Nettbutikk - Krossbu 2687 Bøverdalen (KPH)-
Til innhold nettbutikk

Krossbu 2687 Bøverdalen (KPH)-

22705 
Krossbu 2687 Bøverdalen (KPH) NK 618 og 1034 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 2.90 kr Orrhane = 300 øre - stemplet KPH "Krossbu 2687 Bøverdalen" på brevkort sidestemplet "Bøverdalen 9.10.89".  
50
22566 
Krossbu 2687 Bøverdalen (KPH) NK 933 - 2.50 kr Europa 1983 stemplet KPH "Krossbu 2687 Bøverdalen" på konvolutt sendt til Fyllingdalen.  
50
28878 
Kvam NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Kvam 30.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22799 
Landsend (KPH) NK 814 - 1.00 kr Byggverk II stemplet KPH "Landsend" på postkort sendt til Fredrikstad.  
60
22135 
Landsend (KPH) NK 915 - 1.75 kr Malerkunst VI stemplet KPH "Landsend" på konvolutt sidestemplet "Hønefoss 25.11.82" sendt til Hønefoss.  
70
22631 
Landsend (KPH) NK 939 - 2.00 kr Nord-norske båter stemplet KPH "Landsend" på konvolutt sidestemplet "Redalen 13.1.84" sendt til Lier.  
60
29430 
Landstrurnstevent Lillehammer 1950 NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Landstrurnstevent Lillehammer 1950 1.7.50" på postkort sendt til Sandefjord.  
80
10941 
Landstrurnstevent Lillehammer 1950 NK 384 - 25 øre Oslo 900 år stemplet "Landstrurnstevent Lillehammer 1950 1.7.50" på konvolutt sendt til Tromsø.  
50
11250 
Landstrurnstevent Lillehammer 1950 NK 387 - 45 øre Poliomyelitt stemplet "Landstrurnstevent Lillehammer 1950 1.7.50" på konvolutt sendt til Tromsø.  
50
11335 
Landstrurnstevent Lillehammer 1950 NK 387 - 45 øre Poliomyelitt stemplet "Landstrurnstevent Lillehammer 1950 1.7.50" på konvolutt sendt til Tromsø.  
50
25686 
Landsturnstevnet Lillehammer 1950 NK 331(2) - 5 øre London stemplet "Landsturnstevnet Lillehammer 1950 1.7.50" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
763 
Leira Stasjon NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Leira Stasjon 27.XII.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9657 
Leira Stasjon NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Leira Stasjon 20.XII.37" på konvolutt sendt til Randaberg.  
30
2705 
Lesjaskog NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Lesjaskog 6.8.55" på konvolutt sendt til Hølen.  
60
18124 
Lesjaskog NK 456 - 35 øre Olav stemplet "Lesjaskog 9.7.62" på postkort sendt til Sverige.  
35
30548 
Lesje BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Lesje 25.6.1885" sendt via Christiania til Gøteborg, Sverige.  
50
20094 
Lillehammer NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Lillehammer 29.1.1863" på helbrev sendt via Christiania til Asker. Håndskrevet påtegning "Lilleh. 29".  
600
30294 
Lillehammer NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Lillehammer 1.10.1862" på brevomslag sendt til Birid.  
250
15240 
Lillehammer NK 4c - 4 skilling Oscar i melkeblå nyanse stemplet "Lillehammer 7.2.1862" på helbrev sendt til Vardal.  
600
13459 
Lillehammer NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 2.5.1865" på konvolutt sendt til Christiania.  
250
14829 
Lillehammer NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 2.11.1864" på helbrev sendt til Christiania.  
150
22917 
Lillehammer NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 24.3.1866" på helbrev sendt til Ringsager.  
175
30307 
Lillehammer NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 7.1.1865" på brevomslag sendt til Gjøvig.  
250
9147 
Lillehammer NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Lillehammer 10.3.1869" på brevomslag sendt til Kristiania.  
100
23641 
Lillehammer NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Lillehammer 9.1.1869" på brevomslag sendt til Kristiania.  
100
25299 
Lillehammer NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Lillehammer 18.9.1871" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
9626 
Lillehammer NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Lillehammer 5.7.1874" på konvolutt sendt til Fron.  
150
4501 
Lillehammer NK 29, 51IV, 5 og 53 - 35 øre skravert samt 3 og 10 øre 20 mm = 48 øre - stemplet "Lillehammer 31.10.1893" på bankobrev sendt til Sverige.  
800
8352 
Lillehammer NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 21.XII.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
31367 
Lillehammer NK 74 og 84 - 2 og 60 øre Knudsen fintagget = 62 øre - stemplet "Lillehammer 19.VI.07" på bankobrev sendt transittstemplet Nordbanernes Posteksp. sendt til Ringebu.  
750
17165 
Lillehammer NK 75, 76 og 77II(4) - 3, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Lillehammer 11.II.04" på bankobrev sendt til Sverige.  
150
8218 
Lillehammer NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 4.I.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
9053 
Lillehammer NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Lillehammer 16.X.37" på konvolutt sendt til Vinderen.  
250
15172 
Lillehammer NK 103(4) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Lillehammer 21.II.21" på rekommandert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
125
875 
Lillehammer NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Lillehammer 17.VI.20" på indenriksk postanvisning sendt til Bergen.  
100
9287 
Lillehammer NK 118 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Løve II = 20 øre - stemplet "Lillehammer 19.II.32" på reklamekonvolutt sendt til Stavanger.  
100
10740 
Lillehammer NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Lillehammer 9.XII.24" på visittkortkonvolutt sendt til Hamar.  
50
17983 
Lillehammer NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Lillehammer 28.IX.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
20189 
Lillehammer NK 143 og 151 - 15 og 40 øre Løve II = 55 øre - stemplet "Lillehammer 23.III.36" på konvolutt sendt luftpost til England.  
