Nettbutikk - 75 (Frederikshald) -
Til innhold nettbutikk

75 (Frederikshald) -

9277 
75 (Frederikshald) NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "75" (Frederikshald) på brevomslag sidestemplet blå Frederikshald 15.11.1857 sendt til Christiania.  
250
18565 
210 (Moss) NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet nummer "210" (Moss) på brevomslag sidestemplet "Moss 29.9.1858" sendt til Trondhjem.  
250
30888 
Askim NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Askim 22.12.50" på julekort sendt til Oslo. Med Røde Kors julemerke 1950.  
60
14388 
Askim NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Askim 30.3.44" på konvolutt sendt til Moelv. Påskrevet "Forretningspapirer".  
250
19044 
Askim NK 350(3) og 361 - 1.00 kr Haakon 1946 og 15 øre Postjubileum = 315 øre - stemplet "Askim 10.XII.47" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Pargas, Finland. Påsatt finsk 15 MK som betaling for tollbehandling. Loddrett brekk i følgebrevet.  
500
16165 
Askim NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Askim 18.12.47" på postkort sendt til Sverige. Påsatt Røde Kors julemerke 1974.  
50
8044 
Askim NK 631, 645, 925 og 941 - 20 og 10 kr Olav ståltykk samt 3.50 kr Byggverk V og 50 kr Olav ståltrykk = 8350 øre - stemplet "Askim 1.2.89" på postoppkrav følgebrev sendt til Frekhaug.  
70
9775 
Askim TM 37 - 40 øre Dyptrykk m/vm stemplet "Askim 15.II.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
16113 
Askim BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Askim 31.IV.07" sendt til London, England.  
60
12509 
Berg i Østfold NK 743 - 1.00 kr Skisporten stemplet "Berg i Østfold 11.5.76" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
29509 
Båstad NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Båstad 30.XII.47" på konvolutt sendt til Rakkestad.  
50
27010 
Båstad NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Båstad 28.2.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
23981 
Dilling BK 24II - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Dilling 10.9.1884" sendt til Moss.  
40
9295 
Eidsberg NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Eidsberg 9.4.1870" på brevomslag sendt via Sarpsborg til Frederikstad.  
350
2229 
Eidsberg NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk m/vm stemplet "Eidsberg 17.X.39" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
12243 
Engalsvik TM 129b - 1.25 kr Off.sak. offset stemplet "Engalsvik 28.5.79" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13314 
Engalsvik A NK 912(2) og 1159 - 15 kr Munnharpe og 4.00 kr Posthorn = 3400 øre - stemplet "Engalsvik A 3.3.94" på følgebrev sendt til Stavanger.  
50
17947 
Frederikshald Helbrev datert "Frederikshald 16.12.1824" sendt via Sverige og Hamburg til Bordeaux, Frankrike. Portoforklaring medfølger.  
700
21096 
Frederikshald Svart "Frederikshald 13.3.1829" på helbrev sendt til Bordeaux, Frankrike. Påstemplet "Suede" og "T.T.R.4".  
500
12752 
Frederikshald Svart "Frederikshald 2.1.1850" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
13052 
Frederikshald Blå "Frederikshald 3.8.1851" på helbrev sendt til Laurvig.  
250
17906 
Frederikshald Blå "Frederikshald 15.8.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbretter berører stempelet. (NK : 2.000.-).  
800
12787 
Frederikshald Blå "Frederikshald 30.1.1854" på helbrev sendt til Laurvig. Påskrevet portotall "5".  
100
28389 
Frederikshald Blå "Frederikshald 14.8.1854" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.000
12795 
Frederikshald Håndskrevet "Fr.hald 18/4" på helbrev sidestemplet blå "Frederikshald 19.4.1858" sendt til Vaage.  
300
8778 
Frederikshald NK 2 og 8(6) - 2 skilling Oscar og loddrett 6-blokk 4 skilling 1863 (plate I) = 26 skilling - stemplet "Frederikshald 21.4.1865" på brevomslag sendt via Sandøsund til Amiens, Frankrike.  
70.000
11440 
Frederikshald NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Frederikshald 16.2.1862" på liten konvolutt sendt til Christiania.  
300
13953 
Frederikshald NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Frederikshald 25.9.1859" på konvolutt sendt til Brevig.  
200
9472 
Frederikshald NK 6 og 12 - 2 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Frederikshald 10.11.1867" på brevomslag sendt til Sarpsborg. Meget uvanlig kombinasjon av de to utgavene 2-skilling.  
17.000
18549 
Frederikshald NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 11.5.1865" på brevomslag sendt til Sarpsborg.  
200
20050 
Frederikshald NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 29.7.1867" på pent brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet.  
1.500
11860 
Frederikshald NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Frederikshald 20.4.1873" på trykksak sendt til Sarpsborg.  
900
10301 
Frederikshald NK 12 og 14 - 2 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Frederikshald 25.4.1869" på ufullstendig brevomlag sendt til Sverige.  
750
17827 
Frederikshald NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Frederikshald 13.8.1871" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.900
15390 
Frederikshald NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Frederikshald 29.1.1878" på konvolutt sendt via Sarpsborg til Rakkestad.  
150
9601 
Frederikshald NK 37I(2) - vannrett par 10 øre uskravert stemplet "Frederikshald 23.X.82" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
1.000
8720 
Frederikshald NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Frederikshald 3.XII.90" på trykksak sendt til Abasfjorden.  
400
14216 
Frederikshald NK 52III - 5 øre 20 mm stemplet "Frederikshald 22.III.92" på trykksak sendt til Mandal.  
