Nettbutikk - Holmestrand-
Til innhold nettbutikk

Holmestrand-

15111 
Holmestrand NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 9.9.1880" på konvolutt sendt til Grangemouth, Skottland.  
800
15192 
Holmestrand NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 2.4.1879" på konvolutt sendt til Skottland.  
800
17849 
Holmestrand NK 27(2) - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 12.9.1878" på "Dampskibssag" sendt til Tønsberg. Omslaget har reparerte skader og ett merke mangler hjørne.  
1.200
25095 
Holmestrand NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Holmestrand 19.1.1884" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
12481 
Holmestrand "Holmestrand 7.4.1885" på militært tjenestebrevkort sendt til Drammen.  
50
14554 
Holmestrand "Holmestrand 4.6.1885" på militært tjenestebrevkort sendt til Drammen.  
50
4871 
Holmestrand NK 53VII - type 2 - 10 øre 20 mm stemplet "Holmestrand 20.11.1893" på konvolutt sendt til Horten.  
500
4386 
Holmestrand "Holmestrand 7.6.1885" på militært tjenestebrevkort sendt til Drammen.  
60
13396 
Holmestrand "Holmestrand 20.5.1884" på militært tjenestebrevkort sendt til Gardermoen.  
50
30544 
Holmestrand BK 18 a - 5 øre blå brevkort stemplet "Holmestrand 1.9.1883" sendt til Gøteborg, Sverige.  
50
30538 
Holmestrand BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Holmestrand 17.10.1883" sendt til Gøteborg, Sverige. Innklipp i kortet nede til venstre.  
150
27327 
Holmestrand BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Holmestrand 24.3.1884" sendt til Christiania.  
50
8986 
Horten Blå "Horten 8.9.1853" på helbrev sendt til Frederiksværn.  
150
29380 
Horten Blå "Horten 14.9.1854" på brevomslag sendt til Holmestrand.  
150
3749 
Horten NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Horten 27.7.1863" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
25658 
Horten NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Horten 24.3.1866" på brevomslag (mangler sideklaffer) sendt til Christiania.  
200
2602 
Horten NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Horten 23.6.1875" på konvolutt sendt til Kristiansand.  
300
978 
Horten NK 22(2) og 25 - 1 og 10 øre skravert = 12 øre - stemplet "Horten 12.8.1878" på konvolutt sendt til Danmark.  
400
10939 
Horten NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Horten 19.2.1881" på dobbeltvektig trykksak sendt til Christiania.  
1.200
9021 
Horten NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Horten 26.11.1883" på trykksak sendt til Kristiania.  
1.400
146 
Horten NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Horten 6.10.1881" på konvolutt sendt til Christiania.  
750
8203 
Horten NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Horten 15.12.1882" på konvolutt sendt til Frankrike.  
1.200
1028 
Horten NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Horten 15.IV.90" på konvolutt sendt til Grimstad.  
150
1166 
Horten NK 76(2), 77I og 79(3) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Horten 19.VII.97" på følgebrev sendt til Snaasen. Den ene 5-øren er defekt.  
400
1187 
Horten NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 10.IX.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
300
1261 
Horten NK 76, 77II(5) og 79(2) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 10.IX.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
275
2319 
Horten NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 7.XII.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
300
12769 
Horten NK 76 og 77II(6) - 5 øre og 6-stripe 10 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Horten 6.VIII.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
17173 
Horten NK 76 og 79(9) - 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 185 øre - stemplet "Horten 21.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
17314 
Horten NK 76, 77II, og 79(10) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 215 øre - stemplet "Horten 1.III.06" på følgebrev sendt til Snaasen. 10-øren er defekt.  
400
22879 
Horten NK 76 og 77II(6) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Horten 27.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22880 
Horten NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 15.II.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
300
30456 
Horten NK 76 og 79(6) - 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 125 øre - stemplet "Horten 30.IX.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
1162 
Horten NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 17.V.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
1165 
Horten NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 26.VII.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
1214 
Horten NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 6.VIII.02" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen. Loddrett brekk i følgebrevet berører ingen av merkene.  
125
13685 
Horten NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 17.XII.01" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
40
14935 
Horten NK 77II(9) og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 26.XI.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
200
14968 
Horten NK 77II(7) og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 27.X.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
200
18630 
Horten NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 28.I.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
22839 
Horten NK 77II(7) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 26.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
175
22846 
Horten NK 77II(8) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 16.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
22886 
Horten NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Horten 21.III.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
100
22909 
Horten NK 77II(11) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 10.XI.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
22910 
Horten NK 77II(9) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 24.IX.04" på følgebrev sendt til Snaasen. Ett merke er defekt.  
150
22918 
Horten NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 11.III.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
25568 
Horten NK 77II(11) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 12.IV.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
28327 
Horten NK 120(3) - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Horten 9.II.23" på postkort sendt til London, England.  
