Nettbutikk - Røa-
Til innhold nettbutikk

Røa-

22237 
Røa NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Røa 4.9.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
14876 
Røa NK 522 - 50 øre Båtmannsknop stemplet "Røa 10.11.64" på konvolutt sendt til Reitan.  
60
3915 
Røa NK 610 - 40 øre Helleristning stemplet "Røa 6.5.69" på trykksak sendt til Bergen.  
40
11324 
Saksegard (KPH) NK 719 - 65 øre Blomster 1973 stemplet KPH "Saksegard" på konvolutt sendt til Vågsbygd.  
50
5731 
Sandvigen Svart "Sandvigen 28.1.1864" på brevforside sendt til Christiania.  
75
18194 
Sandvigen NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Sandvigen 15.7.1872" på helbrev sendt til Grorud Jernbanestation.  
250
14862 
Sandvigen NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Sandvigen 31.12.80" på konvolutt sendt via Drammen til Aurdal.  
400
14633 
Sandvigen NK 25III - 10 øre skravert stemplet "Sandvigen 20.7.1881" på konvolutt sendt via Christiania til Volden.  
250
8708 
Sandvigen NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Sandvigen 22.8.1883" på bankobrev sendt via Christiania til Røraas. Stifthull.  
200
639 
Sandvika NK 118 og 127(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 45 øre - stemplet "Sandvika 12.VI.25" på konvolutt sendt til Milano, Italia. Satt i porto med 30 centisimi ved ankomst.  
300
9912 
Sandvika NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Sandvika 2.IV.32" på trykksak sendt til Varteig.  
35
21639 
Sandvika NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Sandvika 8.III.37" på konvolutt sendt til Nesttun.  
50
8619 
Sandvika NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandvika 30.11.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
12008 
Sandvika NK 254 - 15 øre Hålogaland stemplet "Sandvika 18.VI.41" på konvolutt sendt til Sandvika.  
300
22454 
Sandvika NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Sandvika 19.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
27153 
Sandvika NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Sandvika 27.5.61" på avisbanderole sendt til Washington, U.S.A. Merket har en liten skade.  
50
19212 
Sandvika TM 4 - 20 øre Tjenestemerke stemplet "Sandvika 7.VII.33" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10300 
Sandvika TM 25 - 20 øre Boktrykk stemplet "Sandvika 30.XI.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
27049 
Sandvika AE 1 I - 60 øre brun aerogram stemplet "Sandvika 25.5.48" sendt til Sverige.  
75
17583 
Sandviken NK 78(2) - 15 øre Knudsen fintagget stemplet "Sandviken 27.XII.12" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
250
9615 
Seterstøa NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Seterstøa 11.10.37" på konvolutt sendt til Randaberg.  
40
16087 
Simensbråten NK 242, 346 og 348(3) - 10 øre Løve dyptrykk samt 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 115 øre - stemplet "Simensbråten 28.10.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
250
14888 
Skedsmo Svart "Skedsmo 11.4.1862" på brevomslag sendt til Enebakk.  
60
14390 
Skedsmo Svart "Skedsmo 21.2.1865" på brevomslag sendt til Enebakk.  
75
14635 
Ski "Ski 16.10.1888" på militært tjenestebrevkort sendt til Hole.  
60
28320 
Ski NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Ski 5.X.97" på bygdebrev sendt til lokalt. Svak brekk i merket.  
400
5070 
Ski NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Ski 24.XI.26" på konvolutt sendt til Reykjavik, Island.  
250
28292 
Ski NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Ski 11.VIII.26" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
4013 
Ski NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Ski 12.X.35" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
75
28304 
Ski NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Ski 23.XII.41" på postkort sendt til Lønset.  
50
24509 
Ski NK 340 og 342 - 15 øre Wergeland og 20 øre Røde Kors = 35 øre - stemplet "Ski 26.IX.45" på postkort sendt luftpost til Frankrike.  
150
13404 
Skiphelle (KPH) NK 538 - 50 øre Aasen stemplet KPH "Skiphelle" på konvolutt sidestemplet "Drøbak 20.VII.64" sendt til Gjøvik.  
100
22794 
Skiphelle (KPH) NK 617 og 697 - 5 øre Posthorn ståltrykk og 60 øre Polarskuter = 65 øre - stemplet KPH "Skiphelle" på postkort sendt til Gjøvik.  
60
28886 
Skjetten NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Skjetten 2.9.68" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18848 
Skøien BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Skøien 4.IX.19" sendt til Stenkjær.  
25
22442 
Skøyen NK 240, 365, 376 og 382 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 45 øre Postjubileum, 45 øre Løveprovisorie og 40 øre U.P.U. = 135 øre - stemplet "Skøyen 13.4.50" på luftpostkonvolutt sendt til New York, U.S.A.  
75
24574 
Skøyen NK 387 - 45 øre Poliomyelitt stemplet "Skøyen 25.11.50" på konvolutt sendt til U.S.A.  
200
5604 
Slattum NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Slattum 20.12.43" på postkort sendt til Østre Aker.  
40
26746 
Slattum NK 646 - 70 øre Båtmannsknop stemplet "Slattum 21.9.70" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18491 
Slattum TM 129a - 1.25 kr Off.sak. offset stemplet "Slattum 23.8.77" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13344 
Slemdal I Aker NK 73(5) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Slemdal I Aker 16.XII.08" på postkort sendt til Nederland.  
100
3710 
Slemdal I Aker NK 99(2) og 102(2) - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Slemdal I Aker 2.VII.21" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland. Portobelagt ved ankomst.  
300
4062 
Slemdal I Aker NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Slemdal I Aker 1.VI.18" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Satt i porto med 4 øre ved ankomst og stemplet "T".  
