Nettbutikk - Skien-
Til innhold nettbutikk

Skien-

1558 
Skien NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Skien 20.I.91" på konvolutt sendt til lokalt. Returnert.  
150
8746 
Skien NK 54V - 20 øre 20 mm stemplet "Skien 31.VII.93" på konvolutt sendt til Italia. Ankomst-stemplet.  
400
16940 
Skien NK 55, 66 og 69 - 25 øre 20 mm samt 3 og 20 øre Knudsen grovtagget = 48 øre - stemplet "Skien 11.IX.97" på bankobrev sendt via Bureau Reexp. De Christiania til Hjørring, Danmark. Brekk til venstre i brevet skjemmer lite.  
1.500
20698 
Skien NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Skien 24.I.87" på reise-advis sendt til Lunde.  
150
12980 
Skien NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Skien 4.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
10829 
Skien NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 7.II.03" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
6138 
Skien NK 76(6) - fireblokk og vannrett par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 5.XI.99" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
700
12903 
Skien NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 26.VI.02" på konvolutt sendt til Kristiania.  
40
566 
Skien NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Skien 22.XI.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Tinn.  
200
365 
Skien NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 24.II.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5091 
Skien NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.XI.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
10452 
Skien NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.X.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20614 
Skien NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 13.XII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
12208 
Skien NK 107(2) og 112(2) - 40 øre Posthorn 1909 og 2.00 kr Haakon 1910 = 480 øre - stemplet "Skien 11.V.21" på følgebrev sendt til Asker.  
300
21040 
Skien NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Skien 22.VII.20" på følgebrev sendt via Tønsberg og Sandefjord til Stabæk. Portobelagt med 100 øre (Bl. nr. 85).  
150
15679 
Skien NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Skien 9.I.34" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på brevkort sendt til Skien.  
40
29884 
Skien NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Skien 20.II.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt lokalt.  
50
8257 
Skien NK 119 og 148 - 7 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Skien 6.VII.33" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
450
17016 
Skien NK 119 og 148 - 7 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Skien 6.VII.33" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
500
18338 
Skien NK 123(2) - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Skien 19.VII.24" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
450
14212 
Skien NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
1201 
Skien NK 143 - 15 øre Løve II maskinstemplet "Skien 28.XI.36" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på brevkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
5284 
Skien NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Skien 14.IV.37" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9117 
Skien NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Skien 12.II.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
15561 
Skien NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Skien 27.V.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på reklamekonvolutt med motiv av Hotel Dalen sendt til Oslo.  
100
17259 
Skien NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Skien 29.4.40" på sensurert konvolutt sendt til Sverige. Påstemplet "Granskad av militär mudighet" på forsiden og ""Åpnet ved tysk censur" på baksiden.  
1.800
8067 
Skien NK 229, 245 og 246 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 135 øre - stemplet "Skien 5.12.44" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
14241 
Skien NK 235 - 20 øre Nansen II stemplet "Skien 11.1.41" på konvolutt sendt til Bø.  
90
9219 
Skien NK 240 og 253(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 95 øre - stemplet "Skien 14.VII.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
70
30675 
Skien NK 240 og 279 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre V-merke = 15 øre - maskinstemplet "Skien 25.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på postkort sendt til Moss.  
100
18415 
Skien NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Skien 22.12.44" på postkort sendt til Porsgrunn.  
50
29770 
Skien NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Skien 9.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Skien.  
200
1036 
Skien NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Skien 24.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Danmark. Påsatt NKS julemerke 1943.  
75
4289 
Skien NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Skien 21.11.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
17277 
Skien NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Skien 3.4.41" på sensurert konvolutt sendt til Stabekk.  
700
18561 
Skien NK 251 og 356 - 50 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 90 øre - stemplet "Skien 1.6.51" på luftpostkonvolutt sendt til Chicago, U.S.A.  
70
17257 
Skien "Skien 1.7.40" på sensurert konvolutt sendt til Sverige. Påskrevet "Krigsfangepost" og påstemplet "Granskad av militär myndighet".  
1.500
660 
Skien NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - maskinstemplet "Skien 15.11.47" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
18721 
Skien NK 384 - 25 øre Oslo 900 år maskinstemplet "Skien 13.6.1950" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." på konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
75
5159 
Skien NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Skien 19.12.1957" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Bolkesjø.  
40
15804 
Skien NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Skien 20.12.1955" på julekort sendt til Treungen. Med NKS julemerke 1955.  
40
16925 
Skien NK 423 - 30 øre Telegrafjubileum maskinstemplet "Skien 24.11.1954" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Lårdal.  
50
6189 
Skien NK 431 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Skien 16.3.1957" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på brevkort sendt til Oslo.  
