Nettbutikk - Kristiania-
Til innhold nettbutikk

Kristiania-

4850 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 22.III.17" på trykksakbanderole sendt til Helsingfors, Finland. Påstemplet finsk sensurstempel.  
400
8918 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.V.11" på reklamekonvolutt sendt til Finland.  
150
11854 
Kristiania NK 99(4) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 22.VI.17" på sensurert konvolutt sendt til Åbo, Finland.  
150
12435 
Kristiania NK 99(4) - fireblokk 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 15.8.12" på konvolutt sendt til Leeds, England.  
130
12964 
Kristiania Konvolutt farankert med 2 stk. 5 pf samt 10 pf. Germania sent fra Tyskland til Kristiania. Der er det påsatt vannrett par NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 10.9.12" og sendt videre til Hønefoss.  
300
13858 
Kristiania NK 99(3) - 5 øre Posthorn 1909 - loddrett trestripe Bv-Bv-Dvn - stemplet "Kristiania 23.XII.23" på postkort sendt til Kristiania.  
600
14729 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 1.IV.14" på postkort sendt til England. Portobelagt med 1 d ved ankomst.  
200
17178 
Kristiania NK 99 og 100(2) - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Kristiania 11.VII.21" på postkort sendt til Usa.  
75
19623 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 14.9.12" på reklamekonvolutt sendt til Finland.  
100
20448 
Kristiania NK 99, 1 og 110 - 5 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 105 øre - stemplet "Kristiania 26 VIII 19" på postoppkrav følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl. br. 85).  
200
29503 
Kristiania NK 99 og 100(7) - 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Kristiania 24.III.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasnes Finskog.  
80
30254 
Kristiania NK 99, 100(2) og 102 - 5, 10 og 15 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Kristiania 5.IV.18" på bankobrev sendt til Aasgaardstrand.  
100
31694 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 13.X.13" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på brevkort sendt til Norheimsund. Merket er gjennomhullet "N.C.U.F." (N.C.U. Falster).  
600
473 
Kristiania NK 100(2) - vannrett par 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 24.XII.20" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Paret er så skjevperforert at nabomerkene synes.  
200
951 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 19.XII.12" tekst "Jubilæums Utstilling Kristiania Norge" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
9910 
Kristiania NK 100 og 104 - 10 og 25 øre Posthorn 1909 = 35 øre - stemplet "Kristiania 27.II.16" på bankobrev sendt til Jølster.  
75
12401 
Kristiania NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 3.X.16" på bankobrev sendt via Altenfjord til Alten. Brekk gjennom merkene.  
200
13088 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bv - stemplet "Kristiania 26.I.22" på trykksak sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
13405 
Kristiania NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 31.1.19" på konvolutt sendt til Finland. Påstemplet røst "Öppnad av Krigssensur....".  
100
13540 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - merke fra rull - stemplet "Kristiania 15.V.16" på konvolutt sendt til Løiten.  
150
13646 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 gjennomhullet "O.M.& S." stemplet "Kristiania 17.I.18" på vinduskonvolutt sendt til Sverige.  
250
14980 
Kristiania NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 31.XII.15" på sensurert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
75
15611 
Kristiania NK 100(5) - femstripe 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 22.IX.17" på bankobrev sendt via Levangerbanens Posteksp. B til Værdalen.  
250
15614 
Kristiania NK 100(4) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 5.X.16" på rekommandert bankobrev sendt via Brevik-Kristiansand.S D. til Fevig.  
100
15997 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.II.15" på reklamekonvolutt sendt til Dokka.  
100
19283 
Kristiania NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 30.1.12" på konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits. Loddrett brekk i konvolutten.  
130
21069 
Kristiania NK 100 og 121 - 10 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 25 øre - stemplet "Kristiania 26.VII.21" på postkort sendt til Osaka, Japan.  
400
22951 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 28.XII.12" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
75
24566 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - rullemerke stemplet "Kristiania 4.V.16" på konvolutt sendt til Løiten.  
150
24567 
Kristiania NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - rullemerke stemplet "Kristiania 23.V.16" på konvolutt sendt til Løiten.  
150
8262 
Kristiania NK 102 og 120 - 15 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 25 øre - stemplet "Kristiania 4.VI.23" på postkort sendt til Tyskland. Påstemplet "Porto" i svart.  
250
21010 
Kristiania NK 102(3) og 103(2) - 15 og 20 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 26 VIII 19" på postoppkrav følgebrev sendt via Moelven til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
200
3487 
Kristiania "Kristiania 5.III.18" på ufrankert sensurert konvolutt sendt til Nottingham, England. Postobelagt med 3 d ved ankomst.  
750
5145 
Kristiania NK 103(4) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 8.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
8489 
Kristiania NK 103(2) og 115 - 20 øre Posthorn 1909 og 10 øre Eidsvold = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 24.9.14" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
400
9238 
Kristiania NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 26.5.13" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. Sylinderens ene "R" er sannsynligvis reparert.  
400
11692 
Kristiania NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 21.?.14" på barkebrev sendt til Usa.  
