Nettbutikk - Kristiania P.P.I.-
Til innhold nettbutikk

Kristiania P.P.I.-

3816 
Kristiania P.P.I. NK 106(2) og 127(3) - 35 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
397 
Kristiania P.P.I. NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
70
5479 
Kristiania P.P.I. NK 108(2) og 121(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 11.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
17124 
Kristiania P.P.I. NK 108(3) og 127 - 50 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 16.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
19401 
Kristiania P.P.I. NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 8.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
75
1974 
Kristiania P.P.I. NK 111(2) og 123 - 1.50 kr Haakon 1910 og 25 øre Posthorn 1920 = 325 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 22.XII.22" på postoppkrav følgebrev sendt til Sverige. Porobalget med 20 øre med Løsen-etikett. Tollbelagt med kr. 11.01.  
300
2539 
Kristiania P.P.I. NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 3.III.24" på følgebrev sendt til Sverige.  
100
5293 
Kristiania P.P.I. NK 120, 125(2) og 127(2) - 10 og 40 øre Posthorn 1920 samt 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 20.X.26" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
5402 
Kristiania P.P.I. NK 120 og 127(4) - 10 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 24.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige. Liten rift i venstre side.  
120
21762 
Kristiania P.P.I. NK 120 og 125(4) - 10 og 40 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 30.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige. Liten rift nede.  
175
8992 
Kristiania P.p.1. NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.p.1. 31.VII.24" på følgebrev sendt til Sverige.  
150
14263 
Kristiania Pakkepost NK 31 og 67 - 60 øre skravert og 5 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25 II 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
500
22800 
Kristiania Pakkepost NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet trekantet "Kristiania Pakkepost 6.X.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
8782 
Kristiania Pakkepost NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
200
8795 
Kristiania Pakkepost NK 69(2) og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 26.III.98" på følgebrev sendt til Ring.  
250
19959 
Kristiania Pakkepost NK 83 - 50 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania Pakkepost 16.VII.08" på følgebrev sendt til Birid.  
225
28337 
Kristiania Pakkepost. NK 33 og 69 - 1.50 kr Oscar og 20 øre Knudsen grovtagget = 170 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost. 24.VI.98" på postoppkrav følgebrev sendt til Manger pr. bergen. Følgebrevet har endel brekker.  
1.100
23760 
Kristiania S. NK 127(2) - 20 øre Løve I stemplet "Kristiania S. 25.XI.24" på bankobrev sendt til Kristiania.  
50
27143 
Kristiania Solli BK 76 - 5 øre grønn med tiltrykk 10 øre brevkort stemplet "Kristiania Solli 12.V.27" sendt til Bergen.  
30
4275 
Kristiania St.H. NK 100 og 105(3) - 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 100 øre - stemplet "Kristiania St.H. 12.VII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
70
11774 
Kristiania St.H. NK 105(3) og 127 - 30 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Kristiania St.H. 8.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
70
12235 
Kristiania St.H. NK 127 og 129(2) - 20 og 45 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Kristiania St.H. 6.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
100
8171 
Kristiania-Elisenberg NK 96, 97, 99 og 104(2) - 1, 2, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Kristiania-Elisenberg 8.X.20" på bankobrev sendt til Tyskland.  
350
17400 
Kristiania-G. NK 89 og 99 - 1.00 kr Haakon 1907 og 5 øre Posthorn 1909 = 105 øre - stemplet "Kristiania-G. 30.IV.10" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
2.300
5681 
Kråkstad NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Kråkstad 18.IV.36" på konvolutt sendt til Moelv.  
50
5758 
Kråkstad NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Kråkstad 30.IV.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
3085 
Landbrukshøiskolen i Ås NK 118, 155II og 189 - 5 øre Posthorn 1920, 45 øre Luftpost og 10 øre Holberg = 60 øre - stemplet "Landbrukshøiskolen i Ås 4.V.25" på rekommandert konvolutt sendt til Stortinget.  
200
10984 
Landbrukshøiskolen i Ås NK 191 - 20 øre Holberg stemplet "Landbrukshøiskolen i Ås 20.XII.34" på konvolutt sendt til Lilleaker.  
30
12650 
Landbrukshøiskolen i Ås TM 23(2) - 10 øre Boktrykk stemplet "Landbrukshøiskolen i Ås 1.IV.36" på konvolutt sendt til Moelv.  
75
12653 
Landbrukshøiskolen i Ås TM 23(2) - 10 øre Boktrykk stemplet "Landbrukshøiskolen i Ås 3.IV.36" på konvolutt sendt til Moelv.  
75
12656 
Landbrukshøiskolen i Ås TM 23(2) - 10 øre Boktrykk stemplet "Landbrukshøiskolen i Ås 6.IV.36" på konvolutt sendt til Moelv.  
75
19292 
Li TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset stemplet "Li 15.4.82" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
12940 
Lierfoss NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 22.IX.08" på konvolutt sendt til London, England.  
