Nettbutikk - Hamar-
Til innhold nettbutikk

Hamar-

1287 
Hamar NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Hamar 12.X.16" på konvolutt sendt til Løiten.  
40
19822 
Hamar NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh stemplet "Hamar 3.II.34" på konvolutt sendt til Oslo. Loddrett brett i konvolutten.  
300
31408 
Hamar NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Hamar 3.XII.10" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
28539 
Hamar NK 109(2) og 120 - 60 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Hamar 9.X.23" på postoppkrav følgebrev sendt til Stockholm, Sverige. En 60-øre med skade.  
70
8210 
Hamar NK 109II og 118(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 70 øre - stemplet "Hamar 30.XII.27" på verdibrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
10130 
Hamar NK 118 og 138 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Hamar 28.II.26" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
14592 
Hamar NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Hamar 22.IX.34" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Furnes.  
40
10502 
Hamar NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Hamar 30.IX.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
13877 
Hamar NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Hamar 11.IX.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
10516 
Hamar NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Hamar 18.II.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
3273 
Hamar NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hamar 24.II.39" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5512 
Hamar NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Hamar 19.III.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
19346 
Hamar NK 221 og 310 - 20 øre Turistmerke og 30 øre Postforening = 50 øre - stemplet "Hamar 31.5.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Stockholm, Sverige.  
250
16966 
Hamar NK 229, 246(2) og 330 - 1.00 kr Kronemerke Løve, 20 øre Løve dyptrykk og 1.50 kr Hertugkrone = 290 øre - stemplet "Hamar 26.7.45" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
350
5705 
Hamar NK 236 og 242 - 30 øre Nansen II og 10 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Hamar 21.2.41" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
300
18552 
Hamar NK 237 og 243(2) - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 25 øre - stemplet "Hamar 25.X.1949" på konvolutt sendt til Furnes.  
70
5491 
Hamar NK 240 og 254 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Hamar 6.6.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
400
23003 
Hamar NK 332 - 7 øre London stemplet "Hamar 4.X.1945" på reklamekonvolutt sendt til Skåre.  
120
9731 
Hamar NK 339 og 349 - 10 øre Wergeland og 15 øre Wings for Norway = 25 øre - stemplet "Hamar 2.9.49" på konvolutt sendt til Vollebekk.  
100
9453 
Hamar NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Hamar 9.XII.1950" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
17784 
Hamar NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Hamar 10.V.1949" tekst "I Saga og Samtid 900 Hamar 100 Byen..." på konvolutt sendt til Lesja.  
150
29286 
Hamar NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Hamar 22.VII.49" tekst "I Saga og Samtid 900 Hamar 100 Byen..." på konvolutt sendt til Langesund.  
40
11265 
Hamar NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Hamar 3.11.48" på rekommandert konvolutt sendt til Furnes.  
50
22961 
Hamar NK 375 - 25 øre Løveprovisorie maskinstemplet "Hamar 9.V.1949" tekst "I Saga og Samtid 900 Hamar 100 Byen..." på konvolutt sendt til Oslo.  
50
24631 
Hamar NK 520 - 35 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Hamar 20.12.1963" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Ås.  
40
19300 
Hamar NK 605 - 65 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Hamar 21.6.69" tekst "Velkommen Til Hamar Janitsjarbyen Ved..." på konvolutt sendt til Oslo.  
400
11802 
Hamar NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Hamar 6.12.71" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
621 
Hamar NK 668 - 70 øre Norges Storting maskinstemplet "Hamar 19.7.71" tekst "Norgesmesterskapet i Fri-Idrett 1971" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
18654 
Hamar NK 778 - 1.25 kr Olav Duun maskinstemplet "Hamar 18.2.77" tekst "Jernbanedagene 77 Hamar 8-12 Juni" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
18611 
Hamar TM 9 og 10 - 2 og 5 øre Offset = 7 øre - maskinstemplet "Hamar 26.VI.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Furnes.  
175
29886 
Hamar TM 25 - 20 øre Boktrykk maskinstemplet "Hamar 8.VII.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Skarnes.  
75
27817 
Hamar TM 28 - 60 øre Boktrykk stemplet "Hamar 12.6.37" på verdibrev sendt til Flisa.  
200
12856 
Hamar TM 40 og 46 - 5 og 60 øre Dyptrykk = 65 øre - stemplet "Hamar 28.10.48" på konvolutt sendt postoppkrav til Furnes.  
175
1285 
Hamar TM 42(3) og 61 - 10 og 25 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Hamar 7.5.48" på rekommandert konvolutt sendt til Furnes.  
100
1025 
Hamar TM 45(2) - 40 øre Dyptrykk stemplet "Hamar 19.10.42" på verdibrev sendt til Flisa.  
60
18080 
Hamar TM 99, 113(2), 122 og 137 - 10 øre Off.sak. fosfor, 1.00 kr Off.sak. fosfor, 40 øre Off.sak. offset og 5.00 kr Off.sak. offset = 750 øre - stemplet "Hamar 9.12.81" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Returnert.  
150
28977 
Hamar TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor stemplet "Hamar 9.8.71" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
26882 
Hamar BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 15.9.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. NK 22 mangler et hjørne.  
