15924 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 15.II.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
15951 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 29.V.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Nedstrand.  
30
26371 
Stavanger NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 28.III.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på pen vinduskonvolutt.  
60
15896 
Stavanger NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 18.X.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
10030 
Stavanger NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 11.VIII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
30
11009 
Stavanger NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 30.XI.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
15912 
Stavanger NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 15.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
40
12053 
Stavanger NK 255 og 334 - 10 øre Redningsselskapet og 15 øre London = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 13.III.48" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
70
24799 
Stavanger NK 257 - 20 øre Redningsselskapet maskinstemplet "Stavanger 8.I.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
24775 
Stavanger NK 314(2) - 10 øre Grieg maskinstemplet "Stavanger 30.VI.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
2755 
Stavanger NK 331 og 335 - 5 og 20 øre London = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 29.XI.48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
5160 
Stavanger NK 332 - 7 øre London stemplet "Stavanger 3.IX.46" på trykksak sendt til Bergen.  
100
18119 
Stavanger NK 332 - 7 øre London stemplet "Stavanger 28.8.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
125
9988 
Stavanger NK 335(2) - 20 øre London stemplet "Stavanger 1.IX.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
35
16775 
Stavanger NK 335 - 20 øre London maskinstemplet "Stavanger 12.XI.45" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
60
10015 
Stavanger NK 341(2) - 20 øre Wergeland stemplet "Stavanger 5.9.45" på konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
30
25054 
Stavanger NK 342 og 359 - 20 øre Røde Kors og 5 øre Postjubileum = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 27.XII,48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på reklamekonvolutt sendt til Danmark.  
300
13401 
Stavanger NK 343 - 10 øre Folkemuseum stemplet "Stavanger 25.1.46" på konvolutt sendt til Stavanger.  
30
10001 
Stavanger NK 344 - 20 øre Folkemuseum stemplet "Stavanger 4.IV.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
11739 
Stavanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Stavanger 16.VII.48" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
60
15531 
Stavanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Stavanger 1.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
17355 
Stavanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Stavanger 15.XI.48" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Bergen.  
60
19114 
Stavanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Stavanger 27.9.50" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
24784 
Stavanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Stavanger 26.1.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
1108 
Stavanger NK 360 - 10 øre Postjubileum maskinstemplet "Stavanger 23.IX.47" tekst "Det Norske Postverket 300 År 1647-1947" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
75
11516 
Stavanger NK 361 - 15 øre Postjubileum maskinstemplet "Stavanger 5.XI.47" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på brevkort sendt til Halden.  
60
17308 
Stavanger NK 362(2) - 25 øre Postjubileum maskinstemplet "Stavanger 2.11.48" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Oslo.  
60
16452 
Stavanger NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stavanger 24.I.48" på rekommandert konvolutt sendt til Greåker.  
100
2387 
Stavanger NK 372 - 25 øre Skogselskap maskinstemplet "Stavanger 20.IX.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
100
1182 
Stavanger NK 387 - 45 øre Poliomyelitt maskinstemplet "Stavanger 20.9.50" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken 1950" på konvolutt sendt til Tyskland.  
150
15937 
Stavanger NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 1.11.51" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
30
17073 
Stavanger NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 15.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
50
4142 
Stavanger NK 389(2) - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 13.2.52" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på konvolutt sendt til Stavanger.  
30
22617 
Stavanger NK 389 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 18.12.51" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
5126 
Stavanger NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 28.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Finnvik.  
60
502 
Stavanger NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 7.11.58" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
3419 
Stavanger NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 10.5.62" tekst "Postgiro Er Til For Alle!" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
10021 
Stavanger NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Stavanger 10.3.51" på trykksak sendt til Hauge i Dalane.  
150
13350 
Stavanger NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 17.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
14739 
Stavanger NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 11.9.51" tekst "Røde Kors Kjenner Ingen Grenser" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
20483 
Stavanger NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 27.9.51" tekst "Støtt Nordisk Samarbeid - Foreningen..." på konvolutt sendt til Oslo.  
60
15938 
Stavanger NK 395 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 12.10.51" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Nedstrand.  
50
4037 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 14.10.52" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på reklamekonvolutt sendt til Finvik.  
50
4343 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 9.6.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på konvolutt sendt til Finnvik.  
40
4660 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 27.5.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på konvolutt sendt til Finnvik i Ryfylke.  
50
5628 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 13.10.55" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10802 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 3.12.51" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Halden.  
60
10877 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 24.8.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
15887 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 15.5.53" tekst "Fra Folk Til Folk En Dag For India !" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
21031 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Stavanger 16.2.55" på konvolutt sendt til Bergen. Straffeporto 60 øre betalt med NK 402 på baksiden.  
50
21705 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 20.5.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på konvolutt sendt til Finnvik i Ryfylke.  
50
21890 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 22.10.52" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Finnvik.  
50
22427 
Stavanger NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 28.5.53" tekst "Fra Folk Til Folk En Dag For India !" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
5950 
Stavanger NK 431 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 29.1.58" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på brevkort sendt til Oslo.  
50