60
12947 
Lierfoss NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 23.VI.03" på konvolutt sendt til London, England.  
70
11273 
Lierfoss NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Lierfoss 22.XI.21" på konvolutt sendt til Lysaker.  
30
13409 
Lierfoss NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Lierfoss 6.XII.202" på konvolutt sendt til Lysaker.  
30
11027 
Lierfoss NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Lierfoss 14.VIII.23" på konvolutt sendt til Lysaker.  
30
11808 
Lierfoss NK 129 - 45 øre Løve I stemplet "Lierfoss 8.IV.25" på konvolutt sendt til Roma, Italia.  
200
28625 
Lierfoss TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. stemplet "Lierfoss 5.3.69" på konvolutt påstemplet "KNM Tordenskjold" sendt til Oslo.  
50
10622 
Lilleaker NK 240 og 426(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Frimerkejubileum = 65 øre - stemplet "Lilleaker 15.3.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
22082 
Lilleaker NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Lilleaker 14.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8858 
Lilleaker NK 388 og 396(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Lilleaker 13.9.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
10545 
Lilleaker NK 388 og 396(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Lilleaker 12.8.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
10666 
Lilleaker NK 388 og 396(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Lilleaker 14.12.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
12307 
Lilleaker NK 388 og 396(2) - 10 øre Posthorn 1950 og 30 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Lilleaker 13.7.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
6118 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 15.2.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8900 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 15.7.64" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8901 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 13.8.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8902 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 16.11.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8903 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 15.10.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
8904 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 17.1.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
10590 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 16.3.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
10594 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 14.6.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
10596 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 14.5.54" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
25918 
Lilleaker NK 397(2) - 35 øre Haakon stemplet "Lilleaker 16.5.55" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
60
3489 
Lillestrøm NK 144(2) - 20 øre Løve II stemplet "Lillestrøm 26.II.27" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
40
18622 
Lillestrøm NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Lillestrøm 20.12.195" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på julekort sendt til Oslo.  
75
1947 
Lillestrøm NK 279(2) - 10 øre V-merke maskinstemplet "Lillestrøm 28.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Tromsø.  
250
11106 
Lillestrøm NK 364 og 369 - 40 og 80 øre Postjubileum = 120 øre - stemplet "Lillestrøm 18.2.48" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
11091 
Lillestrøm NK 453 og 469 - 25 øre Olav og 1 kr Olav = 125 øre - stemplet "Lillestrøm 19.9.1961" på konvolutt sendt til Usa.  
60
12805 
Lindeberg NK 803 - 80 øre Aslak Bolts bibel stemplet "Lindeberg 13.7.79" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13155 
Lindeberg Gård NK 927 - 2.50 kr Hunderaser stemplet "Lindeberg Gård 29.4.83" på konvolutt sendt til Danmark.  
30
22103 
Ljan NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Ljan 23.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
11614 
Lommedalen NK 760 - 1.25 kr Kringkasting stemplet "Lommedalen 15.11.76" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9152 
Lysaker "Lysaker 27.5.1884" på miltiært tjenestebrevkort sendt til Drammen.  
80
3503 
Lysaker NK 96, 98 og 145 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "Lysaker 9.I.33" på baksiden av konvolutt sendt fra New York.  
275
12993 
Lysaker NK 97(2) og 145 - 2 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "Lysaker 19.VIII.35" på baksiden av konvolutt feankert med 1 1/2 pence George V sendt fra England.  
250
13068 
Lysaker NK 97(2) og 145 - 2 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "Lysaker 17.7.34" på baksiden av konvolutt frankert med 1 1/2 pence George V sendt fra Suothampton, England.  
250
11100 
Lysaker NK 108 og 126(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve I = 70 øre - stemplet "Lysaker 7.V.25" på konvolutt sendt til Italia.  
150
13426 
Lysaker NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Lysaker 19.X.23" på trykksak sendt til Paris, Frankrike.  
75
13449 
Lysaker NK 118(2) og 145 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Lysaker 31.V.20" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
11038 
Lysaker NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Lysaker 2.XII.26" på telegramkonvolutt sendt til Lysaker.  
350
8584 
Lysaker NK 141(3) - vannrett trestripe 10 øre Løve II stemplet "Lysaker 28.VI.29" på konvolutt sendt til Frankrike.  
70
10776 
Lysaker NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Lysaker 23.V.28" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
11035 
Lysaker NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Lysaker 9.VIII.32" på telegramkonvolutt sendt til Lysaker.  
250
11098 
Lysaker NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Lysaker 2.I.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
50
11102 
Lysaker NK 141(3) - 10 øre Løve II stemplet "Lysaker 3.VI.33" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60
11110 
Lysaker NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Lysaker 20.I.32" på konvolutt sendt til Usa.  
50
11135 
Lysaker NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Lysaker 13.I.32" på konvolutt sendt til Usa.  
60
11807 
Lysaker NK 141(3) - 10 øre Løve II stemplet "Lysaker 19.X.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
60