Nettbutikk - Tønsberg-
Til innhold nettbutikk

Tønsberg-

16146 
Tønsberg NK 102(2) - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Tønsberg 3.VIII.15" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
80
5166 
Tønsberg NK 103 og 105 - 20 og 30 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Tønsberg 13.VIII.15" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
60
13599 
Tønsberg NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Tønsberg 30.VI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
25
30252 
Tønsberg NK 118 og 123 - 5 og 25 øre Posthorn 1920 = 30 øre - stemplet "Tønsberg 11.III.35" på konvolutt sendt til Tyskland.  
150
2970 
Tønsberg NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Tønsberg 27.I.36" på konvolutt sendt til Åbo, Finland.  
50
12743 
Tønsberg NK 141 og 159 - 10 øre Løve II og 10 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Tønsberg 28.IX.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
22188 
Tønsberg NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Tønsberg 11.VII.32" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
11032 
Tønsberg NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Tønsberg 15.V.28" på konvolutt sendt til Lysaker.  
125
22001 
Tønsberg NK 179(2) - 20 øre Hellig Olav stemplet "Tønsberg 10.VII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
8821 
Tønsberg NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Tønsberg 20.11.39" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
300
14848 
Tønsberg NK 202(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Tønsberg 16.3.40" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
200
18535 
Tønsberg NK 233(2) - 10 øre Nansen II stemplet "Tønsberg 17.5.41" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
14189 
Tønsberg NK 238(2), 274, 307 og 308 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 1 øre V-merke samt 15 og 20 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.X.42" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
5060 
Tønsberg NK 240 og 382 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre U.P.U. = 45 øre - stemplet "Tønsberg 21.4.50" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
100
18642 
Tønsberg NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Tønsberg 26.2.41" på lokal trykksak.  
150
15163 
Tønsberg NK 248 og 364 - 30 øre Løve dyptrykk og 40 øre Postjubileum = 70 øre - stemplet "Tønsberg 17.4.48" på verdibrev sendt til Nøtterøy. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 246.  
100
17632 
Tønsberg NK 331(5) - 5 øre London maskinstemplet "Tønsberg 27.4.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
70
5679 
Tønsberg NK 333(4) og 345(2) - fireblokk 10 øre London og 10 øre Nasjonalhjelpen = 60 øre - stemplet "Tønsberg 18.III.46" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
100
21772 
Tønsberg NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Tønsberg 24.11.45" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
9557 
Tønsberg NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Tønsberg 27.7.48" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
80
6072 
Tønsberg NK 356 og 358 - 40 og 80 øre Løve 1946 = 120 øre - stemplet "Tønsberg 18.5.49" på konvolutt sendt luftpost til Karachi, Pakistan.  
200
9552 
Tønsberg NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Tønsberg 1.4.49" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
80
11694 
Tønsberg NK 356 og 358 - 40 og 80 øre Løve 1946 = 120 øre - stemplet "Tønsberg 21.3.49" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
100
17645 
Tønsberg NK 357 - 55 øre Løve 1946 maskinstemplet "Tønsberg 18.3.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
100
8876 
Tønsberg NK 358 - 80 øre Løve 1946 stemplet "Tønsberg 28.12.46" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
80
8877 
Tønsberg NK 358 - 80 øre Løve 1946 stemplet "Tønsberg 4.10.49" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
80
20109 
Tønsberg NK 358 - 80 øre Løve 1946 stemplet "Tønsberg 9.4.49" på luftpostkonvolutt sendt til Bagdad, Irak. Ankomst-stemplet på baksiden. Merke med liten skade grunnet plasseringen.  
200
30296 
Tønsberg NK 361 og 371 - 15 øre Postjubileum og 25 øre Haakon 75 år = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.10.47" på konvolutt sendt til Tyskland.  
100
3108 
Tønsberg NK 364 og 365 - 40 og 45 øre Postjubileum = 85 øre - stemplet "Tønsberg 14.7.48" på verdibrev sendt til Nøtterøy.  
150
22490 
Tønsberg NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Tønsberg 19.8.47" på rekommandert konvolutt sendt fre Jersøy til Oslo.  
100
31385 
Tønsberg NK 634 - 65 øre Folketelling maskinstemplet "Tønsberg 1.11.69" tekst "Husk Postnummer" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1928 
Tønsberg NK 671 - 70 øre Flyktning 1971 maskinstemplet "Tønsberg 1.6.71" tekst "Welcome Tønsberg 1100 Years 1971" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13261 
Tønsberg TM 30 - 7 øre Dyptrykk m/vm stemplet "Tønsberg 21.1.41" på trykksak sendt til Råel.  
100
24873 
Tønsberg TM 44, 68 og 71 - 35 øre Dyptrykk samt 5 og 30 øre O.S. = 70 øre - stemplet "Tønsberg 29.12.54" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
13253 
Tønsberg TM 60 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Tønsberg 9.5.47" på konvolutt sendt til Askvoll.  
100
26106 
Tønsberg TM 65(2) - 50 øre Dyptrykk stemplet "Tønsberg 3.7.57" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
5406 
Tønsberg TM 74 - 100 øre O.S. stemplet "Tønsberg 30.11.55" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
26401 
Tønsberg TM 83(2) - 40 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Tønsberg 24.5.56" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
2803 
Tønsberg TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor maskinstemplet "Tønsberg 18.11.70" tekst "Welcome Tønsberg 1100 Years 1971" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
774 
Tønsberg PM 14 - 10 øre Knudsen å betale stemplet "Tønsberg 9.6.24" på underfankert postkort sendt fra Sverige.  
