Nettbutikk - Løddesøl-
Til innhold nettbutikk

Løddesøl-

30436 
Løddesøl BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Løddesøl 17.VII.16" sendt til Lyngør.  
75
2353 
Mjåvatn NK 691 - 80 øre Haaakon VII 100 år stemplet "Mjåvatn 10.7.75" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
8341 
Riisøer NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Riisøer 28.6.1867" på brevomslag sendt til Christiania. Svak loddrett brekk gjennom merket.  
200
13040 
Riisøer NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Riisøer 6.12.1875" på helbrev sendt til Christiania.  
150
18753 
Riisøer NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Riisøer 2.5.1873" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
17669 
Risør NK 26 - 12 øre skravert stemplet hullstempel "Risør 3.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
12505 
Risør NK 101(5) og 108 - 12 og 50 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Risør 1.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
300
14204 
Risør NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Risør 22.IV.15" på følgebrev sendt til Kil pr. Kragerø.  
50
11756 
Risør NK 111(2) - 1.50 kr Haakon 1910 stemplet "Risør 22.XII.24" på følgebrev sendt til Asker. Merkene er så skjevperforert av taggingen går inn i merkebildet.  
200
13374 
Risør NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Risør 1.VII.22" på konvolutt sendt til Lysaker.  
50
16836 
Risør NK 184 - 20 øre Radium stemplet "Risør 22.VI.31" på konvolutt sendt til Oslo.  
175
20692 
Risør NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Risør 27.11.38" på konvolutt sendt til Helsingborg, Sverige.  
40
8260 
Risør NK 432(2) - vannrett par 35 øre Haakon som tilleggsporto stemplet "Risør 6.2.60" på konvolutt sendt Tyskland og videresendt til U.S.A.  
300
23925 
Risør PM 2 og 4 - 4 og 20 øre Central at betale = 24 øre - stemplet "Risør 27.IV.96" på postkort sendt fra Leith, England. Arkivhull.  
150
23966 
Risør PM 2(2) - 4 øre Central at betale stemplet "Risør 23.II.00" på brevkort sendt fra Cardiff, Wales. Arkivhull.  
250
23969 
Risør PM 6 - 20 øre Central at betale - stemplet "Risør 29.V.01" på baksiden av konvolutt frankert med 2 stk. NK 76 sendt fra Kristiania.  
600
10209 
Rykene NK 691 - 80 øre Haaakon VII 100 år stemplet "Rykene 10.7.75" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
28899 
Ryssestad NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Ryssestad 2.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10841 
Rysstad NK 736 - 85 øre Geologer stemplet "Rysstad 22.12.75" på postkort sendt til Skien.  
50
5713 
Sagesund NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sagesund 25.II.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
22267 
Sagesund NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sagesund 26.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
11382 
Saltrød NK 1010 - 4.50 kr Tall i farger stemplet "Saltrød 25.8.87" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
26970 
Simonstad NK 359 og 360(2) - 5 og 10 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Simonstad 2.3.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
9528 
Simonstad NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Simonstad 10.1.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1394 
Spedalen NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Spedalen 24.VII.43" på oppnevning til kornveier fra Næringsdepartementet.  
75
2082 
Strengereid NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Strengereid 21.12.55" på postkort sendt til Hermansverk.  
50
2432 
Tvedestrand Grønnlig svart "Tvedestrand 29.12.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom stempelet og sotflekket.  
3.000
899 
Tvedestrand NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tvedestrand 27.9.1863" på konvolutt sendt til Mandal.  
350
3795 
Tvedestrand NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "315" (Tvedestrand) sidestemplet blått "Tvedestrand 12.1.1858" på helbrev sendt til Arendal.  
700
9015 
Tvedestrand NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tvedestrand 31.3.1859" på brevomslag sendt til Christiania.  
300
15391 
Tvedestrand NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tvedestrand 17.6.1861" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
18293 
Tvedestrand NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Tvedestrand 20.7.1860" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
350
9176 
Tvedestrand NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Tvedestrand 21.6.1864" på brevomslag sendt til Arendal.  
1.000
1551 
Tvedestrand NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Tvedestrand 23.VIII.01" på konvolutt sendt til Goole, England.  
100
14591 
Tvedestrand NK 99(2) og 103 - 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Tvedestrand 21.VIII.15" på følgebrev sendt til Kragerø.  
40
5007 
Tvedestrand NK 126(2) og 129(2) - 10 og 45 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Tvedestrand 26.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
100
223 
Tvedestrand NK 205(2) og 211 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 100 øre - stemplet "Tvedestrand 4.1.40" på følgebrev transittstemplet "Kristiansand-Hirtshals A 7.1.40" sendt til Slagelse, Danmark.  
1.200
574 
Tvedestrand NK 207(2) og 211(2) - 30 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 180 øre - stemplet "Tvedestrand 28.12.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Slagelse, Danmark.  
200
11890 
Tvedestrand NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Tvedestrand 3.2.43" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
2733 
Tvedestrand NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Tvedestrand 20.12.50" på postkort sendt til Oslo. Omadressert til Klekken og så returnert.  
100
9393 
Tvedestrand NK 296 - 20 øre Snorre stemplet "Tvedestrand 28.9.42" på konvolutt sendt til Larvik.  
50
3171 
Tvedestrand NK 341 - 20 øre Wergeland stemplet "Tvedestrand 21.7.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
13345 
Tveit NK 976 - 2.50 kr El-forsyning stemplet "Tveit 13.9.85" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
27184 
Valle NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Valle 25.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
21668 
Vegårshei NK 372 - 25 øre Skogselskap - stemplet "Vegårshei 2.VIII.48" på konvolutt sendt Ljøterud. Her er konvolutten påsatt nye 25 øre og videresendt til Finland.  
200
11875 
Vestre Sandøya NK 296 - 20 øre Snorre stemplet "Vestre Sandøya 17.9.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18795 
Åkerøya BK 142 - 50 øre grå (NK 611) brevkort oppfrankert med NK 618 = 60 øre - stemplet "Åkerøya 28.8.72" sendt til Lom.  
20
20717 
Åmli NK 229 og 331 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre London = 105 øre - stemplet "Åmli 16.XI.45" på luftpostkonvolutt sendt til Washington, Usa.  
150
2172 
Øster Riisøer Svart "Øster Riisøer 21.3.1849" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
3.000
28373 
Øster Riisøer Svart "Øster Riisøer 6.1.1850" på meget pent betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Vektpåtegning "3/4 Lod".  
3.000
17937 
Øster Riisøer Blå "Øster Riisøer 17.9.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom stempelet. (NK : 1.900.-).  
1.000