150
27015 
Hamar BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 4.4.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27096 
Hamar BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 10.8.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27097 
Hamar BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 2.5.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27342 
Hamar BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Hamar 4.8.1885" sendt til Kongsvinger.  
30
27063 
Hamar BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Hamar 25.VI.88" sendt til Kongsvinger.  
20
30337 
Hamar BK 92 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Hamar 31.3.37" sendt til Oslo.  
25
8165 
Hamar BK 110II - 15 øre oliven (NK 204) brevkort maskinstemplet "Hamar 9.XI.45" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" sendt til Oslo.  
75
399 
Hamar BK 117 - 20 øre grønn (NK 392) brevkort maskinstemplet "Hamar 4.12.53" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Trondheim.  
60
18911 
Hamar BK 187 - 250 øre Landposttjenesten brevkort stemplet "Hamar 6.6.85". Uadressert.  
20
13932 
Hamar KB 2 II - 10 øre karmin (NK 77 II) kortbrev oppfrankert med NK 77II = 20 øre - stemplet "Hamar 8.VII.09" sendt til Helsingfors, Finland.  
500
2057 
Hamar KK 2 Ab2 - 3 skilling karmin helsak-konvolutt stemplet "Hamar 2.VI.94" sendt til Kristiania.  
50
25069 
Hamar 2300 TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor maskinstemplet "Hamar 2300 4.6.71" tekst "Norgesmesterskapet i Fri-Idrett 1971" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
13494 
Hanestad NK 38(2) - 2 stk. 10 øre uskravert blekk-krysset og stemplet "Hanestad 19.3.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros. Spikerhull og flekker.  
250
25867 
Hanestad NK 239(2), 244, 274(2), 275(4) og 294 - blandingsfrankatur = 40 øre - stemplet "Hanestad 25.11.42" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
1252 
Hanestad NK 258, og 274(10) - 30 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Hanestad 5.11.41" på litt stor konvolutt sendt til Horten.  
300
16884 
Heradsbygd NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Heradsbygd 29.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
17785 
Hernes NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Hernes 21.II.25" på bankobrev sendt til Rena.  
40
21897 
Hernes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hernes 26.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
4141 
Hjellum NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Hjellum 3.1.1885" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
200
24691 
Hofoss (KPH) NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Hofoss" (3 pkt) på konvolutt sidestemplet "Roverud 27.2.45" sendt til Moelv.  
400
27314 
Hofoss (KPH) NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Hofoss" på konvolutt sidestemplet "Roverud 3.3.44" sendt til Moelv. (3 pkt.)  
400
10465 
Hokkåsen NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Hokkåsen 1.12.54" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
26765 
Hokkåsen (KPH) NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Hokkåsen" (5 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Roverud 21.4.38" sendt til Moelv.  
600
15158 
Hornset NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Hornset 30.VIII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
19914 
Hørsand NK 99 og 100(7) - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Hørsand 22.XII.14" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
70
13931 
Ilseng NK 931 - 2.50 kr Fugler IV stemplet "Ilseng 21.3.85" på konvolutt sendt til Neslandsvatn.  
30
19733 
Jessnes NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh stemplet "Jessnes 29.I.34" på konvolutt sendt til Ski.  
400
12591 
Jessnes NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Jessnes 8.X.34" på konvolutt sendt til Jessnes.  
70
11730 
Jessnes NK 120(2) og 123(2) - 10 og 25 øre Posthorn 1920 = 70 øre - stemplet "Jessnes 16.VII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
200
8160 
Jessnes NK 220, 234, 240 og 242 - 15 øre Turistmerke, 15 øre Nansen II, 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Jessnes 25.XI.40" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
11026 
Jessnes NK 242 og 314 - 10 øre Løve dyptrykk og 10 øre Grieg = 20 øre - stemplet "Jessnes 14.IX.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
12153 
Jessnes NK 267, 274 og 277 - 14, 1 og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Jessnes 8.IX.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
729 
Jessnes NK 294 og 297 - 10 og 30 øre Snorre = 40 øre - stemplet "Jessnes 2.III.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
22475 
Jessnes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Jessnes 23.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
19349 
Jessnes TM 2 og 12 - 10 øre Tjenestemerke og 10 øre Offset = 20 øre - stemplet "Jessnes 13.II.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
2692 
Jessnes TM 59 og 62 - 15 og 30 øre Dyptrykk = 45 øre - stemplet "Jessnes 8.IV.49" på rekommandert konvolutt sendt til Jessnes.  
120
13320 
Jessnes TB 12 - 10 øre grønn (TM 31) tjenestebrevkort oppfrankert med TM 40 = 15 øre - stemplet "Jessnes 18.I.49" sendt til Jessnes.  
50
9532 
Kirkenær i Solør NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Kirkenær i Solør 30.10.45" på konvolutt sendt til Askvoll.  
40
10401 
Kirkenær i Solør NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kirkenær i Solør 26.2.49" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
4383 
Kirkenær i Solør NK 360 og 365 - 10 og 45 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Kirkenær i Solør 10.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
140
5495 
Kirkenær i Solør NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Kirkenær i Solør 25.4.47" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
13223 
Kirkenær i Solør NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Kirkenær i Solør 28.1.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
50