Nettbutikk - Drammen-
Til innhold nettbutikk

Drammen-

8406 
Drammen NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 22.1.59" tekst "Sivilforsvar Er Vern Mot Krigsskader" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
12597 
Drammen NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 9.6.61" tekst "Drammen Jubileumsmesse 8-25 Juni 1961" på forretningskonvolutt sendt til Oslo.  
75
29280 
Drammen NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 24.6.61" tekst "Drammen Jubileumsmesse 8-25 Juni 1961" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
1274 
Drammen NK 492 - 20 øre Idrett maskinstemplet "Drammen 27.4.61" tekst "Drammen Jubileumsmesse 8-25 Juni 1961" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
510 
Drammen NK 502 - 45 øre Sydpoljubileum maskinstemplet "Drammen 13.1.62" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Drammen.  
30
28041 
Drammen TM 40 og 61 - 5 og 25 øre Dyptrykk = 30 øre - maskinstemplet "Drammen 31.10.51" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14546 
Drammen TM 71 - 30 øre O.S. maskinstemplet "Drammen 9.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18417 
Drammen PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Drammen 9.12.26" på konvolutt sendt fra utlandet.  
175
8158 
Drammen TB 20C - 15 øre oliven (TM 59) tjenestebrevkort maskinstemplet "Drammen 1.12.1948" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" sendt til Oslo.  
50
30457 
Drammen BK 4 IIa - 5 øre lys ultramarin (NK 24) brevkort stemplet "Drammen 18.3.1878" sendt til Kristiania. Tykk kartong.  
600
3607 
Drammen BK 5 Ia - 6 øre grønn brevkort stemplet "Drammen 11.8.1879" sendt til Sverige. Aldersflekker.  
100
27320 
Drammen BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Drammen 9.XI.83" sendt til Aasgaardsstrand.  
25
27333 
Drammen BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Drammen 22.V.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27053 
Drammen BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Drammen 3.XI.88" sendt til Christiania.  
30
27137 
Drammen BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort stemplet "Drammen 25.II.95" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
26791 
Drammen BK 45 III - 5 øre grønn (NK 61) brevkort stemplet "Drammen 7.XII.95" sendt til Bergen.  
20
18797 
Drammen BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Drammen 8.XI.11" sendt til Bestun.  
20
27436 
Drammen BK 92 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Drammen 2.11.36" sendt til Norheimsund.  
25
1485 
Drammen BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Drammen 31.7.61" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" sendt til Halden.  
40
6105 
Drammen KB 1 I - 5 øre grønn (NK 76) kortbrev oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Drammen 20.X.03" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
1511 
Drammen 3000 NK 666 - 70 øre Tønsberg 100 år maskinstemplet "Drammen 3000 12.10.71" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
21875 
Egge i Lier NK 240 og 362(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Egge i Lier 14.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
21872 
Eggedal NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Eggedal 6.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
13536 
Eggedal Lp B NK 1138 - 3.30 kr Orkideer II stemplet "Eggedal Lp B 25.3.92" på konvolutt sendt til Hunndalen.  
30
4600 
Fjellhvil Hotell (KPH) NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet KPH "Fjellhvil Hotell" (3 pkt.) på brevforside sidestemplet "Krøderen 25.9.48" sendt til Oslo.  
150
21844 
Flå NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Flå 3.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
13207 
Geilo NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Geilo 3.8.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1563 
Geithus NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Geithus 27.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
5566 
Geithus NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Geithus 20.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
21988 
Geithus NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Geithus 15.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
13152 
Geithus NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Geithus 8.3.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9578 
Gol NK 118 og 186 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Gol 12.VII.33" på konvolutt sendt til Jar.  
40
2709 
Gol NK 240 og 366 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 50 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Gol 16.1.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
726 
Gol NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Gol 6.3.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22388 
Gol TM 126(2) - 80 øre Off.sak. offset stemplet "Gol 29.4.81" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10866 
Grimeli (KPH) NK 393 - 25 øre Haakon stemplet KPH "Grimeli" (5 pkt.) på uadressert konvolutt.  
300
9463 
Gulsvik NK 348 - 30 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Gulsvik 13.XI.46" på brevkort sendt til Oslo.  
75
12316 
Hallingby NK 931 - 2.50 kr Fugler IV stemplet "Hallingby 29.3.84" på konvolutt sendt til Stavern.  
30
3061 
Hallingby B NK 1181 og 1209(2) - 20 kr Harald og 4.50 kr Norsk forskning = 2900 øre - stemplet "Hallingby B 16.9.94" på følgebrev sendt til Stavanger.  
50
16075 
Haugastøl NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Haugastøl 31.VIII.31" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
200
16338 
Haugsund i Eker NK 99, 102 og 105 - 5, 15 og 30 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Haugsund i Eker 20.XI.19" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
150
19508 
Haugsund i Eker NK 100(2) og 105 - 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Haugsund i Eker 28.XII.13" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
70
8712 
Haugsund i Eker NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Haugsund i Eker 9.X.19" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
70
20954 
Hedenstad NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Hedenstad 7.III.24" på portokart sendt fra Kristiania.  