400
12929 
Frederikshald NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Frederikshald 16.XI.94" på konvolutt sendt til Skarnæs.  
40
16332 
Frederikshald NK 96, 97, 117, 120 og 127(3) - blandingsfrankatur = 78 øre - stemplet "Frederikshald 16.VII.23" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3141 
Frederikshald BK 2 IId - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Frederikshald 29.8.1878" sendt til Hamburg, Tyskland.  
400
3646 
Frederikshald BK 6 II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Frederikshald 17.III.81" sendt til England. Aldrersflekker.  
100
26803 
Frederikshald BK 41 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Frederikshald 17.II.93" sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
17915 
Frederiksstad Svart "Frederiksstad 8.8.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Brevet har arkivbrett og er litt flekket. (NK : 2.000.-).  
1.000
9153 
Frederiksstad Svart "Frederiksstad 20.3.1849" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
1.700
17884 
Frederiksstad Svart "Frederiksstad 13.3.1850" på brevomslag sendt til Sarpsborg.  
400
22473 
Frederiksstad Blå "Frederiksstad 8.3.1852" på brevomslag transittstemplet Christiania sendt til Urskoug.  
100
8843 
Frederiksstad Blå "Frederiksstad 13.5.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
900
3263 
Frederiksstad NK 1 - 4 skilling 1855 - merker med gode marger - uklart stemplet "Frederiksstad 18.4.18??" på ufullstendig brevforside.  
700
8786 
Frederiksstad NK 14(5) - 4 skilling 1867 - fireblokk og enkeltmerke = 20 skilling - stemplet "Frederiksstad 30.1.1871" på brevomslag transittstemplet "Christiania Omk." sendt til Purmerende, Nederland.  
35.000
17820 
Frederiksstad NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Frederiksstad 23.10.1868" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merket er delt loddrett av arkivbrett.  
600
15091 
Frederiksstad NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Frederiksstad 5.6.1874" på helbrev sendt til Christiania.  
125
18263 
Frederiksstad Konvolutt brukt som følgebrev sendt fra Frederiksstad 22/7-80 sendt til Frederikshald. Sendingen har bestått av "3 Sække a 25 tilsammen 75". Påtegnet "Frco".  
300
15345 
Frederiksstad NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Frederiksstad 24.1.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
3723 
Frederiksstad NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Frederiksstad 28.VII.82" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
10461 
Frederiksstad NK 30(2) og 54I - vannrett par 50 øre skravert og enkel 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Frederiksstad 23.XI.87" på konvolutt sendt til Melbourne, Australia. Konvolutten er påskrevet "via Suez". Transitt og ankomst-stempel på baksiden.  
4.500
17547 
Frederiksstad NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Frederiksstad 2.II.84" på verdibrev sendt til Christiania. Konvolutten er litt beskåret i venstre side etter åpning.  
1.200
3073 
Frederiksstad BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Frederiksstad 29.V.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
150
16970 
Fredrikshald NK 3 og 5(4) - 3 og 8 skilling Oscar = 35 skilling - stemplet "Fredrikshald 23.9.1861" på brevomslag sendt via Hamburg til Skottland. På forsiden rødt "Hamburg Paid 27/9" og rødt "London Paid 30/9". Merkene har vært løftet av brevomslaget og satt tilbake, og har svak vannrett brekk. Attest: F.C.M.  
6.000
506 
Fredrikshald NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikshald 24.XI.99" på trykksak sendt til Kristiania.  
50
23056 
Fredrikshald NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikshald 20.IV.00" på konvolutt sendt til Christiania. Portobelagt med PM 12 - 20 øre "at Betale" (fra første trykning) på baksiden.  
150
10328 
Fredrikshald NK 104(3) - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Fredrikshald 2.X.10" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
70
20762 
Fredrikshald NK 109(3) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Fredrikshald 29.VII.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 180 øre (Bl. nr. 85).  
300
16545 
Fredrikshald "Fredrikshald 20.VIII.18" på ufrankert postkort sendt til Sverige. Portobelagt med 14 øre ved ankomst.  
300
17525 
Fredrikshald NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Fredrikshald 31.I.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
30534 
Fredrikshald BK 30 II v1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Fredrikshald 26.IX.87" sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
3773 
Fredrikshald BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Fredrikshald 16.XII.11" sendt til Tyskland.  
75
27305 
Fredrikshald BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Fredrikshald 12.III.18" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
1137 
Fredrikstad NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Fredrikstad 21.IX.81" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
9211 
Fredrikstad NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Fredrikstad 7.IX.87" på konvolutt sendt til Kristiania.  
125
8212 
Fredrikstad NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Fredrikstad 27.II.95" på konvolutt sendt til Christiania.  
60
23489 
Fredrikstad NK 75 og 77II - 3 og 10 øre Knudsen fintagget = 13 øre - stemplet "Fredrikstad 24.III.03" på rekommandert trykksak transittstemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 25.III.03" sendt til Jarlsberg.  
900
16771 
Fredrikstad NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikstad 3.1.07" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
100
4927 
Fredrikstad NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.2.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
12220 
Fredrikstad NK 80(2) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikstad 10.VI.11" på følgebrev sendt til Garstad.  
150
22939 
Fredrikstad NK 96(2) og 98(6) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 3.3.14" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
120
10810 
Fredrikstad NK 99 og 102 - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 31.X.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
100
1107 
Fredrikstad NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Fredrikstad 7.V.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
10900 
Fredrikstad NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Fredrikstad 11.VII.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
22798 
Fredrikstad NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Fredrikstad 19.9.14" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250