Nettbutikk - Kristiansand S-
Til innhold nettbutikk

Kristiansand S-

2857 
Kristiansand S BK 95 a - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Kristiansand S 3.5.44" sendt til Hinderåvåg.  
20
1407 
Kristiansand S BK 100 - 15 øre oliven (NK 204) brevkort maskinstemplet "Kristiansand S 19.3.45" tekst "Norsk Front" sendt til Oslo.  
50
30564 
Kristiansand S AE 14 IIb - 90 øre ultramarin aerogram stemplet "Kristiansand S 4.I.65" sendt til New York, Usa.  
40
25953 
Kristiansand S Bk. TM 40, 42, 61 og 64 - 5, 10, 25 og 40 øre Dyptrykk = 80 øre - stemplet "Kristiansand S Bk. 24.IV.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
25950 
Kristiansand S Bk. TM 43 og 64 - 20 og 40 øre Dyptrykk = 60 øre - stemplet "Kristiansand S Bk. 3.IV.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
3166 
Kristiansand S Bk. TM 61 og 62 - 25 og 30 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Kristiansand S Bk. 8.XII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Grimstad. Returnert.  
50
3459 
Kristiansand S Bk. TM 83(2) og 96 - 40 øre Off.sak. vanlig p. og 2.00 kr Off.sak. vanlig p. = 280 øre - stemplet "Kristiansand S Bk. 8.10.68" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
18356 
Kristiansand S Bk. TM 95 - 1.00 kr Off.sak. vanlig p. stemplet "Kristiansand S Bk. 5.11.57" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
1607 
Kristiansand S-Lundsiden NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Kristiansand S-Lundsiden 9.X.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
4996 
Kristiansand S-Lundsiden NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Kristiansand S-Lundsiden 27.V.31" på konvolutt sendt til Tåsen.  
75
10566 
Kristiansand S. NK 97(10) - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiansand S. 6.X.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
28540 
Kristiansand S. NK 99(4) - vannrett firestripe 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiansand S. 4.10.14" på konvolutt sendt til New York, U.S.A.  
100
29 
Kristiansand S. NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Kristiansand S. 17.9.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
8081 
Kristiansand S. NK 254(5) - 15 øre Hålogaland stemplet "Kristiansand S. 15.11.41" på dekorativ reklamekonvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8377 
Kristiansand S. NK 334 - 15 øre London stemplet "Kristiansand S. 13.1.47" på brevkort sendt til Mandal.  
60
8415 
Kristiansand S. NK 334 - 15 øre London stemplet "Kristiansand S. 29.9.46" på brevkort sendt til Mandal.  
60
25961 
Kristiansand S. NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Kristiansand S. 7.8.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10869 
Kristiansand S. NK 395 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Kristiansand S. 9.10.51" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
17241 
Kristiansand S. NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Kristiansand S. 10.6.52" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Valnes I Bodin.  
50
24599 
Kristiansand S. NK 519A - 30 øre Fisk og aks maskinstemplet "Kristiansand S. 27.1.63" tekst "Norge Skisportens Hjemland Norway Home.." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22008 
Kristiansand S. NK 520(2) - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kristiansand S. 7.12.65" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 55 øre og viderebefordret.  
150
22063 
Kristiansand S. NK 520(2) og 521 - 35 øre Båtmannsknop og 40 øre Helleristning = 110 øre - stemplet "Kristiansand S. 6.12.65" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 15 øre og viderebefordret.  
200
21941 
Kristiansand S. NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Kristiansand S. 4.9.1967" tekst "Junex 1967 Nasjonal Frimerkeutstilling" på konvolutt sendt til Moss.  
75
23099 
Kristiansand S. NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Kristiansand S. 14.8.1967" tekst "Junex 1967 Nasjonal Frimerkeutstilling" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
22084 
Kristiansand S. NK 629 - 90 øre Johan Hjort stemplet "Kristiansand S. 12.6.69" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 35 øre og viderebefordret.  
200
22115 
Kristiansand S. NK 629 - 90 øre Johan Hjort stemplet "Kristiansand S. 12.6.69" på postkort sendt til Kristiansand S. Påsatt frankeringsavtrykk 35 øre og viderebefordret.  
200
4075 
Kristiansand S. NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Kristiansand S. 9.2.71" tekst "Norge Skisportens Hjemland Norway Home.." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22164 
Kristiansand S. NK 653 - 70 øre Frigjøring stemplet "Kristiansand S. 3.12.1970" på postkort sendt til Sandefjord. Påsatt frankeringsavtrykk 15 øre og viderebefordret.  
150
24585 
Kristiansand S. TM 61 og 69 - 25 øre Dyptrykk og 10 øre O.S. = 35 øre - stemplet "Kristiansand S. 24.5.56" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
26117 
Kristiansand S. TM 65(2) - 50 øre Dyptrykk stemplet "Kristiansand S. 2.8.57" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
27631 
Kristiansand S. TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Kristiansand S. 7.9.1956" på konvolutt påstemplet "KNM Kvina" sendt til Oslo.  
40
20618 
Kristiansand S. TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Kristiansand S. 18.10.69" på konvolutt påstemplet "KNM Raftsund" sendt til Oslo.  