150
10751 
Lillehammer NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Lillehammer 24.VI.31" på rekommandert konvolutt sendt via Oslo-Gamlebyen til Østre Aker.  
50
2014 
Lillehammer NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Lillehammer 19.IX.28" på reklamekonvolutt fra Sole Pensjonat sendt til Oslo.  
75
16257 
Lillehammer NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Lillehammer 27.VII.38" på postkort sendt til London, England. Portobelagt meed 1 d ved ankomst.  
200
5483 
Lillehammer NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Lillehammer 6.11.39" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
200
19952 
Lillehammer NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Lillehammer 20.12.46" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Oslo. Med NKS julemerke 1946.  
40
9864 
Lillehammer NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Lillehammer 14.IX.32" på reklamekonvolutt sendt til Lilleaker.  
80
8978 
Lillehammer NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Lillehammer 12.3.41" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
3719 
Lillehammer NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Lillehammer 15.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på luftpostkonvolutt sendt til England.  
60
14387 
Lillehammer NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Lillehammer 18.12.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
606 
Lillehammer NK 361 og 369 - 15 og 80 øre Postjubileum = 95 øre - stemplet "Lillehammer 29.11.47" på verdibrev sendt til Aalesund. Postkontorets segl på baksiden er betalt med 2 stk. NK 361.  
100
29860 
Lillehammer NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Lillehammer 20.2.1954" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Kråkerøy. Merket er skadet.  
50
3750 
Lillehammer NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Lillehammer 13.12.1959" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Hvittingfoss.  
50
13487 
Lillehammer NK 453 - 25 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 2.5.1962" tekst "Postgiro Er Til For Alle!" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
13954 
Lillehammer NK 456 - 35 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 11.7.1962" tekst "De Sandvigske Samlinger 1887 - 1962" på brevkort sendt til Oslo.  
60
12582 
Lillehammer NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 3.5.1960" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" på konvolutt sendt til Oslo.  
35
14517 
Lillehammer NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 21.5.1962" tekst "De Sandvigske Samlinger 1887 - 1962" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8012 
Lillehammer NK 462 - 50 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 10.1.1963" tekst "Norge - Skisportens Hjemland" på brevkort sendt til Oslo.  
40
24869 
Lillehammer NK 511 - 50 øre Europa 1962 maskinstemplet "Lillehammer 21.3.63" tekst "Norge Skisportens Hjemland Norway Home.." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
11017 
Lillehammer NK 521 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Lillehammer 7.12.66" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Halden.  
40
3388 
Lillehammer NK 522 - 50 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Lillehammer 25.3.64" tekst "Norge - Skisportens Hjemland" på konvolutt sendt til Nore i Numedal.  
40
12313 
Lillehammer NK 522 - 50 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Lillehammer 7.1.1964" tekst "Norge - Skisportens Hjemland" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
5883 
Lillehammer NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Lillehammer 4.2.65" tekst "Norge - Skisportens Hjemland" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
15036 
Lillehammer NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Lillehammer 13.12.65" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Oslo.  
40
2867 
Lillehammer NK 605 - 65 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Lillehammer 20.2.70" tekst "Norge Skisportens Hjemland Norway Home.." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1046 
Lillehammer NK 745 - 125 øre Helleristning maskinstemplet "Lillehammer 18.3.77" tekst "Lillehammer 150 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
13662 
Lillehammer NK 1106 - 3.20 kr Barnas Jul gjennomhullet "OL 94" stemplet "Lillehammer 11.10.1991" på uadressert konvolutt.  
300
27494 
Lillehammer BK 38 - 3+3 øre oransje (NK 51) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Lillehammer 16.XI.10" sendt til Rena. Svarkortet er oppfrankert med NK 50 og adressert tilbake til Lillehammer.  
800
27268 
Lillehammer BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Lillehammer 12.XI.00" sendt til Vardal.  
40
27272 
Lillehammer BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Lillehammer 26.VI.00" sendt til Vardal.  
40
30473 
Lillehammer BK 70 x - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Lillehammer 8.VII.20" sendt via Lysaker til Stabæk.  
25
13627 
Lillehammer BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Lillehammer 24.VII.30" sendt til Minde.  
20
30358 
Lillehammer BK 119 - 20 øre grønn med tiltrykk 5 øre brevkort stemplet "Lillehammer 6.5.1958" sendt til Stockholm, Sverige.  
50
5055 
Lillehammer 2600 NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Lillehammer 2600 20.11.70" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
8516 
Lillehammer 2600 NK 673 - 70 øre Hans Nielsen Hauge maskinstemplet "Lillehammer 2600 18.12.71" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo. Med NKS julemerke 1971.  
50
2467 
Lillehammer 2600 NK 839 - 1.25 kr Holmenkollrennene maskinstemplet "Lillehammer 2600 5.10.79" tekst "Enøk Slutt Å Sløse Med Energi" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
18881 
Lillehammer Nordjamb 75 BK 165 - 100 øre Speiderjubileum brevkort stemplet "Lillehammer Nordjamb 75 29.7.1975". Uadressert.  
30
2601 
Lom BK 170 - 100 øre Slindrebirken brevkort stemplet "Lom 6.2.78" sendt til Lom.  
20
2607 
Lom BK 177 - 100 øre Skogstjern brevkort stemplet "Lom 10.11.77". Uadressert.  
20
2545 
Lom BK 192 - 350 øre Little Norway brevkort stemplet "Lom 19.9.87". Uadressert.  
100
8818 
Lora NK 795 - 1.00 kr Norsk kystskipsfart stemplet "Lora 12.8.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8195 
Lunner NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Lunner 16.VI.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
30