Nettbutikk - Haugesund-
Til innhold nettbutikk

Haugesund-

8597 
Haugesund NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Haugesund 24.1.46" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
10002 
Haugesund NK 344 - 20 øre Folkemuseum stemplet "Haugesund 26.2.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
20
4431 
Haugesund NK 350 og 394 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 125 øre - stemplet "Haugesund 11.8.52" på verdibrev sendt til Stavanger.  
60
11268 
Haugesund NK 350, 388 og 394 - 1.00 kr Haakon 1946, 10 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Haugesund 8.8.52" på verdibrev sendt til Stavanger. 10-øren står på baksiden av brevet.  
70
12439 
Haugesund NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Haugesund 5.7.52" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
50
12480 
Haugesund NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Haugesund 13.7.53" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
60
10059 
Haugesund NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "Haugesund 19.4.49" på konvolutt sendt luftpost til Finland.  
70
8143 
Haugesund NK 361 og 369 - 15 og 80 øre Postjubileum = 95 øre - stemplet "Haugesund 29.9.47" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
90
22401 
Haugesund NK 362 - 25 øre Postjubileum maskinstemplet "Haugesund 17.9.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
21951 
Haugesund NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Haugesund 12.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
15443 
Haugesund "Haugesund 26.2.51" på ufrankert konvolutt sendt til Hinderåvåg. Portobelagt med 50 øre (BL.90).  
40
8508 
Haugesund NK 388, 397 og 403 - 10 øre Posthorn 1950 samt 35 og 80 øre Haakon = 125 øre - stemplet "Haugesund 15.3.53" på verdibrev sendt til Stavanger.  
75
12446 
Haugesund NK 394 og 397(2) - 25 og 35 øre Haakon = 95 øre - stemplet "Haugesund 9.10.52" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
60
1075 
Haugesund NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Haugesund 13.6.52" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
40
2179 
Haugesund NK 412(2) - 55 øre Haakon VII 80 år stemplet "Haugesund 3.2.53" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
2643 
Haugesund NK 444 - 65 øre Nordens dag stemplet "Haugesund 31.10.56" på konvolutt sendt til London, England.  
125
5682 
Haugesund NK 453 - 25 øre Olav maskinstemplet "Haugesund 16.4.62" tekst "Norwegian Ships Are Friendships" på brevkort sendt til Oslo.  
75
11383 
Haugesund NK 453 - 25 øre Olav maskinstemplet "Haugesund 11.12.1961" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Halden.  
40
22838 
Haugesund NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Haugesund 15.6.63" tekst "Glede og Trygghet i Vann og Sjø" på postkort sendt til Sandnessjøen.  
50
22011 
Haugesund NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Haugesund 12.12.61" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Finnvik i Ryfylke.  
40
5924 
Haugesund NK 468 og 522 - 90 øre Olav og 50 øre Båtmannsknop = 140 øre - stemplet "Haugesund 13.11.63" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
15848 
Haugesund NK 521 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Haugesund 14.12.65" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Oslo.  
30
21740 
Haugesund NK 522 - 50 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Haugesund 27.9.68" tekst "Haukelivegen Til Haugesund" på brevkort sendt til Halden.  
75
21820 
Haugesund NK 526 - 65 øre Stavkirke maskinstemplet "Haugesund 24.6.68" tekst "Haukelivegen Til Haugesund" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13359 
Haugesund BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Haugesund 28.III.01" sendt til Nærstrand.  
25
142 
Haugesund BK 136a - 40 øre brunrød (NK 521) brevkort maskinstemplet "Haugesund 13.12.66" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Moss.  
50
11413 
Haugesund 5500 NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Haugesund 5500 8.12.71" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
8723 
Haugesund P.P. NK 358(2) - 80 øre Løve 1946 stemplet "Haugesund P.P. 7.2.50" på følgebrev sendt til Maurnes i Vesterålen.  
50
27317 
Haugesund-Risøen BK 67 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Haugesund-Risøen 26.I.20" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
17590 
Haugesund-Risøy NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Haugesund-Risøy 16.X.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
3666 
Hebnes i Ryfylke NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Hebnes i Ryfylke 7.6.50" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
100
9044 
Hebnes i Ryfylke NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Hebnes i Ryfylke 7.6.50" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
100
10496 
Heimsmoen (KPH) NK 432 - 35 øre Haakon stemplet KPH "Heimsmoen" på konvolutt sidestemplet "Sand 6.4.56" sendt til Bergen.  
175
14715 
Helgøy i Ryfylke 4167 (KPH) NK 605 og 703(3) - 65 øre Båtmannsknop og 75 øre Fisk og aks = 290 øre - stemplet KPH "Helgøy i Ryfylke 4167" på konvolutt sendt til Florø.  
70
17460 
Helgøy i Ryfylke 4167 (KPH) NK 605(4) - fireblokk 65 øre Båtmannsknop stemplet KPH "Helgøy i Ryfylke 4167" på konvolutt sendt til Florø.  