75
9609 
Slependen NK 344(2) - 20 øre Folkemuseum stemplet "Slependen 2.II.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
4666 
Slependen NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Slependen 28.X.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
2185 
Smenstad TM 61 - 25 øre Dyptrykk stemplet "Smenstad 16.1.43" på konvolutt sendt til Oslo. Konvolutten mangle flapp.  
30
11888 
Stabekk NK 106, 117, 120(2), 121 og 123 - 35 øre Posthorn 1909 og 5 øre på 25 øre Posthorn samt 10, 15 og 25 øre Posthorn 1920 = 100 øre - stemplet "Stabekk 15.V.23" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. 25-øren er defekt.  
100
13414 
Stabekk NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Stabekk 2.VI.34" på visittkortkonvolutt sendt til Stabekk.  
70
10774 
Stabekk NK 130, 131, 132 og 137 - 2, 3 og 5 øre Polmerke samt 10 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Stabekk 24.IV.28" på konvolutt sendt til Røn.  
120
11144 
Stabekk NK 141(3) - 10 øre Løve II stemplet "Stabekk 27.XI.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
20054 
Stabekk NK 141 og 184 - 10 øre Løve II og 20 øre Radium = 30 øre - stemplet "Stabekk 21.IX.34" på konvolutt sendt til Usa.  
250
11005 
Stabekk NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Stabekk 23.10.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
20342 
Stabekk NK 151(2) - 40 øre Løve II stemplet "Stabekk 2.I.31" på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
200
11186 
Stabekk NK 163(2), 164(2) og 180 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Stabekk 4.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt til Lillestrøm.  
200
8703 
Stabekk NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Stabekk 12.V.39" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
300
21809 
Stabekk NK 238(4) og 239(4) - fireblokker av 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stabekk 17.10.42" på konvolutt sendt til Grimstad.  
60
10651 
Stabekk NK 246 og 359 - 20 øre Løve dyptrykk og 5 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Stabekk 27.5.47" på konvolutt sendt til Askvoll.  
40
9160 
Stabekk NK 336, 339 og 349 - 30 øre London, 10 øre Wergeland og 15 øre Wings for Norway = 55 øre - stemplet "Stabekk 24.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
22299 
Stabekk NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Stabekk 12.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
11945 
Stabekk NK 371 - 25 øre Haakon 75 år stemplet "Stabekk 11.8.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
9572 
Stabæk NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Stabæk 21.I.17" på konvolutt sendt til Solheimsviken.  
20
23964 
Stabæk PM 10(3), 12 og 104(2) - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 50 øre - stemplet "Stabæk 11.IV.19" på følgebrev frankert med 2 stk. NK 104 sendt til Geilo. Returnert og portobelagt på Stabæk.  
350
26818 
Sæterstøen BK 69 v1 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort - variant "Hakk i høyre linje" - stemplet "Sæterstøen 15.II.16" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
26819 
Sæterstøen BK 69 v1 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort - variant "Hakk i høyre linje" - stemplet "Sæterstøen 15.II.16" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
1275 
Søre Halangen (KPH) NK 618 og 649 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 40 øre Naturvernår = 50 øre - stemplet KPH "Søre Halangen" på konvolutt sidestemplet "Spro 7.7.72" sendt til Gjøvik.  
125
22616 
Søre Halangen 1462 (KPH) NK 618 og 649 - 10 øre Posthorn ståltrykk og 40 øre Naturvernår = 50 øre - stemplet KPH "Søre Halangen 1462" på konvolutt sidestemplet "Spro 7.7.72" sendt til Gjøvik.  
100
24781 
Sørum BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Sørum 2.VI.14" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
11093 
Sørumsand NK 895 - 1.50 kr Malerkunst V stemplet "Sørumsand 11.11.81" på konvolutt sendt til Danmark.  
40
1228 
Sørumssanden NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Sørumssanden 16.XII.12" på innenriksk postoppkrav sendt til Aasheim i Buskerud.  
200
889 
Vettakollen NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Vettakollen 11.VI.28" på konvolutt sendt til Dokka.  
40
10017 
Vettakollen NK 194(2) og 252 - 15 øre Nansen I og 60 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Vettakollen 24.II.39" på konvolutt sendt ekspress til England.  
350
28572 
Vettakollen NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Vettakollen 18.5.56" på konvolutt sendt til Smestad.  
40
18817 
Vettakollen BK 78 I - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Vettakollen 8.V.23" sendt til Kristiania.  
20
22331 
Vettre NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Vettre 7.VII.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
10103 
Vettre NK 388(2) og 401 - 10 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon = 75 øre - stemplet "Vettre 10.X.52" på luftpostkonvolutt sendt til Israel.  
100
10104 
Vettre NK 392 og 412 - 20 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon VII 80 år = 75 øre - stemplet "Vettre 12.IX.52" på luftpostkonvolutt sendt til Israel.  
150
20836 
Vinderen I Aker NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vinderen I Aker 26.VIII.05" på postkort sendt til England. Satt i porto ved ankomst og påstemplet "Liable to Letter Rate I.S.".  
250
14120 
Vinderen I Aker NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Vinderen I Aker 7.IX.17" på sensurert konvolutt sendt via Quebec til Boston, Usa.  
175
14223 
Vinderen I Aker NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftemerke Dvn - stemplet "Vinderen I Aker 18.II.19" på konvolutt sendt til Fredrikshald.  
100
22843 
Vinderen I Aker NK 122(4) - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Vinderen I Aker 4.IV.22" på rekommandert konvolutt sendt til Contstantinopel, Tyrkia.  
1.200