300
12216 
Kristiania NK 103(4) og 105 - 20 og 30 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Kristiania 13.VI.21" på følgebrev sendt til Asker.  
75
13478 
Kristiania NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 14.XI.21" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
19002 
Kristiania NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 29.5.13" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
19244 
Kristiania NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 12.III.17" på sensurert konvolutt sendt til Usa.  
125
19572 
Kristiania NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 23.9.15" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Birmingham, England.  
150
22721 
Kristiania NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 9.XI.16" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
75
22884 
Kristiania NK 103, 104 og 108(3) - 20, 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 195 øre - stemplet "Kristiania 31 V 16" på postoppkrav følgebrev sendt til Lurøy. Brekker og liten rift i følgebrevet.  
80
2878 
Kristiania NK 104 og 107 - 25 og 40 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
60
4363 
Kristiania NK 104(2) og 109(2) - 25 og 60 øre Posthorn 1909 = 170 øre - stemplet "Kristiania 22.XII.17" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
75
13434 
Kristiania NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 30.XII.23" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
125
16318 
Kristiania NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 17.XII.21" på postkort sendt til Frankrike.  
100
20465 
Kristiania NK 104 og 105(2) - 25 og 30 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 9 IX 19" på postoppkrav følgebrev sendt via Bergsfjord til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
175
21038 
Kristiania NK 104 og 109 - 25 og 60 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 9.XI.18" på postoppkrav følgebrev sendt til Mandal. Returnert og portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
28560 
Kristiania NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 7.VI.19" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
2300 
Kristiania NK 105(2) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 2.10.17" på sensurert konvolutt sendt til Leeds, England.  
200
13555 
Kristiania NK 105(2) og 125(2) - 30 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Kristiania 12.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
40
17299 
Kristiania NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 11.X.13" på postoppkrav følgebrev sendt til Flekkefjord.  
75
17300 
Kristiania NK 105 - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 14.VII.13" på postoppkrav følgebrev sendt til Flekkefjord.  
75
19393 
Kristiania NK 105(2) og 110IIb(2) - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 260 øre - stemplet "Kristiania 9.IX.24" på følgebrev sendt til Bergen.  
100
20663 
Kristiania NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Kristiania 10.XI.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl .nr. 85).  
150
4973 
Kristiania NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 3.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
17720 
Kristiania NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.XI.10" på følgebrev sendt til Gardermoen. Omadressert og portobelagt med 80 øre (Bl. nr. 85). Spikerhull.  
150
18029 
Kristiania NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 12.III.19" på følgebrev sendt via Hvalstad til Stabæk. Portobelagt med 80 øre. (Bl nr. 85).  
150
20423 
Kristiania NK 107, 110IIb og 113 - 40 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 = 640 øre - stemplet "Kristiania 21.IX.20" på følgebrev sendt til Raudeberg. Påstemplet fiolett "Kasse 1".  
300
1888 
Kristiania NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 10.I.24" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
4861 
Kristiania NK 108 og 122 - 50 øre Posthorn 1909 og 20 øre Posthorn 1920 = 70 øre - stemplet "Kristiania 25.I.22" på følgebrev sendt til Sandvika. Omnadressert til Stabæk. Portobelsgt med 70 øre (Bl. nr 85).  
150
8794 
Kristiania NK 108, 110IIb og 127 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania 7.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
60
9482 
Kristiania NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 7.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
50
9781 
Kristiania NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 8.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
50
11481 
Kristiania NK 108(2) og 110(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 300 øre - stemplet "Kristiania 13.IX.23" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
400
17705 
Kristiania NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 6.IX.24" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
19976 
Kristiania NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
150
20826 
Kristiania NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 27.XI.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
21036 
Kristiania NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 21 XII 13" på følgebrev sendt via Høvik til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
150
14547 
Kristiania NK 109(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 16 VIII 16" på følgebrev sendt til Kulhuset.  
100
22317 
Kristiania NK 109, 111(2) og 113 - 60 øre Posthorn 1909 samt 1.50 og 5.00 kr Haakon 1910 = 860 øre - stemplet "Kristiania 15.IV.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Innklipp i følgebrevet nede til venstre for 60-øren.  
350
12231 
Kristiania NK 109II(2) og 112(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 2.00 kr Haakon 1910 = 520 øre - stemplet "Kristiania 5.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
75
10190 
Kristiania NK 110IIb og 111 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 250 øre - stemplet "Kristiania 22.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
70
13562 
Kristiania NK 110IIb og 121(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Kristiania 24.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
60
13611 
Kristiania NK 110IIb og 128 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Løve I = 125 øre - stemplet "Kristiania 4.X.24" på følgebrev sendt til Haukedalen.  
150
9871 
Kristiania NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania 19.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
100
11748 
Kristiania NK 111, 118, 121 og 128 - 1.50 kr Haakon 1910, 5 og 15 øre Posthorn 1920 samt 25 øre Løve I = 195 øre - stemplet "Kristiania 8.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
150
13606 
Kristiania NK 111 og 122 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania 30.VII.22" på følgebrev sendt via Charlottenberg til Sundsvall, Sverige.  
100