Nettbutikk - Nøtterøy-
Til innhold nettbutikk

Nøtterøy-

2135 
Nøtterøy NK 448 og 450 - 25 og 65 øre Geofysisk år = 90 øre - stemplet "Nøtterøy 19.12.58" på konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
50
19845 
Nøtterøy NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet "Nøtterøy 12.11.57" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1717 
Postutstillingen i Tønsberg 1955 NK 388 og 425 - 10 øre Posthorn 1950 og 20 øre Frimerkejubileum = 30 øre - stemplet "Postutstillingen i Tønsberg 1955 27.1.55" på konvolutt sendt til Brumunddal.  
60
13206 
Postutstillingen i Tønsberg 1955 NK 425(2) - 20 øre Frimerkejubileum stemplet "Postutstillingen i Tønsberg 1955 27.1.55" på konvolutt sendt til Barkåker.  
50
15298 
Postutstillingen i Tønsberg 1955 NK 425, 426 og 427 - 20, 30 og 55 øre Frimerkejubileum = 105 øre - stemplet "Postutstillingen i Tønsberg 1955 16.1.55" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
75
15300 
Postutstillingen i Tønsberg 1955 NK 425, 426 og 427 - 20, 30 og 55 øre Frimerkejubileum = 105 øre - stemplet "Postutstillingen i Tønsberg 1955 16.1.55" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
40
29056 
Postutstillingen i Tønsberg 1955 NK 426 - 30 øre Frimerkejubileum stemplet "Postutstillingen i Tønsberg 1955 30.1.55" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
8054 
Ramnes NK 361 - 15 øre Postjubileum stemplet "Ramnes 1.11.48" på konvolutt sendt til Ramnes.  
40
12027 
Ramnæs NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Ramnæs 7.IV.09" på konvolutt sendt til Danmark. Portobelagt med 20 øre.  
300
5994 
Revatal NK 432 og 452 - 35 øre Haakon og 65 øre Haakon VII 85 år = 100 øre - stemplet "Revatal 18.VIII.57" på konvolutt sendt til Ramnes.  
75
19879 
Revatal NK 479 - 45 øre Blomster stemplet "Revatal 30.VII.60" på konvolutt sendt til Ramnes.  
140
12002 
Råstad NK 222 og 250(3) - 30 øre Turistmerke og 40 øre Løve dyptrykk = 150 øre - stemplet "Råstad 16.12.43" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
2627 
Råstad NK 240 og 346 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Nasjonalhjelpen = 20 øre - stemplet "Råstad 21.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
60
16372 
Sande i Jarlsb. NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Sande i Jarlsb. 12.11.1861" (d) på helbrev sendt til Bergen.  
450
23100 
Sande i Jarlsb. NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Sande i Jarlsb. 18.1.1861" (d) på brevomslag sendt til Christiania.  
500
15090 
Sande i JarlsbZ Svart "Sande i Jarlsb: 11.10.1870" på brevomslag sendt til Skauger.  
60
20120 
Sande i JarlsbZ NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Sande i Jarlsb: 9.6.1861" på helbrev sendt til Holmestrand.  
350
29969 
Sande i JarlsbZ NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Sande i Jarlsb: 28.6.1878" på konvolutt sendt via Drammen og Laurvig til Laurdal. Rift oppe i konvolutten.  
300
19895 
Sande i JarlsbZ NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Sande i Jarlsb: 12.4.1880" på konvolutt sendt via Drammen til Kristiania.  
100
25424 
Sande i Jarlsberg NK 8(2) - blekk-krysset vannrett par 4 skilling 1863 på brevomslag med hånskrevet påtegning "Sande 28/9" (1866) sendt til Christiania.  
600
29051 
Sande i Jarlsberg NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Sande i Jarlsberg 19.VII.89" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75
579 
Sande i Vestfold NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sande i Vestfold 25.3.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
26003 
Sande i Vestfold TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Sande i Vestfold 13.12.63" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
17927 
Sandefjord Svart "Sandefjord 1.8.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.800
16800 
Sandefjord Svart "Sandefjord 27.4.1851" på helbrev sendt til Laurvig.  
