Nettbutikk - Kragerø-
Til innhold nettbutikk

Kragerø-

11563 
Kragerø BK 30II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 9.9.1890" sendt til Skien.  
40
5860 
Kulhuset NK 105(2) og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Kulhuset 29.XII.20" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
13157 
Kviteseid NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kviteseid 7.III.98" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
1.200
29116 
Kviteseid NK 68(3) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kviteseid 8.XII.97" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
29117 
Kviteseid NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Kviteseid 27.X.97" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
12010 
Kviteseid NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Kviteseid 26.VI.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
400
18494 
Kviteseid NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Kviteseid 27.XII.07" på følgebrev sendt via Bandaks Postexp. til Øifjeld.  
400
29351 
Kviteseid NK 98, 119, 143 og 153 - 3 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn 1920 samt 15 og 50 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Kviteseid 24.VI.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
1247 
Kviteseid NK 108(2) og 121 - 50 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Kviteseid 26.I.21" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
29361 
Kviteseid NK 118, 147(2) og 153 - 5 øre Posthorn 1920 samt 25 og 50 øre Løve II = 105 øre - stemplet "Kviteseid 6.XI.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
29360 
Kviteseid NK 141, 150 og 154 - 10, 35 og 60 øre Løve II = 105 øre - stemplet "Kviteseid 1.VIII.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
1514 
Kviteseid NK 143, 148 og 153 - 15, 30 og 50 øre Løve II = 95 øre - stemplet "Kviteseid 3.XII.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
5550 
Kviteseid NK 147 og 153 - 25 og 50 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Kviteseid 29.IV.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
18211 
Kviteseid NK 147 og 153 - 25 og 50 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Kviteseid 6.XI.34" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
25217 
Kviteseid NK 147(3) - 25 øre Løve II stemplet "Kviteseid 16.III.36" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
24708 
Kviteseid NK 150, 152 og 154 - 35, 40 og 60 øre Løve II = 135 øre - stemplet "Kviteseid 22.V.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
11451 
Kviteseid NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Kviteseid 20.XII.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
2347 
Kviteseid NK 222 og 285(2) - 30 øre Turistmerke og 35 øre V-merke = 100 øre - stemplet "Kviteseid 20.XI.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
200
8129 
Kviteseid NK 240 og 252 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 60 øre Løve dyptrykk = 65 øre - stemplet "Kviteseid 29.3.46" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
26990 
Kviteseid NK 285 og 299 - 35 øre V-merke og 60 øre Snorre = 95 øre - stemplet "Kviteseid 2.XII.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
200
23158 
Kviteseid NK 350 og 360 - 1.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Postjubileum = 110 øre - stemplet "Kviteseid 14.12.47" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
15816 
Kviteseid NK 376(3) - 45 øre Løveprovisorie stemplet "Kviteseid 23.VII.50" på konvolutt sendt luftpost til Syd-Rhodesia.  
250
9659 
Laardal NK 99, 100 og 104(2) - 5, 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Laardal 26.XII.17" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
10874 
Laardal NK 99, 100 og 103(3) - 5, 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Laardal 8.V.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
15493 
Laardal NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Laardal 3.III.17" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
1338 
Langangen NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Langangen 18.X.46" på brevkort sendt til Oslo.  
50
16005 
Langesund NK 55 og 77I - 25 øre 20 mm og 10 øre Knudsen fintagget = 35 øre - stemplet "Langesund 17.X.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes P.Wkap. A. III" og "Nordbanernes Peksp. I K" sendt til Elverum.  
800
1035 
Langesund NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Langesund 30.5.40" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Del av linjestempel "Åpnet ved..." på baksiden.  
200
1135 
Langesund BK 2I - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Langesund 23.7.1877" sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
27395 
Langesund BK 15 f - 10 øre rosa (NK 36) brevkort - førstekortet - stemplet "Langesund 12.I.89" sendt via Langesund til Frankfurt, Tyskland. Svarkortet er klippet av.  
1.000
8758 
Lastein NK 76(6) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Lastein 25.III.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
300
23245 
Lastein NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lastein 8.VIII.09" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
70
8869 
Lastein NK 100 og 103 - 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Lastein 9.II.12" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
12440 
Li (KPH) NK 393 - 25 øre Haakon stemplet KPH "Li" på brevforside sendt til Strømmen. (3 pkt.).  
100
9414 
Lunde i Telemark NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Lunde i Telemark 14.VI.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
4023 
Lårdal NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Lårdal 1.X.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
5822 
Lårdal NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Lårdal 22.IX.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
6217 
Mælum NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Mælum 23.5.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
23694 
Mælum NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Mælum 13.2.56" på konvolutt sendt til Stranda.  
