Nettbutikk - Fredrikstad-
Til innhold nettbutikk

Fredrikstad-

8569 
Fredrikstad NK 118(2) og 127 - vannrett par 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 30 øre - stemplet "Fredrikstad 25.V.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
17564 
Fredrikstad NK 118(4) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Fredrikstad 7.IV.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14292 
Fredrikstad NK 129(2) - 45 øre Løve I stemplet "Fredrikstad 9.X.25" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
2823 
Fredrikstad NK 143(2) - 15 øre Løve II stemplet "Fredrikstad 30.III.37" på konvolutt sendt til Straits Settlements, Malaya. Omadressert til Soerabaia (Surabaya), Indonesia.  
350
14610 
Fredrikstad NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Fredrikstad 27.XI.33" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
9669 
Fredrikstad NK 147(2) - 25 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Fredrikstad 8.IX.30" på verdibrev sendt til Danmark. Påsatt 30 øre Abel på baksiden som betaling for forsegling.  
250
10005 
Fredrikstad NK 155II og 307 - 45 øre Luftpost og 15 øre Wessel = 60 øre - stemplet "Fredrikstad 18.3.44" på rekommandert konvolutt sendt til Minde.  
150
29865 
Fredrikstad NK 191 - 20 øre Holberg maskinstemplet "Fredrikstad 3.I.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Kirkøy, Hvaler.  
50
8570 
Fredrikstad NK 193 og 196 - 10 og 30 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 7.4.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
400
8993 
Fredrikstad NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Fredrikstad 6.1.38" på konvolutt sendt til Usa.  
350
14810 
Fredrikstad NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm maskinstemplet "Fredrikstad 2.V.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8416 
Fredrikstad NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 20.3.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
8439 
Fredrikstad NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 28.3.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
6062 
Fredrikstad NK 235 - 20 øre Nansen II stemplet "Fredrikstad 21.9.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
10604 
Fredrikstad NK 237, 238, 240 og 243 - 1, 2, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 17.IV.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
18138 
Fredrikstad NK 238, 276 og 307 - 2 øre Posthorn dyptrykk, 3 øre V-merke og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.III.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
10987 
Fredrikstad NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 31.III.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
11139 
Fredrikstad NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 13.VI.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
4988 
Fredrikstad NK 240 og 254 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 5.VIII.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
9369 
Fredrikstad NK 240 og 311 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Nordkapp III = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 19.4.44" på konvolutt sendt til Minde.  
125
9649 
Fredrikstad NK 240, 220 og 221 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Turistmerke = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 3.11.39" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
19876 
Fredrikstad NK 240 og 362(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Fredrikstad 22.10.47" på rekommandert konvolutt sendt til Greåker.  
60
23219 
Fredrikstad NK 240 og 256 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 4.IX.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
26696 
Fredrikstad NK 240(2) og 256(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 5.IX.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
9632 
Fredrikstad NK 242 og 253 - 10 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 55 øre - stemplet "Fredrikstad 9.8.46" på konvolutt sendt luftpost til Tsjekkoslovakia.  
100
12516 
Fredrikstad NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 19.7.49" på konvolutt sendt til Oslo. Satt i porto med NK 248 stemplet "T" på baksiden.  
150
9129 
Fredrikstad NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 14.8.48" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
120
9138 
Fredrikstad NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 16.VI.1945" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
175
9640 
Fredrikstad NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 11.VI.1945" på sensurert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
175
9642 
Fredrikstad NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 11.VI.1945" på sensurert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
175
14106 
Fredrikstad NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 15.IX.1943" på konvolutt sendt til Hjellestad.  
60
10768 
Fredrikstad NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 11.2.43" på rekommandert konvolutt sendt til Moss.  
70
19280 
Fredrikstad NK 252 og 253 - 60 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 105 øre - stemplet "Fredrikstad 16.VII.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
9192 
Fredrikstad NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Fredrikstad 18.XII.45" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
5084 
Fredrikstad NK 254 og 277 - 15 øre Hålogaland og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 25.IV.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
5286 
Fredrikstad NK 254 og 277 - 15 øre Hålogaland og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.VI.1942" på konvolutt sendt til Bergen. Portobelagt med 40 øre betalt med NK 242 og 248.  
400
11784 
Fredrikstad NK 256 og 277 - 15 øre Redningsselskapet og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.VII.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
18143 
Fredrikstad NK 256 og 274(5) - 15 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 4.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
1171 
Fredrikstad NK 274(3), 278 og 279 - 1, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
2841 
Fredrikstad NK 274(2), 276(2) og 280 - 1, 3 og 12 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Fredrikstad 21.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
18331 
Fredrikstad NK 277 og 303 - 5 øre V-merke og 15 øre Nordraak = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 18.6.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
18392 
Fredrikstad NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Fredrikstad 6.11.1942" på trykksak sendt lokalt.  
175
18302 
Fredrikstad NK 302 og 305 - 10 og 30 øre Nordraak = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 30.VII.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
18345 
Fredrikstad NK 303 - 15 øre Nordraak stemplet "Fredrikstad 21.IX.42" på brevkort sendt til Bergen.  