50
8545 
Skien NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Skien 28.12.1957" tekst "Skien 600 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
29285 
Skien NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Skien 25.3.1958" tekst "Skien 600 År" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
25635 
Skien NK 459, 486 og 545 - 40 øre Olav, 25 øre Skip og 25 øre Munch = 90 øre - stemplet "Skien 29.4.64" på luftpostkonvolutt sendt til Frankrike.  
75
15365 
Skien NK 493 - 25 øre Idrett maskinstemplet "Skien 5.4.1961" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på brevkort sendt til Oslo.  
35
11688 
Skien NK 521 - 40 øre Helleristning maskinstemplet "Skien 9.12.66" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Oslo.  
50
8358 
Skien NK 546 - 35 øre Munch maskinstemplet "Skien 18.12.1963" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10859 
Skien NK 597II, 618, 630(2), 643(2) og 725(7) - 60 øre Båtmannsknop, 10 øre Posthorn ståltrykk, 3.50 kr Træna 2.00 kr Olav ståltykk og 85 øre Fisk og aks = 1765 øre - stemplet "Skien 17.3.77" på postoppkrav følgebrev sendt til Heddal. Brekk i følgebrevet går gjennom 60-øren.  
100
28889 
Skien NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Skien 7.11.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
25210 
Skien NK 707 og 720 - 1.40 kr Leprabasillen og 70 øre Blomster 1973 = 210 øre - stemplet "Skien 18.12.74" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
3918 
Skien TM 30 - 7 øre Dyptrykk m/vm stemplet "Skien 1.7.40" på trykksak sendt lokalt.  
100
11505 
Skien TM 42 - 10 øre Dyptrykk maskinstemplet "Skien 13.12.1950" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
60
5787 
Skien TM 71 - 30 øre O.S. maskinstemplet "Skien 1.12.1952" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
50
17943 
Skien PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Skien 19.XII.03" på konvolutt sendt fra New York.  
400
13026 
Skien BK 25 t1 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Skien 1.VII.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
27051 
Skien BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Skien 5.XI.88" sendt til Christiania.  
20
21585 
Skien BK 49 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort stemplet "Skien 1.IV.98" sendt lokalt.  
15
25485 
Skien BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Skien 29.XII.00" sendt til Christiania.  
20
18829 
Skien BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 99 = 15 øre - stemplet "Skien 16.II.21" sendt til Kristiania.  
25
13126 
Skien BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Skien 5.VIII.30" sendt til Oslo.  
20
3404 
Skien 3700 NK 664 - 50 øre Fysisk fostring maskinstemplet "Skien 3700 11.12.70" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
4076 
Skien 3700 NK 679 - 70 øre Eventyr I maskinstemplet "Skien 3700 3.12.71" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
15511 
Skien I "Skien I 21.IV.05" på Modtagelses-bevis for udenrigske postanvisning sendt til Hamburg, Tyskland.  
200
8495 
Skien I NK 99(6) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Skien I 25.X.10" på følgebrev sendt til Øifjeld. Ett merke i fireblokken er skadet.  
100
28094 
Skien I NK 99 og 100(7) - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Skien I 11.V.11" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
4294 
Skien I NK 281, 285 og 289 - 15 og 35 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 150 øre - stemplet "Skien I 20.IX.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
125
26452 
Skien II NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Skien II 24.IV.06" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
70
27679 
Skien II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien II 15.II.06" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
27696 
Skien II NK 83 - 50 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien II 2.II.06" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
17357 
Skien II NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Skien II 17.XII.05" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
400
31425 
Skien II NK 99, 100 og 104(2) - 5, 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Skien II 12.IV.18" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
1582 
Skien II NK 111 og 121 - 1.50 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 165 øre - stemplet "Skien II 5.VIII.21" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
5611 
Skien II NK 118, 145 og 154 - 5 øre Posthorn 1920 samt 20 og 60 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Skien II 7.IX.34" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
24737 
Skien II NK 143, 145 og 154 - 15, 20 og 60 øre Løve II = 95 øre - stemplet "Skien II 2.XII.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
9162 
Skien II NK 145 og 147(2) - 20 og 25 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Skien II 20.VII.35" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
10132 
Skien II NK 150 og 152 - 35 og 40 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Skien II 12.VII.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
5158 
Skien II NK 239(4), 242, 342 og 361 - 3 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Røde Kors og 15 øre Postjubileum = 57 øre - stemplet "Skien II 21.7.49" på konvolutt sendt luftpost til Polen.  
200
29353 
Skien II NK 247 og 285 - 25 øre Løve dyptrykk og 35 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Skien II 15.1.42" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75