Nettbutikk - 35 (Brevig) -
Til innhold nettbutikk

35 (Brevig) -

13969 
35 (Brevig) NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet nummer "35" (Brevig) på konvolutt sidestemplet "Brevig 8.1.1867" sendt til Tinn.  
200
10107 
35 (Brevig) NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet nummer "35" (Brevig) på brevomslag sidestemplet Brevig 25.9.1872 sendt til Ulefos.  
900
10614 
35 (Brevig) NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet nummer "35" (Brevig) på konvolutt sidestemplet Brevig 18.4.1874 sendt til Kristiania.  
600
25097 
18. Verdensmesterskap i Sjakk For Junior NK 703 og 820(4) - 75 øre Fisk og aks og 1.25 kr Norsk natur II = 575 øre - stemplet "18. Verdensmesterskap i Sjakk For Junior 6.8.1979" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Provisorisk rek-seddel.  
100
14511 
818 (Austad i Slemdal) NK 145 - 20 øre Løve II stemplet firerings nummer "818" (Austad i Slemdal) på konvolutt sidestemplet "Siljan 2.XII.33" sendt til Oslo.  
400
22937 
Akkerhaugen TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Akkerhaugen 15.III.49" på konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
40
19522 
Akkerhaugen TM 71 - 30 øre O.S. stemplet "Akkerhaugen 18.VI.52" på konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
50
11162 
Atrå NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Atrå 11.XII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
19525 
Borgestad NK 736 - 85 øre Geologer stemplet "Borgestad 30.4.75" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
9853 
Bossbøen (KPH) NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet KPH "Bossbøen" (4 pkt.) på uadressert konvolutt.  
200
17892 
Brevig Svart "Brevig 26.10.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Påtegnet "3/4" lodd. Tidlig avtrykk - sjelden på utenlandsbrev.  
2.500
6120 
Brevig Svart "Brevig 24.9.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett berører ingen vitale deler. (NK : 3.000.-).  
1.200
12811 
Brevig Blå "Brevig 16.5.1853" på brevomslag sendt til Christiania.  
300
13053 
Brevig Helbrev datet "Brevig 25.4.1863" transittstemplet Christiania sendt til Grorud.  
300
11661 
Brevig NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Brevig 20.6.1862" på brevomslag sendt til Laurvig.  
250
9995 
Brevig NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Brevig 26.IV.91" på konvolutt sendt til Porsgrund.  
75
11615 
Brevig NK 76, 77II og 81(2) - 5, 10 og 30 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Brevig 31.III.08" på følgebrev sendt via Skien til Øifjeld.  
350
27706 
Brevig NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevig 30.III.05" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
70
26865 
Brevig BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Brevig 26.II.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
19061 
Brevig BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stempletblått "Brevig 21.VII.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
300
20183 
Brevik NK 96, 97, 99 og 110IIb - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 108 øre - stemplet "Brevik 22.VII.20" på bankobrev sendt til Sverige.  
450
28973 
Brevik NK 361 og 364 - 15 og 40 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Brevik 3.3.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
25815 
Brevik NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Brevik 17.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
17909 
Brunkeberg NK 100(5) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Brunkeberg 29.XII.15" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
13557 
Brunkeberg NK 104 og 108(4) - 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 225 øre - stemplet "Brunkeberg 22.IV.20" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
2901 
Bø i Telemark NK 97(4), 238 og 242 - 2 øre Posthorn 1909, 2 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Bø i Telemark 7.X.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13321 
Bø i Telemark NK 121 og 12 - 15 øre Posthorn 1920 og 20 øre Knudsen at betale = 35 øre - stemplet "Bø i Telemark 24.I.24" på portokart sendt fra Kristiania til Bø i Telemark.  
750
31426 
Bø i Telemarken NK 99 og 102(5) - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Bø i Telemarken 21.IV.19" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
60
17756 
Bø i Telemarken NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Bø i Telemarken 20.VII.17" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
14250 
Dalen i Telemark NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Dalen i Telemark 1.III.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5218 
Dalen i Telemark NK 249 og 289 - 35 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr V-merke = 135 øre - stemplet "Dalen i Telemark 15.12.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
28980 
Dalen i Telemark NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Dalen i Telemark 3.6.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
19843 
Dalen i Telemarken NK 99, 100 og 104(2) - 5, 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Dalen i Telemarken 17.VI.18" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
50
724 
Drangedal NK 276, 278 og 279 - 3, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Drangedal 3.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
9481 
Edland NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Edland 22.XII.36" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
4768 
Eidanger NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Eidanger 29.3.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
21752 
Fjaagesund NK 47 og 52 I - 25 øre 21 mm og 5 øre 20 mm = 30 øre - stemplet "Fjaagesund 9.VI.88" på bankobrev sendt til Lunde. Postkontorets segl på baksiden. 5-øren er defekt.  
1.300
4267 
Flatdal NK 22(2) - 1 øre skravert stemplet "Flatdal 19.1.1893" på lokalbrev sendt til Silgjord. Høyre 1-øre mangler to hjørner.  
1.000
11889 
Flatdal NK 99, 100 og 103(3) - 5, 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Flatdal 10.III.17" på følgebrev sendt til Øyfjell. NK 99 er en taggerad for bred.  