150
4944 
Horten NK 126 og 128(4) - 10 og 25 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Horten 30.VIII.25" på følgebrev sendt til Salhus.  
100
5584 
Horten NK 141 - 10 øre Løve II - stemplet "Horten 4.XII.31" på baksiden av konvolutt frankert med NK 178 sendt fra Tønsberg.  
100
25599 
Horten NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Horten 23.VI.30" på konvolutt sendt til Usa.  
250
24004 
Horten NK 240(4) og 242(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Horten 11.4.47" på sensurert konvolutt sendt via Oslo til Tyskland.  
150
25792 
Horten NK 258 og 314 - 30 øre Redningsselskapet og 10 øre Grieg = 40 øre - stemplet "Horten 22.6.43" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
3254 
Horten NK 289 - 1.00 kr V-merke stemplet "Horten 25.10.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
5921 
Horten NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Horten 3.9.47" på liten trykksakbanderole sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
25913 
Horten NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Horten 10.9.52" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
28528 
Horten NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Horten 15.6.1956" på konvolutt påstemplet "KNM Namsen" sendt til Oslo.  
40
28553 
Horten NK 519 - 30 øre Fisk og aks maskinstemplet "Horten 21.12.67" tekst "Skøyte Nm Horten 20-21-1 1968" på konvolutt sendt til Asker.  
250
4371 
Horten NK 583 - 40 øre Birkeland & Eyde stemplet "Horten 24.8.67" på postkort sendt til Arendal.  
50
5933 
Horten NK 593 - 60 øre Santalmisjon maskinstemplet "Horten 18.12.67" tekst "Skøyte Nm Horten 20-21-1 1968" på konvolutt sendt til Jessheim.  
200
4964 
Horten TM 16 og 61 - 30 øre Offset og 25 øre Dyptrykk = 55 øre - stemplet "Horten 7.5.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
26155 
Horten TM 42 og 73 - 10 øre Dyptrykk og 60 øre O.S. = 70 øre - stemplet "Horten 11.12.54" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
13981 
Horten TM 44 - 35 øre Dyptrykk stemplet "Horten 2.2.1956" på konvolutt påstemplet "KNM Haugesund" sendt til Oslo.  
40
14226 
Horten TM 44 - 35 øre Dyptrykk stemplet "Horten 17.2.1956" på konvolutt påstemplet "KNM Haugesund" sendt til Oslo.  
40
14857 
Horten TM 44 - 35 øre Dyptrykk stemplet "Horten 27.1.1956" på konvolutt påstemplet "KNM Haugesund" sendt til Oslo.  
40
14976 
Horten TM 44 - 35 øre Dyptrykk stemplet "Horten 3.2.1956" på konvolutt påstemplet "KNM Haugesund" sendt til Oslo.  
40
26082 
Horten TM 44 - 35 øre Dyptrykk stemplet "Horten 3.3.1956" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
5137 
Horten TM 59 - 15 øre Dyptrykk stemplet "Horten 17.1.1953" på trykksak sendt til Tromsø.  
50
25956 
Horten TM 62 og 65 - 30 og 50 øre Dyptrykk = 80 øre - stemplet "Horten 21.6.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
26097 
Horten TM 64 - 40 øre Dyptrykk stemplet "Horten 15.3.1956" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
26100 
Horten TM 64 - 40 øre Dyptrykk stemplet "Horten 24.4.1956" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
26103 
Horten TM 64 - 40 øre Dyptrykk stemplet "Horten 18.7.1956" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
25317 
Horten TM 65 og 69(2) - 50 øre Dyptrykk og 10 øre O.S. = 70 øre - stemplet "Horten 7.10.53" på rekommandert konvolutt påstemplet "KNM Sørøy" sendt til Oslo.  
75
14625 
Horten TM 67 - 25 øre Provisorie stemplet "Horten 26.8.49" på konvolutt påstemplet "KNM Bergen" sendt til Oslo.  
40
19962 
Horten TM 67 - 25 øre Provisorie stemplet "Horten 6.7.49" på konvolutt påstemplet "Jageren Stord" sendt til Oslo.  
40
9860 
Horten TM 69(3) - 10 øre O.S. stemplet "Horten 14.11.55" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
25576 
Horten TM 69 og 73 - 10 og 60 øre O.S. = 70 øre - stemplet "Horten 21.1.55" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
26156 
Horten TM 69 og 73 - 10 og 60 øre O.S. = 70 øre - stemplet "Horten 30.12.54" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
25880 
Horten TM 70 og 74 - 15 og 100 øre O.S. = 115 øre - stemplet "Horten 16.4.56" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
26157 
Horten TM 70 og 74 - 15 og 100 øre O.S. = 115 øre - stemplet "Horten 21.11.56" på rekommndert konvolutt sendt til Oslo.  
75