Nettbutikk - Porsgrund-
Til innhold nettbutikk

Porsgrund-

12092 
Porsgrund NK 99, 100 og 105(2) - 5, 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Porsgrund 14.VI.16" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
20173 
Porsgrund NK 108 og 109 - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Porsgrund 1.V.23" på bankobrev sendt til Hannover, Tyskland.  
300
4525 
Porsgrund NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Porsgrund 30.XI.29" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
250
14803 
Porsgrund BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Porsgrund 28.XI.83" sendt til Aalborg, Danmark.  
200
3615 
Porsgrund BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Porsgrund 8.X.84" sendt til Danmark.  
200
27325 
Porsgrund BK 24 IIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Porsgrund 26.III.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27081 
Porsgrund BK 24 IVv7 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Porsgrund 9.VII.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
150
27331 
Porsgrund BK 24IIIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Porsgrund 8.V.85" sendt til Aasgaardsstrand.  
25
27242 
Porsgrund BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Porsgrund 6.X.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27243 
Porsgrund BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Porsgrund 10.II.87" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27133 
Porsgrund BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Porsgrund 8.I.90" sendt til Aasgaardsstrand.  
30
27134 
Porsgrund BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort stemplet "Porsgrund 6.II.92" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
16066 
Porsgrund BK 57 - 10 øre karmin (NK 77II) brevkort stemplet "Porsgrund 30.V.08" sendt til Pernau, Estland.  
250
5814 
Porsgrund V. NK 101 - 12 øre Posthorn 1909 stemplet "Porsgrund V. 27.V.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn. Omadressert til Gibraltar, Spania. Ankomst-stemplet "Gibraltar 16 JU 19" på baksiden.  
400
94 
Porsgrund V. NK 124 - 30 øre Posthorn 1920 stemplet "Porsgrund V. 30.V.27" på konvolutt sendt til Arkangelsk, Russland. Merket er skadet i toppen etter åpning av konvolutten.  
200
5728 
Porsgrund V. NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Porsgrund V. 15.IX.26" på konvolutt sendt til Onega, Russland.  
300
5805 
Porsgrund V. NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Porsgrund V. 3.IX.26" på konvolutt sendt til Onega, Russland.  
300
5671 
Porsgrund V. NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Porsgrund V. 26.X.26" på konvolutt sendt til Onega, Russland. Omadressert til London.  
300
5323 
Porsgrunn NK 143(2) - 15 øre Løve II stemplet "Porsgrunn 24.I.32" på konvolutt sendt til Romania.  
350
9280 
Porsgrunn NK 221 og 245 - 20 øre Turistmerke og 15 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Porsgrunn 12.IV.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
100
16956 
Porsgrunn NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Porsgrunn 22.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Halden.  
60
22234 
Porsgrunn NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Porsgrunn 5.8.1947" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
8233 
Porsgrunn NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Porsgrunn 27.6.1957" tekst "Byjubileumsutstillingen i Porsgrunn 1957" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
541 
Porsgrunn NK 448 - 25 øre Geofysisk år maskinstemplet "Porsgrunn 25.7.1957" tekst "Byjubileumsutstillingen i Porsgrunn 1957" på brevkort sendt til Oslo.  
200
2608 
Porsgrunn NK 493 - 25 øre Idrett maskinstemplet "Porsgrunn 11.4.1961" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på brevkort sendt til Oslo.  
40
19544 
Porsgrunn NK 609 - 65 øre Indremisjon stemplet "Porsgrunn 18.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18192 
Porsgrunn BK 100 - 15 øre oliven (NK 204) sensurert brevkort oppfrankert med NK 307 og NK 308 = 50 øre - stemplet "Porsgrunn 2.1.43" sendt til Tyskland.  
100
575 
Porsgrunn BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Porsgrunn 12.3.1962" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" sendt til Oslo.  
60
22275 
Porsgrunn-Borgestad NK 736 - 85 øre Geologer stemplet "Porsgrunn-Borgestad 2.5.75" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
22212 
Porsgrunn-Herøya NK 241 og 307 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 22 øre - stemplet "Porsgrunn-Herøya 28.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
25722 
Postterminalen 3700 Skien NK 680 - 80 øre Stavkirke maskinstemplet "Postterminalen 3700 Skien 10.3.75" tekst "25 År Postsparebanken 1950-1975" på konvolutt sendt til Oslo.  
25
11705 
Rauland NK 145 og 147(2) - 20 og 25 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Rauland 26.IV.34" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
26086 
Rauland NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Rauland 31.7.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18977 
Rauland NK 689 - 80 øre Norges samling stemplet "Rauland 18.7.72" på konvolutt sendt til Fyllingsdalen.  
