Nettbutikk - 14 (Arendal) -
Til innhold nettbutikk

14 (Arendal) -

23112 
14 (Arendal) NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "14" (Arendal) på helbrev sidestemplet "Arendal 20.12.1857" sendt Christiania.  
200
3071 
285 (Sagesund) NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "285" (Sagesund) på konvolutt sendt via Tvedestrand til Rotterdam, Nederland i 1900.  
1.500
28416 
285 (Sagesund) NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "285" (Sagesund) på konvolutt sidestemplet "Tvedestrand 29.I.03" sendt til Liverpool, England.  
600
16455 
Arendal 318. 20 øre Frontkjemper - førstedags-stemplet.  
200
21070 
Arendal Helbrev datert "Arendal 26.6.1845" sendt til Bordeaux, Frankrike. Påstemplet "Danemarck par Hambourg".  
600
5841 
Arendal Helbrev datert "Arendal 15.8.1845" på helbrev transittstemplet Hamburg sendt til Bordeaux, Frankrike. Påtegnet "Fr.K.Havn".  
900
17886 
Arendal Svart "Arendal 6.5.1848" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom øvre del av stempelet. (NK : 3.500.-).  
1.500
21633 
Arendal Svart "Arendal 19.5.1848" på brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "Pr. Dampskib".  
3.000
17910 
Arendal Svart "Arendal 10.12.1848" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbretter berører ingen vitale deler. (NK : 3.500.-).  
2.500
23171 
Arendal Svart "Arendal 7.1.1849" på betalt brevomslag sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Meget godt avtrykk.  
3.000
28055 
Arendal Svart "Arendal 3.3.1850" på helbrev transittstemplet "Helsingør 9.3.1860" sendt via Hamburg til Bordeaux, Frankrike.  
3.500
12786 
Arendal Svart "Arendal 4.8.1850" på brevomslag sendt til Laurvig. Arkivbretter.  
350
11711 
Arendal Blå "Arendal 16.3.1851" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom nedre del av stempelet.  
700
23991 
Arendal Blå "Arendal 23.6.1851" på betalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom stempelets øvre kant.  
1.000
24287 
Arendal Blå "Arendal 15.8.1851" på ubetalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "36" med rødblyant. Svak arkivbrett gjennom stempelets øvre del.  
1.000
17941 
Arendal Blå "Arendal 24.12.1851" på helbrev transittstemplet Helsingør og Hamburg sendt til Bordeaux, Frankrike. Vannskade i nedre del. (NK : 1.200.-).  
500
17940 
Arendal Blå "Arendal 10.5.1852" på helbrev transittstemplet Hamburg og Paris sendt til Bordeaux, Frankrike.  
1.200
3775 
Arendal Blå "Arendal 20.9.1852" på helbrev transittstemplet Hamburg og Paris sendt til Bordeaux, Frankrike.  
850
25464 
Arendal Blå "Arendal 21.4.1854" på ubetalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "48" med rødblyant. Arkivbrett gjennom stempelet.  
900
24311 
Arendal Blå "Arendal 6.7.1854" på ubetalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "24" med rødblyant. Arkivbrett gjennom stempelet.  
750
16396 
Arendal NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Arendal ?.7.1864" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
8686 
Arendal NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Arendal 14.6.1869" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
5698 
Arendal NK 17(6) og 18 - enkel og loddrett femstripe 2 skilling samt enkel 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Arendal 25.4.1874" på helbrev sendt via Paris til St.Brieuc, Frankrike. Merkene med kvalitetsanmerkninger. Typer femstripen: 4-8-12-5-8. Arkposisjoner: 26-66. Den enkle 2.skilling er type 8.  
2.500
28439 
Arendal NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Arendal 18.IX.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Fullt innhold.  
300
11486 
Arendal NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Arendal 31.VII.94" på bankobrev sendt til Tønsberg.  
150
11917 
Arendal NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Arendal 8.II.?5" på visittkortkonvolutt sendt til Christiania.  
50
10546 
Arendal NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Arendal 11.V.00" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
15328 
Arendal NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - heftemerke - stemplet "Arendal 21.5.08" på konvolutt sendt til Svelvig.  
200
15329 
Arendal NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - heftemerke - stemplet "Arendal 2.V.05" på konvolutt sendt til Svelvig.  
250
8496 
Arendal NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Arendal 24.XII.06" på følgebrev sendt til Farsund.  
300
13051 
Arendal NK 99 og 103(5) - 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 105 øre - stemplet "Arendal 12.XII.13" på følgebrev sendt til Mandal.  
40
14502 
Arendal NK 102(2) - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Arendal 3.II.15" på følgebrev sendt til Kragerø.  
50
13477 
Arendal NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Arendal 14.XI.21" på konvolutt sendt via Lysaker til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
479 
Arendal NK 118, 120 og 123 - 5, 10 og 25 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Arendal 6.3.24" på konvolutt sendt til Kristiania.  
125
2774 
Arendal NK 118(4) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Arendal 22.X.34" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
12097 
Arendal NK 119 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 27 øre - stemplet "Arendal 6.VI.32" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
12209 
Arendal NK 126(2) og 129(2) - 10 og 45 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Arendal 17.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
150
8318 
Arendal NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Arendal 29.5.36" tekst "Varemessen I Arendal 11.-26.juli 1936." på konvolutt sendt til Oslo.  
350
10517 
Arendal NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Arendal 8.III.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
16817 
Arendal NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Arendal 6.VI.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
120
5839 
Arendal NK 164(5) - fireblokk og enkel 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Arendal 20.3.33" på konvolutt sendt til Kristiansand.  
