Nettbutikk - Kristiania-
Til innhold nettbutikk

Kristiania-

2074 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 1.IV.99" på fraktbrev sendt til Kristiania.  
400
3019 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 17.I.99" på fraktbrev sendt til Kristiania.  
400
3396 
Kristiania NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 28.2.08" på sørgekonvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Portobelagt med 25 penni.  
350
4210 
Kristiania NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 26.V.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
8660 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget - heftemerke Bv (hull oppe) stemplet "Kristiania 14.8.06" på konvolutt sendt til Kristiania.  
1.500
8962 
Kristiania NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 8.IX.04" på konvolutt sendt til Skien.  
20
9137 
Kristiania NK 76(2) og 83 - 5 og 50 øre Knudsen fintagget = 60 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.10" på bankobrev sendt til Sverige.  
600
9172 
Kristiania NK 76(2) og 77II(2) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 3.VI.01" på følgebrev sendt til Ring.  
125
10060 
Kristiania NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 3.IX.04" på konvolutt sendt til Skien.  
50
10985 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 31.XII.05" på postkort sendt til Stockholm, Sverige. Portobelagt med 10 øre ved ankomst.  
100
11475 
Kristiania NK 76, 77II, 79 og 83 - 5, 10, 20 og 50 øre Knudsen fintagget = 85 øre - stemplet "Kristiania 31.VIII.04" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
300
12728 
Kristiania NK 76 og 77II(9) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Kristiania 20 II 03" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
12917 
Kristiania NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 10.IV.01" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Stifthull.  
75
12950 
Kristiania NK 76 - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 21.6.08" på konvolutt sendt til London, England.  
75
12981 
Kristiania NK 76 og 84 - 5 og 60 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Kristiania 29.X.00" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo. Loddrett brekk.  
200
12995 
Kristiania NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 27.IX.01" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
13000 
Kristiania NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.9.08" på konvolutt sendt til England.  
100
14743 
Kristiania NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 11.X.98" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
500
16466 
Kristiania NK 76 og 80 - 5 og 25 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 9 II 05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
17595 
Kristiania NK 76 og 77 - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 15 øre - stemplet "Kristiania 3.V.04" på komplett trykksakbanderole sendt rekommandert postoppkrav til Trondhjem.  
1.500
22942 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget - heftemerke Bv - stemplet "Kristiania 31.12.09" på postkort sendt til Christiania. Merket har del av perforeringshull nede og mangler et hjørne.  
300
23007 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 28.9.07" på reklamekonvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
50
23244 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 3.5.09" på brevkort sendt til Finland. Portobelagt ved ankomst.  
100
25620 
Kristiania NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 17.12.09" på trykksak sendt til Wasa, Finland.  
150
19601 
Kristiania "Kristiania 18.II.03" på ufrankert postkort sendt til Paris, Frankrike. Portobelagt med 2 stk. 10 centimes ved ankomst.  
250
28059 
Kristiania NK 77 og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.VIII.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Sverige.  
250
908 
Kristiania NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget maskinstemplet "Kristiania 8.XI.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
2703 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 6.4.09" på konvolutt sendt til Danmark. Satt i porto med 20 øre og påstemplet "Utilstrækkelig frankeret" i ramme.  
250
8523 
Kristiania NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IV.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8988 
Kristiania NK 77II(3) - loddrett trestripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.II.01" på følgebrev sendt til Ring.  
100
9471 
Kristiania NK 77II og 83(2) - 10 og 50 øre Knudsen fintagget = 110 øre - pakkepoststemplet "Kristiania 10 V 00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
9546 
Kristiania NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 7.III.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
9823 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - gjennomhullet "JHA" - stemplet "Kristiania 18.4.06" på konvolutt sendt til Røraas. Rift i toppen av konvolutten.  
250
9845 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - gjennomhullet "JHA" - stemplet "Kristiania 4.IX.99" på konvolutt sendt via Pkxp No 44 til Upsala, Sverige.  
300
11485 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 15.12.06" på postkort sendt til Shanghai, Kina. Ankomst-stemplet.  
75
11910 
Kristiania NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.9.08" på konvolutt sendt til London, England.  
40
12899 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.V.02" på trykksak sendt til Italia.  
200
12911 
Kristiania NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IX.01" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
300
12927 
Kristiania NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20.III.02" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
12956 
Kristiania NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 22.II.03" på konvolutt sendt til Usa.  
50
13021 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 22.IV.02" på postkort sendt til Russland.  