70
22785 
Helgøy i Ryfylke 4167 (KPH) NK 611(2) og 703(2) - 50 øre Båtmannsknop og 75 øre Fisk og aks = 250 øre - stemplet KPH "Helgøy i Ryfylke 4167" på postkort sendt til Florø.  
60
12663 
Helgøy i Ryfylke 4167 (KPH) NK 703 og 856 - 75 øre Fisk og aks og 1.25 kr Blomster 1979 = 200 øre - stemplet KPH "Helgøy i Ryfylke 4167" på uadressert konvolutt.  
70
16004 
Helleland NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Helleland 6.VII.35" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
50
16100 
Helleland NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Helleland 5.VII.35" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
40
15460 
Helleland NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Helleland 24.VI.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
12479 
Helleland NK 252 og 356 - 60 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 100 øre - stemplet "Helleland 4.8.52" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
60
12277 
Helleland NK 392 og 399 - 20 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Helleland 11.8.53" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
11237 
Helleland NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Helleland 19.4.51" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
12680 
Heskestad NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Heskestad 22.X.41" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
27801 
Hillevåg NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Hillevåg 13.IV.37" på liten sørgekonvolutt sendt til Meling I Høgsfjord.  
60
10128 
Hillevåg NK 611 og 643(3) - 50 øre Båtmannsknop og 2.00 kr Olav ståltykk = 650 øre - stemplet "Hillevåg 28.12.77" på rekommandert konvolutt sendt til Østerås.  
50
14840 
Hinderåvåg NK 234 og 237(5) - 15 øre Nansen II og 1 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Hinderåvåg 3.II.41" på konvolutt sendt til Stavanger.  
150
8382 
Hinderåvåg NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 6.I.47" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10932 
Hinderåvåg NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 7.11.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
11233 
Hinderåvåg NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 25.10.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
150
12415 
Hinderåvåg NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 14.11.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
12416 
Hinderåvåg NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 26.10.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
12487 
Hinderåvåg NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 28.11.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10697 
Hinderåvåg NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 9.10.45" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
10000 
Hinderåvåg NK 296 - 20 øre Snorre stemplet "Hinderåvåg 19.1.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
9996 
Hinderåvåg NK 333 - 10 øre London stemplet "Hinderåvåg 20.6.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
20
8666 
Hinderåvåg NK 335 - 20 øre London stemplet "Hinderåvåg 19.1.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
20
8557 
Hinderåvåg NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Hinderåvåg 17.5.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
9109 
Hinderåvåg NK 375 - 25 øre Løveprovisorie stemplet "Hinderåvåg 6.7.49" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
10696 
Hinderåvåg NK 375 og 377 - 25 øre Løveprovisorie og 25 øre Kielland = 50 øre - stemplet "Hinderåvåg 22.7.49" på konvolutt sendt til Gjeving.  
75
11224 
Hinderåvåg NK 377 - 25 øre Kielland stemplet "Hinderåvåg 11.7.49" på helbrev sendt til Hinderåvåg.  
40
12482 
Hinderåvåg NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Hinderåvåg 23.10.52" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
10204 
Hinderåvåg NK 392(2) og 396 - 20 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Hinderåvåg 19.2.53" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
10669 
Hinderåvåg NK 395 - 30 øre Haakon stemplet "Hinderåvåg 14.11.51" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
18411 
Hinderåvåg NK 941 - 50 kr Olav ståltrykk stemplet "Hinderåvåg 10.1.84" på følgebrev sendt til Bergen.  
50
11816 
Hinna NK 251 - 50 øre Løve dyptrykk stemplet hjelpestempel "Hinna 30.5.51" på stor konvolutt (25 x 17.5 cm) sendt til Bryne.  
300
17771 
Hinna NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Hinna 10.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22548 
Hogganvik (KPH) NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Hogganvik" på konvolutt sendt til Oslo. 5 pkt.  
250
17412 
Hommersåk NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Hommersåk 14.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4833 
Hundvåg E TM 131 - 1.50 kr Off.sak. offset stemplet "Hundvåg E 25.2.82" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8969 
Hyttebø (KPH) NK 496 - 45 øre Håkonshallen stemplet KPH "Hyttebø" (3 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Sauda 2.9.61" sendt til Finnvik.  
150
10397 
Ilstad (KPH) NK 735 - 65 øre Geologer stemplet KPH "Ilstad" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
150
15911 
Imsland NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Imsland 13.1.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
200
8346 
Imsland NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Imsland 25.?.39" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
150
16158 
Imsland NK 237, 238, 241 og 320 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 20 øre Landshjelp I = 30 øre - stemplet "Imsland 9.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
300
19277 
Imsland NK 237, 238(2) og 307 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Imsland 8.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
15922 
Imsland NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Imsland 16.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
27107 
Imsland NK 312 - 20 øre Nordkapp III stemplet "Imsland 25.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
28709 
Imsland NK 333, 334 og 335 - 10, 15 og 20 øre London = 45 øre - stemplet "Imsland 27.8.45" på rekommandert konvolutt sendt Faaborg, til Danmark.  
150
28579 
Imsland NK 338 - 60 øre London stemplet "Imsland 27.8.45" på rekommandert konvolutt sendt til Faaborg, Danmark.  
220