Nettbutikk - Larvik-
Til innhold nettbutikk

Larvik-

6050 
Larvik NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Larvik 26.IX.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
28096 
Larvik NK 148 og 154(2) - 30 og 60 øre Løve II = 150 øre - stemplet "Larvik 2.4.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
18100 
Larvik NK 149 - 35 øre Løve II stemplet "T" på portokart datert "Larvik 24.4.28" sendt til Oslo anvisningsavdeling.  
300
9595 
Larvik NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Larvik 20.III.29" på konvolutt sendt til Oklungen.  
40
2284 
Larvik NK 229 - 1.00 kr Kronemerke Løve stemplet "Larvik 28.12.42" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
8494 
Larvik NK 229 og 253 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 45 øre Luftpost = 145 øre - stemplet "Larvik 9.11.45" på følgebrev sendt til Valnes i Bodin. Stifthull.  
70
11561 
Larvik NK 240 og 402(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 60 øre Haakon = 125 øre - stemplet "Larvik 19.7.55" på verdibrev sendt til Stokke.  
75
25668 
Larvik NK 240, 251 og 358 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 50 øre Løve dyptrykk og 80 øre Løve 1946 = 135 øre - stemplet "Larvik 7.2.50" på konvolutt sendt til Usa.  
75
10327 
Larvik NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Larvik 24.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
3081 
Larvik NK 251 og 350 - 50 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 150 øre - stemplet "Larvik 31.8.56" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
3495 
Larvik NK 290 - 1.50 kr V-merke stemplet "Larvik 24.11.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
150
9944 
Larvik NK 394 og 422 - 25 øre Haakon og 20 øre Telegrafjubileum = 45 øre - stemplet "Larvik 14.12.54" på konvolutt sendt luftpost til U.S.A.  
70
3251 
Larvik NK 396 og 486 - 30 øre Haakon og 25 øre Skip = 55 øre - stemplet "Larvik 19.12.60" på postkort sendt til Geneve, Sveits.  
50
9868 
Larvik NK 488 - 55 øre Skip stemplet "Larvik 27.8.60" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
25968 
Larvik NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Larvik 11.1.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16323 
Larvik NK 542 og 545 - 25 øre Tekstil og 25 øre Munch = 50 øre - stemplet "Larvik 19.12.63" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
542 
Larvik NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Larvik 2.7.71" tekst "Gyldenløves By Larvik 300 År 1671-1971" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
29672 
Larvik NK 646 - 70 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Larvik 30.9.71" tekst "Gyldenløves By Larvik 300 År 1671-1971" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
30502 
Larvik BK 41 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Larvik 26.VIII.92" sendt til Christiania.  
30
28203 
Laurvig Svart "Laurvig 14.9.1848" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom stempelet.  
1.000
12809 
Laurvig Svart "Laurvig 17.10.1849" på brevomslag sendt til Sandefjord.  
200
17922 
Laurvig Svart "Laurvig 20.10.1849" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.400
19665 
Laurvig Svart "Laurvig 4.4.1850" på brevomslag sendt til Drammen.  
100
12820 
Laurvig Blå "Laurvig 16.1.1851" på brevomslag sendt til Tønsberg. Arkivbrett, mangler en flapp.  
75
12822 
Laurvig Blå "Laurvig 10.8.1852" på helbrev sendt til Drammen.  
125
12803 
Laurvig Blå "Laurvig 25.10.1852" på helbrev sendt til Drammen. Arkivbretter.  
150
17923 
Laurvig Blå "Laurvig 30.4.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak brett gjennom stempelet. (NK : 900.-).  
600
27201 
Laurvig Blå "Laurvig 1.9.1853" på brevomslag sendt til Brevig.  
75
28205 
Laurvig Blå "Laurvig 15.7.1854" på ubetalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "24" med rødblyant. Flott kvalitet.  
900
3247 
Laurvig Svart "Laurvig 1.11.1859" på brevomslag sendt til Drammen.  
50
19015 
Laurvig Svart "Laurvig 22.4.1861" på brevomslag sendt til Eidanger.  
30
18840 
Laurvig Svart "Laurvig 8.9.1863" på brevomslag sendt til Eidanger.  
30
5493 
Laurvig Svart "Laurvig 9.4.1868" på helbrev transittstemplet Tønsberg sendt til Andebo.  
60
3387 
Laurvig NK 4 - 4 skilling Oscar stemplet "Laurvig 17.12.1859" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
8392 
Laurvig Svart "Laurvig 10.9.1867" på brevomslag transittstemplet Brevig sendt til Eidanger.  
50
12046 
Laurvig NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Laurvig 11.5.1870" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
25281 
Laurvig NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Laurvig 11.9.1871" på sørgekonvolutt sendt til Christiania.  
150
4605 
Laurvig NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Laurvig 25.8.1878" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
14270 
Laurvig NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Laurvig 28.3.1880" på konvolutt sendt til Skien.  