90
14918 
Kristiania NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Kristiania 12 XII 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
14972 
Kristiania NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 6 XI 05" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
60
15998 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 9.VI.99" på reklamekonvolutt sendt til Nordtorpen. Konvolutten inneholder meget dekorativ faktura.  
400
20230 
Kristiania NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 21.2.08" på konvolutt sendt til Vardal. Påsatt NKS julemerke 1906.  
175
22731 
Kristiania NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 30 VI 06" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22885 
Kristiania NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania 17 I 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
25735 
Kristiania NK 77II(6) - vannrett firestripe og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 60 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 9.III.09" på følgebrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
8864 
Kristiania NK 78, 98 og 105 - 15 øre Knudsen fintagget samt 3 og 30 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiania 27.XI.12" på bankobrev sendt til Sverige.  
500
1546 
Kristiania NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 19.VI.98" på konvolutt sendt til Sveits.  
150
1646 
Kristiania NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 13.IV.98" på konvolutt sendt til Sveits.  
150
12925 
Kristiania NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 30.9.98" på konvolutt sendt til Finland.  
50
14573 
Kristiania NK 79 og 84 - 20 og 60 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Kristiania 30 VI 06" på følgebrev sendt til Tinn.  
500
23049 
Kristiania NK 79 og 81 - 20 og 30 øre Knudsen fintagget = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 20.II.09" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
300
24701 
Kristiania NK 79(4) - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20 III 04" på følgebrev sendt til Baalen.  
125
8145 
Kristiania NK 80 og 108 - 25 øre Knudsen fintagget og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Kristiania 16.XII.11" på følgebrev sendt via Ørsten til Leganger.  
75
9458 
Kristiania NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - pakkepoststemplet "Kristiania 27 IX 10" på følgebrev sendt til Mandal.  
200
12204 
Kristiania NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Kristiania 22.X.09" på følgebrev sendt til Garstad.  
150
17769 
Kristiania NK 80 og 83 - 25 og 50 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Kristiania 20.IV.10" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
125
17801 
Kristiania NK 80(2) - 25 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 23.XII.11" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
150
24406 
Kristiania NK 80 og 108 - 25 øre Knudsen fintagget og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Kristiania 3 XII 10" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
100
11685 
Kristiania NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 15.XII.09" på postoppkrav følgebrev sendt til Garstad.  
300
11755 
Kristiania NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 8.V.11" på følgebrev sendt til Garstad.  
300
12923 
Kristiania NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 21.XII.09" på postoppkrav følgebrev sendt til Vatnestrøm.  
150
16914 
Kristiania NK 82 og 83 - 35 og 50 øre Knudsen fintagget = 85 øre - stemplet "Kristiania 22.X.10" på følgebrev sendt til Iveland.  
100
13576 
Kristiania NK 83 - 50 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 31.III.11" på følgebrev sendt til Garstad.  
150
5824 
Kristiania NK 96(3), 118(3) og 125 - 1 øre Posthorn 1909 samt 5 og 40 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 31.X.23" på bankobrev sendt til Sverige.  
300
19040 
Kristiania NK 96, 98(2) og 109 - 1, 3 og 60 øre Posthorn 1909 = 67 øre - stemplet "Kristiania 9.1.18" på bankobrev sendt til Jennestad.  
400
548 
Kristiania NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 3.VII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
4465 
Kristiania NK 97 og 105 - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 32 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.8.18" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Begge sylinderne står opp/ned.  
400
5306 
Kristiania NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20621 
Kristiania NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
21910 
Kristiania NK 97(5) og 99 - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 15 øre - stemplet "Kristiania 2.VII.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
10844 
Kristiania NK 98, 108 og 118 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 24.I.24" på bankobrev sendt til Stockholm, Sverige.  
400
13957 
Kristiania NK 98(2) og 108 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 = 56 øre - stemplet "Kristiania 5.I.11" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
14688 
Kristiania NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 11.II.13" på visittkortkonvolutt sendt til Skottland. Portobelagt med 1/2 d ved ankomst.  
300
448 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 22.XII.10" på postkort sendt til Danmark. Med NKS julemerke 1910.  
125
519 
Kristiania NK 99 og 103(4) - 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 1.XII.19" på følgebrev sendt til Hurum.  
75
932 
Kristiania NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 - gjennomhullet "N.C.U.F." (N.C.U. Falster, Kristiania) - stemplet "Kristiania 24.IV.13" på brevkort sendt til Norheimsund.  
600
4137 
Kristiania NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 27.8.18" på sensurert konvolutt sendt til Birmingham, England. Portobelagt med 2 1/2 d.  
800