50
1141 
Kristiansand S. TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor maskinstemplet "Kristiansand S. 30.8.71" tekst "Bærpakker Må Emballeres Forsvarlig" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
17598 
Kristiansand S. TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor maskinstemplet "Kristiansand S. 16.7.70" tekst "Norgesmesterskapet i Fri-Idrett 1970" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
17614 
Kristiansand S. TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor maskinstemplet "Kristiansand S. 5.4.74" tekst "Lo 75 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
3460 
Kristiansand S. TB 20A - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort maskinstemplet "Kristiansand S. 15.6.1950" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." sendt til Oslo.  
60
5109 
Kristiansand S. TB 20A - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort maskinstemplet "Kristiansand S. 7.1.1952" tekst "Postgiro For Rasjonell Betaling" sendt til Oslo.  
70
5281 
Kristiansand S. TB 20A - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort maskinstemplet "Kristiansand S. 1.12.1950" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Oslo.  
60
5539 
Kristiansand S. TB 20A - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort maskinstemplet "Kristiansand S. 10.12.1951" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Oslo.  
60
2815 
Kristiansand S. TB 20C - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort oppfrankert med NK 68 = 20 øre - maskinstemplet "Kristiansand S. 4.12.1952" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Oslo.  
60
6073 
Kristiansand S. TB 20C - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort maskinstemplet "Kristiansand S. 15.3.49" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" sendt til Oslo.  
70
27532 
Kristiansand S. BK 117 - 20 øre grønn (NK 392) brevkort oppfrankert med NK 388 = 30 øre - stemplet "Kristiansand S. 14.12.53" sendt til Usa. Påsatt Røde Kors julemerke.  
50
1419 
Kristiansand S. BK 133 - 35 øre grønn (NK 457) brevkort maskinstemplet "Kristiansand S. 18.12.1962" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Oslo.  
60
4659 
Kristiansand S. 4600 NK 665 - 70 øre Fysisk fostring maskinstemplet "Kristiansand S. 4600 11.12.70" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
8879 
Kristiansand S. 4600 NK 679 - 70 øre Eventyr I maskinstemplet "Kristiansand S. 4600 18.12.71" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
30139 
Lognavatn NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Lognavatn 22.XI.49" på julekort sendt til Heggebostad.  
75
30691 
Lognavatn NK 394 - 25 øre Haakon stemplet "Lognavatn 15.XII.56" på julekort sendt til Heggebostad.  
75
28214 
Mandal Blå "Mandal 20.3.1852" på betalt helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Svak loddrett arkivbrett i omslaget. Godt avtrykk.  
1.350
8636 
Mandal Svart "Mandal 6.2.1864" på brevomslag sendt til Kragerø.  
50
17871 
Mandal NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Mandal 2.8.1876" på helbrev sendt til Laurvig.  
200
8249 
Mandal NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Mandal 26.VI.86" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
16513 
Mandal NK 76(3) og 80(2) - 5 og 25 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Mandal 24.V.06" på følgebrev sendt til Tinn.  
300
350 
Mandal NK 106(2), 110(2) og 118 - 35 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 275 øre - stemplet "Mandal 13.X.28" på følgebrev sendt til Konsmo.  
80
8591 
Mandal NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Mandal 26.VIII.30" på konvolutt sendt til Usa.  
250
9432 
Mosby NK 348 - 30 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Mosby " på brevkort sendt til Oslo.  
100
14577 
Mosby NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Mosby 29.9.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
24563 
Postterminalen 4600 Kr.sand S. NK 129b - 45 øre Løve I maskinstemplet "Postterminalen 4600 Kr.sand S. 21.5.79" tekst "Husk Sørlamdsmarsjen i Juni" på konvolutt sendt til Oslo.  
25
9551 
Søgne NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - blekk-kryssete merker på brevomslag med håndskrevet påtegening "Søgne 7/2-70" - transittstemplet "Christianssand" og "Christiania Omk." og sendt via Struer og Lemvig tik Vestervig, Danmark.  
6.500
14499 
Sør-Audnedal NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sør-Audnedal 12.12.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
17621 
Sør-Audnedal NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sør-Audnedal 29.12.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
28989 
Sør-Audnedal NK 626 - 65 øre Europa 1969 stemplet "Sør-Audnedal 27.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
25764 
Tonstad NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Tonstad 5.III.32" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14603 
Vanse NK 1319 - 3.80 kr Norsk flora II stemplet "Vanse 21.12.98" på julekort sendt til Sandnes. Med Røde Kors julemerke 1998 (217 B).  
30
15323 
Vigmostad NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vigmostad 12.IV.82" på konvolutt sendt til Kristiansand.  
70
19243 
Vigmostad NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vigmostad 21.XI.05" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
70
5322 
Vigmostad NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Vigmostad 21.XII.50" på julekort sendt til Kristiansand S. Påsatt NKS julemerke 1950.  
50
28153 
Vigmostad NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Vigmostad 26.3.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
468 
Vikeland NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Vikeland 11.7.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16197 
Vågsbygd NK 915 - 1.75 kr Malerkunst VI stemplet "Vågsbygd 30.8.82" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
15264 
Øvrebø NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk - heftemerke - stemplet "Øvrebø 22.7.42" på konvolutt sendt til Jessheim.  
100
15322 
Øvrebø NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk - heftemerke - stemplet "Øvrebø 6.7.42" på konvolutt sendt til Jessheim.  
100
26744 
Øyslebø NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Øyslebø 19.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40