Nettbutikk - Vinderen I Aker-
Til innhold nettbutikk

Vinderen I Aker-

9466 
Vinderen I Aker NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Vinderen I Aker 23.I.32" på rekommandert konvolutt sendt til New York, Usa.  
75
4456 
Vinderen I Aker NK 163(5) og 166 - 1 og 15 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Vinderen I Aker 27.II.29" på konvolutt sendt til Minde.  
150
10948 
Vollebekk NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Vollebekk 19.12.50" på konvolutt sendt til Lysaker.  
30
22358 
Vollebekk NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vollebekk 10.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
12713 
Vollebekk TM 73 - 60 øre O.S. stemplet "Vollebekk 5.11.53" på konvolutt sendt til Moelv.  
40
8016 
Vollen I Asker NK 118 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Løve II = 20 øre - stemplet "Vollen I Asker 10.VII.37" på konvolutt sendt til Alta.  
70
22334 
Vollen I Asker NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vollen I Asker 19.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
12486 
Vormsund TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Vormsund 4.9.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
30351 
Vormsund BK 112 F - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Vormsund 26.4.52" sendt til Hvalstad.  
50
20206 
Årnes NK 155II, 202 og 218 - 45 øre Luftpost, 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 75 øre - stemplet "Årnes 7.5.38" på postkort sendt til Tyskland.  
150
20262 
Årnes NK 240 og 438 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 90 øre Haakon = 95 øre - stemplet "Årnes 29.11.55" på verdibrev sendt til Oslo. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 439.  
80
5794 
Årnes NK 350 og 394 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 125 øre - stemplet "Årnes 25.4.55" på verdibrev sendt til Oslo. Postkontorerts segl på baksiden er betalt med NK 396 stemplet "Oslo-Charlottenberg 25.4.55 T1652".  
80
20578 
Årnes NK 350 og 448 - 1.00 kr Haakon 1946 samt 25 øre Geofysisk år = 125 øre - stemplet "Årnes 17.7.57" på verdibrev sendt til Tangen. Postkontorets segl på baksiden er betalt med 2 stk. NK 448.  
120
1975 
Årnes NK 358 - 80 øre Løve 1946 stemplet "Årnes 9.6.51" på verdibrev sendt til Oslo. Forsegling er betalt med NK 240 og 393.  
75
22382 
Årnes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Årnes 2.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
22435 
Årnes NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Årnes 25.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
11163 
Årnes NK 390 og 403 - 15 øre Posthorn 1950 og 80 øre Haakon = 95 øre - stemplet "Årnes 8.11.52" på verdibrev sendt til Oslo. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 392.  
80
20630 
Årnes NK 394(5) - 5 stk. 25 øre Haakon = 125 øre - stemplet "Årnes 12.1.54" på verdibrev sendt til Oslo. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 396.  
100
27806 
Årnes NK 403(2) - 80 øre Haakon = 160 øre - stemplet "Årnes 22.11.57" på verdibrev sendt til Oslo. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 399.  
80
26367 
Årnes Lykkebrevet - loddseddel stemplet "Årnes 12.6.64" på konvolutt sendt til Stavanger.  
150
17082 
Ås NK 141 og 184 - 10 øre Løve II og 20 øre Radium = 30 øre - stemplet "Ås 24.I.36" på konvolutt sendt via Oslo til Lisboa, Portugal.  
450
10186 
Ås NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Ås 7.IX.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
8614 
Ås NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Ås 24.10.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
22434 
Ås NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Ås 30.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
15438 
Ås NK 603 - 90 øre Håndverk stemplet "Ås 14.5.68" på postkort sendt til New York, Usa.  
90
11357 
Ås NK 927 - 2.50 kr Hunderaser stemplet "Ås 21.3.83" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
13089 
Ås NK 931 - 2.50 kr Fugler IV stemplet "Ås 22.4.83" på konvolutt sendt til Larvik.  
30
28599 
Østenstad NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Østenstad 15.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
40