Nettbutikk - Drammen-
Til innhold nettbutikk

Drammen-

23556 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 12.3.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23578 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 16.3.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
175
23580 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 20.2.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23627 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 5.3.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23648 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 26.3.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23659 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 17.6.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23686 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 22.6.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
23715 
Drammen NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 3.7.1870" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
20013 
Drammen NK 15 og 18 - 8 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Drammen 18.3.1873" på helbrev sendt via Christiania Omk. til Westhartlepool, England. Omslaget litt splittet i overkant.  
3.500
17826 
Drammen NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Drammen 18.3.1872" på helbrev transittstemplet Christiania Omk. sendt til Bremen, Tyskland.  
2.200
11503 
Drammen NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Drammen 8.8.1875" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. NK 16 med taggeanmerkninger grunnet plasseringen.  
600
17672 
Drammen NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Drammen 7.8.1875" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
20018 
Drammen NK 17a og 18 - 2 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Drammen 20.6.1873" på konvolutt sendt via Christiania Omk. til Helsingør, Danmark. Konvolutten litt beklippet i nedre kant, men NK 17a uvanlig på brev.  
3.500
14400 
Drammen NK 17c og 18(3) - 2 skilling (lys grønnblå nyanse) og loddrett trestripe 3 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Drammen 15.11.1873" på konvolutt sendt til Skottland. "Christiania Omk 18.11.1873" og ankomst-stempel på baksiden. Merkene med små kvalitetsanmerkninger.  
8.500
8690 
Drammen NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Drammen 15.3.1875" på helbrev sendt til Røraas.  
125
15823 
Drammen NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Drammen 12.1.1874" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
21088 
Drammen NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 17.I.85" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
350
21089 
Drammen NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 31.I.81" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
400
29432 
Drammen NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 6.2.1878" på korsbånd sendt via Skien til Lunde Thelemarken.  
250
21081 
Drammen NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Drammen 21.8.1879" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
25965 
Drammen NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Drammen 22.12.1879" på bankobrev sendt til Nordre Land.  
600
8373 
Drammen NK 48I(2) - 2 øre på 12 øre stemplet "Drammen 12.III.04" på postkort sidestemplet "Drammen Tur 4" sendt lokalt.  
250
25612 
Drammen NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Drammen 17.IV.83" på trykksak sendt til Skien.  
350
17699 
Drammen NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Drammen 2.XI.90" på konvolutt sendt til Korgen.  
60
18944 
Drammen NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Drammen 23.XII.97" på følgebrev sendt til Lierfoss.  
100
5685 
Drammen NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 9.III.03" på trykksak sendt til Kristiania.  
50
17689 
Drammen NK 76(6) - 6-stripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 6.VIII.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
150
19279 
Drammen NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 19.III.01" på konvolutt sendt til Åbo, Finland.  
75
17969 
Drammen NK 80(2) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 28.I.10" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
150
18325 
Drammen NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Drammen 10.XII.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Tinn.  
700
15926 
Drammen NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Drammen 8.XI.06" på postoppkrav følgebrev sendt til Svelvig.  
300
18872 
Drammen NK 96, 164b(16) og 190 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Holberg = 80 øre - stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
20175 
Drammen NK 96(2) og 100 - 1 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Drammen 19.V.19" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
15849 
Drammen NK 99, 100(2), 104 og 108 - 5, 10, 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 100 øre - stemplet "Drammen 13.XII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
80
16053 
Drammen NK 99(6) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Drammen 3.VI.15" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
100
16957 
Drammen NK 99 og 105(3) - 5 og 30 øre Posthorn 1909 = 95 øre - stemplet "Drammen 8.X.19" på følgebrev sendt til Hurum.  
100
19896 
Drammen NK 103, 104, 110IIb og 111(4) - 20 og 25 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 745 øre - stemplet "Drammen 28.I.20" på følgebrev sendt til Gjeithus.  
200
29092 
Drammen NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Drammen 17.XII.12" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
60
2282 
Drammen NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Drammen 1.III.15" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
50
28064 
Drammen NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Drammen 14.IX.15" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
50
29097 
Drammen NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Drammen 27.I.15" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
50
9636 
Drammen NK 110IIb(2) og 128 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Løve I = 225 øre - stemplet "Drammen 9.III.26" på følgebrev sendt til Salhus.  