100
12860 
Fredrikstad NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Fredrikstad 26.4.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
29774 
Fredrikstad NK 315 - 20 øre Grieg maskinstemplet "Fredrikstad 30.VI.1943" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på postkort sendt til Halden.  
75
9748 
Fredrikstad NK 316 - 40 øre Grieg stemplet "Fredrikstad 29.12.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
10158 
Fredrikstad NK 319(2) - 10 øre Landshjelp I stemplet "Fredrikstad 7.11.44" på konvolutt sendt til Minde.  
300
5639 
Fredrikstad NK 320 - 20 øre Landshjelp I stemplet "Fredrikstad 7.V.45" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
10393 
Fredrikstad NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Fredrikstad 14.10.44" på rekommandert konvolutt sendt til Minde.  
150
3458 
Fredrikstad NK 331(4) - 5 øre London stemplet "Fredrikstad 1.9.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
3343 
Fredrikstad NK 342(3) - vannrett trestripe 20 øre Røde Kors stemplet "Fredrikstad 28.9.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
80
15061 
Fredrikstad NK 342, 343, 345 og 349 - 20 øre Røde Kors, 10 øre Folkemuseum, 10 øre Nasjonalhjelpen og 15 øre Wings for Norway = 55 øre - stemplet "Fredrikstad 28.3.46" på konvolutt sendt ekspress til Vestre Aker.  
80
626 
Fredrikstad NK 349 - 15 øre Wings for Norway stemplet "Fredrikstad 5.11.46" på brevkort sendt til Glemmen pr. Frederikstad.  
100
2508 
Fredrikstad NK 352(2) og 360 - 2.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Postjubileum = 410 øre - stemplet "Fredrikstad 8.12.47" på følgebrev transittstemplet "Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux 10.XII.47" sendt via Turku til Pargas, Finland. Tollbehandling er betalt med 15mk frimerke. -  
500
20074 
Fredrikstad NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Fredrikstad 27.1.1951" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
11769 
Fredrikstad NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Fredrikstad 7.10.47" på rekommandert konvolutt sendt til Greåker.  
75
16416 
Fredrikstad NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Fredrikstad 24.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Greåker.  
100
16431 
Fredrikstad NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Fredrikstad 26.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Greåker.  
100
2919 
Fredrikstad NK 388, 390 og 432 - 10 og 15 øre Posthorn 1950 samt 35 øre Haakon = 60 øre - stemplet "Fredrikstad 6.3.56" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
11997 
Fredrikstad NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Fredrikstad 7.8.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
21697 
Fredrikstad NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Fredrikstad 9.9.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Hvaler.  
60
5756 
Fredrikstad NK 407, 408 og 409 - 15, 30 og 55 øre OL'52 = 100 øre - stemplet "Fredrikstad 1.10.51" på førtedagskonvolutt sendt til U.S.A.  
250
28992 
Fredrikstad NK 439 og 440 - 30 og 55 øre Regjeringsjubileum = 85 øre - stemplet "Fredrikstad 15.5.56" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
2860 
Fredrikstad NK 453 - 25 øre Olav maskinstemplet "Fredrikstad 28.2.62" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Oslo. Det ene stemplelet er feilstilt "28.2.61". Uvanling.  
250
13196 
Fredrikstad NK 455 - 30 øre Olav maskinstemplet "Fredrikstad 9.12.64" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Borge.  
30
10822 
Fredrikstad NK 525 - 60 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Fredrikstad 16.12.66" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Minnesund.  
40
13289 
Fredrikstad TM 76(6) - 10 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Fredrikstad 5.3.65" på konvolutt sendt til Onsøy.  
50
13302 
Fredrikstad TM 76(6) - 10 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Fredrikstad 3.3.56" på konvolutt sendt til Gressvik.  
50
13297 
Fredrikstad TM 78(3) - 20 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Fredrikstad 15.3.65" på konvolutt sendt til Onsøy.  
30
18771 
Fredrikstad BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Fredrikstad 26.III.09" sendt til Christiania.  
20
18781 
Fredrikstad BK 56 II v2 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort med variant "Avstand mellom merke og parentes 14.5 mm" - stemplet "Fredrikstad 25.2.09" sendt til Kristiania.  
100
27146 
Fredrikstad BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 98(2) = 11 øre - stemplet "Fredrikstad 11.X.14" sendt til Kotka, Finland.  
75
27147 
Fredrikstad BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Fredrikstad 26.II.16" sendt til Kotka, Finland.  
75
27148 
Fredrikstad BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Fredrikstad 22.II.16" sendt via Helsingfors til Kotka, Finland.  
75
11460 
Fredrikstad BK 92 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort maskinstemplet "Fredrikstad 7.XII.37" tekst "Støtt Norsk Arbeid" sendt til Oslo.  
60
27425 
Fredrikstad BK 100 B - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Fredrikstad 9.VI.1943" sendt til Gøteborg, Sverige. Sensurert.  
100
637 
Fredrikstad BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Fredrikstad 17.8.61" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" sendt til Halden.  
40
12321 
Gamle Fredrikstad TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset stemplet "Gamle Fredrikstad 13.12.82" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
26950 
Gamle Fredrikstad 1600 Frs TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor stemplet "Gamle Fredrikstad 1600 Frs 11.9.74" på konvolutt sendt til Oslo.  
60