200
12755 
Sandefjord Svart "Sandefjord 21.3.1852" på brevomslag sendt til Christiania.  
300
17928 
Sandefjord Svart "Sandefjord 26.6.1852" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett berører såvidt stempelet i underkant.  
1.700
5459 
Sandefjord Svart "Sandefjord 2.5.1852" på helbrev sendt til Laurvig.  
200
17926 
Sandefjord Grønnblå "Sandefjord 25.10.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Tidligst kjente i NK 2001. (NK for blå : 5.000.-).  
3.500
11983 
Sandefjord Svart "Sandefjord 7.9.1854" på helbrev sendt til Laurvig.  
300
1363 
Sandefjord NK 14(2) - 4 skilling 1867 stemplet "Sandefjord 22.5.1869" på brevomslag sendt til Christiania. Taggeanmerkninger.  
300
17455 
Sandefjord NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Sandefjord 9.6.1891" på følgebrev sendt til Volden.  
400
12738 
Sandefjord NK 31, 42 og 54 II - 60 øre skravert, 5 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 85 øre - stemplet "Sandefjord 4.7.1889" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Aamot, Rena Station.  
2.500
9968 
Sandefjord NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Sandefjord 22.7.1885" på konvolutt sendt til Kristiania.  
125
8981 
Sandefjord NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Sandefjord 24.6.1889" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
12858 
Sandefjord NK 99(4), 100(2) og 103 - 5, 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 60 øre - stemplet "Sandefjord 8.II.22" på rekommandert konvolutt sendt til Tønsberg. To av 5-ørene har feil.  
100
12504 
Sandefjord NK 100 og 101(5) - 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 70 øre - stemplet "Sandefjord 11.V.21" på følgebrev sendt til Asker.  
200
22666 
Sandefjord NK 100 og 103 - 10 og 20 øre Posthorn 1909 = 30 øre - stemplet "Sandefjord 27.II.11" på følgebrev sendt til Kragerø.  
50
8327 
Sandefjord NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Sandefjord 24.IV.25" på følgebrev sendt til Solheim.  
40
5974 
Sandefjord NK 110IIb og 126 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Sandefjord 31.VIII.26" på følgebrev sendt til Salhus.  
50
8397 
Sandefjord NK 113 og 118 - 5.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 505 øre - stemplet "Sandefjord 12.III.28" på verdifølgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Sverige. Portobelagt med 30 øre ved ankomst.  
700
9405 
Sandefjord NK 143, 145 og 154(2) - 15, 20 og 60 øre Løve II = 155 øre - stemplet "Sandefjord 4.3.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
8667 
Sandefjord NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Sandefjord 13.III.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Arkivhull.  
50
2488 
Sandefjord NK 175(2) - 30 øre Abel stemplet "Sandefjord 26.1.31" på bankobrev sendt til Skien.  
250
29627 
Sandefjord NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Sandefjord 8.1.40" på konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A.  
75
8548 
Sandefjord NK 230(2) - 1.50 kr Kronemerke Løve stemplet "Sandefjord 19.2.46" på følgebrev sendt til Kautokeino.  
40
22106 
Sandefjord NK 247 og 252 - 25 og 60 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Sandefjord 3.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Usa.  
300
20677 
Sandefjord NK 277(4) - 5 øre V-merke maskinstemplet "Sandefjord 2.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
5879 
Sandefjord NK 350, 388 og 390 - 1.00 kr Haakon 1946 samt 10 og 15 øre Posthorn 1950 = 125 øre - stemplet "Sandefjord 6.6.56" på verdibrev sendt til Stokke. Postens segl betalt med 2 stk. NK 390 på baksiden.  
75
8336 
Sandefjord NK 350, 431 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 samt 25 og 35 øre Haakon = 160 øre - stemplet "Sandefjord 19.9.57" på verdibrev sendt til Stokke.  
100
10848 
Sandefjord NK 373 - 80 øre Skogselskap stemplet "Sandefjord 1.8.49" på kortbrev sendt luftpost til Praha, Tsjekkoslovakia.  