75
12700 
Laurvig NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Laurvig 20.III.90" på konvolutt sendt via Brindisi og Brisbane til Mount Morgan, Queensland, Australia. Transitt og ankomststempler på baksiden.  
6.000
1424 
Laurvig "Laurvig 13.X.88" på kvittering for innbetalt inderigsk postanvisning sendt til Drammen.  
50
2507 
Laurvig "Laurvig 9.V.89" på kvittering for innbetalt indenrigsk postanvisning sendt til Kristiania.  
50
10807 
Laurvig NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet hullstempel "Laurvig 26.VII.86" på konvolutt sendt til Christiania.  
300
26863 
Laurvig BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Laurvig 5.4.1878" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26866 
Laurvig BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Laurvig 28.3.1878" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27091 
Laurvig BK 12 I - 5 øre blå brevkort stemplet hullstempel "Laurvig 26.V.82" sendt til Tønsberg. (1 pkt).  
50
18663 
Laurvig BK 27 IIf - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Laurvig 1.X.89" sendt til Trondhjem.  
30
5297 
Lauve NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Lauve 20.11.52" på konvolutt sendt til Larvik.  
40
2461 
Lauve NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Lauve 20.12.58" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
50
28629 
Lauve NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Lauve 29.7.64" på postkort sendt til Jar.  
60
28621 
Lofts-Eik NK 526 - 65 øre Stavkirke stemplet "Lofts-Eik 11.3.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1259 
Lofts-Eik NK 666 - 70 øre Tønsberg 100 år stemplet "Lofts-Eik 26.1.71" på konvolutt sendt til Eiksmarka.  
40
1440 
Lofts-Eik NK 666 - 70 øre Tønsberg 100 år stemplet "Lofts-Eik 19.2.71" på konvolutt sendt til Eiksmarka.  
40
9087 
Lofts-Eik NK 691 - 80 øre Haaakon VII 100 år stemplet "Lofts-Eik 29.7.75" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
30
29003 
Lofts-Eik NK 790 - 1.25 kr Europa 1977 stemplet "Lofts-Eik 30.9.78" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
2880 
Melsomvik NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Melsomvik 4.IX.11" på postkort transittstemplet hullstempel "Stokke" sendt til Nystrand.  
50
15694 
Nanset NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Nanset 22.8.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
6086 
Nykirke NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Nykirke 30.12.37" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
13349 
Nykirke NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Nykirke 3.5.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
19824 
Nykirke NK 806, 886, 993, 1028, 105 og 1069 - blandingsfrankatur = 1900 øre - stemplet "Nykirke A 14.3.97" på rekommandert konvolutt sendt til Nykirke.  
40
26931 
Nykirke NK 899 - 1.30 kr Norsk billedvev stemplet "Nykirke 14.12.81" på postkort sendt til Nesbru.  
50
30546 
Nykirke BK 18 b - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke ?.12.1882" sendt til Aasgaardstrand.  
50
30547 
Nykirke BK 18 b - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke 24.I.1883" sendt til Aasgaardstrand.  
50
27238 
Nykirke BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke 30.4.1883" sendt til Aasgaardsstrand.  
50
27239 
Nykirke BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke 7.3.1884" sendt til Aasgaardsstrand.  
50
5782 
Nøtterø Svart "Nøtterø 29.11.1871" på helbrev sendt til Tønsberg.  
50
14654 
Nøtterø NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Nøtterø 12.9.1881" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
950
16150 
Nøtterø NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Nøtterø 25.5.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
13095 
Nøtterø NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Nøtterø 3.I.95" på konvolutt sendt til Sandefjord.  
40
13429 
Nøtterø NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nøtterø 11.VII.01" på følgebrev sendt til Vrengen.  
150
19796 
Nøtterø NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Nøtterø 13.XII.04" på postkort sendt til Kristiania.  
40
30424 
Nøtterø BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Nøtterø 25.VI.15" sendt til Langesund.  
60
6093 
Nøtterøy NK 118(2) og 178(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Nøtterøy 29.XI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
70
4180 
Nøtterøy NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Nøtterøy 25.IX.22" på konvolutt sendt til Tjømø.  
60
13235 
Nøtterøy NK 165(2) - 10 øre Portoprovisorie stemplet "Nøtterøy 15.II.29" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
27929 
Nøtterøy NK 240 og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Haakon = 30 øre - stemplet "Nøtterøy 15.10.51" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
6095 
Nøtterøy NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Nøtterøy 19.12.52" på konvolutt sendt til Duken.  
40
28136 
Nøtterøy NK 415, 416 og 417 - 20, 30 og 55 øre Nordkapp IV = 105 øre - stemplet "Nøtterøy 20.6.53" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
5997 
Nøtterøy NK 425(2) - 20 øre Frimerkejubileum stemplet "Nøtterøy 13.5.55" på konvolutt sendt til Ramnes.  
40
5998 
Nøtterøy NK 426 - 30 øre Frimerkejubileum stemplet "Nøtterøy 23.2.55" på konvolutt sendt til Ramnes.  
40