Nettbutikk - Skien II-
Til innhold nettbutikk

Skien II-

14910 
Skien II NK 277 og 284(3) - 5 og 30 øre V-merke = 95 øre - stemplet "Skien II 27.IX.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
8321 
Skien Tur NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Skien Tur 26.2.1917" (uten nr.) på følgebrev sendt til Øifjeld.  
200
8285 
Skien Tur 1 NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Skien Tur 1 26.2.1917" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
12172 
Skotfoss NK 229 - 1.00 kr Kronemerke Løve stemplet "Skotfoss 28.8.43" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
911 
Skotfoss TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Skotfoss 1.2.67" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
20091 
Skotfoss Skien NK 1160, 1181 og 1206(2) - 5.00 kr Posthorn, 20 kr Harald og 4.50 kr Turistmerker II = 3400 øre - stemplet "Skotfoss Skien 16.8.94" på følgebrev sendt til Stavanger.  
60
3039 
Svenseid NK 99, 103 og 107 - 5, 20 og 40 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Svenseid 13.IV.13" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
60
8277 
Svenseid NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Svenseid 26.VII.19" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
13475 
Svenseid NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Svenseid 18.XII.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
10904 
Tjønnefoss NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Tjønnefoss 18.X.46" på brevkort sendt til Oslo.  
75
28859 
Tollnes NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Tollnes 19.7.69" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
11283 
Treungen NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Treungen 22.XII.34" på postkort sendt til Arendal.  
60
11417 
Tuddal NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Tuddal 9.9.53" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10524 
Ulefoss NK 201(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Ulefoss 19.1.40" på konvolutt sendt til Lysaker.  
75
2409 
Ulefoss NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Ulefoss 21.2.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8554 
Ulefoss NK 351 og 356 - 1.50 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 190 øre - stemplet "Ulefoss 17.12.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Svak brekk gjennom merkene. 40-øren med feil.  
100
22326 
Ulefoss NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Ulefoss 14.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
25560 
Vefall NK 591(2), 633(4) og 635 - 40 øre Johanne Dybwad, 90 øre Vigeland og 90 øre Folketelling = 530 øre - stemplet "Vefall 12.5.72" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Kragerø.  
75
25561 
Vefall NK 624(2) og 633(4) - 50 øre Rutebok og 90 øre Vigeland = 460 øre - stemplet "Vefall 8.9.71" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Kragerø.  
75
13185 
Veum NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Veum 12.VIII.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
28243 
Veum NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Veum 23.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
22170 
Vinje Svart "Vinje 17.6.1873" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
100
20008 
Vinje NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Vinje 9.XII.00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
200
18542 
Vinje NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Vinje 25.VII.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
500
10998 
Vinje NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Vinje 11.I.16" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
17174 
Ytre Vinje NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Ytre Vinje 29.IV.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
400
15406 
Ytre Vinje NK 285 og 286 - 35 og 40 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Ytre Vinje 11.X.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
4839 
Øvre Bø NK 143 og 200 - 15 øre Løve II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Øvre Bø 19.7.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
12005 
Øvre Lårdal NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Øvre Lårdal 20.1.43" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
150
17284 
Øyfjell NK 96(3), 97 og 121 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Øyfjell 24.II.26" på konvolutt sendt til Odda.  
80