100
22586 
Sandefjord NK 376(2) - 45 øre Løveprovisorie stemplet "Sandefjord 25.I.51" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
18042 
Sandefjord NK 458 - 40 øre Olav stemplet "Sandefjord 1.4.1958" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
987 
Sandefjord NK 655 - 40 øre Bergen 900 år stemplet "Sandefjord 12.10.70" på konvolutt sendt til Nøtterøy.  
60
17511 
Sandefjord TM 62(2) - 30 øre Dyptrykk stemplet "Sandefjord 29.9.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
200
5902 
Sandefjord PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Sandefjord 12.X.10" på postkort sendt sendt fra U.A.A.  
150
20325 
Sandefjord BK 105II - 15 øre oliven (NK 268) brevkort maskinstemplet "Sandefjord 22.XI.41" tekst "V Med Ekeløv" sendt til Oslo. Stifthull.  
200
1984 
Sandefjord BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Sandefjord 10.4.1962" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" sendt til Oslo. Ikke registrert i Aune.  
300
30660 
Sandefjord BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort maskinstemplet "Sandefjord 19.1.1962" tekst "Norwegian Ships Are Friendships" sendt til Oslo.  
125
1222 
Sandefjord BK 136b - 40 øre brunrød (NK 521) brevkort maskinstemplet "Sandefjord 8.12.66" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" sendt til Moss.  
40
560 
Sandefjord 3200 NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Sandefjord 3200 3.7.71" tekst "Landskonkurransen Sjøvett 71" på konvolutt sendt til Minde.  
50
3297 
Sandefjord 3200 NK 665 - 70 øre Fysisk fostring maskinstemplet "Sandefjord 3200 15.12.70" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
6002 
Sem NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Sem 9.VII.95" på konvolutt sendt til Glemminge.  
40
2295 
Sem NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Sem 17.X.20" på konvolutt sendt til Nesodden.  
40
28885 
Sem NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Sem 7.10.64" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
5968 
Sem NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Sem 3.6.65" på konvolutt sendt til Andebu.  
60
19915 
Skoppum NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Skoppum 23.XII.33" på julekort sendt til Tønsberg.  
40
19946 
Skoppum NK 165 og 14 - 10 øre Portoprovisorie og 10 øre Knudsen å betale = 20 øre - stemplet "Skoppum 26.II.29" på konvolutt sendt til Oslo. En meget uvanlig portokombinasjon av frimerker og portomerker.  
800
13034 
Skoppum NK 240(4) - fireblokk 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Skoppum 10.IV.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
4523 
Skoppum LYKKEBREVET - Loddseddelen (nedre del) - stemplet "Skoppum 20.6.64" på konvolutt sendt til Notodden. Talongen ligger i konvolutten.  
300
25297 
Sommermessen 1957 Åsgårdstrand NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet "Sommermessen 1957 Åsgårdstrand 12.7.57" på konvolutt sendt til Horten.  
75
1406 
Stavern NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Stavern 4.IV.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9665 
Stavern NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Stavern 18.II.32" på konvolutt sendt via Stavanger til Randaberg.  
40
14361 
Stokke NK 18(2) og 19I - blekk-krysset vannrett par 3 skilling og enkel 4 skilling Posthorn = 10 skilling - på rekommandert brevomslag håndskrevet "Stokke 12/9-73" sendt til Christiania. Transittstemplet "Tønsberg 13.9.1873" på baksiden. Merkene har små tagge-anmerkninger.  
7.000
28325 
Stokke NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet hullstempel "Stokke 3.I.87" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
20031 
Stokke NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Stokke 27.II.34" på konvolutt sendt til Sem.  
40
19982 
Stokke NK 160 - 15 øre Ibsen stemplet "Stokke 13.X.28" på julekort sendt til Egge Jernbanest.  
60
19951 
Stokke Speidernes Landsleir 1962 NK 502 og 503 - 45 og 90 øre Sydpoljubileum = 135 øre - stemplet "Stokke Speidernes Landsleir 1962 15.7.1962" på konvolutt sendt til Teie.  
100
6057 
Sundane (KPH) NK 839 - 1.25 kr Holmenkollrennene stemplet KPH "Sundane" (2 pkt.) på konvolutt sendt til Danmark.  
70
4143 
Svarstad NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Svarstad 26.9.1875" på konvolutt sendt via Holmestrand til Fredrikstad.  
400