60
14778 
Drammen NK 111 og 118 - 1.50 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 155 øre - stemplet "Drammen 5.X.34" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
9009 
Drammen NK 117(3) - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Drammen 29.XII.22" på postkort sendt til Christiania.  
50
9579 
Drammen NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Drammen 8.III.28" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
20191 
Drammen NK 136 - 25 øre Polmerke stemplet "Drammen 7.III.27" på konvolutt sendt til Larvik.  
150
16923 
Drammen NK 163 og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 15 øre - maskinstemplet "Drammen 19.VI.30" tekst "Jubileumsutstillingen i Drammen 1930" på postkort sendt til Jessnes.  
200
11430 
Drammen NK 164(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 19.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
18594 
Drammen NK 164b(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
19042 
Drammen NK 164b(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 16.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
19116 
Drammen NK 164b(20) - 20-blokk 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 15.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
9580 
Drammen NK 184 - 20 øre Radium stemplet "Drammen 27.X.31" på konvolutt sendt til Lena.  
150
2260 
Drammen NK 235 - 20 øre Nansen II maskinstemplet "Drammen 30.9.1941" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
12629 
Drammen NK 240 og 250(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 85 øre - på sensurert luftpostkonvolutt stemplet "Drammen 23.6.1941" med mekrene stemplet "Oslo Bureau D'Echange" sendt til U.S.A.  
100
16248 
Drammen NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Drammen 16.12.1944" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på liten konvolutt sendt til Sauda.  
50
14713 
Drammen NK 242 og 357 - 10 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Drammen 23.11.1946" på konvolutt sendt luftpost til Antwerpen, Belgia.  
60
18172 
Drammen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Drammen 16.12.49" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sætre I Hurum.  
50
30558 
Drammen NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Drammen 21.12.50" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sverige. Med oblat fra Kreftforeningen.  
50
16355 
Drammen NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Drammen 4.12.1944" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
25912 
Drammen NK 277 og 281 - 5 og 15 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Drammen 17.11.1941" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
20209 
Drammen NK 331 og 335 - 5 og 20 øre London = 25 øre - stemplet "Drammen 6.3.1947" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
80
5462 
Drammen NK 332 - 7 øre London stemplet "Drammen 3.5.1946" på trykksak sendt til Lier.  
200
5499 
Drammen NK 332 - 7 øre London stemplet "Drammen ?.4.1946" på trykksak sendt til Lier.  
200
5533 
Drammen NK 332 - 7 øre London stemplet "Drammen 6.9.1945" på trykksak sendt til Mo i Rana.  
200
5535 
Drammen NK 332 - 7 øre London stemplet "Drammen 12.10.1945" på trykksak sendt til Lier.  
200
5683 
Drammen NK 332 - 7 øre London stemplet "Drammen 4.9.1946" på trykksak sendt til Lier.  
200
3062 
Drammen NK 335(2) - 20 øre London maskinstemplet "Drammen 19.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
11146 
Drammen NK 344, 415, 416 og 417 - 20 øre Folkemuseum samt 20, 30 og 55 øre Nordkapp IV = 125 øre - stemplet "Drammen 1.12.53" på konvolutt sendt til Usa.  
250
17535 
Drammen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Drammen 7.12.1949" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Finland.  
50
18649 
Drammen NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Drammen 20.6.50" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." på konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
50
17159 
Drammen NK 362 - 25 øre Postjubileum maskinstemplet "Drammen 12.9.1947" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Båsheim.  
60
21884 
Drammen NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Drammen 2.8.1947" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
24061 
Drammen NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Drammen 23.12.52" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Lier.  
40
8840 
Drammen NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Drammen 19.10.53" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13247 
Drammen NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Drammen 14.4.54" tekst "Drammensmessen 10.-27. Juni" på konvolutt sendt til Båsheim.  
50
13899 
Drammen NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Drammen 22.11.54" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hafrsfjord.  
40
15723 
Drammen NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Drammen 15.2.52" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22114 
Drammen NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Drammen 14.12.53" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4750 
Drammen NK 402 - 60 øre Haakon maskinstemplet "Drammen 15.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
3406 
Drammen NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 20.6.61" tekst "Drammen Jubileumsmesse 8-25 Juni 1961" på visittkortkonvolutt sendt til Oslo.  
75