500
2891 
Heen BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Heen 8.2.1884" sendt til Skjærdalen.  
50
573 
Heggen Svart "Heggen 2.5.1872" på brevomslag transittstemplet Drammen sendt til Christiania.  
75
25452 
Heggen Svart "Heggen 1.10.1878" på konvolutt sendt til Snarum.  
75
25443 
Heggen Svart "Heggen 4.10.1880" på konvolutt sendt til Snarum.  
75
2986 
Heggen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Heggen 18.8.1863" (R) på brevomslag sendt via Drammen til Christiania.  
600
11601 
Heggen NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Heggen 28.12.1862" (R) på brevomslag sendt til Christiania.  
400
14111 
Heggen NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Heggen 12.?.18??" (d) på brevomslag sendt til Ringerige.  
500
24082 
Heggen NK 8 - 4 skilling 1863 - blekk-krysset merke på brevomslag med håndskrevet påtegning "Heggen 15/7-67" sendt til Nørstad på Ringerike.  
1.500
9263 
Heggen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Heggen 29.11.1871" på brevomslag sendt via Drammen til Kristiania.  
400
10638 
Heggen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Heggen 9.7.1868" (4 pkt.) på helbrev sendt via Drammen til Son.  
300
17336 
Heimsil (KPH) NK 649 - 40 øre Naturvernår stemplet KPH "Heimsil" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
100
22790 
Heimsil (KPH) NK 1158 - 3.00 kr Posthorn stemplet KPH "Heimsil" på postkort sidestemplet "Gol 31.12.96".  
60
22782 
Heimsil (KPH) NK 1165 - 3.00 kr Sonja stemplet KPH "Heimsil" på postkort sidestemplet "Gol 31.12.96".  
60
21677 
Heimsil (KPH) NK 1255 - 3.50 kr Olympiske leker stemplet KPH "Heimsil" på postkort sidestemplet "Gol 31.12.96".  
60
10769 
Hemsedal NK 246 - halvert 20 øre Løve dyptrykk = 10 øre - stemplet "Hemsedal 22.1.43" på konvolutt sendt til Hemsedal.  
500
10996 
Hemsedal NK 246 - halvert 20 øre Løve dyptrykk = 10 øre - stemplet "Hemsedal 18.1.45" på konvolutt sendt til Hemsedal.  
500
9462 
Hemsedal NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Hemsedal 17.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
50
21900 
Hemsedal NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hemsedal 1.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
12630 
Hemsedal TM 42 - halvert 10 øre Dyptrykk = 5 øre - stemplet "Hemsedal 4.5.4?" på konvolutt sendt til Hemsedal. Resten av merket står på baksiden som fosegling.  
500
12631 
Hemsedal TM 43 - halvert 20 øre Dyptrykk = 10 øre - stemplet "Hemsedal 18.7.45" på konvolutt sendt til Hemsedal.  
500
12626 
Hemsedal TM 52 - halvert 20 øre Solkors = 10 øre - stemplet "Hemsedal 3.5.44" på konvolutt sendt til Hemsedal. Ett hjørne av konvolutten er revet av.  
500
13310 
Hemsedal TM 52 - halvert 20 øre Solkors = 10 øre - stemplet "Hemsedal 15.7.43" på konvolutt sendt til Hemsedal.  
500
13315 
Hemsedal TM 52 - halvert 20 øre Solkors = 10 øre - stemplet "Hemsedal 8.3.44" på konvolutt sendt til Hemsedal. Skadet i toppen etter uforsiktig åpning.  
300
9651 
Hol NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hol 9.VI.31" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
9652 
Hol NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Hol 24.IV.31" på rekommandert bankobrev sendt til Randaberg.  
50
15180 
Hole Svart "Hole 30.5.1861" på brevomslag sendt til Wigersund.  
60
5276 
Hole Svart "Hole 2.6.1868" på brevomslag transittstemplet Christiania sendt til Porsgrund.  
60
15080 
Hole Svart "Hole 23.3.1891" på brevomslag sendt til Snarum.  
75
13861 
Hole NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Hole 25.12.1866" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Søndre Aurdal.  
750
12014 
Hole NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Hole 13.VII.36" på visittkortkonvolutt sendt til Oslo.  
40
17993 
Holmsbu NK 99(6) - fireblokk og to enkle 5 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Holmsbu 17.XII.12" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
150
5444 
Holmsbu NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Holmsbu 20.V.17" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
60
19375 
Holmsbu NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Holmsbu 31.X.19" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
75
21913 
Holmsbu NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Holmsbu 30.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
412 
Hougsund Svart "Hougsund 19.4.1878" på konvolutt transittstemplet Krania-Randsfjord II sendt til Modum.  
100
24772 
Hougsund Svart "Hougsund 25.6.1879" på konvolutt sendt til Snarum.  
60