150
18384 
Flatdal NK 99, 100 og 103(3) - 5, 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Flatdal 6.II.17" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
15486 
Flatdal NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Flatdal 14.XII.37" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
17804 
Fyresdal NK 74(2) og 75(2) - 2 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Fyresdal 18.III.10" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
10392 
Fyresdal NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Fyresdal 29.V.16" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
12379 
Gomøy (KPH) NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet KPH "Gomøy" på vindu brevforside. (3 pkt.).  
150
12573 
Gvarv NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Gvarv 15.XI.02" på konvolutt sendt til Nes.  
150
9850 
Gvarv NK 104 og 108 - 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Gvarv 4.III.20" på følgebrev sendt til Kulhuset.  
50
10595 
Gvarv NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Gvarv 13.VIII.19" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
9872 
Gvarv NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Gvarv 8.III.21" på følgebrev sendt til Kulhuset.  
50
5363 
Gvarv NK 143 og 154 - 15 og 60 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Gvarv 12.4.35" på følgebrev sendt til Høydalsmo.  
40
23478 
Gvarv NK 150(2) - 35 øre Løve II stemplet "Gvarv 30.1.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
28562 
Gvarv NK 375 - 25 øre Løveprovisorie stemplet "Gvarv 14.7.49" på konvolutt sendt til Bø.  
50
11859 
Hjartdal NK 49II(3), 50, 52IV og 53VII - 1, 2, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Hjartdal 3.XI.93" på bankobrev sendt til Skien. Loddrett brett.  
1.200
10120 
Hjartdal NK 141 og 154 - 10 og 60 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Hjartdal 14.II.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
12829 
Hjartdal NK 141, 152 og 154 - 10, 40 og 60 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Hjartdal 28.I.36" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
24056 
Holden NK 12, 14 og 15(3) - 2, 4 og vasnnrett trestripe 8 skilling 1867 = 30 skilling - stemplet "Holden 5.4.1869" på dekorativt dobbeltvektig brevomslag transittstemplet "Skien 5.4.1869" sendt til La Rochelle, Frankrike.  
11.000
5632 
Holden NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Holden 14.3.1878" på helbrev sendt til Skien.  
250
12933 
Hollen NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Hollen 24.II.98" på konvolutt sendt til Johannesburg, Syd-Afrika. Brekk gjennom øvre del av merket.  
450
18083 
Høydalsmo NK 96, 97 og 152(4) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 40 øre Løve II = 163 øre - stemplet "Høydalsmo 8.II.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
17911 
Høydalsmo NK 141 og 153 - 10 og 50 øre Løve II = 60 øre - stemplet "Høydalsmo 2.VII.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
11660 
Høydalsmo NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Høydalsmo 2.11.53" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
28654 
Høydalsmo NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Høydalsmo 10.10.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
28093 
Kragerø Svart "Kragerø 19.3.1849" på betalt helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
2.000
28102 
Kragerø Blå "Kragerø 1.7.1853" på pent betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.500
28154 
Kragerø Blå "Kragerø 20.9.1853" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom stempelet.  
500
494 
Kragerø NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Kragerø 6.8.1860" på brevomslag sendt til Christiania.  
300
9635 
Kragerø Blå "Kragerø 7.1.1856" på helbrev datert "Barland 16. Desemb. 1855" transittstemplet blå "Svinesund 9.1.1856" sendt via Hamburg, Aachen og Boston til Wisconsin, Usa.  
3.500
25190 
Kragerø NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Kragerø 22.7.1864" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
8030 
Kragerø NK 31, 32 og 55 - 60 øre skravert, 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 185 øre - stemplet "Kragerø 29.8.1889" på bankobrev sendt via Skien til Laurdal. Poststedets segl på baksiden.  
3.000
16760 
Kragerø NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Kragerø 18.12.1884" på brevomslag sendt til Christianssand.  
150
5451 
Kragerø NK 79(2) - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kragerø 5.I.00" på følgebrev sendt til Sannikedal.  
75
4450 
Kragerø NK 289 - 1.00 kr V-merke stemplet "Kragerø 25.9.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
11288 
Kragerø NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Kragerø 21.5.1853" på konvolutt sendt til Fossing. Ankomst-stemplet "Fossing" på baksiden.  
30
23250 
Kragerø NK 411 - 30 øre Haakon VII 80 år stemplet "Kragerø 2.8.52" på konvolutt sendt til Kragerø.  
40
5472 
Kragerø NK 453 - 25 øre Olav maskinstemplet "Kragerø 28.5.1962" tekst "Kragerømessen 27.juli 1962 5.august" på brevkort sendt til Halden.  
125
29279 
Kragerø NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Kragerø 25.4.1962" tekst "Kragerømessen 27.juli 1962 5.august" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
5298 
Kragerø NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Kragerø 12.2.1966" tekst "Kragerømessen 1.-17. Juli 1966" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
439 
Kragerø TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. maskinstemplet "Kragerø 15.4.1966" tekst "Kragerømessen 1.-17. Juli 1966" på vinduskonvolutt.  
100
26769 
Kragerø BK 12 I - 5 øre blå brevkort stemplet "Kragerø 17.5.1882" sendt til Christiania.  
20
30533 
Kragerø BK 30 II v1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 10.5.1888" sendt til Tyskland.  
50
9143 
Kragerø BK 30II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 1.X.88" sendt til Skien.  
40