75
523 
Neslandsvatn NK 409 - 55 øre OL 1952 stemplet "Neslandsvatn 27.IV.52" på konvolutt sendt til Tsjekkoslovakia.  
500
25694 
Neslandsvatn NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Neslandsvatn 9.4.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
19860 
Notodden NK 100 og 107 - 10 og 40 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Notodden 30.III.20" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
60
9480 
Notodden NK 102a(2) - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Notodden 2.VIII.19" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
9487 
Notodden NK 102a - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Notodden 25.VII.19" på konvolutt sendt til Harstad.  
20
8781 
Notodden NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Notodden 20.IV.14" på følgebrev sendt til Hurum.  
50
11205 
Notodden NK 108, og 109 - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Notodden 27.XII.23" på følgebrev sendt til Lilleaker. Følgebrevet er påsatt portoetikett BL.85 og satt i porto med 110 øre.  
2.000
14509 
Notodden NK 147(3) - 25 øre Løve II stemplet "Notodden 14.VII.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
18251 
Notodden NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Notodden 24.12.34" på postkort sendt til Åbo, Finland.  
70
12528 
Notodden NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Notodden 31.8.39" på konvolutt sendt via Notodden til Oslo.  
50
10342 
Notodden NK 281 og 282(3) - 15 og 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Notodden 11.10.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
10127 
Notodden NK 283 og 298 - 25 øre V-merke og 50 øre Snorre = 75 øre - stemplet "Notodden 29.10.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
250
19339 
Notodden NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Notodden 12.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
9483 
Notodden NK 343(2) - 10 øre Folkemuseum maskinstemplet "Notodden 13.2.46" på konvolutt sendt til Stavanger.  
30
19737 
Notodden NK 401, 439 og 440 - 55 øre Haakon samt 30 og 55 øre Regjeringsjubileum = 140 øre - stemplet "Notodden 26.11.55" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
50
12721 
Notodden TM 85(3) - 45 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Notodden 22.9.60" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
30380 
Notodden BK 163 - 85 øre gulbrun med tiltrykk 15 øre brevkort stemplet "Notodden 2.3.76" sendt til Nesbru.  
40
12039 
Nystrand NK 118 og 149(3) - 5 øre Posthorn 1920 og 35 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Nystrand 10.X.34" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
14206 
Nystrand NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
22888 
Nåsgrend NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Nåsgrend 18.I.24" på portokart sendt fra Kristiania.  
600
20166 
Næsland NK 72, 77II og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Næsland 29.XI.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Kristiania.  
300
26122 
Næsland NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Næsland 2.XII.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
3520 
Porsgrund Svart "Porsgrund 30.4.1849" på brevomslag sendt til Brevig.  
200
24877 
Porsgrund Svart "Porsgrund 6.12.1849" på litt medtatt helbrev sendt til Laurdal.  
200
18673 
Porsgrund Svart "Porsgrund 4.1.1850" på brevomslag sendt til Eidanger.  
200
27850 
Porsgrund Svart "Porsgrund 19.7.1850" på brevomslag sendt til Eidanger.  
200
28049 
Porsgrund Svart "Porsgrund 9.9.1850" på noe ufullstendig brevomslag sendt til Brevig.  
200
17924 
Porsgrund Svart "Porsgrund 10.9.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom øvre del av stempelet.  
2.000
17912 
Porsgrund Blå "Porsgrund 27.1.1851" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom øvre del av stempelet. (NK : 1.700.-).  
800
29376 
Porsgrund Blå "Porsgrund 23.1.1854" på helbrev sendt til Skien.  
75
884 
Porsgrund NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Porsgrund 4.7.1854" på bankobrev sendt til Horten.  
5.000
18875 
Porsgrund NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Porsgrund 26.4.1867" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
20046 
Porsgrund NK 11(3) - 1 skilling 1867 stemplet "Porsgrund 27.9.1872" på meget pent helbrev sendt til Christiania.  
1.800
20033 
Porsgrund NK 19III - 4 skilling Posthorn stemplet "Porsgrund 16.6.1876" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet.  
800
5504 
Porsgrund NK 27(2) - 20 øre skravert - vannrett par stemplet "Porsgrund 11.8.1882" på noe ufullstendig konvolutt sendt rekommandert til til London, England.  
1.700
15975 
Porsgrund NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Porsgrund 12.2.1880" på brevomslag sendt til Arendal.  
600
17456 
Porsgrund NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Porsgrund 9.VII.90" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
250
11675 
Porsgrund NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Porsgrund 18.VII.95" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
9070 
Porsgrund NK 76 og 77I(4) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Porsgrund 16.IX.98" på bankobrev sendt til Kristiania.  
150
24702 
Porsgrund NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Porsgrund 7.II.05" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
150
9389 
Porsgrund NK 80(3) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Porsgrund 25.I.10" på følgebrev sendt til Tinn.  
400