200
3555 
Tønsberg BK 2 IIc - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Tønsberg 14.6.1878" sendt til Liverpool, England. Aldersflekker.  
150
27100 
Tønsberg BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort stemplet "Tønsberg 27.2.1881" sendt til Christiania.  
30
27200 
Tønsberg BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Tønsberg 24.V.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
27202 
Tønsberg BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Tønsberg 20.V.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
27346 
Tønsberg BK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Tønsberg 9.IV.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
19384 
Tønsberg BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Tønsberg 1.IX.89" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
100
30508 
Tønsberg BK 41 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Tønsberg 30.VI.94" sendt til Aasgaardstrand.  
25
27136 
Tønsberg BK 45 III - 5 øre grønn (NK 61) brevkort stemplet "Tønsberg 26.VIII.96" sendt til Aasgaardsstrand.  
30
2345 
Tønsberg BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Tønsberg 25.1.62" tekst "Norwegian Ships Are Friendships" sendt til Oslo.  
125
8695 
Tønsberg 3100 NK 673 - 70 øre Hans Nielsen Hauge maskinstemplet "Tønsberg 3100 18.8.71" tekst "Vis Respekt For Vannet" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8581 
Tønsberg Fil.klubs Utst. NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Tønsberg Fil.klubs Utst. 21.3.42" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
25626 
Tønsberg Tur NK 99 og 108 - 5 og 50 øre Posthorn 1909 = 55 øre - stemplet "Tønsberg Tur 29.JUN.1917" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
50
19644 
Tønsberg Tur 2 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Tønsberg Tur 2 22 APR 1903" på noe flekket konvolutt sendt til Kristiania.  
50
14121 
Tønsberg Tur 3 NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Tønsberg Tur 3 24 APR 1908" på konvolutt sendt til Flekkefjord.  
100
20062 
Undrumsdal NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Undrumsdal 19.XII.65" på julekort sendt til Våle.  
60
5973 
Undrumsdal NK 610 - 40 øre Helleristning stemplet "Undrumsdal 19.XI.71" på konvolutt sendt til Barkåker.  
60
5779 
Vallø Svart "Vallø 25.9.1860" på brevomslag transittstemplet rød Christiania Bypost sendt til Christiania.  
60
12437 
Vallø NK 4 - 4 skilling Oscar fullstemplet "Vallø 9.6.1859" på luksus brevomslag sendt til Christianssand.  
1.000
8808 
Veierland NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Veierland 22.11.57" på konvolutt sendt til Asker.  
40
13885 
Veierland NK 929 - 2.50 kr Norden 1983 stemplet "Veierland 21.7.83" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10291 
Verdens Ende (KPH) NK 335 - 20 øre London stemplet KPH "Verdens Ende" (2 pkt.) på uadressert konvolutt.  
100
19677 
Verdens Ende (KPH) NK 433 og 436 - 40 og 70 øre Haakon = 110 øre - stemplet KPH "Verdens Ende" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
19697 
Verdens Ende (KPH) NK 894 - 2.20 kr Funksjonshemmede stemplet KPH "Verdens Ende" på konvolutt sendt til Vormedal.  
70
19473 
Verdens Ende (KPH) NK 926 - 2.00 kr Hunderaser stemplet KPH "Verdens Ende" på konvolutt sidestemplet "Tjøme 4.8.83" sendt til Lofts-Eik.  
70
28204 
Vivestad NK 423 - 30 øre Telegrafjubileum stemplet "Vivestad 11.1.55" på konvolutt sendt til Ramnes.  
60
5971 
Vivestad NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet "Vivestad 23.VIII.57" på konvolutt sendt til Ramnes.  
60
20083 
Vrængen NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Vrængen 27.IX.93" på konvolutt sendt til Sverige. Rik stempelflora på baksiden.  
150
15967 
Våle NK 760 - 1.25 kr Kringkasting stemplet "Våle 12.4.76" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
25677 
Våle NK 825 - 1.25 kr Norwex 80 I stemplet "Våle 19.9.78" på konvolutt sendt til Horten.  
75
17071 
Våle i Vestfold NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Våle i Vestfold 11.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
40
3255 
Våle i Vestfold NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Våle i Vestfold 3.4.57" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
40
14583 
Åsgårdstrand NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Åsgårdstrand 24.2.44" på konvolutt sendt til Minde.  
40
3241 
Åsgårdstrand NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Åsgårdstrand 17.11.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
13181 
Åsgårdstrand NK 371 - 25 øre Haakon 75 år stemplet "Åsgårdstrand 15.1.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8004 
Åsgårdstrand NK 377 - 25 øre Kielland stemplet "Åsgårdstrand 27.5.49" på konvolutt sendt til Bekkelaget.  
40
1461 
Åsgårdstrand NK 515 og 533(2) - 15 øre Posthorn og 35 øre Sult = 85 øre - stemplet "Åsgårdstrand 24.6.63" på baksiden av konvolutt sendt ufrankert fra England.  
150
2272 
Åsgårdstrandmessen 1955 "Åsgårdstrandmessen 1955 7.7.55" på uadressert konvolutt påsatt 2 forskjelligr "Aasgaardstrands Fod Post".  
150
8531 
Østre Halsen NK 118 og 160 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Østre Halsen 6.VI.28" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
75
27834 
Østre Halsen NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Østre Halsen 22.XII.55" på konvolutt sendt til Bergen.  
30
27584 
Østre Halsen NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Østre Halsen 4.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40