75
9502 
Arendal NK 193(4) - 10 øre Nansen I stemplet "Arendal 21.VII.36" på konvolutt sendt til Usa.  
250
9494 
Arendal NK 196(4) - fireblokk 30 øre Nansen I stemplet "Arendal 11.VIII.36" på konvolutt sendt til Usa.  
500
14258 
Arendal NK 226, 198 og 199 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 18.VI.40" på konvolutt sendt til Langesund.  
250
29131 
Arendal NK 226, 238 og 239 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 16.7.40" på konvolutt sendt til Langesund. Påsatt NKUF-merkat.  
250
11254 
Arendal NK 233(2) - 10 øre Nansen II maskinstemplet "Arendal 2.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
500
14137 
Arendal NK 234 og 240 - 15 øre Nansen II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 20.9.41" på konvolutt sendt til Kristiansand S..  
300
10249 
Arendal NK 238, 239 og 254 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Arendal 16.V.41" på konvolutt sendt til Langesund.  
150
8650 
Arendal NK 240, 374 og 378 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 25 øre Røde Kors prov. og 40 øre Kielland = 70 øre - stemplet "Arendal 20.12.52" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
75
13168 
Arendal NK 240 og 374 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Røde Kors prov. = 30 øre - stemplet "Arendal 1.3.56" på konvolutt sendt til Bergen.  
80
15700 
Arendal NK 258 og 277(2) - 30 øre Redningsselskapet og 5 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Arendal 7.1.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
18593 
Arendal NK 274, 275, 276, 277 og 294 - 1, 2, 3 og 5 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 21 øre - stemplet "Arendal 14.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
250
10854 
Arendal NK 275, 276 og 295 - 2 og 3 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 20 øre - stemplet "Arendal 28.11.41" på konvolutt sendt til Skien.  
150
29123 
Arendal NK 275, 276 og 295 - 2 og 3 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 20 øre - stemplet "Arendal 3.12.41" på konvolutt sendt til Skien.  
150
18740 
Arendal NK 312 - 20 øre Nordkapp III stemplet "Arendal 11.3.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
175
18953 
Arendal NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Arendal 9.7.43" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
12412 
Arendal NK 343, 344, 363, 374, 376 og 389 - blandingsfrankatur = 145 øre - stemplet "Arendal 25.2.52" på konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
100
14596 
Arendal NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Arendal 9.11.46" på brevkort sendt til Oslo.  
40
24570 
Arendal NK 350 og 460 - 1.00 kr Haakon 1946 og 45 øre Olav = 145 øre - stemplet "Arendal 28.11.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
24572 
Arendal NK 350 og 453 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Olav = 125 øre - stemplet "Arendal 21.10.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
14476 
Arendal NK 365 og 383 - 45 øre Postjubileum og 15 øre Oslo 900 år = 60 øre - stemplet "Arendal 22.3.52" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
200
12033 
Arendal NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. stemplet "Arendal 1.12.1949" på konvolutt sendt til Danmark. Påstemplet "Kassebrev Aarhus postkontor". Konvolutten litt medtatt.  
600
15161 
Arendal NK 376 og 382 - 45 øre Løveprovisorie og 40 øre U.P.U. = 85 øre - stemplet "Arendal 6.1.50" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
125
144 
Arendal "Arendal 12.1.50" på kvittering for innlevert verdibrev. (Blankett 75 a).  
50
1346 
Arendal NK 387(2) - loddrett par 45 øre Poliomyelitt stemplet "Arendal 2.4.52" på rekommandert bankobrev sendt til Hauge i Dalane.  
450
2171 
Arendal NK 398 og 409 - 45 øre Haakon og 55 øre OL 1952 = 100 øre - stemplet "Arendal 19.5.52" på rekommandert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
400
9495 
Arendal NK 417(3) - 55 øre Nordkapp IV stemplet "Arendal 25.3.58" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
400
11674 
Arendal NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum stemplet "Arendal 31.12.1954" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
90
9499 
Arendal NK 440(2) - 55 øre Regjeringsjubileum stemplet "Arendal 18.4.58" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
80
8292 
Arendal NK 450 - 65 øre Geofysisk år stemplet "Arendal 23.10.58" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
9208 
Arendal NK 450 og 453 - 65 øre Geofysisk år og 25 øre Olav = 90 øre - stemplet "Arendal 4.10.58" på konvolutt sendt til London, England.  
100
15228 
Arendal NK 453 - 25 øre Olav maskinstemplet "Arendal 16.4.1962" tekst "Postgiro Er Til For Alle!" på brevkort sendt til Oslo.  
60
15825 
Arendal NK 495 - 90 øre Idrett maskinstemplet "Arendal 13.6.1961" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" på konvolutt sendt til Washington, U.S.A.  
75
21802 
Arendal NK 567 - 90 øre Europa 1965 stemplet "Arendal 19.10.1965" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
9586 
Arendal NK 645 og 992 - 10 kr Olav ståltykk og 2.50 kr Håndverksforbundet = 1250 øre - stemplet "Arendal 22.5.86" på rekommandert konvolutt sendt til Stavern.  
50
14467 
Arendal TM 28 - 60 øre Boktrykk stemplet "Arendal 3.IX.38" på verdibrev sendt til Risør.  
175
24450 
Arendal TM 43 - 20 øre Dyptrykk maskinstemplet "Arendal 29.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Arendal.  
175
12661 
Arendal PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 18.VI.10" på baksiden av konvolutt feankert med 1 penny Edward VII sendt fra England.  
250
17703 
Arendal PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 5.II.12" på baksiden av konvolutt sendt tfra Manchester, England.  
200
23967 
Arendal PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 18.II.12" på baksiden av konvolutt sendt fra London, England.  
200