60
2446 
Rjukan NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Rjukan 4.VI.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22463 
Rjukan NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Rjukan 23.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
14942 
Rjukan NK 1006 - 2.10 kr Glassmaleri stemplet "Rjukan 23.12.86" på julekort sendt til Sandnes. Med Røde Kors julemerke 1986 (205 A).  
40
14171 
Sandøkedal NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Sandøkedal 26.XII.11" på postkort sendt til Kristiania.  
40
14153 
Sandøystrand NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Sandøystrand 21.X.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
5770 
Sannidal NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sannidal 3.V.37" på konvolutt sendt til Skåtøy.  
50
26055 
Sauar (KPH) NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet KPH "Sauar" (5 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Notodden 11.5.42" sendt til Moelv.  
600
13987 
Sauland NK 240 og 346 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Nasjonalhjelpen = 20 øre - stemplet "Sauland 30.X.46" på brevkort sendt til Oslo.  
50
23233 
Seljord NK 99, 100 og 105(2) - 5, 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Seljord 4.VIII.11" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
10620 
Seljord NK 141 og 153(2) - 10 og 50 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Seljord 1.VIII.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
2373 
Seljord NK 153(2) - 50 øre Løve II stemplet "Seljord 2.VII.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
10559 
Silgjord NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 14.7.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
600
14280 
Silgjord NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 16.I.1864" på helbrev sendt via Skien til Christianssand.  
800
18530 
Silgjord NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 27.5.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
700
18838 
Silgjord NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 11.9.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
500
27340 
Silgjord NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 4.7.1863" (e) på helbrev sendt til Hvideseid.  
500
29091 
Silgjord NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Silgjord 8.7.1863" (e) på helbrev sendt til Hvideseid.  
500
6041 
Silgjord NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Silgjord 22.1.1873" på helbrev sendt til Hvideseid.  
350
19965 
Skien Svart "Skien 27.4.1850" på brevomslag sendt til Eidanger.  
150
12827 
Skien Svart "Skien 1.7.1850" på brevomslag sendt til Laurvig. Arkivbrett.  
200
13925 
Skien Svart "Skien 9.9.1850" på brevomslag sendt til Eidanger pr. Brevig.  
150
15296 
Skien Blå "Skien 10.12.1850" på brevomslag sendt til Eidanger pr. Brevig.  
100
11540 
Skien Blå "Skien 20.11.1852" på brevomslag sendt til Laurvig. Rift i toppen.  
125
12637 
Skien Blå "Skien 30.5.1853" på brevomslag sendt til Laurvig.  
125
5862 
Skien Svart "Skien 30.5.1871" på brevomslag sendt til Moland.  
50
10879 
Skien NK 2 og 10 - 2 skilling Oscar og 24 skilling 1863 = 26 skilling - stemplet "Skien 18.7.1864" på brevomslag sendt til Libourne, Frankrike. 24-skillingen har vært delt fra før påsetting.  
4.500
18163 
Skien NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 17.9.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
200
18765 
Skien NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 8.10.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
200
18989 
Skien NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 16.7.1861" på brevomslag sendt til Hvideseid.  
300
27813 
Skien NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 7.4.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
300
29086 
Skien NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 6.8.1861" på helbrev sendt til Hvideseid.  
250
29885 
Skien NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Skien 6.11.1863" på helbrev sendt til Hvideseid.  
200
9105 
Skien NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skien 11.5.1866" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
13299 
Skien NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Skien 29.12.1865" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
8862 
Skien NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Skien 23.11.1870" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
175
14817 
Skien NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Skien 8.12.1867" på helbrev sendt til Christiania.  
200
26968 
Skien NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Skien 7.3.1871" på helbrev sendt til Lillejord.  
150
2125 
Skien NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Skien 1.6.1875" på helbrev sendt til Christiania.  
150
15445 
Skien NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Skien 13.12.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
5684 
Skien NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Skien 14.11.1879" på konvolutt sendt til Frankrike.  
700
2308 
Skien NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Skien 29.IV.90" på følgebrev sendt til Høidalsmo. Vannrett brekk i følgebrevet er lite synlig.  
300
2104 
Skien NK 31 og 79 - 60 øre skravert og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Skien 8.III.00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
350
14210 
Skien NK 32 og 69(2) - 1.00 kr Oscar og 20 øre Knudsen grovtagget = 140 øre - stemplet "Skien 10.II.99" på følgebrev sendt til Høidalsmo. En 20-øre er skadet.  
600
11864 
Skien NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Skien 14.XI.82" på litt medtatt konvolutt sendt til Vinje.  
350
11477 
Skien NK 37II - 10 øre uskravert stemplet "Skien 21.VIII.82" på konvolutt sendt til Risør.  
150
1509 
Skien NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Skien 12.IV.83" på konvolutt sendt til Kragerø.  
75